Kopanaki news

Από το Κοπανάκι και τα χωριά όλης της Τριφυλίας

Πέμπτη 17 Αυγούστου: « 40η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ». Ξανά-μανά ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το γήπεδο Κοπανακίου.

Αποτέλεσμα εικόνας για «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ»  Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις  17-08-2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για το πιο κάτω θέμα :

 • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

 • Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Καλού Νερού»

 • Καθορισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ»

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                   Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Αύγουστος 14, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, Uncategorized | Σχολιάστε

«12η και 13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2017» …. εγκαίνια των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Κοπανακίου.

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την  17η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στο πιο κάτω  μοναδικό θέμα :

 • Εκλογή Γραμματέα του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου Τριφυλίας.

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ  

                                                                   ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ   

               Αποτέλεσμα εικόνας για εγκαίνια των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Κοπανακίου.

      Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 17η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:30΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τριφυλίας.(Έγκρ.19/2017 ΑΕΠΖ).

 2. Καθορισμός τελών χρήσεως Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τριφυλίας(Έγκ.αριθ.156/2017 ΑΟΕ).

 1. Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση  των υπηρεσιών του Αυτοτελούς τμήματος Πολεοδομίας(Υπηρεσία Δόμησης).

 2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 36.013,00€ «Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα κοιν. προστασίας» για την απόδοσή τους στους πλημμυροπαθείς του Σεπτεμβρίου 2016 και κατανομή του ποσού σύμφωνα με τον εγκριτικό πίνακα.

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών(ΟΕΥ) του Δήμου Τριφυλίας.

 2. Έγκριση της Απασχόλησης προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων σύμφωνα με τις εξαιρετικές προυποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ.94/29-06-2017 Τ.Α).

 3. Έγκριση της Αριθ.16/2017 Απόφασης του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας με θέμα: «Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας»

 4. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ-Μαθητεία ΕΠΑΣ-Μαθητεία ΙΕΚ για απασχόληση στον Δήμο κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018-2019.

 1. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος 2017(Έγκρ.αριθ.147/2017 ΑΟΕ).

 2. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής εξόδων μετακίνησης για την επισκευή Press Conteiner.

 3. Απόδοση Λογαριασμού Υπαλλήλων.

 4. Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων.

 5. Έγκριση της απόφασης του άρθρου 37 του Ν.3316/2005 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΒΙΟΚΑ) και του αγωγού διάθεσης επεξεργασίας λυμάτων του τ. Δήμου Γαργαλιάνων της ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ ΑΕ.

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και χορήγηση παράτασης του έργου: Κατασκευή οδού Βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ Κοπανακίου  ΔΕ ΑΕΤΟΥ Α.Μ 133/2016.

 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ» (Α.Μ 71/2015)

 3. Συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων.

 1. Έγκριση Γνωμοδότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού και δομημένης καλωδίωσης Δημοτικού Μεγάρου Κυπαρισσίας.

 1. Έγκριση 2ου πρακτικού τοποθέτησης ενδιαφερομένων στην Δημοτική Αγορά Κυπαρισσίας.

 2. Χορήγηση Ανανέωση αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών.

 3. Έγκριση απόφασης 17/2017  Δ.Σ της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ, περί 3ης τροποποίησης πρ/σμού οικ. έτους 2017.

 1. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ, για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στη Δ.Ε. Φιλιατρών.

 2. Απ΄ ευθείας Ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής για τις ανάγκες υπηρεσιών ΝΠΔΔ.

 3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Τριφυλίας.

 4. Ανάκληση της αριθ.125/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ¨Επί αιτήσεως ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ περί παραχώρησης Δημοτικού χώρου κατάργησης θέσης περιπτέρου.

 1. Στελέχωση Ταχυδρομείου Φιλιατρών (Α.Δ.Κ.Φ 30/2017).

 1. Έγκριση δαπάνης-Ψήφιση Πίστωσης για την εκδήλωση των  πεσόντων στην  Κύπρο το έτος 1974.

 2. Έγκριση δαπάνης-Ψήφιση Πίστωσης για τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Κοπανακίου.

 3. Έγκριση πρακτικού 1ης/27-06-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραχώρησης θέσεων της Κυριακάτικης Αγοράς Κοπανακίου.

 4. Αποδοχή Δωρεάς Τεχνικής Μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας.

 1. Επί αιτήσεως CRAXIUN GRAZIELATION (25/2017 Α.Δ.Κ.Κ) (Έγκρ. της  αριθ.20/2017 ΑΕΠΖ).

