Αρχείο κατηγορίας ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 17-06-2020

Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατα τον Γιάννη Μερκούρη ...ΘΕΜΑ 6ο : ψηφίζω ΟΧΙ  για τους παρακάτω λόγους : Με μια σωρεία νόμων και διατάξεων  που παρατίθενται στην εισήγηση (πολλές των οποίων δεν αφορούν το θέμα ),προσπαθείτε να μας πείσετε ότι είναι νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών με CPV:72224000-1 σε εξωτερικό σύμβουλο για  την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ,με το ποσό ,μάλιστα των 20.000Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α). Πρόκειται για μια δαπάνη υπερβολική ,αλλά κυρίως, περιττή και προκλητική στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Μου είναι αδιανόητο πως εισάγετε για ψήφιση δαπάνη για το θέμα αυτό.

Επικαλείσθε πράξεις του VII κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες όμως αναφέρονται στην πρώτη εφαρμογή των  Καλλικρατικών   Δήμων ,τότε υπήρχαν οργανωτικά προβλήματα ενώ και η σχετική νομοθεσία έχει τροποποιηθεί σημαντικά .(σχ. .η 55/2017απόφαση τουVII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου)

Σήμερα ,δέκα χρόνια μετά ,υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία στο Δήμο,  τα στελέχη είναι περισσότερο καταρτισμένα και υπάρχει και μια ,σημαντικά ,μεγάλη βάση δεδομένων που διαμορφώθηκε από τους δύο προηγούμενους Επιχειρησιακούς Προγραμματισμούς.

Δεν αναφέρεσθε ,σκοπίμως ,στους λόγους που πρέπει να αποφασίσουμε την ψήφιση αυτής της δαπάνης .Τι λόγους ,όμως, να επικαλεστείτε για μια δαπάνη η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Προσφιλής σας τακτική να εισάγετε θέματα για συζήτηση εν αγνοία των υπηρεσιών και χωρίς εισηγήσεις των υπηρεσιών .Πολλές τέτοιες ψηφίσεις(για λογιστές και τεχνικούς συμβούλους ) η συνολική δαπάνη των οποίων συνυπολογιζόμενων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου αγγίζουν τις τρεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η εκπόνηση  του  Επιχειρησιακό Προγράμματος  του Δήμου κ. Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι της Οικονομικής Επιτροπής, είναι αποκλειστική  υποχρέωση και αρμοδιότητα των υπηρεσιών  του Δήμου (Αντιδημάρχων ,Γενικής Γραμματέως και υπηρεσιών) και στη διαδικασία εκπόνησης εμπλέκονται δημότες και κοινωνικοί εταίροι .Με την εισήγηση αυτή ευτελίζετε το θεσμό του Ε.Π και υποβαθμίζετε τη λειτουργία του Δήμου .

Τα ερωτήματα που, αβίαστα, ανακύπτουν είναι πολλά και σημαντικά:

  • Ομολογείτε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν ή καλύτερα δεν μπορούν να εκπονήσουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; Οι επτά Αντιδήμαρχοι ,οι εννέα σύμβουλοι-συνεργάτες και η Γενική Γραμματέας, δεν μπορούν να συμβάλλουν στη διαδικασία; Όλοι τους συμμετέχουν στη διοίκηση του Δήμου και επιλέχτηκαν για την κατάρτιση και εμπειρία τους σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Ποιός γνωρίζει καλύτερα το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου; ο εξωτερικός συνεργάτης ;
  • Ποιος γνωρίζει καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου ; ο εξωτερικός συνεργάτης ;
  • Τι ακριβώς προσδοκείτε από τον εξωτερικό συνεργάτη ; Να σας μεταλαμπαδεύσει το όραμά του για το Δήμο μας ; Εσείς ,όλοι αυτοί που προανέφερα, δεν έχετε όραμα για τον τόπο μας .
  • Θα προσθέσει αξία στο έργο των υπηρεσιών του Δήμου ;
  • Γιατί εξακολουθείτε να παραγκωνίζετε και στην ουσία απαξιώνετε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου ;
  • Γιατί δεν συντάχθηκε μελέτη με σαφή περιγραφή των υπό ανάθεση υπηρεσιών;
  • Πως προσδιορίστηκε το κόστος και από ποιόν;

