Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στην Τριφυλία από τα… «χαράτσια» δημοτικών τελών και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

Αντιδράσεις για… «χαράτσια» τελών και ΤΑΠ στο Δήμο Τριφυλίας.

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στην Τριφυλία από τα… «χαράτσια» δημοτικών τελών και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) που μαζικά αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες ακινήτων στα ακίνητα των οποίων δεν υπάρχουν χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Μάλιστα, τα χρηματικά ποσά που τους επιβάλλονται με τα «μπουγιουρντιά» της δημοτικής Αρχής Τριφυλίας θεωρούνται, από πολλούς ιδιοκτήτες, από άδικα έως και εξοντωτικά, αφού καλούνται να πληρώσουν ακόμα και πολύ περισσότερα από 1.000 μαζί με προσαυξήσεις, για παρελθόντα έτη, που υπάρχουν στους βεβαιωτικούς καταλόγους που συνέταξε ο δήμος Τριφυλίας με τις υπηρεσίες του. Σε όσους τα ακίνητα παραμένουν μη ηλεκτροδοτούμενα παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής προσκομίζοντας έγγραφα και βεβαίωση μηχανικού που να αποδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα είναι μη ηλεκτροδοτούμενα ή ημιτελή. Εάν τα ακίνητα είναι μη ηλεκτροδοτούμενα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τη ΔΕΗ που να αποδεικνύεται ότι τα ακίνητα είναι μη ηλεκτροδοτούμενο και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δε γίνεται καμία χρήση του ακινήτου και αυτό παραμένει κενό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, άρθρ. 5 του ν.3345/2005. Για, δε, τα ημιτελή πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του επιβλέποντος μηχανικού της οικοδομής ότι το ακίνητο δεν έχει αποπερατωθεί και είναι ημιτελές. Ωστόσο, όπως επεσήμαναν στο «Θ», αρκετοί ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν ήδη απευθυνθεί στο δήμο, κάνοντας παράπονα και διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι καλούνται να πληρώσουν για παρελθόντα έτη χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή ειδοποίηση, συν τις προσαυξήσεις για τα παρελθόντα έτη, όπως επίσης και το γεγονός ότι με έκπληξη είδαν, όπως είπαν, να υπάρχει μεγαλύτερη χρέωση τελών και ΤΑΠ σε αποθήκες απ’ ό,τι σε κύριες κατοικίες. Η, δε, προθεσμία που τους δίδεται ώστε να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποδείξεως ότι τα ακίνητά τους παραμένουν μη ηλεκτροδοτούμενα ή είναι ακόμα ημιτελή, είναι τριάντα μέρες από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου της δημοτικής Αρχής Τριφυλίας. Ιδιοκτήτες έκαναν λόγο για «εξοντωτικά» χρηματικά ποσά που καλούνται να πληρώσουν, μαζί με τις προσαυξήσεις, παρόλο που δεν είχαν καμία προηγούμενη ενημέρωση από τη δημοτική Αρχή Τριφυλίας, τονίζοντας ότι με υπαιτιότητα της δημοτικής Αρχής Τριφυλίας δεν ενημερώθηκαν από πέρυσι ή και παρελθόντα έτη για αυτά τα «χαράτσια», που πολλοί αδυνατούν να πληρώσουν λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει.
 
Του Ηλία Γιαννόπουλου
Advertisements

Πέμπτη 31η Αυγούστου 2017: «14η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017»

 Αποτέλεσμα εικόνας για ολοκαυτώματος στην Τ.Κ Αετού

      Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 31η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα  Πέμπτη και   ώρα 20:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 (Έγκρ.183-193-

204/2017ΑΟΕ.

 1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προυπολογισμού  Δήμου Τριφυλίας

Β΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017(Έγκρ.184/2017 ΑΟΕ).

 1. Έγκριση της ΑΔΣ 19/2017 με θέμα: Β΄ Τροποποίηση Π/σμου Οικ.έτους 2017 του Φορέα

Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.

 1. Έγκριση Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών

διαφορών  έτους 2017.

 1. Διαγραφές τελών από  κατάλογο τελών  Δημοτικής Αγοράς Κυπαρισσίας.