 2. Περί τοποθέτησης προειδοποιητικής πινακίδας, στην παραλία Καλό Νερού (Έγκρ. της αριθ.21/2017 ΑΕΠΖ.

 3. Επί αιτήσεως Βασιλοπούλου Άρτεμης για παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας (23/2017 Α.Δ.Κ.Κ) (Έγκρ. της αριθ.21/2017 ΑΕΠΖ.)

 4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ Μαραθόπολης 2/2017 ΑΤΚΜ (΄Εγκρ. της αριθ. 24/2017ΑΕΠΖ).

 5. Καθορισμός αμοιβής Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας»

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                   ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ιουλίου 16, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, Uncategorized | 1 σχόλιο

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Αποτέλεσμα εικόνας για Τουριστικού Ξενώνα Γαργαλιάνων

«10η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2017″

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την  14η του μηνός , Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα        Τετάρτη και ώρα 20:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στο πιο κάτω  μοναδικό θέμα :

«Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού Δήμου Τριφυλίας  Οικ. Έτους 2015 (έγκριση των αριθ.113/2017 & 114/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής)».

«11η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2017″

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 14η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 21:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση δώματος Παιδικού Σταθμού Γαργαλιάνων Α.Μ 49/2015».

 2. Έγκριση του αριθ.8660/12-05-2017 πρακτικού κλήρωσης θέσεων Δημοτικής Αγοράς Δ.Κ Φιλιατρών.

 3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Βελτίωση Αίθουσας Αλ. Παπαδόπουλος».

 4. Χορήγηση Ανανέωση αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών.

 5. Έγκριση δαπάνης-Ψήφιση Πίστωσης για τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

 6. Διαγραφές τελών.

 

                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 1.    « 28η  Τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

            Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 14-06-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :

  • Καθορισμός όρων του συνοπτικού «Βελτίωση Γηπέδου Λυκείου Φιλιατρών»

  • Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Βελτίωση Γηπέδου Λυκείου Φιλιατρών»

  • Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «Βελτίωση Γηπέδου Λυκείου Φιλιατρών»

  • Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Επέκταση – Επισκευή Νεκροταφείων ΔΕ Φιλιατρών»

  • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

  • Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση τέως Αντιδημάρχου Δήμου Τριφυλίας

  • Έγκριση πρακτικού της Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Δημοτικού Τουριστικού Ξενώνα Γαργαλιάνων

  • Έγκριση πρακτικού της Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Τριπύλης (ισόγειο τέως Κοινοτικού Γραφείου Σελλά)

  • Επικύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

  • Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (αίτηση αναίρεσης) κατά της αριθ.385/2016 αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης που αφορά την αριθ. 3/2003 Πράξη εφαρμογής του σχεδίου Πόλεως Κυπαρισσίας και του 11ου/2003 σχετικού πρακτικού της Επιτροπής του ΠΔ 5/17.12.1986.

  Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Ιουνίου 13, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Πέμπτη 1 Ιουνίου: «9η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017″. Παρασκευή 2 Ιουνίου: « 25η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ».

« 25η  Τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 02-06-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :

 • Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καλό Νερού»

 • Καθορισμός όρων του ανοικτού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Φιλιατρών»

 • Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αυλώνος»

 • Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αυλώνος»

 • Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό «Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Αυλώνος» και για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων»

 • Προέλεγχος και προέγκριση του Απολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2015

 • Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2015, του Δήμου Τριφυλίας και σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης

 • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.                                                                                                                                       

                                                                             Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Μαΐου 29, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Τετάρτη 24 Μαϊου: « 24η  Τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » Δήμου Τριφυλίας. Συντήρηση Σχολικών κτιρίων.

 Αποτέλεσμα εικόνας για Απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Αετού»

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 24-05-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :

 • Απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Αυλώνος»

 • Απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Αετού»

 • Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 3/2017 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας

 • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

 • Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς Δ.Σ.)

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                           Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Μαΐου 21, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Τρίτη 2 Μαΐου 2017 Δήμος Τριφυλίας: « 19η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής », «8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017».

« 19η   Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 02-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα :

 • Έγκριση δαπανών & ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ. έτους 2017.

 • Τροποποίηση προυπολογισμού Δ.Τριφυλίας, οικ.έτους 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

 • Ορισμός δικηγόρου για τον χειρισμό των ακολούθων διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση «ENERGAKAIHELLASPOWER»: 1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 282,47 ευρώ σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση Αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λπ.), 3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λπ. κατά των αντιδίκων και 4) εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών

 • Επικύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού «Επέκταση – Επισκευή Νεκροταφείων ΔΕ Φιλιατρών»

 • Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017

 • Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Καλού Νερού»

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                        Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

«8η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2017″

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 02η του μηνός Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 21:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:Αποτέλεσμα εικόνας για Urban Downhill Town Bike στην Κυπαρισσία

 1. Έναρξη διαδικασιών Εκμίσθωσης του Δημοτικού Τουριστικού Ξενώνα στην θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δ.Κ Γαργαλιάνων.

 2. Έγκριση Δαπάνης- ψήφιση πίστωσης για την διοργάνωση Urban Downhill Town Bike  στην Κυπαρισσία 6 & 7/5/2017.

 3. Έγκριση Δαπάνης- ψήφιση πίστωσης για την φιλοξενία μαθητών της Σχολής του ΑΝΤ1,  από 5 έως 7/5/2017.

 4. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2017 της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ (8/2017ΑΔΣ).

 5. Ορισμός μελών για την Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής.

 6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017(Έγκρ. της αριθ.69/2017ΑΟΕ).

 7. Έγκριση δαπανών – ψήφισης πίστωσης για τον εορτασμό της τοπικής εορτής    Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως.

 8. Έγκριση δαπανών – ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό της Αγίας Μαύρας Φιλιατρών.

 9. Έγκριση δαπανών – ψήφισης πίστωσης  για τη συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση Γαστρονομίας, Πολιτισμού και Τουρισμού «Ελλάδος Γεύση» 18 -21/5/2017.

 10. Έγκριση του πρακτικού αριθ.1/2017 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2017.

 11. Χορήγηση Ανανέωση αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.

 12. Απόδοση λογαριασμού υπαλλήλων Δήμου Τριφυλίας (Μασούρας Γεώργιος – Στυλιανού Φωτεινή – Κτενάς Κωνσταντίνος – Μπουγάς Αθανάσιος).

 13. Έγκριση Δαπάνης-Ψήφιση Πίστωσης για τον εορτασμό της εορτής του Αγίου Πνεύματος στην Κυπαρισσία.

 14. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Τ.Κ Κοπανακίου ΔΕ Αετού.»

 15. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 της  Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 16. Αποδοχή παραχώρησης χώρου από ιδιώτη για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

 17. Τροποποίηση της Αριθ.139/2015 ΑΔΣ με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Μητρώων Αρρένων Δήμου Τριφυλίας.

                                                                                                                     

                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                               ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Μαΐου 2, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Δευτέρα 24 Απριλίου: « 18η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » Δήμου Τριφυλίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για «Επέκταση – Επισκευή Νεκροταφείων Δ.Ε. Φιλιατρών»

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 24-04-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 • Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Επέκταση – Επισκευή Νεκροταφείων Δ.Ε. Φιλιατρών»

 • Έγκριση δαπανών & ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ. έτους 2017.

 • Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου (ισόγειο του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Σελλά, Τ.Κ. Τριπύλης)

 • Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 32/2017 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας

 • Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 10/2017 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας

 • Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Τριφυλίας, οικ.έτους 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                               Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Απρίλιος 24, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Παρασκευή 7 Απριλίου: «7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017″ και « 16η Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

View this document on Scribd

« 16η   Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 07-04-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 • Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή Οδού Βιολογικού»

 • Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

 • Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

 • Έγκριση δαπανών & ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ. έτους 2017.

 • Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προς το δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει νομικά το Δήμο Τριφυλίας στον Άρειο Πάγο, κατά τον προσδιορισμό της αίτησης αναίρεσης του Δήμου Τριφυλίας κατά της αριθ.52/2012 αποφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας και θα παραστεί κατά τη δικάσιμο αυτής.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                               Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Απρίλιος 7, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Παρασκεύη 7 Απριλίου: 7η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017

Στο "Δίκτυο πόλεων" ο Δήμος Τριφυλίας 

View this document on Scribd

https://www.eleftheriaonline.gr/local/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/119075-sto-diktyo-poleon-o-dimos-trifylias

Απρίλιος 5, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στο Δήμο Τριφυλίας: « 11η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » και «6η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου».