« Η κατάρτιση του Ε.Π του Δήμου πραγματοποιείται μέσα στο 1ο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου από την εκτελεστική Επιτροπή ,η οποία το εισηγείται στο Δ.Σ. Γι αυτό η αρμόδια κατά τις οργανικές διατάξεις υπηρεσία κάθε Δήμου συντάσσει……….»(Π.Δ 89/2011 άρθ. 1 παρ.1)

Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε καμιά δαπάνη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Εκείνο που προέχει είναι να εμπιστευτείτε και να αξιοποιήσετε τα στελέχη του Δήμου και παράλληλα να δώσετε βήμα στους δημότες, στους κοινωνικούς εταίρους και στους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Ξεδιπλώστε το όραμά σας για το Δήμο και να είστε βέβαιοι  ότι θα κατατεθούν πολλές και αξιόλογες προτάσεις.

Σημασία και αξία έχει ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός να είναι προιόν εσωτερικών διεργασιών με την ενεργή συμμετοχή όλων.

7ο,8ο,9ο και 10ο ΘΕΜΑ :Ψηφίζω ΝΑΙ με την παρατήρηση να συμπληρωθούν οι ελλείψεις στις εισηγήσεις(τοπογραφικά και τιμές για τις οποίες ενημερώθηκα πριν την υποβολή της τοποθετήσεώς μου) .Είμαι όμως υποχρεωμένος να θυμίσω γιατί όλος αυτός ο εκνευρισμός ,η βιασύνη και οι απρεπείς εκφράσεις του Δημάρχου προς τους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συνεδρίαση του Δ.Σ, που δεν πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου, λόγω έλλειψης απαρτίας ; Δεν είσθε ούτε σήμερα ,μετά από δέκα πέντε ημέρες, έτοιμοι πόσο μάλλον τότε. Απλά να θυμόμαστε.

 

 

1ο ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. Ψηφίζω ΝΑΙ.  Ένα έργο που έρχεται από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και είναι εργασία και κόπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ,αυτήν που η σημερινή διοίκηση δεν εμπιστεύεται και της προσάπτει χαρακτηρισμούς ανεπίτρεπτους.

2ο ΘΕΜΑ Ε. Η. Δ. Ψηφίζω ΟΧΙ στην τροποποίηση :διότι ήμουν και είμαι αντίθετος στην οικονομική ενίσχυση –δανεισμό της ΔΕΥΑΤ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ: ΨΗΦΙΖΩ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ. ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ …ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ …

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατα τον Γιάννη Μερκούρη ...

Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου: 75/30-3-2020 άρθ.40 παρ.5 και 84/13-4-2020 άρθ.30 και Ν.1069/1980 ,όμως:

Διατρέχει όλο το σκεπτικό της απόφασης της ΔΕΥΑΤ μια προχειρότητα και μια αγωνία να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για την εξασφάλιση της οικονομικής ενίσχυσης ,χωρίς να προσεγγίζονται με ρεαλισμό οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΤ διογκώνονται και κάποιες δεν εντάσσονται στις λειτουργικές. Ενέργειες αλλεπάλληλες και σε κάθε νέα να υπάρχει και διαφοροποίηση στο ύψος του αιτούμενου ποσού. Επτακόσιες χιλ., τριακόσιες σαράντα οκτώ, διακόσιες ενενήντα και διακόσιες μια εξακόσια έξι ευρώ (201.606,67Ευρώ)

Το μεσημέρι της Τετάρτης εισήγηση προς την οικονομική Επιτροπή, το μεσημέρι της Πέμπτης επανάληψη σε ορθή. Απόφαση που έχει ημερομηνία 15-05-2020 και είχε εισαχθεί ως εκτός ημερήσιας Διάταξης θέμα και σε όλες στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής ήλθε θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Ως στοιχείο της προχειρότητας θα αναφέρω και την απουσία από τις με περιφορά συνεδριάσεις δύο μελών του Δ.Σ, έμπειρων Δημοτικών Συμβούλων. Γιατί άραγε ; Είναι τυχαίο;

Όσον αφορά την ουσία του σκεπτικού της απόφασης και τα επιχειρήματα ενίσχυσης του αιτήματος, δεν νοούνται λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης η προμήθεια των αναλώσιμων υλικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, όπως και η δαπάνη συντήρησης των αντλιοστασίων για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Λειτουργικές δαπάνες είναι αυτές που προσδιορίζονται στις Π.Ν.Π και δεν είναι άλλες από τη μισθοδοσία του προσωπικού(47.000ευρώ μηνιαίως). αναλώσιμα υλικά κα υλικά αποκατάστασης βλαβών για το χρόνο, όμως, των περιοριστικών μέτρων. Οι περιορισμοί, ευτυχώς, αίρονται και η κανονικότητα επανέρχεται. Αξίζει να αναφέρω ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο(135.000 ευρώ το μήνα)Ανοίγοντας και η ταμειακή υπηρεσία τα οικονομικά της επιχείρησης θα έχουν καλύτερη εξέλιξη.

