Αρχείο κατηγορίας ΚΟΠΑΝΑΚΙ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ 2018. AΗ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.

2 βιντεάκια .

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, δέντρο, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, ουρανός, δέντρο και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, περιλαμβάνεται ο βασιλης καπελιος, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Advertisements

ETOIMO ΤΟ …ΜΑΡΑΚΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ, MEΡΙΚΕΣ …ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ …

Η εικόνα ίσως περιέχει: γρασίδι, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Επιτέλους στο …σπίτι μας. Χρειάστηκαν τέσσερες  δημαρχοντίες για ν΄ αποκτήσουμε γήπεδο με χλοοτάπητα στο Κοπανάκι. Μπορεί να μην είναι το  Μαρακάνα, αλλά ούτε είναι  και ο …τάφος του Ινδού. Ένα όνειρο ζωής, έγινε πραγματικότητα και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη Κατσίβελλα, τον Γιάννη Μερκούρη και τον Γρηγόρη Παπαδόπουλο για την ολοκλήρωση του έργου. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που ελπίζουμε να τακτοποιηθούν και αυτές, αλλά δεν είναι ώρα για …μουρμούρες.   Μόνο οι πάγκοι να μπουν και να φτιαχτούν τα υδραυλικά  στα αποδυτήρια και …καλή αρχή και καλή συνέχεια.Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, γρασίδι, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: γρασίδι, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Μουσικό γυμνάσιο στην Τριφυλία και την επαναλειτουργία του γυμνασίου Κοπανακίου προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας. Η εισήγηση του αντιδημάρχου Ιωάννη Μερκούρη.

Μουσικό γυμνάσιο ζητούν στην Τριφυλία

 Γράφτηκε από τον  

Αποτέλεσμα εικόνας για γυμνασιο κοπανακιου
Τη λειτουργία μουσικού γυμνασίου στην Τριφυλία και την επαναλειτουργία του γυμνασίου Κοπανακίου προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας στις προτάσεις του για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται:

«Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020», ενώ για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: «Καμία σχολική μεταβολή για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (γυμνάσια-γενικά λύκεια). Την επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ.Κ. Κοπανακίου διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από τη Δ.Ε. Αετού στο Γυμνάσιο Δωρίου που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου ότι υπάρχει και διδακτήριο. Την ίδρυση και λειτουργία μουσικού γυμνασίου στον δήμο μας ως έχουμε αιτηθεί και με το αριθ. 16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που έχει ως κάτωθι: Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στα δημοτικά σχολεία του δήμου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους μαθητές της Στ’ τάξης, μετά την αποφοίτησή τους από το δημοτικό σχολείο, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε μουσικό γυμνάσιο. Το ενδιαφέρον για μουσική παιδεία και σπουδές ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο δήμο λειτουργούν τρεις φιλαρμονικές, επομένως δικαιολογημένα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική. Μουσικό Γυμνάσιο, δυστυχώς, λειτουργεί μόνο στην Καλαμάτα για την κάλυψη των αναγκών του νομού, αυτό όμως, λόγω μεγάλων αποστάσεων, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μαθητές της περιοχής μας (Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους). Είναι επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί και να λειτουργήσει μουσικό γυμνάσιο για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Σας ενημερώνουμε επίσης πως ο δήμος διαθέτει κτηριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση και του μουσικού γυμνασίου και προτίθεται να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Παρακαλούμε να υιοθετήσετε την πρότασή μας αυτή και να την στηρίξετε».

Κ.Μπ.

                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ.20/30-11-2018 τακτικής  συνεδρίασης

του  Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Αριθ. Απόφασης   317/2018                                                                        

                                                      Περίληψη:

  Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια-Λύκεια) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό  έτος 2019-2020.

Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την αριθ. 17049 /26-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι επτά (27) βρέθηκαν παρόντες είκοσι ένας  (21).

Π α ρ ό ν τ ε ς                                                        Α π ό ν τ ε ς

1 Τσίγγανος Παναγιώτης 1 Αδρακτάς Ιωάννης
2 Μερκούρης Ιωάννης 2 Μπακούρος Σωτήριος
3 Σαρμαντζής  Δημήτριος 3 Κουτσούλης Δημήτριος
4 Πανουσιοπούλου Μαρία (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος) 4  Σκιαδάς Γεώργιος
5 Κανελλόπουλος Ζαχαρίας (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος) 5 Kυριακουλόπουλος Καλλίνικος
6 Κωνσταντέλου Γιαννούλα 6 Στεργιόπουλος Ανδρέας
7 Μπουγάς Ανδρέας
8 Κατσούλας Ιωάννης  
9 Παπαθεοδοσίου Βασίλειος
10. Καλκαβούρας Ιωάννης (Πρόεδρος Δ Σ)

 

11. Πούλος Αναστάσιος (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος)
12. Αδρακτάς Αναστάσιος (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος)
13. Χρονόπουλος Σπυρίδων
14. Τσακανίκας Γεώργιος
15 Τσαλαμανδρής Θεόδωρος
16 Ανδρινόπουλος Ευστάθιος
17 Ασημακόπουλος Γεώργιος (Αποχώρησε πριν την έναρξη της Συζήτησης του 1ου θέματος)
18 Κουτρουμπής Αλέξανδρος
19 Μαραβελή Ιωάννα
20 Τσούλου Αλεξάνδρα
21 Κουκούμης Σαράντος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
1 Αλεξοπούλου Σταματία Πρόεδρος Τ.Κ Κυπαρισσίας 1 Ματθιουδάκης Ανδρέας  Πρόεδρος Τ.Κ

Γαργαλιάνων

2 Καναλουπίτης χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ Φιλιατρών 2  

Παπαδόπουλος Γρηγόριος Πρόεδρος Τ.Κ Κοπανακίου

3 Λόντος Αντώνιος  Πρόεδρος Τ.Κ Αετού

 

3 Μίγγας Γεώργιος  Πρόεδρος Τ.Κ Μαραθουπόλεως

 

4 Καλογερόπουλος Παναγιώτης -Πρόεδρος Τ.Κ Αρμενιών 4 Λίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου
5 Παπαηλίου Σπυρίδων Πρόεδρος Τ.Κ Καλού Νερού 5 Γεωργόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Πύργου

 

6 Μπακούρος Μιχαήλ  Πρόεδρος Τ.Κ Φαρακλάδας 6 Γυφτάκης  Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Σπηλιάς
7 Σκλάβος Αριστείδης Εκπρόσωπος Τ.Κ Ελαίας 7 Αλεξόπουλος Χαράλαμπος  Πρόεδρος Τ. Κ Χριστιανούπολης
8 Λιώνης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Εξοχικού

 

8 Λυμπερόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Αγαλιανής

9 Τζάρας Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καμαρίου 9  Τζανετόπουλος Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Αγριλιάς
10 Καραβούλιας Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Καρυών 10. Βελισσαρόπουλος Αγγελής Εκπρόσωπος Τ. Κ Αρτικίου
11 Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τ.Κ Λυκουδεσίου 11. Λαμπρόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κ Αυλώνος
12 Μίχα-Ράμμου Σταυρούλα Εκπρόσωπος Τ.Κ Μύρου

 

12. Αντωνόπουλος Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Βάλτας
13 Φιτσώρος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ξηροκάμπου 13. Φιλντίση Κωνσταντίνα Εκπρόσωπος Τ. Κ Βανάδας

 

14 Κανναβός Σωκράτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Περδικονερίου 14. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Βρυσών
15 Καράγιαννης Παναγιώτης Εκπρόσωπος  Τ.Κ Πλατανίων

 

15. Βουδούρης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Γλυκοριζίου
16 Ντέντες Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Σελλά 16. Κολοσκόπης Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλιτσαίνης
17 Γεωργακόπουλος  Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Φλόκας

 

17. Αποστολόπουλος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Κ  Καλογερεσίου
18. Κανελλόπουλος Περικλής Εκπρόσωπος Τ.Κ Κεφαλόβρυσης
19. Χόνδρου Ευγενία Εκπρόσωπος Τ.Κ Κρυονερίου
20. Θεοδωρόπουλος Φώτιος  Εκπρόσωπος Τ.Κ Λαντζουνάτου
21. Καραχούντρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Λεύκης
22. Στριμπάκος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μάλης
23 Καράμπελας Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Μοναστηρίου

24 Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Εκπρόσωπος

Τ.Κ Μουριατάδας

 

25 Γεωργακόπουλος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Πλάτης

 

26 Γεωργίου Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ Πολυθέας
27 Κόρδας Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Προδρόμου
28 Φούρλαρης Γεώργιος  Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραχών
29 Μανωλόπουλος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Ραπτοπούλου

30 Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Τ.Κ

Ροδιάς

31 Λιακάκης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιδηροκάστρου
32 Πολίτης Ευστάθιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιτοχωρίου

 

33 Καρούμπαλης Κανάρης Εκπρόσωπος Τ.Κ

Στασιού

34 Μπινίσκος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ  Τριπύλας
35 Τσούλος Διονύσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Χαλαζωνίου

 

Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

 

Παρισταμένου του κ. Δημάρχου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου Τριφυλίας.     

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 8ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Ιωάννη Μερκούρη  Αντιδήμαρχο ο οποίος  είπε τα εξής: 

 Θέτω υπόψη σας το με αριθ.7506/17-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας  με θέμα: «Αποστολή πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2019-2020» και το με αριθ.5110/23-10-2018  έγγραφο της  Δ/νσης  Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας  με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπάιδευσης(Γυμνάσια-Λύκεια) Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το Σχολικό έτος  2019-2020» σύμφωνα με τα οποία  μας ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ.

-Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολίκές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης.

-Καμία Σχολική μεταβολή για τα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια –Γενικά Λύκεια) Β/θμιας Εκπαίδευσης   Μεσσηνίας για το Σχολικό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΤΕΙΝΩ: 

-Να συμφωνήσομε  με την πρόταση για καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης.

και όσον αφορά  την Β/θμια Εκπαίδευση

Την Επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ,Κ Κοπανακίου διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από την ΔΕ Αετού  στο Γυμνάσιο Δωρίου  που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου  ότι υπάρχει και διδακτήριο

-Την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου στον Δήμο μας ως έχομε αιτηθεί και με το αριθ.16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που έχει ως κάτωθι:

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, από τους μαθητές της Στ’ Τάξης, μετά την αποφοίτησή τους από το Δημοτικό Σχολείο, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Μουσικό Γυμνάσιο.Το ενδιαφέρον για μουσική παιδεία και σπουδές ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο Δήμο λειτουργούν τρεις Φιλαρμονικές, επομένως δικαιολογημένα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική.Μουσικό Γυμνάσιο, δυστυχώς, λειτουργεί μόνο στην Καλαμάτα για την κάλυψη των αναγκών του Νομού, αυτό όμως, λόγω μεγάλων αποστάσεων, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μαθητές της περιοχής μας (Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους). Είναι επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί και λειτουργήσει Μουσικό Γυμνάσιο για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Σας ενημερώνουμε επίσης πως ο Δήμος διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση και του Μουσικού Γυμνασίου και προτίθεται να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Παρακαλούμε να υιοθετήσετε την πρότασή μας αυτή και να την στηρίξετε. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πλέον πληροφορία χρειαστείτε.

Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις  των Δημ. Συμβούλων καταγράφηκαν  σε ηχητικό αρχείο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  την εισήγηση της κ. Αντιδημάρχου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

-Καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 για τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης

και όσον αφορά  την Β/θμια Εκπαίδευση 

-Την Επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ,Κ Κοπανακίου διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από την ΔΕ Αετού  στο Γυμνάσιο Δωρίου  που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου  ότι υπάρχει και διδακτήριο.

-Την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου στον Δήμο μας ως έχομε αιτηθεί και με το αριθ.16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

H                   Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   317/2018.

                                        Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ

                                                                              Ακολουθούν υπογραφές            

                                                                              Ακριβές απόσπασμα

                                                                               Κυπαρισσία  03-12-2018

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                              ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Σύλλογος των Απανταχού Κοπανακαίων: Απολογισμός εκδρομής, στην Ι. Μονή Τεσσαράκοντα Μαρτύρων  και την Ι. Μονή Ζερμπίτσης.

               Î— εικόνα ίσως περιέχει: 12 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Την 1 Δεκ 2018 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδρομή του Συλλόγου μας με προορισμό την Ι. Μονή Τεσσαράκοντα Μαρτύρων  και την Ι. Μονή Ζερμπίτσης.Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Στις 7.30 ξεκινήσαμε από την πλατεία Κοπανακίου με προορισμό την πόλη της Σπάρτης.        Μετά από μια ώρα σχεδόν φθάσαμε και κάναμε μια στάση για καφέ και προσκύνημα στο ναό του Οσίου Νίκων ο Μετανοείτε, πολιούχος και προστάτης ΄ Αγιος της Σπάρτης.Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, χαμογελάει, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, σπίτι και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Εν συνεχεία κατευθυνθήκαμε προς το χωριό Χρύσαφα περίπου 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σπάρτης.  Μέσα σε μία καταπράσινη τοποθεσία αντικρίσαμε τη μονή που έχει  μορφή φρουρίου με ψηλό περίβολο που σχηματίζουν τα συγκροτήματα των κελιών και των βοηθητικών χώρων. Ακολούθησε προσκύνημα, ξενάγηση από τον ηγούμενο καθώς και επίσκεψη στη βιβλιοθήκη της μονής που διαθέτει κειμήλια και σπάνια έγγραφα.

Αφήσαμε πίσω μας τη μονή και πήραμε το δρόμο για το Γύθειο. Σταματήσαμε για φαγητό και για να απολαύσουμε τα τέλεια ακρογιάλια, τα καλοδιατηρημένα νεοκλασσικά- αμφιθεατρικά  τοποθετημένα – να ατενίζουν το πέλαγο.

Μετά από 2 ώρες περίπου πήραμε το δρόμο για  την Ι. Μονή Ζερμπίτσας. Από μακριά αντικρίσαμε την πανέμορφη κοιλάδα του Ευρώτα και Το θαυματουργό μοναστήρι. Προσκυνήσαμε την θαυματουργική εικόνα της Παναγίας , ακούσαμε για την  ιστορία της μονής καθώς και για τα θαύματα της Παναγίας, θαυμάσαμε   τις εξαίσιες αγιογραφίες καθώς και τον τεράστιο πλάτανο με το βαρύ καθιστό κορμό του που συμπληρώνει 350 χρόνια ζωής. Κάτω από τους κυκλώπειους βραχίονες του και δίπλα σε τρεχούμενα νερά οι μοναχές  μας πρόσφεραν δροσερό νερό και  άρτο..

Ήταν μια ημέρα περιπάτου , αναψυχής και μια ευκαιρία να έρθουμε όλοι σε μια πιο χαλαρή επικοινωνία, να συναντηθούμε, να  γνωριστούμε, να  ξανασυστηθούμε

Ευχαριστούμε όλους θερμά για την παρουσία τους και ευχόμαστε να αγκαλιάζετε πάντα με αγάπη κάθε προσπάθειά μας

Για το Δ.Σ.

Γρηγόρης Ηλιόπουλος                         Καλλιρρόη Χαραλαμποπούλου

Πρόεδρος                                                             Γεν. Γραμματέας

Παραδοσιακά Παζάρια και επετειακά bazaars. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας δημιουργήθηκαν τα διάσημα Μπεζεστένια. Του Δημήτρη Α. Δριμή, εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού.

Παραδοσιακά Παζάρια και επετειακά bazaarsΑποτέλεσμα εικόνας για δριμης κοπανακι

του Δημήτρη Α. Δριμή, εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού

Τα Παζάρια έρχονται από το μεσαίωνα. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας δημιουργήθηκαν οι κλειστές αγορές, τα διάσημα Μπεζεστένια. Στα εβδομαδιαία παζάρια χτύπαγε η καρδιά των αγροτικών κοινωνιών. Ήταν οι δημόσιοι χώροι και τα εμπορικά κέντρα της εποχής. Στις μέρες μας ελάχιστα παραδοσιακά παζάρια έχουν επιβιώσει.