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

ΘΕΜΑ  : « 11η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις    17-03-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 • Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή Οδού Βιολογικού»

 • Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής ενστάσεων για το έργο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Καλού Νερού», σχετικά με την αριθ.2923/20-02-2017 ένσταση της εταιρείας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

 • Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2016.

 • Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού «Μίσθωση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων» του Δήμου Τριφυλίας

 • Έγκριση δαπανών & ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικ. έτους 2017.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                        Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     

                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

            

ΘΕΜΑ: «6η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2017″

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 17η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :

 1. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικών οδών  ΔΕ ΑΕΤΟΥ» Α.Μ 43/2015.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση δώματος Παιδικού σταθμού Γαργαλιάνων» Α.Μ 49/2015.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ Τριπύλας» Α.Μ 41/2015.
 4. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τουαλετών 1ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων»Α.Μ 78/2013.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Ασφαλτικών υλικών συντήρησης –επισκευής οδών ΔΕ Γαργαλιάνων 2016».
 2.  Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Ασφαλτικών υλικών  συντήρησης –επισκευής οδών ΔΕ Φιλιατρών 2016».
 3. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Ασφαλτικών υλικών  συντήρησης –επισκευής οδών ΔΕ Αετού 2016».
 4. Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Γαργαλιάνων 2016-2017».
 1.  Έγκριση Πρωτοκόλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Φιλιατρών 2016-2017».

     10.¨Εγκριση  της αριθ.4/2017 απόφασης του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης- Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας με θέμα: Ά Τροποποίηση Π/σμου έτους 2017.

     11.’Εγκριση εντάλματος προπληρωμής εξόδων μετακίνησης  για την επισκευή Press Conteiner.

     12.Έγκριση δεκτικού κωδικού-έκδοσης  χρηματικού εντάλματος για την δαπάνη διανυκτέρευσης των φιλαρμονικών του Δήμου Τριφυλίας κατά την συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις εξόδου Μεσολογγίου 8-9Απριλίου 2017( Σχ.53/2017 ΑΔΣ).

     13.Έγκριση δεκτικού κωδικού-έκδοσης  χρηματικού εντάλματος για την δαπάνη «Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου».

     14.Συγκρότηση Επιτροπής ενστάσεων  συνοπτικού διαγωνισμού μίσθωσης απορριμματοφόρων έτους  2017 Δήμου Τριφυλίας.

     15.Έγκριση 2ου ΑΠΕ(τακτοποιητικός) του έργου «Ανακαίνιση Βιβλιοθήκης Γαργαλιάνων».

     16.Λήψη Απόφασης σχετικά με την λειτουργία Ισόγειου καταστήματος (καφενείο Τ,Κ Σελλά Ιδιοκτησίας Δήμου Τριφυλίας.

 1. Χορήγηση-Ανανέωση αδειών πωλητών λαικών αγορών.

     18.Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων.

     19.Συγκρότηση των πιο κάτω Επιτροπών Δήμου Τριφυλίας  για  ένα έτος και έως

          9-4-2018.

         α. Επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) (άρθρα 67,70 Π.Δ/τος 28/80).

         β. Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων  του Δήμου  (άρθρα  1 & 2  του Π. Δ/τος  270/81

         γ. Επιτροπή καταλληλότητας (άρθρο 7 του Π. Δ/τος 270/81) 

         δ. Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού μέχρι 6.985,80 ευρώ.

         ε. Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού από 6.985,80 ευρώ και άνω.

      20.Έγκριση: συμμετοχής-δαπάνης-Ψήψιση πίστωσης  για την συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας  στην Έκθεση  Τουρισμού ΒΙΤ στο Μιλάνο Ιταλίας 2-4 Απριλίου 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Μαρτίου 14, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017. 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

View this document on Scribd
Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017. 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

Φεβρουαρίου 20, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

ΚΟΨΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ. ΔΙΑ …ΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

Την κόψαμε και στον πρώην Δήμο Αετού την πίτα μας, δια χειρός Παναγιώτα Κατσίβελα, παρουσία παρέδρων και προέδρων, τοπικών συμβουλίων και πολιτιστικών συμβουλίων και φυσικά παρουσία των υπαλλήλων του τοπικού συμβουλίου μας. Το βιντεάκι μας …κατατοπιστικό και …απολαυστικό.Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

 

Φεβρουαρίου 8, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

20 Ιανουαρίου 2017: «1η  Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017», Λειτουργία Εμποροπανήγυρις  Αγ. Χαραλάμπους Δ. Κ Φιλιατρών.

Αποτέλεσμα εικόνας για Εμποροπανήγυρη Αγ. Χαραλάμπους Δ. Κ Φιλιατρών

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 20η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :

 1. Λειτουργία Εμποροπανήγυρις  Αγ. Χαραλάμπους Δ. Κ Φιλιατρών  2017  και ορισμός πενταμελούς επιτροπής  ελέγχου εμποροπανήγυρις.

 1. Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης-Ανάθεση για τον Εορτασμό της εορτής του Αγίου

    Χαραλάμπους στην Δ.Κ Φιλιατρών.

3.Έγκριση Χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος συμβάσεως μίσθωσης του Τουριστικού

    Περιπτέρου Κυπαρισσίας.

4.Έγκριση για ρύθμιση οφειλών  ΔΕΥΑΤ προς τον Δήμο Τριφυλίας.

5.Χορήγηση-Ανανέωση αδειών πωλητών λαικών αγορών.

6.Ορισμός  Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017.

7.Έγκριση χορήγησης παράτασης  για την Προμήθεια Σκυροδέματος ΔΕ Φιλιατρών-ΔΕ

    Κυπαρισσίας-ΔΕ Αετού.

8.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών υλικών

   λατομείου  ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΩΝ 2016.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών υλικών

   λατομείου  ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2016.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών υλικών

     λατομείου  ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2016.

11.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών

    υλικών      λατομείου  ΔΕ ΑΥΛΩΝΑΣ 2016.

12.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών

    υλικών   λατομείου  ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2016.

13.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας θραυστών υλικών

     λατομείου  ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΩΝ 2016.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας Οικοδομικών

     Υλικών  ΔΕ Φιλιατρών 2016.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της Προμήθειας Πικακίδων ΔΕ

     ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2016.

16.Επί αιτήσεως Πλέσσα Σταμάτη του Γεωργίου για την τοποθέτηση διαφημιστικής  πινακίδας

     (Έγκρ. της αριθ.51/2016 ΑΕΠΖ).

17.Εξέταση θέματος σχετικά με τροποποίηση ΟΤ 153 ΔΕ Γαργαλιάνων (Έγκρ. της αριθ.50/2016

    ΑΕΠΖ).

18.Περί αιτήσεως της Αβδίκου Μαρίας για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αγαπηνού (Έγκρ.

     της αριθ.48/2016 ΑΕΠΖ).

19.Εγκατάσταση Ψηφιακού Αναμεταδότη στην Δ.Κ Κυπαρισσίας (Έγκρ. της αριθ.52/2016 ΑΕΠΖ).

20.Εγκατάσταση Ψηφιακού Αναμεταδότη στην Δ.Κ Φιλιατρών (Έγκρ. της αριθ.2/2017 ΑΕΠΖ). 20.Αντικατάσταση μέλους Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

21.Αποδοχή Χρηματοδότησης για την υλοποίηση από Πράσινο ταμείο και εξουσιοδότηση

     κ. Δήμαρχου  για την υπογραφή της Σχετικής Σύμβασης.

22.Έγκριση ονοματοδοσίας και μετονομασία οδών της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών.

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                                                              ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ιανουαρίου 16, 2017 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου: «26η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2016» με κύριο θέμα τα απόβλητα.

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 22α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00΄, για ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 8165/12-07-2016 ΚΩΔ: 14.6i.26-27.1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ

2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ», ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

3. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ διοκητικησ ΙΚΑΝΟΤΗΤασ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Η συνεδρίαση γίνεται έκτακτα λόγω του ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης πριν τη λήξη του έτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεκέμβριος 21, 2016 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Παρασκευή 16η Δεκεμβρίου: «24η και 25η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2016»

Αποτέλεσμα εικόνας για Κεντρικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ Κοπανακίου

View this document on Scribd

«25η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2016″.

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα       Παρασκευή και ώρα 19:30΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στο πιο κάτω  μοναδικό θέμα:

 1. Ψήφιση Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2017.

 

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

    

                                                                                          ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ           

Δεκέμβριος 12, 2016 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου: 53η Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής και Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου: 54η και 55η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για απορριμματοφόρου, τύπου πρέσας« 53η  Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 09-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για το πιο κάτω θέμα:

ØΈγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού  “Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου, τύπου πρέσσας”

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

« 54η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 12-12-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για το πιο κάτω μοναδικό  θέμα:

Ø  Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

« 55η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 12-12-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

     1) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού “Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Καλού Νερού”

    2) Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2016 (εισήγηση προς  το Δ.Σ.)