Δεν συντρέχουν ,λοιπόν ,λόγοι δανεισμού της ΔΕΥΑΤ, άλλες σκοπιμότητες θέλει να εξυπηρετήσει η ενίσχυση και αυτές είναι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί έξω από μελέτες και προγραμματισμό. Οι διακόσιες δώδεκα χιλιάδες(212,000) ευρώ στο ταμείο της επιχείρησης,σήμερα, είναι αρκετές και ικανές να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες. Δεν συντρέχουν ,επομένως, λόγοι να επιβαρύνουμε τη ΔΕΥΑΤ με επιπρόσθετες υποχρεώσεις. Ας μην ξεχνάμε την οφειλή της στο Δήμο.

Για τους λόγους αυτούς ψηφίζω ΚΑΤΑ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ …ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Κ.Α 00.6117.02. Αμοιβές για εργασίες εσωτερικού ελέγχου για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλείδων ασφαλείας στη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας»: Η πρότασή σας δεν είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στο Ν.4270/28-06-2014 άρθ.168(ΦΕΚ 143 τ.Α) Εσωτερικός έλεγχος……….»..με το ποσό των 22.320 ευρώ.

Κ.Α 00.6117.03 « Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή με το ποσό 11.780 ευρώ». Να ελέγξει ο ορκωτός λογιστής τι; Τριάντα ,αμφιβάλλω αν είναι και τόσα,τιμολόγια για όλο το χρόνο που θέλετε να γίνει έλεγχος.Επιλεκτικά ως προς το χρόνο λειτουργείτε και εδώ.Δεν έχω αντίρηση στον έλεγχο,διαφωνώ ριζικά στο ποσό,το οποίο θεωρώ υπερβολικό .Όταν ο Δήμος για παρόμοιες εργασίες ελέγχου, που δεν έχουν κανένα στοιχείο σύγκρισης με αυτές του Συνδέσμου, χρειάζονται εννέα χιλιάδες ευρώ. Έχουν εξελιχθεί σε βιομηχανία αυτές οι αναθέσεις σε ορκωτούς λογιστές, Ποιος προυπολογίζει αυτές τις δαπάνες,όλες στο όριο αναθέσεων. Σεβαστείτε τα χρήματα του Δήμου,αφουγκραστείτε τι ακούγεται στην κοινωνία.

Κ.Α 10.6142,02 Επιθεώρηση πιστοποίησης κατά  ISO 9001:2015 ,ISO 10002,ISO 26000  με το ποσό των 24,800 ευρώ».  Με συγχωρείτε, έλεος !!!!. Εδώ και αν είναι διασπάθιση δημόσιου χρήματος με απ΄ευθείας αναθέσεις. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι ο Δήμος για ανάλογες εργασίες δαπανά το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ και για το Σύνδεσμο είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ. Ποιές υπηρεσίες και ποιες διαδικασίες θα διασφαλίσει όταν η  οικονομική και τεχνική διαχείριση γίνεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου ;

Κ.Α 25.7413.02  Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου του έργου βελτίωσης εξωτερικού υδραγωγείου του Συνδέσμου , με το ποσό των 17.360 ευρώ» .

Για το συγκεκριμένο κωδικό πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα διότι  δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει ,ως οφείλετε .Ζητάτε από την Τεχνική Υπηρεσία αν μπορεί να σας συντάξει μελέτες άμεσα και σας απαντά ,φυσιολογικά ,ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε από την Τ.Υ ούτε και από κανέναν άλλο .Ο ι μελέτες αυτές ,μάλιστα για τις οποίες αναφέρετε και ποσά αστρονομικά των 10.000.000 ευρώ, δεν  μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα . Χρησιμοποείτε αυτήν την απάντηση για να δημιουργήσετε κωδικό 17.360 ευρώ για το άνοιγμα φακέλου.Τι θα περιέχει ο φάκελος αυτά που είναι έτοιμα ,το αναφέρετε στην εισήγησή σας και χρειάζονται τόσα χρήματα; Για το άνοιγμα φακέλου δεν σας δήλωσε αδυναμία η Τ.Υ .Το ποσό αυτό είναι εξωπραγματικό.Ποιά έργα θα υποστηρίξει και τι λείπει από τους φακέλους των έργων που διαχειρίζεται η Τ.Υ ;

