Αρχείο κατηγορίας ΚΟΠΑΝΑΚΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ, ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.

Σας περιμένουμε όλους!!! Η προσπάθεια των παιδιών μας είναι σημαντική και ο σκοπός του παζαριού ειναι μια απόδειξη ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη!!!!

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Yποβολή πρότασης στον «ΦιλόΔημο» για Αγροτική οδοποιία στον Δήμο Τριφυλίας. Στο Κοπανάκι οδός που κατευθύνεται προς Πολυθέα.

Στην υποβολή πρότασης στον «ΦιλόΔημο» και στην πρόσκληση που αφορά στη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές μονάδες προχώρησε ο Δήμος Τριφυλίας, έπειτα από απόφαση που πήρε το δημοτικό συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβρη.

Η πρόταση του Δήμου έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.180.000 ευρώ και οι εργασίες περιλαμβάνουν, καθαρισμό και επένδυση των τάφρων απορροής των ομβρίων, βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων τεχνικών απορροής των ομβρίων και ασφαλτόστρωση.

Οι αγροτικοί οδοί που θα εκτελεστούν οι εργασίες αναλυτικά είναι οι εξής :

 1. Αγροτική Οδός Πλάτης – Περδικονερίου

Η οδός είναι πλήρως διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και έχει τεθεί σε κοινή χρήση πολλές δεκαετίες.  Είναι  μη ασφαλτοστρωμένη με αποτέλεσμα τη φθορά του καταστρώματος κάθε έτος κατά τη χειμερινή περίοδο και τη δυσκολία στη πρόσβαση  σε πλήθος γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .

Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 1.490,00 μ. και το πλάτος 4,50 μ.

Αρχή του έργου είναι η ΝΑ είσοδος του Περδικονερίου και τέλος η συμβολή του με την αγροτική οδό που ξεκινά από  τη Πλάτη και κατευθύνεται ανατολικά προς τους πρόποδες του ορεινού όγκου Αιγάλεω.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι κάτωθι:

 • Ανακατασκευή οδοστρωσίας
 • Βελτίωση –επέκταση τεχνικών απορροής ομβρίων
 • Ασφαλτική προεπάλειψη , σε επιφάνεια 6.705,00 m²
 • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους σε επιφάνεια 6.705,00 m² .
 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου εκατέρωθεν του καταστρώματος σε μήκος 1.490,00 μ.
 • Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα .
 1. Αγροτική Οδός Πύργου

Η οδός είναι διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και έχει τεθεί σε κοινή χρήση πολλές δεκαετίες.  Είναι  μη ασφαλτοστρωμένη με αποτέλεσμα τη φθορά του καταστρώματος κάθε έτος κατά τη χειμερινή περίοδο και τη δυσκολία στη πρόσβαση  σε πλήθος γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .

Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 850,00 μ. και το πλάτος 3,50 μ.

Αρχή του έργου είναι η Βόρεια έξοδος του Πύργου με κατεύθυνση προς το οινοποιείο Παναγιωτόπουλου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι κάτωθι: 

 • Ανακατασκευή οδοστρωσίας
 • Βελτίωση –επέκταση τεχνικών απορροής ομβρίων
 • Ασφαλτική προεπάλειψη , σε επιφάνεια 2.975,00 m²
 • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους σε επιφάνεια 2.975,00 m² .
 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου εκατέρωθεν του καταστρώματος σε μήκος 850,00 μ.
 • Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα .
 1. Αγροτική Οδός Βάλτα – Μώραινα

Η οδός είναι πλήρως διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και έχει τεθεί σε κοινή χρήση πολλές δεκαετίες.  Είναι ασφαλτοστρωμένη σε όλο το μήκος της όμως παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα φθορών καθώς δεν έχει συντηρηθεί τα τελευταία 40 χρόνια με αποτέλεσμα τη μη ασφαλή πρόσβαση σε πλήθος γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .

Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 3.523,00 μ. και το πλάτος 4,50 μ.

Αρχή του έργου είναι η ΒΑ είσοδος του οικισμού και τέλος η συμβολή του με την Επαρχιακή Φιλιατρών -Χριστιανούπολης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι κάτωθι:

 • Ασφαλτική προεπάλειψη , σε επιφάνεια 15.853,50 m²
 • Βελτίωση –επέκταση τεχνικών απορροής ομβρίων
 • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους σε επιφάνεια 15.853,50 m² .
 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου εκατέρωθεν του καταστρώματος σε μήκος 3.523,00 μ.
 • Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα .

 

 1. Βάλτα – Γιόλακα

Η οδός είναι πλήρως διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και έχει τεθεί σε κοινή χρήση πολλές δεκαετίες.  Είναι ασφαλτοστρωμένη σε όλο το μήκος της όμως παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα φθορών καθώς δεν έχει συντηρηθεί τα τελευταία 50 χρόνια με αποτέλεσμα τη μη ασφαλή πρόσβαση σε πλήθος γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .

Το συνολικό μήκος του έργου είναι 733,00 μ. και το πλάτος 4,50 μ.

Αρχή του έργου είναι η Δυτική έξοδος του οικισμού που κατευθύνεται προς την Εθνική οδό Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι κάτωθι:

 • Ασφαλτική προεπάλειψη , σε επιφάνεια 3.298,50 m²
 • Βελτίωση –επέκταση τεχνικών απορροής ομβρίων
 • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους σε επιφάνεια 3.298,50 m² .
 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου εκατέρωθεν του καταστρώματος σε μήκος 733,00 μ.
 • Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα .
 1. Αγροτική Οδός Αλιμάκι

Η οδός είναι διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και έχει τεθεί σε κοινή χρήση πολλές δεκαετίες.  Είναι  μη ασφαλτοστρωμένη με αποτέλεσμα τη φθορά του καταστρώματος κάθε έτος κατά τη χειμερινή περίοδο και τη δυσκολία στη πρόσβαση  σε πλήθος γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .

Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 800,00 μ. και το πλάτος 4,50 μ.

Αρχή του έργου είναι η έξοδος του οικισμού Αλιμάκι  με κατεύθυνση Δυτική προς τον οικισμό Ράχες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι κάτωθι:

 • Ανακατασκευή οδοστρωσίας
 • Βελτίωση –επέκταση τεχνικών απορροής ομβρίων
 • Ασφαλτική προεπάλειψη , σε επιφάνεια 3.600,00 m²
 • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους σε επιφάνεια 3.600,00 m² .
 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου εκατέρωθεν του καταστρώματος σε μήκος 800,00 μ .
 • Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα .
 1. Αγροτική Οδός Μύρου

Η οδός είναι διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και έχει τεθεί σε κοινή χρήση πολλές δεκαετίες.  Είναι  μη ασφαλτοστρωμένη με αποτέλεσμα τη φθορά του καταστρώματος κάθε έτος κατά τη χειμερινή περίοδο και τη δυσκολία στη πρόσβαση  σε πλήθος γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .

Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 500,00 μ. και το πλάτος 4,50 μ.

Η οδός βρίσκεται περίπου 600,00 μ Βορείως του οικισμού Μύρο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι κάτωθι:

 • Ανακατασκευή οδοστρωσίας
 • Βελτίωση –επέκταση τεχνικών απορροής ομβρίων
 • Ασφαλτική προεπάλειψη , σε επιφάνεια 2.250,00 m²
 • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους σε επιφάνεια 2.250,00 m² .
 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου εκατέρωθεν του καταστρώματος σε μήκος 500,00 μ.
 • Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα .
 1. Αγροτική Οδός Λιβάρτζι

Η οδός είναι διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και έχει τεθεί σε κοινή χρήση πολλές δεκαετίες.  Είναι  μη ασφαλτοστρωμένη με αποτέλεσμα τη φθορά του καταστρώματος κάθε έτος κατά τη χειμερινή περίοδο και τη δυσκολία στη πρόσβαση  σε πλήθος γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .

Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 863,80 μ. και το πλάτος κυμαίνεται από 3,50 έως 4,50 μ.

Αρχή του έργου είναι η συμβολή με την Εθνική οδό Γαργαλιάνων Χώρας  με κατεύθυνση Νότια προς το οινοποιείο Δερέσκου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι κάτωθι:

 • Ανακατασκευή οδοστρωσίας
 • Βελτίωση –επέκταση τεχνικών απορροής ομβρίων
 • Ασφαλτική προεπάλειψη , σε επιφάνεια 3.768,30 m²
 • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους σε επιφάνεια 3.768,30 m² .
 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου εκατέρωθεν του καταστρώματος σε μήκος 863,80 μ.
 • Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα .
 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αγροτική Οδός Κοπανάκι

Η οδός είναι διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και έχει τεθεί σε κοινή χρήση πολλές δεκαετίες.  Είναι  μη ασφαλτοστρωμένη με αποτέλεσμα τη φθορά του καταστρώματος κάθε έτος κατά τη χειμερινή περίοδο και τη δυσκολία στη πρόσβαση  σε πλήθος γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων .

Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 1.900,00 μ. και το πλάτος 4,50 μ.

Η οδός ξεκινά από το Κοπανάκι και κατευθύνεται Νότια προς Πολυθέα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα είναι οι κάτωθι:

 • Ανακατασκευή οδοστρωσίας
 • Βελτίωση –επέκταση τεχνικών απορροής ομβρίων
 • Ασφαλτική προεπάλειψη , σε επιφάνεια 8.550,00 m²
 • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους σε επιφάνεια 8.550,00 m² .
 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου εκατέρωθεν του καταστρώματος σε μήκος 1.900,00 μ.
 • Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα .