Αρχείο κατηγορίας ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Χαρακτηρισμός του Έλληνα-Αρτίκι

Ο Έλλην απεδείχθη κατώτερος των περιστάσεων,αν και από διανοητικής απόψεως κατέχει τα πρωτεία.Είναι ευφυέστατος αλλά και φαντασμένος,δραστήριος αλλά και αμέθοδος,θερμόαιμος αλλά και πολεμιστής.Έκτισε τον Παρθενώνα και μεθύστηκε εκ της αίγλης του τον αφήκε όμως αργότερα να γίνει στόχος των οβίδων.Ανέδειξε τον Σωκράτη δια να τον δηλιτηριάσει.Έκτισε το Βυζάντιο για να το εκτουρκίσει.Έφερε το 1821 δια να το διακυβεύσει.Εδημιούργησε το 1909 δια να το λησμονίσει.Ετριπλασίασεν την Ελλάδα και παρ ολίγον να την κηδεύσει.Κόπτεται την μία στιγμήν για την αλήθεια και την άλλη μισεί τον αρνούμενο να υπηρετήσει το ψεύδος.Παράδοξον πλάσμα ο Έλλην:ατίθασον,περίεργον,ημίκακον,ημίκαλον,ασταθές,αβεβαίων διαθέσεων,εγωπαθές και μωρόσοφον.Οικτίρατέ τον,θαυμάστε τον,αν θέλετε,ταξινομήσατέ τον,αν μπορείτε.

[Ν.KELLY.Σε διαγωνισμό εφημερίδος Ουασιγκτώνος ο ΚΟΣΜΟΣ]

ΑΡΤΙΚΙ ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΟΥ


Σχετικά με τα εκδοθέντα βιβλία μου.

Δεν ήμουνα, δεν είμαι και δεν φιλοδοξώ να γίνω ένας συγγραφέας.

Δεν προσδοκώ κανένα οικονομικό όφελος από τη συγγραφή των βιβλίων μου και ούτε είχα, ούτε έχω ως αυτοσκοπό, την προβολή μου. Το σχετικό κόστος τους αναφέρεται, μόνο, στα έξοδα εκτύπωσής των.

Παρ’ όλο που πολλάκις μου προτάθηκε να κάνω μια παρουσίαση για τα βιβλία αυτά που εξέδωσα, για να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό και να διατεθούν, δεν το δέχθηκα, για να μην νομισθεί αυτό που προανέφερα, δηλαδή την προβολή του ονόματός μου.

Σκοπός που έγραψα αυτά τα βιβλία, είναι να μεταδώσω κάποιες γνώσεις που είχα αποκτήσει στη διάρκεια της πολύχρονης ζωής μου, ακούγοντάς τες ή διαβάζοντάς τες από κάπου (Έτσι είναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γεννιέται κανείς πολύξερος. «Γηράσκω αεί διδασκόμενος» έλεγαν οι αρχαίοι), σε άλλους οι οποίοι στο μέλλον θα τις βελτιώσουν και θα τις συμπληρώσουν, με τυχόν δικές τους ή άλλων, και θα τις μεταδώσουν και αυτοί με τη σειρά τους, περισσότερο ολοκληρωμένες, στους απογόνους.

Εάν κάποια πράγματα, εμπειρίες ή γνώσεις δεν καταγραφούν έγκαιρα και δεν μεταδοθούν από εκείνους οι οποίοι τις γνωρίζουν, τις βλέπουν, τις αντιλαμβάνονται, ή τις ζουν, μετά από κάποια χρόνια, το πιθανότερο είναι να έχουν ξεχασθεί.

Δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω και αναφέρω, για τα διαλαμβανόμενα στα βιβλία, την πηγή προέλευσής τους, όπου αυτή είναι γνωστή.

Η ιστορία όπως τη ζήσαμε εμείς, στα χρόνια μας και στα μέρη μας, δεν επαναλαμβάνεται.

Έχουν εκδοθεί 4 βιβλία μου:

· Γενεαλογικά δέντρο Γιάννη Μητρόπουλου (οι ρίζες μας). Αναφέρεται σε όλες τις γενεές, από το 1500 έως και σήμερα.