Γενικά,η προς ψήφιση τροποποίηση διατρέχεται από μια προχειρότητα. Εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ κατανέμονται σε τέσσερις κωδικούς αμφιβόλου αναγκαιότητας και αποτελεσματικότητας. Δεν υπάρχει καμιά τεκμηρίωση του πως προέκυψαν αυτές οι προεκτιμήσεις αμοιβών. Προσπαθείτε να λειάνετε τις αντιδράσεις ,ότι σπαταλάτε άσκοπα χρήματα,με την επωδό στους τέσσερις κωδικούς   ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Ν.4412/2016 .Θα γίνει ο,τι ανάλογο και στο Φορέα είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ανάλογος πιστεύω ,ήταν και ο προβληματισμός των μελών του Δ.Σ του Συνδέσμου οι οποίοι καταψήφισαν την τροποποίηση και έρχεται  στην οικονομική επιτροπή με ισχνή πλειοψηφία της ευεργετικής διάταξης της ψήφου του προέδρου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή μου παρακαλώ να διαγράψετε από την εισήγηση «..παροχή υπηρεσιών……»τη φράση «…και λόγω του ότι οι συμπολίτες μας πίνουν νερό βλαβερής ποιότητας απαιτείται….» .Αν ,όντως,συμβαίνει κάτι τέτοιο οφείλετε να διακόψετε άμεσα την υδροδότηση.

Για όλους αυτούς τους λόγους ψηφίζω ΚΑΤΑ.

Καυστικός ο Γιάννης Μερκούρης για τα κολωνάκια που «μπαινοβγαίνουν» στον κεντρικότερο δρόμο της Κυπαρισσίας, την Ελ. Βενιζέλου..

Κυπαρισσία: Καυστικός ο Μερκούρης για τα κολωνάκια που «μπαινοβγαίνουν» στο δρόμο.

Καυστικός, για ακόμα μία φορά, ήταν ο δημοτικός σύμβουλος, Γιάννης Μερκούρης, για τα κολωνάκια που «μπαινοβγαίνουν» στον κεντρικότερο δρόμο της Κυπαρισσίας, την Ελ. Βενιζέλου.
Σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και σε δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έχει θέσει το θέμα για το κυκλοφοριακό στην Κυπαρισσία, κάνοντας λόγο για αυθαίρετες αλλαγές και σχολιάζοντας ότι πρέπει να ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία. «Δε γίνεται να “αποφασίζουμε και κάνουμε οποιαδήποτε μεταβολή στο κυκλοφοριακό”. Πρέπει να περάσει απ’ τα αρμόδια όργανα» επισήμανε χαρακτηριστικά σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας: «Επιμένω ότι πρέπει να συνέλθουν και ν’ αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα για να προχωρήσουμε σ’ οποιαδήποτε μεταβολή».
Χθες, στην Οικονομική Επιτροπή, αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα με τα κολωνάκια που είχαν τοποθετηθεί στην οδό Ελ. Βενιζέλου και τα οποία απομακρύνθηκαν και στη θέση τους, στη διπλή γραμμή επί του οδοστρώματος, τοποθετήθηκαν ανακλαστήρες (μάτια γάτας). «Κολωνάκια μπαίνουν, κολωνάκια βγαίνουν, σήματα μπαίνουν, σήματα βγαίνουν, κλιματιστικά τοποθετούνται, εορταστικό υλικό, γιρλάντες βλέπω να κρεμιούνται, όλα αυτά δεν έχουν έρθει στην Οικονομική Επιτροπή», σημείωσε ο κ. Μερκούρης, συμπληρώνοντας: «Υπήρχαν κωδικοί γι’ αυτά; Δε νομίζω. Δε θέλω ν’ απαξιώνονται τα όργανα»!
Χθες το πρωί συνεργεία εργαζομένων του Δήμου Τριφυλίας ξεκίνησαν να βγάζουν τα κολωνάκια που είχαν τοποθετηθεί από τις αρχές Νοεμβρίου για διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας στην οδό Ελ. Βενιζέλου. Στη συνέχεια τοποθέτησαν ανακλαστήρες στη διπλή διαχωριστική γραμμή. Το απόγευμα, ωστόσο, είχαν απομακρυνθεί και οι ανακλαστήρες…
Τι θα γίνει σήμερα, θα το δούμε!Του Ηλία Γιαννόπουλου

Παναγιώτης Κατσίβελας στο Κοπανάκι: «Eμείς δεν θα είμαστε και δεν υπήρξαμε κάτι λιγότερο από την προσδοκία σας».

