Αρχείο κατηγορίας ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο 23 Ιανουαρίου: «Κοινή Συνεδρίαση Δημοτικών Συμβουλίων, Δήμων Μεσσηνιακού κόλπου «.

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Αλέκος Παπαδόπουλος» (Σχολικό Συγκρότημα ΕΠΑΛ στην Κυπαρισσία), την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00΄ π. μ σε κοινή Συνεδρίαση με τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων (Πύργου, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας- Κρεστένων) με
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη Κυπαρισσιακού Κόλπου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ … ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – LEAST CONCERN Η ΧΕΛΩΝΑ CARETTA-CARETTA.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Κυπαρισσία,15/01/2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Χελώνα caretta –caretta στην κατηγορία ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γιατί λοιπόν εγκαλείται και διασύρεται η Χώρα μας ; Από ποιους ;
Με αφορμή την καταγγελία της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την εκδίκαση για τη μη λήψη και εφαρμογή μέτρων και νόμων, που να προστατεύουν το περιβάλλον και την ωοτοκία της caretta –caretta στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου είδαν το φως της δημοσιότητας ανακοινώσεις και δημοσιεύματα που αποδίδουν ευθύνες αλλά και προσπαθούν να δημιουργήσουν τον εχθρό, που όλοι πρέπει να καταφερθούν εναντίον του να τον δαιμονοποιήσουν και να τον χαρακτηρίσουν ελαφρά τη καρδία εχθρό του περιβάλλοντος και της κάθε μορφής ζωής που υπάρχει σε αυτό. Και αυτός δεν είναι άλλος από την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της που σαν στόχο έχουν, άκουσον άκουσον, την τσιμεντοποίηση και την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Υπάρχουν όμως κάποιες αναντίρρητες αλήθειες που επιτέλους πρέπει να λεχθούν, σαν αφετηρία ενός διαλόγου που είναι επιβεβλημένος να γίνει .
1. Οι κάτοικοι της περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου δεν είναι έποικοι της περιοχής, ούτε περιπλανώμενοι «χρυσοθήρες» που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή για την αναζήτηση πλούτου. Είναι γηγενείς, κάτοικοι με δεσμούς αδιάρρηκτους σε βάθος αιώνων με το περιβάλλον και το οικοσύστημα αλλά και την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου . Ο χώρος είναι το αγαθόν που μας παραδόθηκε από τις προηγούμενες γενιές μας και θα παραδώσουμε στα παιδιά μας χωρίς μεταπράτες, χωρίς ενδιάμεσους, χωρίς «πνευματικούς» πατέρες και χωρίς αυτόκλητους προστάτες .
2. Άδεια παραμονής και επιβίωσης στον χώρο μας είναι αυτονόητο ότι δεν ζητάμε από κανένα είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται Κυβέρνηση, είτε λέγονται περιβαλλοντικές οργανώσεις, είτε ΜΚΟ .
3. Ο πολιτισμός και η παιδεία μας, διαμορφωμένη από αιώνες, μας έχει επιβάλει να προστατεύουμε το περιβάλλον και το οικοσύστημα και να το συντηρούμε σε τέτοιο βαθμό ανάπτυξης, ώστε όλοι αυτοί σήμερα να κόπτονται για την διατήρηση του. Και αυτό έχει κατορθωθεί κυρίως και πρωτίστως από τις τοπικές κοινωνίες. Κατά συνέπεια μαθήματα οικολογικής ευαισθησίας, υποδείξεις αλλά κυρίως κατηγορίες από επαγγελματίες δεν δεχόμαστε, θεωρώντας αυτές ανόητες, άσκοπες και απαράδεκτες .
4. Βασικό μέλος του οικοσυστήματος είναι και ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι κυρίαρχος και ρυθμιστής του, μιας και κατέχει τη νόηση, αλλά δεν μπορεί να γίνει είδος υπό διωγμό, θυσία στις ιδεοληψίες του κάθε τυχόντος και περαστικού σε ένα κόσμο που δεν είναι άγιος και αφήνει κενά για ιδιωτικές στοχεύσεις. Είναι αναντίρρητη αλήθεια ότι και ο άνθρωπος πρέπει να επιβιώσει και βεβαίως αφήνει αδιάφορους όλους τους «προστάτες» ότι ο πληθυσμός του Δήμου Τριφυλίας μειώθηκε κατά 20 % τα δέκα τελευταία χρόνια . Και αυτό αφήνει μια πικρία .

5. Η Χώρα μας διασύρεται στα διεθνή δικαστήρια γιατί κάποιοι γνωστοί επιτήδειοι
την συκοφαντούν, πολλές φορές, με υπερβολικές , ψευδείς και χαλκευμένες κατηγορίες και είναι οι ίδιοι που μετά οδύρονται για το διασυρμό της.
6. Αλλά γιατί εγκαλείται η Χώρα μας; Κυρίως γιατί δεν προστατεύει την χελώνα μας Caretta –Caretta . Και εδώ έρχεται η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for the Conservation of Nature – IUCN) που εκδίδει τον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων ειδών του κόσμου.
Πρόκειται για μια διαδικασία αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της κατάστασης των ειδών, που καταλήγει στην ιεραρχική τους κατάταξη, ώστε να εντοπίζονται τα είδη εκείνα που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό τους περιβάλλον και να προωθείται η ανάγκη προστασίας τους. Αυτή λοιπόν η διεθνής ένωση, με τον κόκκινο κατάλογο που εξέδωσε το 2015, την κατέταξε στην κατηγορία ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – LEAST CONCERN (LC), που είναι τα σχετικά κοινά ή ευρέως διαδεδομένα είδη και που κατά κανένα τρόπο δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες των κρισίμως κινδυνευόντων, τρωτών ή σχεδόν απειλουμένων ειδών.

Και μάλιστα βελτιώθηκε κατά πολύ από την προηγούμενη αξιολόγηση, που είχε γίνει για την Caretta – Caretta το 1982 και την κατέτασσε στην κατηγορία των ΤΡΩΤΩΝ – VULNERABLE (VU): δηλ. σε αυτά που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ξεπερνώντας και την ενδιάμεση κατηγορία των ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ – NEAR THREATENED (NT).

Με απλά λόγια με ότι έχει γίνει στην χώρα μας, με ότι έχει γίνει και στον Κυπαρισσιακό Κόλπο η χελώνα caretta –caretta από είδος υπό τον υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης είναι στην κατηγορία μειωμένου ενδιαφέροντος, όσον αναφορά τον κίνδυνο που διατρέχει .
Αυτό βεβαίως ακυρώνει όλους αυτούς, που έκαναν την ανάγκη ιδεολογία και την ιδεολογία επάγγελμα .
Γιατί λοιπόν εγκαλείται και διασύρεται η Χώρα μας ; Από ποιους ; Γιατί τόση απαξίωση; Πως προστατεύεται και από ποιους;
Η κοινωνία των πολιτών του Δήμου Τριφυλίας θα συνεχίσει με τον ίδιο σεβασμό και ευλάβεια να προστατεύει το χώρο της, θα διεκδικεί το δικαίωμα στην ανάπτυξη χωρίς ενοχές, με την έννοια του μέτρου όπως έκανε πάντα.
Η Πολιτεία είναι επιβεβλημένο πλέον, χωρίς περιστροφές και αναβολές, χωρίς υποτέλειες και φοβίες, να συνομιλήσει με την κοινωνία και να προχωρήσει στην έκδοση του Π.Δ. που θα καθορίσει τους όρους ανάπτυξης της περιοχής μας.

Σαββάτου 23 Ιανουαρίου στην Κυπαρισσία, πέντε Δήμαρχοι, απέναντι στη θέσπιση Εθνικού Πάρκου.

Κοινή συνεδρίαση στις 23 Ιανουαρίου στην Κυπαρισσία πέντε Δήμων για τον Κυπαρισσιακό κόλπο.

Κοινή συνεδρίαση πέντε Δημοτικών Συμβουλίων για τον Κυπαρισσιακό κόλπο προγραμματίζεται να διεξαχθεί το πρωί του Σαββάτου 23 Ιανουαρίου στην Κυπαρισσία. Την πρωτοβουλία για την κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Πύργου, Ολυμπίας, Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας- Κρεστένων και Τριφυλίας ανέλαβε ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, και ήδη την αποδέχτηκαν και θα τη στηρίξουν με τη συμμετοχή τους οι δήμαρχοι των άλλων Δήμων του Κυπαρισσιακού κόλπου.
Η κοινή αυτή συνεδρίαση έρχεται ως συνέχεια της διεξαχθείσας το περασμένο Σάββατο ημερίδας, στα γραφεία της ΠΕΔ Ηλείας στον Πύργο, με την πρωτοβουλία των προαναφερθέντων Δήμων, με θέμα «Κυπαρισσιακός Κόλπος: Ολοκληρωμένη Διαχείριση – Δράσεις – Προοπτικές», στη διάρκεια της οποίας οι δήμαρχοι αποφάσισαν την ίδρυση «Δικτύου των Δήμων του Κυπαρισσιακού Κόλπου», την οποία θα εισηγηθούν στα Δημοτικά τους Συμβούλια για τη λήψη αποφάσεων.
Για το θέμα του Κυπαρισσιακού κόλπου είναι γνωστό σε όλους τι συμβαίνει και ποιες είναι οι εξελίξεις στο θέμα (μετά την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Παράβαση Κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με τη μη λήψη μέτρων προστασίας προστατευόμενων από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ειδών, την καταστροφή που έχει υποστεί ο Τόπος Κοινοτικής Σημασίας της Natura 2000 από αυθαίρετες παρεμβάσεις και την προωθούμενη επιχειρηματική – εμπορική δραστηριότητα ανέγερσης παραθεριστικών κατοικιών, που σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση), ότι το ΣτΕ απέρριψε το Σχέδιο Π.Δ. για την προστασία του που πρότεινε η συγκυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ λίγο πριν πέσει από την εξουσία και προέβλεπε τη δημιουργία Περιφερειακού Πάρκου, αφήνοντας ορθάνοιχτα παράθυρα και πόρτες για δόμηση στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000.
Με αυτή την απορριπτική απόφαση, το ΣτΕ έδωσε εντολή στην Ελληνική Πολιτεία και συγκεκριμένα στο ΥΠΕΚΑ, για σύνταξη Σχεδίου Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου, για ουσιαστική προστασία, με θέσπιση μέτρων και κανόνων προστασίας αλλά και ανάπτυξης, με τη θέσπιση Εθνικού Πάρκου! Απέναντι στη θέσπιση Εθνικού Πάρκου τάσσονται, ωστόσο, οι δήμαρχοι της περιοχής.

– See more at: http://tharrosnews.gr/news/content/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-

Τετάρτη 13-01-2016 η χώρα μας σύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το Εθνικό Πάρκο στην Ελαία. Γράφει ο Μπάμπης Βακαλόπουλος.

Ψεύτικες εξουσίες..

Μετά την έκδοση τον Μάιο του 2015 από το Συμβούλιο της Επικρατείας του πρακτικού επεξεργασίας, το ΥΠΑΠΕΝ μπορούσε να προχωρήσει στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τη δημιουργία του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ στην Ελαία.
Αν οι υπηρεσίες του είχαν ερωτηματικά ή άλλη άποψη μπορούσαν ασφαλώς να ζητήσουν διευκρινίσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τους δικαστές- συντάκτες του πρακτικού επεξεργασίας.
Η προβολή του επιχειρήματος ότι χρειάζεται νέα μελέτη δεν ευσταθεί. Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε κανένα σημείο της απόφασής του δεν έθετε ως προϋπόθεση της έκδοσης του διατάγματος την εκπόνηση τέτοιας μελέτης.
Το ΥΠΑΠΕΝ έπρεπε να φροντίσει και να έχει ολοκληρώσει τη θεσμική κατοχύρωση του Εθνικού Πάρκου πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης στο νόμο ανώτατης χρονικής διάρκειας της αναστολής οικοδομικών αδειών αλλά δεν έκανε τίποτα .
Τέλος, υπήρχε και η διεθνής παράμετρος στο θέμα:
*Τι κάνατε με την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.?
*Τι κάνατε με τη Συνθήκη της Βέρνης για την άγρια πανίδα που έχει ήδη κινηθεί εναντίον της χώρας;?
Δυστυχώς Κύριε Οικολόγε Υπουργέ δεν κάνατε τίποτα (όπως και οι προκάτοχοι σας) με αποτέλεσμα η χώρα μας να σύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σήμερα Τετάρτη 13-01-2016 και είναι βέβαιο ότι θα καταδικασθεί.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας σας είχε ανοίξει τον δρόμο αλλά εσείς δεν τον ακολουθήσατε….

Μπάμπης Βακαλόπουλος
Μέλος της Ε.Ε της ΔΗΜΑΡ

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, εθελοντική δενδροφύτευση στον Ταϋγετο, από την διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας και την Περιφέρεια.

dentraki-433x350

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΑΥΓΕΤΟ.

Σε δενδροφύτευση εκτάσεων καμένων στις καταστροφικές φωτιές του 2007, στον Ταΰγετο, έχει προγραμματίσει να κάνει την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου η διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας με την υποστήριξη και την συνδρομή της περιφέρειας Πελοποννήσου, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Η δενδροφύτευση θα γίνει με νεαρά φυτά Μαύρης Πεύκης, είναι εθελοντική και η περιφέρεια απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε πολίτες και εθελοντικές οργανώσεις να συμμετάσχουν.

Ειδικά συνεργεία θα βρίσκονται στις θέσεις των περιοχών που θα φυτευτούν και θα κατευθύνουν τους εθελοντές παρέχοντας οδηγίες, ενώ σημεία συγκέντρωσης θα καθοριστούν επί της εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, στην περιοχή του τουριστικού περιπτέρου και στις εγκαταστάσεις του Δασονομείου Αλαγονίας, στο Κρατικό Εργοστάσιο Ξυλείας.

http://timeforgoodnews.gr/2015/12/%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE

49 ανοιχτές …πληγές (Χωματερές) στην Ελλάδα, οι 20 στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αυτή είναι η «πρωτοπορία» της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Από τους 49 ενεργούς Χ.Α.Δ.Α. της Ελλάδας οι 20 βρίσκονται στην Περιφέρειά μας!

Οι 49 ανοιχτές πληγές που απειλούν την Ελλάδα με 200 εκατ.

Σε αγώνα δρόμου έχουν αποδυθεί η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων αλλά και οι δήμ…

ITIMES.GR

Όχι στη δημιουργία εθνικού πάρκου στον Κυπαρισσιακό αποφάσισε το Δ.Σ. Τριφυλίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας αποφάσισε: Δεν θέλουν εθνικό πάρκο στον Κυπαρισσιακό

Γράφτηκε από τον   στην  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας αποφάσισε: Δεν θέλουν εθνικό πάρκο στον Κυπαρισσιακό

 Την αντίθεσή του στην δημιουργία εθνικού πάρκου στην περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας με αυξημένη πλειοψηφία στην προχθεσινή του συνεδρίαση, εμμένοντας παράλληλα και στην παλαιότερη απόφασή του για αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Μια ανάπτυξη της περιοχής χωρίς γκρίζες ζώνες, χωρίς αποκλεισμούς χωρίς κενά, όπως είπε ο δήμαρχος Παναγιώτης Κατσίβελας κατά την κατάθεση της πρότασής του προς το σώμα. Νωρίτερα στις τοποθετήσεις του είχε στρέψει τα βέλη του τόσο κατά του Συλλόγου «Αρχέλων» όσο και κατά του βουλευτή Θανάση Πετράκου, ενώ είχε ανακοινώσει και τις επαφές που έχουν γίνει με πανεπιστήμια και φορείς για τη δημιουργία μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που θα προστατεύει την περιοχή.

Από την πλευρά των συνδυασμών των μειοψηφιών επισημάνθηκε ότι το θέμα έρχεται για συζήτηση σε μια άκαιρη χρονική στιγμή, καθώς δεν υπάρχει κυβέρνηση και αρμόδιος υπουργός αυτή τη στιγμή. Επίσης τονίστηκε πως η όποια απόφαση πρέπει να παρθεί μετά από εκτεταμένη ενημέρωση, με την παρουσία ειδικών, γι’ αυτό και ζήτησαν να γίνει μια ημερίδα με αυτό το θέμα.

Ο επικεφαλής της ΡΑΚΙ Επαμεινώνδας Βουδούρης καταλόγισε στο δήμαρχο πως όλα αυτά τα κάνει για αντιπολιτευτικούς λόγους και έτσι του είπε ότι λειτουργεί από τις 25 Ιανουαρίου και μετά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στις τοποθετήσεις του ο κ. Κατσίβελας τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν δεχόμαστε να προσδιοριστεί όλη η περιοχή σαν εθνικό πάρκο. Εθνικό πάρκο σημαίνει αναστολή οποιασδήποτε δραστηριότητας, σημαίνει καταστροφή για το βόρειο κομμάτι του δήμου». Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε στο τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τις επαφές σε υπουργεία και τις επισκέψεις στην περιοχή, καταλογίζοντας στον κ. Πετράκο ότι στις επαφές που είχε, παρέκαμψε τους θεσμούς, που είναι ο δήμος. Οπως είπε, «πέρνανε μοιρογνωμόνια και μολύβια και λέγανε ποιες περιοχές θα σώσουν».

Για τον Σύλλογο «Αρχέλων» είπε ότι οι θέσεις του στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου είναι πολύ ισχυρότερες από αυτές του δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Του καταλόγισε ακόμη ότι στρέφεται κατά της ανάπτυξης της περιοχής και ότι θέλει να αποκτήσει ένα χώρο τον οποίο θα διαχειρίζεται κατά αποκλειστικότητα.

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Από την μείζονα αντιπολίτευση ο Ευστάθιος Ανδρινόπουλος επισήμανε πως το ότι συγκεκριμένο θέμα μπαίνει μαζί με 17 ακόμη θέματα, δείχνει πόση σημασία τού δίνει η δημοτική αρχή. Οπως είπε, «δεν έχει αλλάξει κάτι και το ερώτημα που μπαίνει είναι αν θέλουμε εθνικό ή περιφερειακό πάρκο. Εφόσον τίθεται αυτό το θέμα, θα έπρεπε να γίνει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση μέσα από μια ημερίδα με ειδικούς, που θα έπρεπε να οργανώσει ο δήμος. Το να συζητάμε γενικά και αόριστα δεν έχει σημασία». Στη δευτερολογία του επέκρινε την δημοτική αρχή που το φέρνει για συζήτηση 15 μέρες πριν τις εκλογές, καταλογίζοντας ότι ο καθένας μιλά έχοντας πίσω του το κόμμα που υποστηρίζει, ενώ θα έπρεπε να είχαν στο μυαλό τους την Τριφυλία.

Ο επικεφαλής της ΡΑΚΙ Επαμεινώντας Βουδούρης επισήμανε πως για ένα έχει αποτέλεσμα η συζήτηση, έπρεπε να ήταν σοβαρή και δεν μπορεί να είναι όταν δεν υπάρχει ένα νέο σχέδιο ΠΔ, αλλά και όταν γίνεται σε μια εποχή που πάμε για εκλογές. Καταλόγισε στη δημοτική αρχή προχειρότητα, όπως και σε άλλα ζητήματα και ειδικά με την χωροθέτηση των απορριμμάτων, αλλά και ότι δεν κάλεσε στην συνεδρίαση τους συλλόγους της περιοχής, τον μελετητή, κάποιους ειδικούς, κάποιους που έχουν βιώσει τι σημαίνει εθνικό και τη περιφερειακό πάρκο. Οπως ανέφερε, «το να λέγεται ότι στο εθνικό πάρκο απαγορεύεται η δόμηση είναι σφάλμα. Είναι σπέκουλα, είναι στο μυαλό του δημάρχου. Ούτε υπάρχει στην Ελλάδα εθνικό πάρκο που να απαγορεύεται τη δόμηση. Η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο και εμείς το ξεχνάμε. Θέλουμε να ξαναπάμε πίσω το ΠΔ που απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας». Επιτιθέμενος στο δήμαρχο τόνισε πως δεν κάνει καμία πρόταση, αλλά όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για αντιπολίτευση, δίνοντας παράλληλα και τα ΦΕΚ που προβλέπουν δόμηση στα εθνικά πάρκα. Στη δευτερολογία του τόνισε πως δεν καταλαβαίνει κανείς πως η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και οι γενικολογίες δεν βοηθάνε.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Σαράντος Κουκούμης επισήμανε ότι στόχος όλης αυτής της συζήτησης είναι ενόψει εκλογών να φοβηθούν οι μικροϊδιοκτήτες ότι κινδυνεύουν, και να μην ψηφίσουν ΚΚΕ και Αριστερά. Σημείωσε ακόμη πως η συζήτηση δεν έχει κανένα λόγο και μόνος σκοπός είναι να απελευθερωθεί η επένδυση που σχεδιάζεται στην περιοχή, η οποία θα είναι και η καταστροφή της.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Στις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων ο Σωτήρης Μπακούρος τόνισε ότι είναι κατά του εθνικού πάρκου, αλλά και υπέρ της προστασίας ορισμένων τμημάτων της περιοχής και πρότεινε να γίνει δημοψήφισμα στην περιοχή.

Ο Δημήτρης Κουτσούλης επισήμανε πως στο εθνικό πάρκο δεν υπάρχει αντιπρόταση από το δήμο. Και αν δεν υπάρχει πρόταση επιστημονικά τεκμηριωμένη, δεν μπορεί να σταθεί.

Με εθνικό πάρκο δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και αγροτική περιοχή είπε ο Ανδρέας Μπουγάς.