· Γενεαλογικά δέντρα (οι ρίζες μας), όλων των Μητροπουλαίων και των συγγενών αυτών. Αναφέρονται όλες οι γενεές από το 1500 έως και σήμερα.

· Το Αρτίκι (το χωριό μου), με τους συνοικισμούς του.

· Ενδιαφέροντα σκέψης, προβληματισμού, ενημέρωσης και γέλιου.

· Η ιστορία της ζωής μου (είναι υπό έκδοση). Αυτό είναι ένα αναλυτικό, ατομικό και βιογραφικό μου ημερολόγιο, οικογενειακό βιβλίο, παρακαταθήκη για τα μέλη της οικογενείας μου.

1. Το βιβλίο, «Γενεαλογικά δέντρα» (264 σελίδες) : Αφορμή να γράψω το βιβλίο των γενεαλογικών δέντρων ήταν, για να καταγράψω, να μάθω και να θυμάμαι τη συγγένεια που είχαμε με άλλους, τόσο στο χωριό, όσο και σε άλλα χωριά. Μου έλεγαν ότι στο «τάδε» χωριό, έχουμε τον «τάδε» συγγενή. Άντε εγώ αυτά να τα θυμάμαι κάθε φορά.

Τα πρώτα στοιχεία γι αυτό, μου τα έδωσε ο θείος μου ο Μήτσος, αδελφός του πατέρα μου, ο οποίος είχε πολύ μνημονικό και θυμόταν πολλά πράγματα.

Η καταγραφή είχε αρχίσει να γίνεται από το έτος 1974 σε κόλλες όπου σχεδιάζονταν τετράγωνα και από κάτω γραφόντουσαν με μολύβι οι απόγονοι του κάθε ενός.

Τελευταία, με τη χρήση υπολογιστή, το μετέτρεψα σε ηλεκτρονική μορφή και το συμπλήρωσα. Το 2007, το απλοποίησα και το μετέτρεψα σε μορφή βιβλίου για να μπορεί να διαβάζεται από τον οποιονδήποτε.

Στο βιβλίο Γενεαλογικά δέντρα, συμπεριλαμβάνονται όλες σχεδόν οι οικογένειες του χωριού (εκτός από 2-3), γιατί σχεδόν όλες συνδέονται συγγενικά με την οικογένεια των Μητροπουλαίων για την οποία, βασικά, γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Μέσα στο βιβλίο αυτό, μπορεί να βρει κανείς, οτιδήποτε, για την συγγένειά του και τη διασύνδεσή της, αλλά και οποιοδήποτε όνομα από άλλες οικογένειες.

Από το 1800 έως σήμερα, όλα τα διαλαμβανόμενα στοιχεία είναι έγκυρα και ελήφθησαν από μένα, από τις μαρτυρίες γεροντότερων, οι οποίοι τα γνώριζαν και τα θυμόντουσαν και οι οποίοι δεν ζουν πλέον.

Πριν από το 1800, τα στοιχεία έχουν ληφθεί από εγκυκλοπαίδειες και άλλα βιβλία, δεδομένου ότι υπάρχει συγγενική σχέση μας με τους Κολοκοτρωναίους (ο παππούς του παππού μου ο Μήτρος, ήταν τέταρτος εξάδελφος του Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη). Το δέντρο των Κολοκοτρωναίων, λόγω της ιστορίας των, έχει διερευνηθεί πριν από πολλά χρόνια από άλλους και έχει καταγραφεί στις εγκυκλοπαίδειες.

Θεωρώντας την πρώτη γνωστή οικογένεια των Κολοκοτρωναίων (Τσεργένηδες), ως την 1η γενεά, εγώ ως απόγονος, είμαι καταγεγραμμένος ως 14η γενεά και έπονται και άλλες.

Ο απόγονος της 5ης γενεάς, ο Λάμπρος Τσεργένης ή Τσεργίνης, είχε τρία παιδιά: το Δήμο, το Χρόνη και ένα άλλο. Από το Δήμο, απόγονοί του είναι οι Κολοκοτρωναίοι και από το Χρόνη, οι απόγονοι του είναι Μητροπουλαίοι κ.ά., εξ ου και η συγγένεια.

Ευχής έργο θα ήταν, να συνεχιστεί αυτό το δέντρο από κάποιον άλλο στο μέλλον. Θα είναι χρήσιμο.