«Ήταν το 1996 όταν ασχολήθηκα επισημά με την πολιτική και ήταν αυτή η δημοτική ενότητα που ξεκίνησα», είπε στην έναρξη της ομιλία του ο κ. Κατσίβελας

Την προεκλογική του ομιλία στην κεντρική πλατεία του Κοπανακίου πραγματοποίησε σήμερα το βράδυ, ο δήμαρχος Τριφυλίας, και εκ νέου υποψήφιος Παναγιώτης Κατσίβελας, ο οποίος ζήτησε «ισχυρή εντολή από τους συνδημότες» του για να του δώσουν, με αυτόν τον τρόπο, τη δύναμη να συνεχίσει, αυτός και η παράταξή του, να κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη, με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.

«Δεν είπα ποτέ ότι οι μεγάλες πόλεις (Γαργαλιάνοι – Φιλιατρά – Κυπαρισσία) είναι που  έχουν τα μεγάλα δικαιώματα, δεν το επέτρεπα στον εαυτό μου, για αυτό ότι έγινε όλα αυτά τα χρόνια γιατί η κοινότητα του Κοπανακίου και η δημοτική ενότητα Αετού για εμένα ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός χώρος και σαν έτσι τον αντιμετώπισα», είπε με νόημα ο κ. Κατσίβελας.

Σχολιάζοντας τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ομιλία συνυποψηφίου του ανέφερε, «Ήρθαν σωτήρες καινούργιοι, μήπως τους είδατε, μήπως τους απαντήσατε στο Κοπανάκι, μήπως τους είδατε στην αγορά στο Κοπανάκι, μήπως τους είδατε στα μεγάλα γεγονότα αυτής της κοινωνίας; Ήρθε ένας και σας είπε ότι θα ανοίξει γραφείο για να δέχεται τα αιτήματα του δήμου, μα καλά δεν ξέρει ότι υπάρχει δημοτικό κατάστημα στο Κοπανάκι που λειτουργεί, δεν έχουμε ΚΕΠ, υπηρεσίες; είναι έτσι για να βλέπουμε πως ο καθένας αντιμετωπίζει τα πράγματα. Ακόμη δεν λερωσαν τα παπούτσια τους και γνωρίζουν τα προβλήματα και δώσανε λύσεις;»

Δώσαμε μια μάχη για το αστυνομικό τμήμα, την ασφάλεια της περιοχής την έχουμε πρόταγμα!

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, έγιναν ο απολογισμός των μέχρι τώρα πεπραγμένων του στη Δ.Ε. Αετού, ενώ μίλησε και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ο κ. Κατσίβελας αναφέρθηκε στη λειτουργία της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού και την κατασκευή του δρόμου προς εγκαταστάσεις της μονάδας, την αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα σε Κοπανάκι, Αετό, Αγριλιά και Γλυκορίζι, στην πλακόστρωση των πεζοδρομίων της τοπικής κοινότητας, στην κατασκευή της πλατείας Γλυκοριζίου και στην εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρικού φωτισμού, στην τοποθέτηση pillar στην πλατεία της Πολυθέας, σε τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών στις τοπικές κοινότητες Αρτικίου και Γλυκοριζίου, στην τοποθέτηση παιδικών οργάνων στην παιδική χαρά Κοπανακίου αλλά και στην αντικατάσταση της κεραμοσκεπής του κτιρίου και σε εργασίες συντήρησης και μετεγκατάσταση στο χώρο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου. Μίλησε για το στοίχημα που είχε βάλει προκειμένου να γίνει η κατασκευή του γηπέδου Κοπανακίου.

Επίσης. ο κ. Κατσίβελας μιλώντας για τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε στην τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Γλυκοριζίου, στην ασφαλτόστρωση του δρόμου Κοπανάκι προς Πολυθέα, μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, στην αποκατάσταση ζημιών και ελλείψεων στη ζωαγορά Κοπανακίου, αλλά και στη δημοτική οδοποιία. Αναφορά έκανε και στα έργα τα οποία είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης της μονάδας βιολογικού καθαρισμού Κοπανακίου.