Για μισές αλήθειες κατηγόρησε τον κ. Βουδούρη ο Γιάννης Αδρακτάς σχετικά με το τι ισχύει στα εθνικά πάρκα.

«Το ζήτημα είναι εξόχως πολιτικό» τόνισε ο Παναγιώτης Τσίγγανος, υποστηρίζοντας ότι το κλειδί της υπόθεσης είναι η χρήση γης.

Πρέπει να υπάρξει ήπιας μορφής ανάπτυξη που θα αναδείξει το περιβάλλον και την ανθρώπινη δραστηριότητα τόνισε ο Ζαχαρίας Κανελλόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελαίας Αρης Σκλάβος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επισκεφθούν την περιοχή για να έχουν εικόνα και τόνισε ότι πρέπει να καλεστούν όλοι οι φορείς και υπεύθυνοι για να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση.

Από το Σύλλογο Φίλων Δάσους και Παραλίας Ελαίας ο Παύλος Γρέκης τόνισε πως η ουσία δεν είναι πώς θα χαρακτηριστεί, αλλά αν το συγκεκριμένο κομμάτι προς οικοδομοποίηση συνάδει με την περιοχή. Από το Σύλλογο Καλονεριτών ο Δημήτρης Παπακωνσταντόπουλος τόνισε ότι στην περιοχή πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε στην πρόταση του δημάρχου, το Δημοτικό συμβούλιο να εκφραστεί κατά της δημιουργίας εθνικού πάρκου, ψήφισαν όλοι οι παρόντες «υπέρ», εκτός από τον Επαμεινώνδα Βουδούρη και τον Σαράντο Κουκούμη που ψήφισαν «κατά» και τον Δημήτρη Κουτσούλη που ψήφισε «λευκό».

Κ.Μπ.Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/75252-dimotiko-symvoylio-trifylias-kyparissiakos

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΚΥΡΙΑΚΗΣ. ΚΕΡΝΑΜΕ ΚΑΙ …ΓΛΥΚΑΚΙ.

Την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου 2015 σε συνεργασία με την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας και τους Συλλόγους ΟΦΑ και Αγίας Κυριακής, θα καθαρίσουμε τα λιμάνια στον Αγρίλη και την Αγία Κυριακή. Έχουμε καλέσει λοιπόν την ομάδα των επαγγελματιών δυτών του Νίκου Νικολόπουλου να κάνουν αυτή τη δύσκολη δουλειά κι ελπίζουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ακόμα κι αυτά που δεν φαίνονται όπως ο βυθός, αξίζουν τον σεβασμό μας και την προστασία μας.

‘Ενα εκπληκτικό υποθαλάσσιο βίντεο με το …μάτι μιας χελώνας.

New conservation project reveals amazing turtle’s eye-view of the Great Barrier Reef

Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουν 2015

The Great Barrier Reef is home to almost 6000 species. Thanks to GoPro, here’s what the journey through it looks like for one of them: a turtle’s eye view of the Reef.

To find out more about the level of pollution affecting turtles within the Great Barrier Reef, WWF is working on innovative project in Queensland with the support of our partners Banrock Station Wines Environmental Trust, James Cook University, The University of Queensland, the Great Barrier Reef Marine Park Authority, State and Commonwealth government agencies, Indigenous rangers and local community groups.

As part of that project, the opportunity arose to very carefully fit a small GoPro camera to a turtle, to better understand the post-release behaviour of tagged green turtles. The result is this amazing video.

This week, the World Heritage Committee will vote whether to keep a strong watch over Australia until the health of the Great Barrier Reef. The decision is critical to the future protection of the Reef.

Το Re:Think πάει Γαργαλιάνους! Κυριακή 14 Ιουνίου.

Την Κυριακή 14-6, στις 7 μ.μ. στη βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων.

Η επιτροπή ενεργών πολιτών Γαργαλιάνων σας προσκαλεί στην εκδήλωση
«κοινωνική διαχείριση απορριμάτων».

Το Re:Think πάει Γαργαλιάνους!

web.gargalianoi

Στα πλαίσια της εκδήλωσης ¨Κοινωνική Διαχείριση Απορριμάτων¨ που διοργανώνει η Επιτροπή Ενεργών Πολιτών Γαργαλιάνων, μέλη της ομάδας μας θα ενημερώσουν για τη διαχείριση των οργανικών απορριμάτων μέσω της κομποστοποίησης, θέλοντας να βάλλουμε τον πρώτο σπόρο για τη δημιουργία ενός Δικτύου Συνοικιακής Κομποστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, αρχίζει ξεκάθαρα πια να φαίνεται η στάση ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου υπέρ ενός μοντέλου κοινωνικής διαχείρισης των απορριμάτων με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η συζήτηση, εκτός από ενημερωτικό χαρακτήρα, θα έχει και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, καθώς θα γίνει τοποθέτηση και εκμάθηση χρήσης του κομποστοποιητή.
Σε μια εποχή, όπου η διαχείριση των απορριμάτων έχει γίνει μια τεράστια κερδοφόρα και εις βάρος του πολίτη μπίζνα, η κοινωνική διαχείριση των απορριμάτων μας εξασφαλίζει μια ποιοτικότερη, δημοκρατικότερη και βιώσιμη κοινωνία. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους προτιμούμε και υποστηρίζουμε την Συνοικιακή Κομποστοποίηση είναι ότι:
α. Μειώνουμε σε σημαντικό βαθμό τον όγκο των οργανικών απορριμμάτων της γειτονιάς μας, συμβάλλοντας και ανταποδοτικά στην μείωση των δημοτικών τελών της πόλης μας.
β. Έχουμε πρόσβαση σε δωρεάν πλούσιο compost, για τις ανάγκες των σπιτιών μας αλλά και της γειτονιάς μας
γ. Μαθαίνουμε να αυτοδιαχειρίζομαστε τα σκουπίδια μας και εκπαιδευόμαστε στη σωστή διαδικασία της κομποστοποίησης, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
δ. Αποκτούμε βιωματικά όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη άποψη για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14/6/2015, στις 7 το απόγευμα στο χώρο της Βιβλιοθήκης των Γαργαλιάνων. Σας περιμένουμε, λοιπόν, όλους για να γνωριστούμε, να συζητησούμε και να συμβάλλουμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, σε αυτό το εγχείρημα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.


Την Ελαία επισκέφθηκε την Κυριακή το πρωί ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο Μπάμπης Βακαλόπουλος
μέλη της ΚΕ της ΔΗΜΑΡ. και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΤΣ της Ελαίας Άρη Σκλάβο, με μέλη της επιτροπής
κατά της οικοπεδοποίησης του Δάσους και με τους υπεύθυνους του ΑΡΧΕΛΩΝ Παναγιώτα Θεοδώρου και Πολυμνία Νεστορίδου. Στη συνάντηση η αντιπροσωπεία της ΔΗΜΑΡ ενημερώθηκε για τα θέματα της περιοχής και ειδικότερα για την επιχειρούμενη παρέμβαση στο Δάσος της Ελαίας. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο κος Θεοχαρόπουλος με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κον Τσιρώνη, ο κος Τσιρώνης δεσμεύτηκε την Παρασκευή που θα βρίσκεται στη Μεσσηνία να πάει στην Ελαία και να ενημερωθεί από τους κατοίκους. Επίσης συναντήθηκε με τον Κον Αντώνη Παρασκευόπουλο Διευθυντή Γεωργίας της Τριφυλλίας και αγρότες της περιοχής και συζήτησαν τα προβλήματα σε σχέση με τις αγροτικές καλλιέργειες.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την Καλλιρόη όπου συναντήθηκαν με την επιτροπή αγώνα κατά της εγκατάστασης του σκουπιδοεργοστάσιου , εκπρόσωπους φορέων και κατοίκους της περιοχής και ενημερώθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και δεσμευθηκαν να είναι αρωγοί στον αγώνα των κατοίκων.

Στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας ήρθαν σήμερα ο κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜΑΡ), μέλος και πρώην γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και ο κ. Μπάμπης Βακαλόπουλος, στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Στη συνάντηση μαζί τους, εμείς οι κάτοικοι της περιοχής, που είμαστε αντίθετοι (με τον τρόπο και τον χώρο που πάει να γίνει), στην κατασκευή της καρκινοχωματερής και του σκουπιδοεργοστασίου στην Καλλιρρόη, τους ενημερώσαμε σχετικά με το θέμα και αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την αποτροπή αυτού του εγκλήματος που πάει να γίνει στον ευλογημένο τόπο μας…

Φωτογραφία της Dimitra Giannopoulou.

Στην Καλλιρρόη Μεσσηνίας ήρθαν σήμερα ο κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜΑΡ), μέλος και πρώην γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και ο κ. Μπάμπης Βακαλόπουλος, στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς.
Στη συνάντηση μαζί τους, εμείς οι κάτοικοι της περιοχής, που είμαστε αντίθετοι (με τον τρόπο και τον χώρο), στην κατασκευή της καρκινοχωματερής και του σκουπιδοεργοστασίου στην Καλλιρρόη, τους ενημερώσαμε σχετικά με το θέμα και αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την αποτροπή αυτού του εγκλήματος που πάει να γίνει στον ευλογημένο τόπο μας…

ΑΣΠΡΙΣΕ Η …ΓΛΙΣΤΡΑ, ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.

Δεν το πίστευαν τα μάτια μου. Την άσπρισαν -το κατά δύναμη- την γλίστρα  και σίγουρα δεν δούλεψαν μόνο με τα χέρια τους οι εθελοντές και οι δυνάμεις του …Δήμου που ασχολήθηκαν με τον καθαρισμό του αιγιαλού στην Κυπαρισσία. Τα θερμά μου συγχαρητήρια.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟ.

ΜΕΓΑΛΗ επιτυχία σημειώθηκε στην Ημέρα Εθελοντισμού που καθιερώθηκε από 5 Συλλόγους της Κυπαρισσίας με την υποστήριξη του Δήμου Τριφυλίας στον καθαρισμό των παραλιών από Αη Λαγούδη μέχρι την παραλία της Γιαννίτσαινας με την συμμετοχή περισσότερων από 70 πολιτών που έστειλαν το μήνυμα της συλλογικής δράσης για το περιβάλλον.

Ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Π. Κατσίβελας ξεκίνησε ως πρώτος αιρετός την συλλογή απορριμάτων με τους εθελοντές ενώ σε δηλώσεις του τόνισε ότι «η τελευταία Κυριακή του Απριλίου καθιερώθηκε ως ημέρα Εθελοντισμού αφιερωμένη στη προστασία του περιβάλλοντος όπου ο εθελοντισμός θα αναδείξει την υλοποίηση θέσεων και πράξεων» ενώ δήλωσε ότι είναι υπερήφανος ως Δήμαρχος καθώς η Κυπαρισσία διαθέτει αξιόλογους ενεργούς συλλόγους που έχουν διάθεση να προσφέρουν στη κοινωνία όπως και ανθρώπους με συναισθήματα, προοπτικές και οράματα και πάνω από όλα έχουν συμμετοχή με το να την εκδηλώνουν με τον καθαρισμό παραλιών που αποτελούν σύμβολο για την περιοχή μας».
Η ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 Ο κ.Θ. Οικονόμου από το Σύλλογο Γιαννίτσαινας που ήταν αρχικός εμπνευστής της ιδέας μίλησε για τους 5 Συλλόγους της πόλης που αποφάσισαν κοινή δράση για την εθελοντική ανάδειξη προστασίας του περιβάλλοντος που μας αξίζει πραγματικά». Η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Ειρήνη Θεοδωροπούλου πρόσθεσε ότι είναι ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή από την ομάδα συλλόγων που αναδεικνύουν νέους θεσμούς με έμφαση τον εθελοντισμό με την βεβαιότητα ότι πλέον καθιερώθηκε. Ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης κίνησης Ενεργών Πολιτών κ. Παναγιώτης Πολίτης επισήμανε ότι άτομα που ανησυχούν για την καταστροφή του περιβάλλοντος συγκεντρώθηκαν να πράξουν το αυτονόητο, να μαζέψουν τα σκουπίδια σημειώνοντας ότι η βιομηχανική εποχή και ο καταναλωτισμός αύξησαν την επιβάρυνση στο περιβάλλον κι εμείς πρέπει να αναλογιστούμε την σπατάλη και την κακοδιαχείριση που μειώνουν την αξία του κόσμου που μας περιβάλλει στη διαχείριση απορριμμάτων καταλήγοντας ότι παράδειγμα προς αποφυγή είναι για όλους μας ο Πύργος και η Τρίπολη. Η Ελένη Διονυσοπούλου απ΄οτο Σύλλογο Γυναικών ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν συλλογικά αλλά και το Δήμο που στάθηκε αρωγός στη πρωτοβουλία.
Από τους αιρετούς την προσπάθεια χαιρέτησαν μεταξύ άλλων οι Αντιδήμαρχοι κ. Μερκούρης, Σπύρος Χρονόπουλος, Π. Τσίγγανος, ο Πρόεδρος του Νομικού προσώπου καθηγητής Ζαχαρίας Κανελλόπουλος και φορείς. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ

«LET`S DO IT! GREECE, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 26/4/2015»

Η Βιβή Παντελάκη πρόσθεσε 33 νέες φωτογραφίες στο άλμπουμ «LET`S DO IT! GREECE1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 26/4/2015» — μαζί με Nikos Foteinopoylos.
Οι εθελοντές μας ξεκίνησαν δουλειά από την Παρασκευή. Έκοψαν τα χόρτα, κλάδεψαν τους θάμνους και τα δέντρα. Μαζευτήκαμε την Κυριακή το πρωί ξανά. Παντού κλαδιά, χορτάρια, ακαταστασία!!! Με έπιασε απελπισία! Αισθανόμουν ότι δεν πρόκειται να καθαριστεί η αυλή από όλα όσα είχαν πέσει κάτω κι ότι δε θα γινόταν όσα έπρεπε να γίνουν. Όμως ήμασταν πολλοί!!! Δουλέψαμε σκληρά περισσότερο από πέντε ώρες. Κάθε φυτό, κάθε δέντρο το περιποιηθήκαμε ξεχωριστά! Φυτέψαμε καινούργια λουλούδια. Το αποτέλεσμα; Μια πεντακάθαρη περιποιημένη αυλή κι εμείς όλοι ευτυχισμένοι για τη δουλειά μας, για την αυλή που από αύριο θα χαίρονται τα παιδιά μας. Όμως δεν τελειώσαμε!!! Μας άνοιξε η όρεξη να φτιάξουμε καινούργια παρτέρια, να φυτέψουμε κι άλλα λουλούδια και θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα!!!
Είναι υπέροχο να δουλεύεις για αυτά που αγαπάς και μάλιστα παρέα με τόσους θαυμάσιους εθελοντές. Τελικά υπάρχει αρκετός κόσμος που προσφέρεται, που γίνεται εύκολα εθελοντής, αρκεί να τον εμπνέει το αποτέλεσμα.
Εγώ και η συνάφελφός μου η κ. Σοφία Αγγουροδήμου ευχαριστούμε θερμά όλους όσους δούλεψαν εθελοντικά γι` αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα!!!