Θα μπορούσε επίσης να δημιουργηθεί, με καταστατικό, ένας Όμιλος ή Σύλλογος Μητροπουλαίων, για την επικοινωνία των μελών, την σύσφιξη των σχέσεών τους και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως έχει ήδη γίνει και με κάποιες άλλες οικογένειες.

2. Το βιβλίο, Το «Αρτίκι» (228 σελίδες: Το βιβλίο του Αρτικίου το έγραψα επειδή αισθάνθηκα την ανάγκη να ανταποκριθώ στην υποχρέωση που ένοιωθα, έναντι του τόπου καταγωγής μου, να προσφέρω κάτι από τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου και από τα όσα στοιχεία κατείχα, προς όφελος των συγχωριανών μου και των νεώτερων γενιών.

Θεωρώ ότι είναι καλό να το διαβάσει, οποιοσδήποτε έχει κάποια σχέση με το Αρτίκι. Συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Αναφέρει περιληπτικά την ιστορία του και τον τρόπο ζωής σε αυτό των κατοίκων του, τα παλαιότερα χρόνια. Περιέχει πολλές έγχρωμες φωτογραφίες και τις φωτογραφίες όλων των Αρτικαίίκων σπιτιών:

3. Το βιβλίο, Ενδιαφέροντα (180 σελίδες): Είναι ένα βιβλίο με ενδιαφέροντα θέματα, που σε κάνουν να σκεφθείς, να προβληματιστείς για κάποια πράγματα, ίσως να ενημερωθείς για κάποια άλλα και φυσικά να διασκεδάσεις και να γελάσεις. Είναι μια συλλογή από διάφορα λόγια σοφών ανδρών, αστεία, παράξενα, ανέκδοτα, σόκιν, τρικ, κουΐζ, και άλλα ενημερωτικά για θέματα υγείας, περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά, ηθικοθρησκευτικά.

Περιεχόμενά του, εκτός των άλλων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε εκδρομές ή άλλες συγκεντρώσεις για να περνά η ώρα ευχάριστα και όχι μόνο.

Γιάννης Μητρόπουλος

Καλλιθέα 2008

Eκκλησιασμός στον Αγ.Νικόλαο Αρτικίου


Eκκλησιασμός στον Αγ.Νικόλαο Αρτικίου, Δήμου Αετού.

Το Σάββατο 19 Αυγούστου 2007 τελέσθηκε στον Αγ. Νικόλαο (ΚΡΙΤΣΙ),συνοικισμό της τέως κοινότητος Αρτικίου, η καθιερωμένη θεία λειτουργία (έχει καθιερωθεί να γίνεται το πρώτο Σάββατο μετά της παναγίας κάθε χρόνο),προεξάρχοντος του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου Φιλάρετου (κατά κόσμο Αναστασίου Κωνσταντακόπουλου -Τσαμάκου) καθηγουμένου της Ι. Μονής Αγ. Λαύρας, ο οποίος αίρει την καταγωγή από το Κρίτσι, βοηθούμενου υπό τριών ακόμη ιερέων.

Συγχρόνως τελέσθηκε 6μηνο μνημόσυνο του Σωτηρίου Νικολοπούλου (τέως Αξ/κού του Στρατού),πρώην κατοίκου Κριτσιού και παρετέθη γεύμα σε όλους τους παρευρεθέντας.

Παρ όλο που ο συνοικισμός από μακρού είναι ακατοίκητος, εν τούτοις προσήλθαν αρκετά άτομα από τις οικογένειες που έμεναν πριν εκεί καθώς και πολλοί από τα γύρω χωριά (Αρτίκι, Κρυονέρι. Πολυθέα Κοπανάκι, Ντάρα. Κυπαρισσία κλπ).

Την όλη εκδήλωση είχε επιμεληθεί ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος επιπροσθέτως είχε φροντίσει τον καθαρισμό του δρόμου που οδηγεί εκεί με μηχανήματα που είχε διαθέσει ο Δήμαρχο Αετού, με αποτέλεσμα να είναι εύκολος εκεί η πρόσβαση με τα Ι.Χ. αυτοκίνητά μας..

Γιάννης Μητρόπουλος, Αρτικαίος

Σας περιμένουμε και φέτος.