Δεν μπορούμε να φάμε αλλά ψέματα, ο κάθε άνθρωπος έχει την περπατησιά του, θέλουμε ανθρώπους να ματώνουν στην δουλειά. Επειδή είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσετε την εντολή με την καρδιά σας, μιλάμε υπεύθυνα για την επόμενη ημέρα που θα έρθει, γιατί εμείς μάθαμε να είμαστε συνεπείς. Ξέρουμε τον τρόπο, έχουμε την ψυχή, είμαστε σίγουροι ότι είμαστε ωφέλιμοι στην κοινωνία. Ένα είναι βέβαιον, ότι εμείς δεν θα είμαστε και δεν είμαστε και δεν υπήρξαμε κάτι λιγότερο από την προσδοκία σας, για αυτό είμαστε υπερήφανοι, μπορούμε αν δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ελπίδας παντού», είπε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Κατσίβελας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

      

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ 7 ΗΡΩΪΚΟΥΣ ΛΑΠΑΙΟΥΣ.

Τιμήθηκε η επέτειος της μάχης των 7 Λαπαίων

 Γράφτηκε από τον  

Τιμήθηκε η επέτειος της μάχης των 7 Λαπαίων

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες
Η επέτειος της μάχης των 7 ηρωικών Λαπαίων τιμήθηκε χθες το πρωί στο Ανω Λάπι της ΔΕ Αετού.

Μια μάχη που έδωσαν και έπεσαν μέχρι τον τελευταίο οι Μήτζας, Τζανέτος, Μπούρας, Πανοστάθης ή Πανούσης, Δήκος, Στέργιος, Ματζώρης, απέναντι στα στρατεύματα του Ιμπραήμ, ανακόπτοντας για αρκετή ώρα την πορεία τους και δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους υπόλοιπους συγχωριανούς και κυρίως στα γυναικόπαιδα να εκκενώσουν το χωριό και να σωθούν.Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Το πρωί τελέστηκε λειτουργία στον ναό της Παναγίας στο Ανω Λάπι και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο της μάχης στη θέση Κουρόρα, με ομιλία για τα ιστορικά γεγονότα από τον Χαράλαμπο Πατσούρη, τέως πρόεδρο της Κοινότητας Κοπανακίου. Στη συνέχεια έγινε απαγγελία ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες των σχολείων του Κοπανακίου, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη τους και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Τριφυλίας Γιάννης Μερκούρης και Οιχαλίας Αθανάσιος Κόλλιας, ο πρόεδρος της ΤΚ Κοπανακίου Γρηγόρης Παπαδόπουλος και ο πρώην δήμαρχος Αετού Δημήτρης Βόγκας.

Κ.Μπ.

Περιστατικά δηλητηρίασης αδέσποτων σκύλων στο Κοπανάκι: Απαντητική Επιστολή του Δήμου Τριφυλίας.

Περιστατικά δηλητηρίασης αδέσποτων σκύλων στο Κοπανάκι

Ο Δήμος Τριφυλίας και επί των συγκεκριμένων περιστατικών η Τ.K. Κοπανακίου απερίφραστα καταδικάζουν την επαίσχυντη πράξη δηλητηρίασης αδέσποτων ζώων, έργο ανθρώπων που έχουν χάσει κάθε επαφή με τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό.

Ως αρμόδιος φορέας ενεργούμε σε συνεργασία με τις Φιλοζωικές Οργανώσεις για την προστασία και περίθαλψη των εγκαταλειμμένων αδέσποτων σκύλων.

Επειδή όμως οι απαράδεκτες και παράνομες αυτές ενέργειες προέρχονται από μικρό αριθμό ανθρώπων χωρίς φιλικά αισθήματα στα ζώα που δεν χαρακτηρίζουν τον τόπο μας,  καλούμε όλους τους πολίτες σε επαγρύπνηση, ώστε να προλάβουμε στο μέλλον τέτοιου είδους φαινόμενα .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

—————————————————————————-

Φωτεινή Στυλιανού

Υπ/νη Δημ. Σχέσεων & Επικοινωνίας

Δήμου Τριφυλίας

Τηλ. επικοινωνίας 2761360033/6942778793