     3)Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2016.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                        Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                              ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ

 

Δεκέμβριος 8, 2016 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Τρίτη 22 Νοεμβρίου: «21η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2016». …Διαγραφές τελών Δήμου Τριφυλίας…

Αποτέλεσμα εικόνας για στην έκθεση GRECKA PANORAMA στην Βαρσοβία στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2016

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 22η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 19:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
2.Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Τριφυλίας στην έκθεση GRECKA PANORAMA στην Βαρσοβία στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2016 και δαπάνης για την μετακίνηση των αιρετών που θα εκπροσωπήσουν τον Δήμο.
3.Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/σμου Δήμου Τριφυλίας Γ΄ τρίμηνο 2016 (Έγκρ.307/2016 ΑΟΕ).
4.Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δια βίου Μάθησης.
5.Τροποποίηση Π/σμου και Τ. Προγράμματος έτους 2016 (Έγκρ. αριθ. 310/2016 ΑΟΕ).
6.Έγκριση Απολογισμού έτους 2015 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δ. Τριφυλίας.
7.Προτάσεις μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για σχ. έτος 2017-2018.
8.Διαγραφές τελών Δήμου Τριφυλίας.
9.Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής του ενιαίου τέλους καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2017.
10.Αίτηση ΔΕΥΑΤ για απαλλαγή προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών.
11.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ».
12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
13.Έγκριση 1ου ΑΠΕ(τακτοποιητικός) και χορήγηση παράτασης του έργου:ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε ΑΕΤΟΥ.
14.Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡ.ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ.
15.Έγκριση 1ου ΑΠΕ(τακτοποιητικός) και χορήγηση παράτασης του έργου:ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡ. ΟΔΩΝ ΔΕ ΤΡΙΠΥΛΗΣ.
16.Έγκριση 1ου ΑΠΕ(τακτοποιητικός) και χορήγηση παράτασης του έργου:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΥΛΗΣ.
17.Έγκριση αίτησης παράτασης του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α.Μ 89/2016.
18.Ανάκληση της αριθ.244/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
19.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών(Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου) για την προετοιμασία λήψης της Πιστοποίησης iso 9001.
20.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών (Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα) για την προετοιμασία λήψης της Πιστοποίησης iso 9001.
21.Αίτηση Στασινόπουλου Ιωάννη για καθορισμό προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίου(Έγκ. της αριθ.46/2016 ΑΕΠΖ).
22.Αίτηση Αναγνωστόπουλου Αναστάσιου (Έγκ. της αριθ.44/2016 ΑΕΠΖ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νοέμβριος 19, 2016 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου « 47η Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » του Δήμου Τριφυλίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 26-10-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:
1)Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016.
2)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 293,08€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για επέκταση δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ ΑΕ, για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και την σύνδεσή τους με το Δίκτυο, στην περιοχή «Νέα Δεξαμενή», ΔΚ Φιλιατρών, καθώς και ορισμός υπολόγου.
3)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 799,62€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25 KVA (No2) για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης, στην περιοχή «Κεφαλάρι», Τ.Κ. Βρυσών, καθώς και ορισμός υπολόγου.
4)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 292,64€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για μετατόπιση της παροχής σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης, στην περιοχή «Αι Λαγούδη», Δ.Κ. Κυπαρισσίας, καθώς και ορισμός υπολόγου.
5)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.436,22€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για επέκταση δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ ΑΕ, για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και την σύνδεσή τους με το Δίκτυο, στο αθλητικό κέντρο του οικισμού Αγρίλι, ΔΕ Φιλιατρών, καθώς και ορισμός υπολόγου.
6)Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 293,08€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για επέκταση δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ ΑΕ, για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και την σύνδεσή τους με το Δίκτυο, στην περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου Περιστεριάς, ΔΕ Κυπαρισσίας, καθώς και ορισμός υπολόγου.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Οκτώβριος 25, 2016 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Δευτέρα 24η Οκτωβρίου «18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2016» με 45 θέματα.

 Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 24η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1.Ορισμός μελών Δ Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας–Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.
2.Ορισμός μελών Δ Σ της Δημοτικής Επιχείρησης«Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού- Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας».
3.’Ιδρυση Τράπεζας Αίματος Δήμου Τριφυλίας και συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης.
4.Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου –Περιφερειακού Ταμείου  Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου-ΛιμενικούΤαμείου Ν. Μεσσηνίας για το έργο:ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.
5.Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2016  (Έγκριση της αριθ. 279/2016 Α Ο Ε ).
6.Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού ΔΕ Αετού.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού ΔΕ Αυλώνος.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας Υλικών Α Μ Ε Α για πρόσβαση στις παραλίες  της Δ. Κ Γαργαλιάνων.
9.Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας Υλικών Α Μ Ε Α για πρόσβαση στις παραλίες  της Δ. Κ Κυπαρισσίας.
10.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας «μεταλλίων και προπλασμάτων 2016».

11.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου  και εξοπλισμού κτιρίου ΑΣΟ ΔΕ Φιλιατρών 2016.
12.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Αυλώνος 2015.
13.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Γαργαλιάνων 2015.
14.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Φιλιατρών 2015.
15.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Αυλώνος 2016.
16.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Φιλιατρών 2016.
17.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Γαργαλιάνων 2016.
18Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Κυπαρισσίας 2016.
19.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας σκυροδέματος ΔΕ  Τριπύλης.
20.Παραχώρηση του υπογείου του Δημαρχείου Σιδηροκάστρου για την λειτουργία Λαογραφικού  Μουσείου στον Εξωραιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Σιδηροκάστρου.
21.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων».
22.Διαγραφές τελών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
23.Έγκριση Απολ-σμού της Επιτροπής ελέγχου και διοργάνωσης του πανηγυριού Γαργ-νων 2016.
24. Χορήγηση-Ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.
25.Έγκριση πληρωμής προστίμου.
26.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή Υποστέγου Δημ. Σχολείου Κοπανακίου».
27.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Καλού Νερού».
28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Σχ. Κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων.»
29.Έγκριση παράτασης διάθεσης οχήματος στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Κυπαρισσίας.
30.Απόδωση λογαριασμού υπαλλήλων.
31.Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου διανομής χαμηλής τάσης για την τοποθέτηση  φωτιστικών σωμάτων και την σύνδεσή τους με το δίκτυο της Δ. Κ Φιλιατρών του Δ. Τριφυλίας (Περιοχή νέας δεξαμενής).

32.Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25 K VA(Ν.2) για την σύνδεση με το  Δίκτυο διανομής Χ. Τ στο Κεφαλάρι-Βρύσες.
33.Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση παροχής στην περιοχή Αι Λαγούδη Κυπ-σιας
Δ. Τριφυλίας.
34. Επέκταση δικτύου διανομής χαμηλής τάσης για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και  στύλων και την σύνδεσή της στο αθλητικό κέντρο Αγρίλι της ΔΕ Φιλιατρών του Δ. Τριφυλίας
35.Έγκριση δαπάνης για σύνδεση με το δίκτυο Τ. Κ Μύρου (φωτισμός στον Αρχαιολογικό χώρο  Περιστεριάς).
36.Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Αγρ. Οδών ΔΕ Αυλώνος
37.Έγκτιση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης του έργου Συντήρηση Αγρ. Οδών ΔΕ
Γαργαλιάνων.
38.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου Κατασκευή πίλαρς φωτισμού κοινόχρηστων Χώρων.
39.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση  Κοινοχρήστων χώρων Τριπύλης».
40.Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΔΕ Αετού».
41. Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης- Ανάθεση τελετής αποκαλυπτηρίων πεσόντων
Φιλιατρινών  Αεροπόρων.
42.Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης–Ανάθεση για την συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας στην  έκθεση FILOXENIA στην Θεσσαλονίκη από 18-21 Νοεμβρίου 2016.
43.Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης–Ανάθεση για την συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας στην  έκθεση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΧΡΟ που θα γίνει στην Τρίπολη από 9-13 Νοεμβρίου 2016.
44.Έγκριση δαπάνης-ψήφιση πίστωσης–Ανάθεση για την ημερίδα Τουρισμού που θα γίνει στην Κυπαρισσία την 12-11-2016.
45.Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών αιρετών προσώπων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οκτώβριος 20, 2016 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε

Μόλις 80.000 ευρώ η βοήθεια που θα λάβει ο δήμος Τριφυλίας από την Πολιτεία για τις καταστροφές.

Αντιπαράθεση για την αντίδραση του δήμου μετά τις καταστροφές στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον 

Αντιπαράθεση για την αντίδραση του δήμου μετά τις καταστροφές στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

 Οι ζημιές που προκλήθηκαν στην περιοχή της Τριφυλίας συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, έστω και καθυστερημένα, καθώς σχετικό αίτημα υπέβαλε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Σαράντος Κουκούμης και ερώτημα ο επικεφαλής της μείζονος Ευστάθιος Ανδρινόπουλος.