Σήμερα αποκαλούνται bazaar (αγορά, παζάρι, από την περσική λέξη bazar) εκδηλώσεις που γίνονται, κυρίως, την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, από διάφορες συλλογικότητες με σκοπό αφενός την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για κάποια δράση και εφετέρου τη συγκέντρωση χρημάτων ή αντικειμένων για την πραγματοποίηση ενός σκοπού ή για την βοήθεια, οικονομική ή άλλη, κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη.

Τα παζάρια αυτά τείνουν να γίνουν θεσμός και πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Τέτοια Χριστουγεννιάτικα και Πασχαλινά Παζάρια οργανώνουν, για παράδειγμα, κάθε χρόνο το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), στέλνοντας το «μήνυμα επιστροφής στη ζωή» και καλώντας τους πολίτες να «στηρίξουν την απεξάρτηση». Το Χαμόγελο του Παιδιού, που καλεί τους φίλους του, να επισκεφτούν τα bazaars που διοργανώνει και να στηρίξουν το έργο και τις δράσεις του. Οι εθελοντές του Σωματείου Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων «Stray.Gr» κ.α..

Σε αυτή την κατηγορία των bazaars εντάσσονται και οι προσπάθειες που κάνουν σχολικές μονάδες και συλλογικότητες του νομού Μεσσηνίας, για καλούς σκοπούς. Όπως, για παράδειγμα, τα Χριστουγεννιάτικα και Πασχαλινά bazaars του Νηπιαγωγείου και του Συλλόγου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» του Κοπανακίου. Τα Χριστουγεννιάτικα bazaars που οργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας (Λ.Ε.Κ.) με τίτλο «Λυκειομαγειρέματα» για μικρούς και μεγάλους. Τα Χριστουγεννιάτικα bazaars  των Συλλόγων της πόλης των Γαργαλιάνων, των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Δωρίου κ.α.. Οι πρωτοβουλίες αυτές τιμούν το πνεύμα των εορτών, καλλιεργούν την κοινωνική αλληλεγγύη, επιδιώκουν και επιτυγχάνουν χρήσιμα αποτελέσματα, δημιουργούν θετικές παραδόσεις.

Αποκαλούνται, ακόμα, bazaars εκπτωτικές περίοδοι επαγγελματιών, όπως για παράδειγμα το bazaar των εκδοτών βιβλίου, αλλά και τοπικών καταστημάτων.

Αποκλήθηκαν «παζάρια αλληλεγγύης» πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν από ομάδες καταναλωτών και παραγωγών, για τη διακίνηση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης καθώς και προσπάθειες ενίσχυσης κοινωνικών δομών, που αναπτύχθηκαν την ίδια περίοδο, όπως το bazaar ενίσχυσης του Δημοτικού Παντοπωλείου Καλαμάτας.

Υπάρχουν, βέβαια, και περιπτώσεις όπου γίνονται από τις δημοτικές αρχές ή τοπικούς συλλόγους προσπάθειες αναβίωσης παραδοσιακών παζαριών, όπως τα αποκαλούν. Τα παζάρια αυτά έχουν μικρή χρονική διάρκεια και γίνονται μια φορά το χρόνο, όπως, για παράδειγμα, τα παζάρια στους νομούς Χανίων και Λάρισας, το παζάρι γυναικών Καρύταινας και το παζάρι αντικών στην Κυπαρισσία. Περισσότερο είναι προσπάθειες αναβίωσης πανηγυριών μονοθεματικού, συνήθως, περιεχομένου.

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν οχτώ όμορφα υπαίθρια Παζάρια, που προσφέρουν διεξόδους, εμπειρίες και ευκαιρίες κάθε Κυριακή στους πολίτες. Τα πέντε από αυτά λειτουργούν στην Αττική ενώ τα άλλα τρία στην υπόλοιπη Χώρα.