 2. Απόδοση λογαριασμού Υπαλλήλων.

 3. Έγκριση επανάληψης Δημοπράτησης θέση ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ (Ξαπλώστρες-Ομπρέλες).

 4. Κατηγοριοποίηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Τριφυλίας Ν.4479/2017 ΦΕΚ94/Α/2017

Τροποποιήσεις  του Ν.2725/1999(Α΄121) και άλλες διατάξεις.

 1. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω άγονου διαγωνισμού  για την

προμήθεια υγρών  καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας και ΝΠΔΔ ΔΕ Κυπαρισσίας –

Φιλιατρών-Γαργαλιάνων-Αετού (σχ. 199-205-206-175/2017ΑΟΕ).

 1. Χορήγηση Ανανέωση αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών.

 2. Έγκριση 1ου πρακτικού τοποθέτησης ενδιαφερομένων στην Δημοτική Αγορά Γαργαλιάνων.

 3. Έγκριση δαπάνης-ψήφιση Πίστωσης για την επέτειο του ολοκαυτώματος στην Τ.Κ Αετού.

 4. Απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων ΔΕ Αυλώνος Δήμου Τριφυλίας.

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής προμήθειας Μεταχειρισμένου

απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κ. μ

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Α.Μ 59/2014.

 1. Λειτουργία Εμποροπανήγυρις Δ.Κ Γαργαλιάνων 2017 -Ορισμός πενταμελούς Επιτροπής-

( Έγκρ. των αριθ.27/2017ΑΕΠΖ και 207/2017ΑΟΕ).  

 1. Περί αιτήσεως κ. Όλγας Κάππου για θέση στάθμευσης λόγω Υγείας στην Τ.Κ Πύργου (Έγκριση

της αριθ.26/2017 ΑΕΠΖ).

 1. Παραχώρηση θέσεων εμποροπανήγυρις Δ. Κ Κυπαρισσίας, έτους 2017.

 2. Έγκριση γνωμοδότησης Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την προμήθεια

             τηλεφωνικού εξοπλισμού και δομημένης καλωδίωσης Δημοτικού Μεγάρου Κυπαρισσίας.

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                                                                    ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017: « 41η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » .,..«Επισκευή – Bελτίωση Nεκροταφείων ΔΕ Αετού».

Αποτέλεσμα εικόνας για Νεκροταφεία Δ Ε Αετού

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις  25-08-2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για το πιο κάτω θέμα :

 • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

 • Απευθείας Ανάθεση του έργου «Επισκευή – Bελτίωση Nεκροταφείων ΔΕ Αετού»

 • Έκδοση 4ου εντάλματος προπληρωμής, ποσού 420,00€, για κάλυψη αναγκών αλληλογραφίας της Δ.Ε. Φιλιατρών, του Δήμου Τριφυλίας, καθώς  και ορισμός υπολόγου

 • Έκδοση 5ου εντάλματος προπληρωμής, για κάλυψη αναγκών αλληλογραφίας της Δ.Ε. Κυπαρισσίας, του Δήμου Τριφυλίας, καθώς  και ορισμός υπολόγου

 • Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ.έτους 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

 • Έγκριση του πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας & Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕ Φιλιατρών» που αφορά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

 • Έγκριση του πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας & Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕ Γαργαλιάνων» που αφορά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                                  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017: « 35η  Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » Δήμου Τριφυλίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ» ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΣας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 25-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :

 • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

 • Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ»

 • Ακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Βελτίωση γηπέδου Κοπανακίου» κι εκ νέου καθορισμός των όρων αυτού.    (Για να λυθεί …γραφειοκρατικό πρόβλημα ).

  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Παρασκευή 14 ΙΟΥΛΙΟΥ: « 33η  Έκτακτη  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » του Δήμου Τριφυλίας.

 Αποτέλεσμα εικόνας για εμποροπανήγυρης στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 14-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :

 • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

 • Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας & Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕ Γαργαλιάνων»

 • Πρόταση τιμών για τη μίσθωση θέσεων για την τέλεση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρης στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας, έτους 2017

 • Πρόταση τιμών για τη μίσθωση θέσεων για την τέλεση της εμποροπανήγυρης στον οικισμό «Αγρίλη», της Δ.Ε. Φιλιατρών, για το έτος 2017.

 • Επικύρωση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ»

 • Έγκριση του 1ου Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας & Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕ Αυλώνος»

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                                  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΕΙΝΑΙ …ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΛΕΤΕ Ν’ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τέλος οι στεγασμένοι χώροι καταστημάτων σε πλατείες στην Τριφυλία.

Τέλος οι στεγασμένοι χώροι καταστημάτων επί των πλατειών πόλεων και κοινοτήτων του δήμου Τριφυλίας, σύμφωνα με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων, ενώ χθες στην Οικονομική Επιτροπή ελήφθη απόφαση για καθορισμό τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων δήμου Τριφυλίας. Στη χθεσινή συνεδρίαση ελήφθη, κατά πλειοψηφία, απόφαση για αναπροσαρμογή και καθορισμό τελών χρήσεων κοινοχρήστων χώρων, δηλαδή σε πεζοδρόμια, πλατείας κτλ.
Ωστόσο, κατά τη συζήτηση του θέματος εκφράστηκαν ενστάσεις, παρατηρήσεις κι ερωτηματικά. Κυρίως, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός του ενιαίου τέλους στην Κυπαρισσία, τα Φιλιατρά, τους Γαργαλιάνους, το Καλό Νερό, τη Μαραθόπολη και το Κοπανάκι ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι μέχρι τώρα, επτά χρόνια λειτουργίας του δήμου Τριφυλίας, δεν πληρώνουν όλοι το ίδιο, αλλά υπάρχει μέχρι και σήμερα άδικη ανισοκατανομή και μάλιστα το Κοπανάκι πλήρωνε περισσότερο από όλες τις άλλες πόλεις σε υπερδιπλάσιο ποσοστό, παρότι – ως γνωστόν – δεν είναι τουριστική περιοχή και δεν αποτελεί τουριστικό προορισμό όπως άλλες Κοινότητες και με τον κανονισμό το Κοπανάκι θα πληρώνει το ίδιο με τη Μαραθόπολη και το Καλό Νερό, όπως και με τις πόλεις της Κυπαρισσίας, των Φιλιατρών και των Γαργαλιάνων.
Ιδιαίτερη αξία έχει – και πρέπει να τονιστεί – ότι μέχρι σήμερα υπήρχαν και ίσχυαν αποφάσεις Καποδιστριακών δήμων, όχι όμως  για όλες τις περιοχές και με διαφορετικά τέλη και γι’ αυτό, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Ο.Ε. και αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιάννα Κωνσταντέλου, ο δήμος ετοιμάζει Κανονισμό για τους κοινόχρηστους χώρους, ο οποίος θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού προηγουμένως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Ερωτηματικά ανέκυψαν, ωστόσο, εκ του γεγονότος ότι τα μέλη της Ο.Ε. συζητούσαν και αποφάσιζαν για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων, χωρίς να γνωρίζουν ποιοι είναι, συγκεκριμένα και με τετραγωνικά μέτρα, αυτοί οι χώροι σε κάθε Δημοτική Ενότητα, Δημοτική και Τοπική Κοινότητα.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε πως στον Κανονισμό κοινοχρήστων χώρων απαγορεύονται οι στεγασμένοι χώροι, δηλαδή κιόσκια, πέρκολες κτλ σε πλατείες κ.α. και αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά ως προς την πρόθεση ή και απόφαση του δήμου να «ξηλώσει» όλα τα κιόσκια από πλατείες κ.