Τοποθετήσεις υπήρξαν από μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων εστιάζοντας στα προβλήματα που όπως υποστηρίζουν δημιούργησε ο νέος δρόμος Γαργαλιάνοι – Ρωμανού, αλλά και από παραγωγούς που επλήγησαν και έχασαν καλλιέργειες και θερμοκήπια.

Αντιπαράθεση αρχικά υπήρξε για την παρουσία ή μη του δήμου στις πληγείσες περιοχές, με το δήμαρχο Παναγιώτη Κατσίβελα να τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή μηχανήματα βγήκαν στους δρόμους και ακόμη προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σοβαρές ζημιές. Ανέφερε μάλιστα ότι η βοήθεια που θα λάβει ο δήμος από την Πολιτεία είναι μόλις 80.000 ευρώ.

«Ημουν από την πρώτη στιγμή έξω και δεν είδα πουθενά το δήμο» τόνισε από την πλευρά του ο κ. Ανδρινόπουλος. «Είδα την Αστυνομία, την Πυροσβεστική να βοηθούν και να απεγκλωβίζουν πολίτες, αλλά το δήμο πουθενά». Ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι δεν μπορεί ο νομός να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το θέμα να έρχεται ως εκτός ημερησίας 24 μέρες μετά.

Ο Σαράντος Κουκούμης υπογράμμισε τις διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν τόσο των κεντρικών κυβερνήσεων, όσο και των τοπικών αρχών, που δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα με τα απαραίτητα έργα. Στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα και τις σοβαρές ζημιές που έπαθαν πολλοί αγρότες και ζήτησε μια σειρά από μέτρα τόσο από την Πολιτεία όσο και από το δήμο στην κατεύθυνση της γρήγορης αποζημίωσης αλλά και των φορολογικών απαλλαγών, όπως τέλη και ύδρευση.

Από την πλευρά του Αγροτικού Συλλόγου ο αντιπρόεδρος Βασίλης Ανδρώνης στάθηκε στο νέο δρόμο τονίζοντας πως έγινε για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένη επιχείρηση και όχι τους αγρότες και την παραγωγή της περιοχής. Δεν υπάρχει, είπε, μελέτη ομβρίων και έχουν ρίξει τα νερά μέσα στα κτήματα δημιουργώντας νέους χείμαρρους που καταλήγουν στις ιδιοκτησίες. Κλείνοντας ζήτησε λύσεις και τόνισε ότι πρέπει να ενώσουν όλοι τις δυνάμεις τους για αυτό το έκτρωμα δρόμου.

Ο πληγείς από τις πλημμύρες Γιώργος Διακουμόπουλος ζήτησε να καθαριστούν τα ρέματα και τα νερά του δρόμου να καταλήξουν σε φυσική ροή και όχι στα χωράφια για να μην ξαναπνιγούν, αλλά και ο δήμος να παρέμβει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τέλος ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νίκος Σινάνης κατέθεσε υπόμνημα με τα προβλήματα που υπάρχουν. Τόνισε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έθεσε σωστά το θέμα των καταστροφών και ζήτησε κρατική επιχορήγηση για τις ζημιές στα θερμοκήπια και όχι με την χρονοβόρα διαδικασία των ΠΣΕΑ.

Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Αδρακτάς σημείωσε ότι ο δήμος από την πρώτη στιγμή ήταν έξω στους δρόμους με τα μηχανήματά του και με ιδιώτες και μόλις μέσα σε έξι ημέρες κατέθεσαν πλήρες υπόμνημα με τα προβλήματα και έγιναν παρεμβάσεις.

Απαντώντας ο δήμαρχος τόνισε με νόημα πως η πρώτη επαφή με το δρόμο ήταν όταν έγινε η μελέτη και τότε δεν μίλησε κανείς πολίτης και σύλλογος. Η επόμενη ήταν για τις αποζημιώσεις των απαλλοτριώσεων και τέτοιες είπε δεν έχουν δοθεί ποτέ άλλοτε, μετά έγινε για τις προσβάσεις και τώρα για τα αντιπλημμυρικά.

Κ.Μπ.

Οκτώβριος 3, 2016 Posted by | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Β, ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ | Σχολιάστε