Π. Κατσίβελας: Με τα μυαλά των χωματερών δεν θα βρεθεί ποτέ λύση.

Άρθρο Παν. Κατσίβελα: «Οι προτάσεις μας για τα απορρίμματα της Τριφυλίας»

Γράφτηκε από την 

Άρθρο Παν. Κατσίβελα: "Οι προτάσεις μας για τα απορρίμματα της Τριφυλίας"

Πάντα όταν αρχίζει ένας σοβαρός διάλογος για την διαχείριση των απορριμμάτων, και τώρα αλλά και στο παρελθόν, αρχίζουν και αναπαράγονται τερατώδη ψέματα, φοβικά σύνδρομα, παραπληροφόρηση και ανευθυνότητες, κομματικές σκοπιμότητες αλλά και ιδιοτέλειες ανεύθυνων πολιτευόμενων με μόνο αποτέλεσμα την αυτοκαταστροφή.

Δεκαετίες τώρα, τόσο το κράτος όσο και όλοι οι θεσμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρατηρούν άπραγοι την ουσιαστική καταστροφή του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα, του οικοσυστήματός μας, της υγείας των πολιτών σπαταλώντας το χρόνο σε απέραντες ατελέσφορες αναλύσεις και αναποτελεσματικές  πολυλογίες.

Η παράνοια έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, που σήμερα και για δεκάδες μήνες τώρα μεγάλοι πληθυσμοί, όπως της Τρίπολης και του Πύργου, ανεξάρτητα από ευθύνες, είναι εγκαταλελειμμένοι στο δημόσιο κίνδυνο μαζικών επιδημιών, στις αηδιαστικές εικόνες και τη συμβίωση με τα απορρίμματα και το αστείο κράτος μας, την αδύναμη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την ανήμπορη Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιλέγουν τη χειρότερη λύση. Την τραγωδία.

Βλέπουμε να καίγονται οι χωματερές, να μυρίζουμε τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις. Να κατακλύζεται από διοξίνες ο ορίζοντας και να μένουμε αδιάφοροι. Να μολύνουμε τραγικά οι ίδιοι όλο το οικοσύστημα, μένοντας σκανδαλωδώς αδιάφοροι απλά γιατί δεν το βλέπαμε ή γιατί δεν θέλαμε να το δούμε.

Καλώ τους πολίτες όλους να επισκεφτούν τις χωματερές, όπου υπάρχουν, και να έχουν ιδίαν αντίληψη για τη χυδαιότητα που δημιουργήθηκε τόσα χρόνια και στη συνέχεια να αρχίσουμε έναν ειλικρινή διάλογο.

Να επισημάνω βεβαίως ότι όταν μιλάμε για απορρίμματα μιλάμε για όλα αυτά που παράγονται από τις κουζίνες μας και την οικιακή μας δραστηριότητα, απλά για δικά μας πράγματα.

Οι εξελίξεις που δεν μπορούμε πλέον να παραβλέψουμε, γιατί θα πρέπει να μιλάμε για εγκληματικούς αυτόχειρες, είναι ότι άμεσα και αναγκαστικά οι χωματερές κλείνουν, πράξη που έπρεπε να είχαμε κάνει εμείς οι ίδιοι αν υπήρχε ίχνος ευθύνης ή σοβαρότητας.

Αν και αυτή την στιγμή δεν πάρουμε πρωτοβουλίες, το βέβαιο είναι ότι θα γίνουμε και εμείς Πύργος ή Τρίπολη, όπου τα απορρίμματα  -επαναλαμβάνω- είναι επί μήνες στους δρόμους, στις πλατείες, στα σχολεία και στα νοσοκομεία. Εικόνες φρίκης. Καλό είναι να μην το ζήσουμε.

Οι δήμοι που έζησαν αυτή την τραγωδία, όπως οι Δήμοι Καλαμάτας και Πύλου – Νέστορος είναι έτοιμοι. Η Καλαμάτα έχει τη δική της μονάδα διαχείρισης και είναι αυτάρκης και μάλιστα προσφέρει την προστασία της και στο γειτονικό Δήμο Δυτικής Μάνης. Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος είναι έτοιμος να προκηρύξει το δικό του διαγωνισμό για την εγκατάσταση της δικής του μονάδος μηχανικής διαλογής των απορριμμάτων του. Και είναι πολύ φτηνό ψέμα ότι η μονάδα θα κάνει μόνο δεματοποίηση και ότι δήθεν και εμείς σκοπεύουμε να τοποθετήσουμε απλά ένα δεματοποιητή και τελειώσαμε.

Ο Δήμος Τριφυλίας είναι ανέτοιμος και βέβαια πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες αλλά δεν είναι της ώρας.

Προ των πυλών είναι τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από την Ε.Ε. γιατί για χρόνια τους «δουλεύαμε» και «δουλεύαμε» και τους εαυτούς μας. Συγκεκριμένα αυτά ανέρχονται σε 10.000.000 ευρώ εφάπαξ και 15.000.000 κάθε εξάμηνο για τους 90 ΧΑΔΑ που υπάρχουν. Αν αυτά καταλογιστούν στους δήμους, -και έτσι προβλέπεται- στο Δήμο Τριφυλίας θα αναλογούν 1.200.000 €, που δεν υπάρχουν και αναγκαστικά ή θα μπουν καινούργια δυσβάστακτα δημοτικά τέλη χωρίς  να έχουμε λύσει το πρόβλημά μας ή θα κλείσει ο δήμος.

Οι δυνατότητες που προδιαγράφονται είναι η επιλογή που έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τη δημιουργία των τριών μεγάλων μονάδων ολικής διαχείρισης των απορριμμάτων για όλη την Περιφέρεια και γι’ αυτό μας αφορά η μονάδα στην Καλλιρρόη, που θα διαχειρίζεται όλα τα απορρίμματα της Μεσσηνίας. Καθοριστική ημερομηνία για την εξέλιξη του εγχειρήματος είναι η 13 Μαΐου όπου το ΣτΕ θα εκδικάσει την προσφυγή του Δήμου Οιχαλίας. Αν την απορρίψει και έτσι προβλέπεται θα προχωρήσει ο σχεδιασμός της Περιφέρειας που προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια.

Η νέα κυβέρνηση προωθεί έναν άλλο σχεδιασμό, προς το παρόν στα λόγια, για μικρότερες μηχανικές μονάδες ανά δήμους ή συνεργασία δήμων. Χωρίς αμφιβολία όλοι μιλάνε για εκτός των άλλων και για μηχανική διαλογή, τα περίφημα εργοστάσια.

Πάντως το βέβαιο είναι ότι όταν χορεύουν οι ελέφαντες, την πληρώνουν τα μερμήγκια. Εχουμε από τη μια πλευρά μια κυβέρνηση που δεν έχει βούληση και από την άλλη μια Περιφέρεια που είναι πιο  έτοιμη.

Σε αυτό το περιβάλλον ο Δήμος Τριφυλίας οφείλει και πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και αποφάσεις και να κάνει το δικό του σχεδιασμό που για δεκαετίες όλοι αδράνησαν ή εγκληματικά αδιαφόρησαν στο όνομα του προσωπικού συμφέροντος.

Ετσι αποφασίστηκε ότι ο Δήμος Τριφυλίας να διαχειριστεί προσωρινά  και μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο της Περιφέρειας ή αποφασίσει η κυβέρνηση τι θέλει τελικά να κάνει, τα απορρίμματα τα δικά του και μόνο.

Η διαχείριση των απορριμμάτων μας περιλαμβάνει ελάττωση παραγωγής, διαλογή στην πηγή με ανάπτυξη της ανακύκλωσης, μηχανική διαλογή του μη ανακυκλούμενου απορρίμματος με παραγωγή κομπόστ από το οργανικό υπόλειμμα και το μη διαχειρίσιμο υπόλειμμα θα διατίθεται ή στη βιομηχανία για καύση ή σε χώρους υγειονομικής (ΧΥΤΥ) ταφής, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ανακύκλωση είναι ανύπαρκτη, κάτι που πονάει την Τριφυλία. Η αδιαφορία ήταν εγκληματική. Τώρα ο δήμος μας προχωρά στην εκπόνηση σχεδίου και δράσεων προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτήν την αναγκαιότητα. Η ανακύκλωση θα είναι, ανεξάρτητα από το χρόνο   λειτουργίας της μηχανικής μονάδος, μόνιμος και διαρκής για πολλούς λόγους, κυρίως περιβαλλοντικούς αλλά και οικονομικούς. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι ο νέος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων θα είναι δαπανηρός και θα πρέπει να προστατευθούν οι πολίτες μας από την οποιαδήποτε εκμετάλλευση, ειδικά τώρα που οι οικονομικές αντοχές μας είναι ανύπαρκτες.

Μια άλλη αλήθεια, που εσκεμμένα αποκρύπτεται, είναι ότι οι βιοτεχνίες, οι μονάδες τυποποίησης και τα εργοστάσια θα πρέπει να βρουν δικούς τους τρόπους διαχείρισης των υπολειμμάτων τους, μιας και δεν προβλέπεται ο δήμος να διαχειρίζεται τα εν λόγω απόβλητα.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και για τους αγρότες μας, που δεν θα μπορούν σε λίγο χρόνο να καίνε τα λιόκλαρα και θα πρέπει να διαχειριστούν από μόνοι τους και το φυτικό υπόλειμμα της παραγωγής τους, όπως και τα νάιλον από τα θερμοκήπια και δεν θα μπορούν από εδώ και στο εξής να τα πετάνε όπου βρουν.

Αλλά τι είναι η μηχανική διαλογή; Είναι μια μονάδα κλειστού τύπου, ένα κλειστό εργοστάσιο. Τα απορριμματοφόρα θα μπαίνουν μέσα στη μονάδα, θα γίνεται η διαλογή των υλικών, το οργανικό θα μπαίνει σε ελαστικά «λουκάνικα» κλειστά και σε 45 ημέρες περίπου θα είναι έτοιμο να διατεθεί είτε στους παραγωγούς για λίπασμα, είτε ως βασικό υλικό  για την αποκατάσταση λατομείων, των σημερινών χωματερών και άλλων χώρων. Το υπόλειμμα που δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω, εβδομαδιαίως τουλάχιστον θα απομακρύνεται σε Χ.Υ.Τ.Υ. ή στην βιομηχανία, όπως προανέφερα. Κατά συνέπεια στο χώρο της μονάδος δεν θα συσσωρεύονται υλικά από τα απορρίμματα. Επιπροσθέτως η μονάδα αυτή θα έχει απαραίτητα σύστημα βιολογικού καθαρισμού και δεν θα παράγονται στραγγίδια και είναι προφανές ότι δεν θα μολύνεται το περιβάλλον.

Μιλάμε τελικά και οριστικά για μια μονάδα που δεν παράγει ρύπανση και μόλυνση και δεν έχει οσμές. Και εδώ είναι που αρχίζει το μεγάλο παραμύθι: «Αυτό που θέλει να κάνει ο δήμος θα καταστρέψει το περιβάλλον και τον τόπο μας». Ας το δεχτώ. Ερωτώ γιατί οι μονάδες που θέλει να κάνει και προτρέπει τους δήμους να προχωρήσουν σε δημιουργία τέτοιων μονάδων και μάλιστα σε μεγαλύτερες μονάδες ο βουλευτής μας Μεσσηνίας κ. Πετράκος Αθανάσιος, όπως δήλωσε στην έγκριτη εφημερίδα «Ελευθερία» στις 11 Απριλίου 2015;

Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι ίδιες μικρότερες μονάδες που θέλει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα σε απόσταση όχι μικρότερη από 1.000 μέτρα από τα σπίτια δεν μολύνουν και δεν καταστρέφουν το περιβάλλον;

Το ίδιο βέβαια ισχύει και με τον σχεδιασμό της περιφερειάρχη Αττικής κ. Δούρου.

Και μου είναι αδιανόητο πώς οι μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ είναι οικολογικές και η μονάδα το δήμου καταστρέφει το περιβάλλον. Λίγη ντροπή!!!

Και μου είναι αδιανόητο πώς άνθρωποι που θέλουν να αυτοχαρακτηρίζονται υπεύθυνοι, να έχουν ζήσει με τις σημερινές χωματερές που πολιτεύτηκαν, με αυτές να φτάνουν στο αισχρό επιχείρημα ότι πάμε να καταστρέψουμε τον τόπο. Με τα μυαλά των χωματερών δεν θα βρεθεί ποτέ λύση.

Οσον αφορά το μέλλον της μονάδος διαχείρισης απορριμμάτων,  πρέπει να γίνει σαφές ότι θα μας παραχωρηθεί άδεια για προσωρινή διαχείριση και μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο της Περιφέρειας στην Καλλιρρόη, όπου θα είναι και η τελική λύση ή έως η κυβέρνηση αποφασίσει τι τελικά θέλει να κάνει. Μετά το τέλος αυτού του χρόνου η μονάδα θα παραχωρηθεί στους αγρότες της Δ.Ε. που ανήκει, για να διαχειρίζονται το φυτικό υπόλειμμα και τα λιόκλαρα και αυτό είναι το τεράστιο όφελος για την κοινωνία.

Οσον αφορά τη χωροθέτηση της εν λόγω προσωρινής μονάδος από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Νοεμβρίου 2014, αποφασίσαμε ότι αυτές μπορεί να είναι μία από τις υποβαθμισμένες στη συνείδηση των πολιτών περιοχές, όπως τα παλαιά λατομεία και οι παλαιές χωματερές και μάλιστα τις ψήφισε και η μείζονα αντιπολίτευση. Τι έγινε και άλλαξε γνώμη;

Μήπως οι ενεργοί πολίτες δεν είναι οι ίδιοι που σήκωσαν την επανάσταση ενάντια στη δημιουργία της Costa Navarino και σήμερα ή εργάζονται εκεί ή επιθυμούν να εργαστούν εκεί ή σκοτώνουν την ανία τους εκεί κάνοντας και τελετές;

Και αλήθεια οι ενεργοί πολίτες τόσα χρόνια δεν επαναστάτησαν για τις χωματερές, μα καλά ούτε και για το πυρηνελαιουργείο δεν έκαναν μια παράσταση, μια διαμαρτυρία, ένα πανό, μια δικαστική προσφυγή, μια μήνυση, κάτι ρε αδελφέ. Ομως ό,τι δεν έκαναν αυτοί, θα το κάνει δήμος.