Στην Αττική λειτουργούν οι δύο αγορές των ρακοσυλλεκτών στο Βοτανικό, κοντά στο σταθμό του Μετρό «Ελαιώνας». Η πρώτη οργανώνεται στη συμβολή των οδών Αγίας Άννης και Αγίου Πολύκαρπου, από το Σωματείο «Ερμής» ενώ η δεύτερη οργανώνεται δίπλα από το εκκλησάκι του Αγίου Σάββα, από το Σωματείο Ρακοσυλλεκτών «Αλληλεγγύη». Το Γιουσουρούμ στην πλατεία Αβησσυνίας, στο γνωστό μας Μοναστηράκι, το γνωστότερο και παλαιότερο υπαίθριο παζάρι του κέντρου της Αθήνας, που στήνεται κάθε Σάββατο και Κυριακή (κυρίως την Κυριακή) έξω από τα παλαιοπωλεία και τις αντικερί της πλατείας. Η αγορά του Σχιστού, στη λεωφόρο Σχιστού και το παζάρι του Πειραιά, πίσω από τον ηλεκτρικό, στις οδούς Αλιπέδου και Ομηρίδου Σκυλίτση. Στην υπόλοιπη χώρα, με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, λειτουργούν τα παραδοσιακά Παζάρια του Κοπανακίου Μεσσηνίας, της Νέας Μανολάδας Ηλείας και του Δοξάτου Δράμας. Στο δε Κοπανάκι λειτουργεί και ζωαγορά μοναδική στην Ελλάδα. Τα Κυριακάτικα αυτά Παζάρια δίνουν χρώμα στις Κυριακές μας, αποτελούν τοπικό και εθνικό πλούτο.

(Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Τρίτη 27-11-2018, σελ. 21)

[Εικόνα0642.jpg]

«20ηΤακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2018».: Παραχώρηση αίθουσας του Γυμνασίου Κοπανακίου στον Σκακιστικό όμιλο Φιλιατρών.

Αποτέλεσμα εικόνας για Σκακιστικό όμιλο Φιλιατρών.Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την  30 η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2019.
 2. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018(232/2018 ΑΟΕ).
 3. Έγκριση Απολογιστικών Πρακτικών της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Γαργαλιάνων 2018.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και εκκαθάρισης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Καλού Νερού» Α.Μ 142/2016.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου Μπάσκετ Λυκείου Φιλιατρών» Α.Μ 72/2017.
 6. Έγκριση Δαπάνης για επιβολή προστίμων από Λιμενάρχη Πυλου(Σχ.219/2018ΑΟΕ.
 7. Τροποποίηση της ΑΔΣ 276/2017(ως προς την διάρκεια παραχώρησης που θα είναι για όσο χρόνο λειτουργεί το λαογραφικό Μουσείο Σελλά).
 8. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης(Γυμνάσια-Λύκεια)Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2019-2020.
 9. Διαγραφές τελών Δήμου Τριφυλίας.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 11. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής υπαλλήλων.
 12. Παραχώρηση αίθουσας του Γυμνασίου Κοπανακίου στον Σκακιστικό όμιλο Φιλιατρών.
 13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων για διανομή τις ημέρες των εορτών σε οικογένειες που χρήζουν κοινωνικής προστασίας.
 14. Έγκριση 2ης-3ης-4ης-5ης-6ης Τροποποίησης Προυπολογισμού ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ(Σχ. ΑΔΣ 16/2018-21/2018-27/2018-36/2018-45/2018).
 15. Παράταση μίσθωσης της εταιρείας WIND ELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για ακίνητο στην Τ.Κ Κοπανακίου.
 16. Έγκριση του με αριθ.12/23-11-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2018.
 17. Έγκριση της Δωρεάν παραχώρησης τάφων  και δικαιώματος ταφής εκταφής.
 18. Παραχώρηση χρήσης νερού πηγής εντός της Τ.Κ Καμαρίου για χρήση ελαιοτριβείου κ .Αλέξανδρου Τσολονδρέ.

                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ

Εικόνες από τη ζωή των Ρομά στο Κοπανάκι στην ποίηση του Π. Μελτέμη Του Δημήτρη Α. Δριμή, εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού.

Αποτέλεσμα εικόνας για δριμης δημητρης γυφτοι κοπανακιΤο Κοπανάκι φιλοξένησε, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οικογένειες Ρομά. Έμεναν «στα γύφτικα» (περιοχή νοτιοανατολικά του Κοπανακίου, πίσω από τις αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών), μέσα σε πλινθόκτιστα σπιτάκια και σε σκηνές. Οι οικογένειες αυτές άφησαν τα δικά τους ίχνη στον τόπο μας. Είναι μέρος της ιστορίας μας, της ταυτότητάς μας. Ο Ατόμ, ο Ταρζάν, ο Γεράσιμος, η Θανάσω, ο μπάρμπα-Νιόνιος, επιζούν στις μνήμες των Κοπανακαίων.