α. που λειτουργούν νόμιμες επιχειρήσεις και, μάλιστα, εδώ και χρόνια πληρώνουν αδρά τα τέλη που τους έχουν επιβληθεί. Δηλαδή, με τον Κανονισμό, σκοπός και στόχος της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας είναι να «ξηλωθούν» οι πέργκολες από τις πλατείες της Κυπαρισσίας και ίσως των Φιλιατρών, για τις οποίες πληρώνουν στο δήμο (και τους πρώην δήμους) εδώ και χρόνια οι επαγγελματίες; Αίσθηση προκαλούν τα τέλη που μέχρι τώρα πληρώνουν (όποιοι, όπου και εάν πληρώνουν) επαγγελματίες για χρήση κοινοχρήστων χώρων. Στο Κοπανάκι μέχρι τώρα πληρώνουν 20 ευρώ το τμ στην πλατεία, 19 ευρώ πεζοδρόμιο έναντι και εντός πλατείας και 15 ευρώ το τμ για χώρους εκτός πλατείας. Στο Καλό Νερό 9 ευρώ το τμ στην πλατεία. Στην Κυπαρισσία πληρώνουν 15 ευρώ το τμ στην πλατεία, 10 ευρώ το τμ στην Άνω Πόλη, 9 ευρώ το τμ πεζοδρόμιο έναντι πλατείας και πεζοδρόμια κεντρικών οδών. Στα Φιλιατρά πληρώνουν 7,04 ευρώ το τμ για πεζοδρόμιο έναντι πλατείας και 5,28 ευρώ για λοιπά πεζοδρόμια. Στους Γαργαλιάνους πληρώνουν 6 ευρώ το τμ για πεζοδρόμιο και πλατεία. Σύμφωνα με την εισήγηση και την απόφαση που ελήφθη, μετά και την έγκριση του Κανονισμού και την έγκριση της απόφασης αυτής της Ο.Ε. σε Γαργαλιάνους, Φιλιατρά, Κυπαρισσία, Κοπανάκι, Καλό Νερό και Μαραθόπολη τα τέλη για κοινόχρηστους χώρους καθορίζονται σε 7 ευρώ το τμ και για την Άνω Πόλη Κυπαρισσίας σε 8 ευρώ το τμ μέτρο.
Την ένστασή της εξέφρασε η επικεφαλής της ΡΑΚΙ ως προς το διαχωρισμό και το υψηλότερο τίμημα για την Άνω Πόλη Κυπαρισσίας σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές, όπως επίσης και για το γεγονός ότι προτείνεται ίδιο τέλος για όλους και ανέφερε συγκεκριμένα πως δεν έχουν την ίδια τουριστική επισκεψιμότητα και κίνηση το Κοπανάκι και η Μαραθόπολη, ζητώντας να υπάρξει διαβάθμιση του τέλους ανάλογα με την περιοχή και την τουριστική επισκεψιμότητά της, καταψηφίζοντας την εισήγηση. Ερωτηματικά και παρατηρήσεις εξέφρασε και ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Αλέκος Κουτρουμπής, ο οποίος ωστόσο ψήφισε θετικά στην εισήγηση.
Υπέρμαχοι της εισήγησης ήταν οι αντιδήμαρχοι, Γιάννης Κατσούλας και Γιώργος Τσακανίκας και ο δημοτικός σύμβουλος, Αναστάσιος Αδρακτάς. Στην απόφαση υπάρχουν και μια σειρά άλλες προβλέψεις για του κοινόχρηστους χώρους καθώς και ποινές για αυθαίρετη χρήση.

Του Ηλία Γιαννόπουλου

 

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017: « 30η  Τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » του Δήμου Τριφυλίας.

Σχετική εικόνα

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 26-06-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :

 • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

 • Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας & Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕ Αετού»

 • Ανάκληση της αριθ.97/2017 αποφάσεως Οικον. Επιτροπής.

 • Ανάκληση της αριθ.120/2017 αποφάσεως Οικον. Επιτροπής.

 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 9.000,00€, για επισκευή μηχανικού εκσκαφέα της ΔΕ Φιλιατρών & ορισμός υπολόγου.

 • Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για λειτουργία τροχήλατης καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη), για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε θέσεις αιγιαλού-παραλίας Δ.Τριφυλίας

 • Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για λειτουργία τροχήλατης καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη), για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε θέσεις αιγιαλού-παραλίας Δ.Τριφυλίας (περιοχές NATURA).

 • Καθορισμός του ύψους του ετήσιου μισθώματος για την χρήση των βοσκήσιμων γαιών

 • Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

 • Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της προσφοράς για την προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού & δομημένης καλωδίωσης στο Δημοτικό Μέγαρο Κυπαρισσίας.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                                  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