Οι κοινωνίες, οι δήμοι, οι δημοτικές ενότητες που παίρνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους, θα βρεθούν την ώρα της κρίσης θωρακισμένες. Οσοι ολιγωρήσουν, θα ζήσουν τραγωδία.

Αναμφίβολα η Δημοτική Ενότητα που έχει στο χώρο της τη μονάδα μηχανικής διαχείρισης των απορριμμάτων θα έχει μοναδικά πλεονεκτήματα σε ενδεχόμενη αναθεώρηση του Καλλικράτη με τη δημιουργία νέων δήμων, όπως υπόσχεται η νέα κυβέρνηση.

Οσον αφορά τη χωροθέτηση των μηχανικών μονάδων διαχείρισης, μόνο τούτο έχω να καταθέσω. Οι πολιτισμένες χώρες και κοινωνίες, που βλέπουν την αλήθεια κατάματα, αναπτύσσουν αυτές τις μονάδες μέσα στα αστικά τους συγκροτήματα.

Ο δήμος μας θα προχωρήσει στην εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών, με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politiki/aftodioikisi/dimoi/item/62140-arthro-katsivela-protaseis-aporrimmata-trifylias

ΓΕΝΙΚΗ …ΦΑΣΙΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ – 12:30 μ.μ, καθαρίζουμε την πόλη μας και τις παραλίες Άι-Λαγούδι – Γιαννίτσαινας Κυπαρισσίας.
Σημείο συνάντησης: παραλία Άι-Λαγούδι (τουριστικό)
Σας περιμένουμε όλους!!

Σημείωση bloger: Μόνο που εκεί στην …γλίστρα κ. Δήμαρχε, δεν θέλει χέρια για να καθαρίσει. Θέλει τσάπες και φορτηγά,για να μη πω και …γκρέϊντερ.  Πήγα και …έφριξα.

«Αναβολή του 2ου Ανοιξιάτικου Σχολείου της Φύσης στον Ταΰγετο» Τέλος Αυγούστου: « στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, τα χέρια να περάσουμε στους ώμους».

«Αναβολή του 2ου Ανοιξιάτικου Σχολείου της Φύσης στον Ταΰγετο» 15- 18 Απριλίου 2015

Οργάνωση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε( Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση). Πελοποννήσου με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας

Το 2ο Ανοιξιάτικο Σχολείο της Φύσης στον Ταΰγετο αναβάλλεται λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων, που έχουν προκληθεί στις κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας από την πρωτοφανή παρατεταμένη κακοκαιρία του φετινού χειμώνα και δεν μπορούν να αποκατασταθούν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, παρ’ όλες τις επίμονες προσπάθειες του Δήμου Καλαμάτας. Μεταφέρεται για το τέλος του Αυγούστου αν όλα πάνε καλά. Ευχαριστούμε όλους όσους στήριξαν αυτήν την προσπάθεια και τους 230 εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, που είχαν δηλώσει την συμμετοχή τους σ’ αυτή τη μοναδική βιωματική εμπειρία. Ραντεβού το καλοκαίρι με την υπόσχεση: « στα ίδια μέρη να ξαναβρεθούμε, τα χέρια να περάσουμε στους ώμους»Με εκτίμηση

 Για την ΠΕΕΚΠΕ Πελοποννήσου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σίση Πλακονούρη                                     Λίλιαν Καραβά

Αγαπητοί συνάδελφοι,

δυστυχώς σήμερα είναι 8 Απριλίου και όχι 1 Απριλίου για να είναι αυτό που θα σας ανακοινώσουμε πρωταπριλιάτικο ψέμα!
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει καθημερινές επίμονες προσπάθειες από το Δήμο Καλαμάτας για να βρεθούν λύσεις στις μεγάλες και εκτεταμένες ζημιές, που έχουν προκληθεί από την πρωτοφανή κακοκαιρία στις κατασκηνώσεις της Αγίας Μαρίνας στον Ταΰγετο, που θα φιλοξενούσε το Σχολείο της Φύσης. Η πραγματικότητα όμως ξεπέρασε και τη φαντασία. Αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, μιας και η πτώση δέντρων πάνω στα καλώδια έχει αναγκάσει τη ΔΕΗ λόγω επικινδυνότητας να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος , μέχρι να αποκαταστήσει τη βλάβη . Η εικόνα και η καταγραφή των προβλημάτων καθημερινά αποκάλυπτε ζημιές από τη συνεχόμενη χιονόπτωση, που ποτέ άλλοτε δεν είχαν τόσο πολύ προκληθεί. Ο καιρός άλλαξε μόλις την τελευταία εβδομάδα και έτσι φανερώθηκε κι εκτιμήθηκε το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις.
Η φύση μας ακύρωσε τα σχέδια! Η αισιοδοξία, η καλή πρόθεση και το πείσμα μας να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις δεν απέδωσαν.
Η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Πελοποννήσου έχει κηρύξει τριήμερο πένθος και δηλώνει ότι η Μ. Παρασκευή ήρθε για εμάς πιο νωρίς.
Επειδή όμως πιστεύουμε στην Ανάσταση μετά από τετράωρη σύσκεψη της ΠΕΕΚΠΕ σε καφέ της πόλης μας , μιας και δεν διαθέτουμε ούτε γραφεία, αποφασίσαμε να σας προτείνουμε:
  • Το Ανοιξιάτικο Σχολείο να το μετατρέψουμε σε 1ο Καλοκαιρινό Σχολείο της Φύσης και να το πραγματοποιήσουμε στο τέλος Αυγούστου στο ίδιο μέρος, αν όλα έχουν πάει καλά!
  • Να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα – για να αποζημιωθούμε όλοι -με μπάνιο σε παραλία της Καλαμάτας χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστρες, με γαλαζοπράσινα νερά και φοίνικες!
  • Την επιστροφή των χρημάτων σας, που ευτυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε προμήθειες (λουκάνικο μανιάτικο, χοιρινό με πέτσα και φασολάκια για τους χορτοφάγους).
  • Θα σας παρακαλούσαμε να μας στείλετε τον αριθμό λογαριασμού σας, την Τράπεζα και το όνομα του δικαιούχου, που θα εμφανιστεί για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Θα περιμένουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία σας και μετά εορτών να τα καταθέσουμε στις Τράπεζες!
  • Τέλος μιας και το Σχολείο της Φύσης στηρίζεται στον εθελοντισμό και στην αλληλεγγύη και εμείς δεν μπορούμε να σας φιλοξενήσουμε…. περιμένουμε τις δικές σας εναλλακτικές προτάσεις.

Σας ευχόμαστε καλή ξεκούραση στις διακοπές του Πάσχα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε ΟΛΟΙ και πάλι να συναντηθούμε στο καλοκαιρινό ραντεβού μας.

Σας αποχαιρετάμε με το στίχο :

« στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, τα χέρια να περάσουμε στους ώμους».

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σίση, Λίλιαν , Αφροδίτη, Ελένη και Δημήτρης