Πρόκειται για οικογένειες ενταγμένες στην αγροτική οικονομία της περιοχής. Ας μην ξεχνάμε πως υπήρξαν περίοδοι που το καλάθι, η καλάθα, η κόφα, το πανέρι, η πλεχτή καρέκλα δεν έλειπαν από κανένα σπίτι. Έργα κατεξοχήν των τσιγγάνων. Το ίδιο δεν έλειπαν τα άλογα, τα μουλάρια, τα γαϊδούρια που, αποκλειστικά, εμπορεύονταν οι Ρομά. Δεν έλειπαν επίσης οι άνθρωποι που ήθελαν να μάθουν τη μοίρα τους ή να τους «λυθούν» τα μάγια. Οι τσιγγάνες ανταποκρίνονταν σ` αυτές τις ανάγκες. Και τη μοίρα έλεγαν και τα μάγια έλυναν με το αζημίωτο. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους σήμερα δραστηριοποιούνται στο Παζάρι του Κοπανακίου με εμπόριο οπωροκηπευτικών, ενδυμάτων και, σπανιότερα, με είδη καλαθοπλεκτικής.

Δύο εικόνες από την ειρηνική ζωή των Ρομά στο Κοπανάκι μας προσφέρει ο Π. Μελτέμης, (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Κοπανακαίου Π. Παπαδόπουλου. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του και 40 από το θάνατό του), στο έργο του: τα χωριάτικα”, Αθήνα, 1957.Σχετική εικόνα

Εικόνα πρώτη: αναφέρεται σε μεγάλο γλέντι με νταούλια (τύμπανα) και τρελό, ασταμάτητο χορό,  «πάει ο πήδος τρείς οργυές και πάει το γλέντι γόνα»,  που θα κρατήσει μέχρι το πρωί. Μέχρι που τα μάτια των γλεντοκόπων Ρομά να τρεμοπαίζουν από τη νύστα και τα πόδια τους να έχουν καεί, να μην αντέχουν άλλο το χορό.

ΣΤΑ ΓΥΦΤΙΚΑ ΤΣΑΝΤΗΡΙΑ

Το στήσαν οι Τουρκόγυφτοι στο γλέντι με νταούλια
και πάει ο πήδος τρείς οργυές και πάει το γλέντι γόνα,
ωσότου νά`βγη ο Αυγερινός, να βασιλέψει η Πούλια,
κι`έχει το μάτι λάγγεμα κι είναι πυρή η λαγόνα …

Εικόνα δεύτερη: αναφέρεται σε αγώνες ταχύτητας με γαϊδούρια (αντί για άλογα, όπως θα αναμέναμε) και στην προσπάθεια που καταβάλλει ο κάθε αναβάτης να κρατηθεί και να μην πέσει από το ζώο. Και τούτο γιατί έχοντας βάλει, προφανώς οι μεγαλύτεροι, κρυφά νέφτι στα πισινά του γαϊδάρου αυτός από το τσούξιμο δεν στεκόταν ήσυχος, ξεκίναγε απότομα, έτρεχε και στριφογύριζε κάνοντας δύσκολη την ισορροπία του αναβάτη του. Πρόκειται, βέβαια, για κλασική περίπτωση κακοποίησης ζώου.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Οι γύφτοι έχουν απόπερα γαϊδουροπανηγύρι,
κι όποιος γιοργάδα πηλαλάει βαστιέται να μη γύρη.
Βάζουνε νέφτι μεσ`στου ζου, κρυφά, τα πισινά,
κι αυτό το δόλιο καίγεται και φούλ πιά ξεκινά …

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΉΣ, ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΜΕΛΤΈΜΗΣ, ΌΜΗΡΟΣ ΠΈΛΛΑΣ (ΜΑΘΗΤΈΣ Ε΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ, ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑΣ, 1936 Ή 1937)

http://laografikipoetry.blogspot.com/