Δίκτυο αποχέτευσης Κοπανακίου – Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων τ. Δήμου Αετού. Πέμπτη 10 Αυγούστου τα εγκαίνια. Το ιστορικό από τον Δημήτρη Δριμή.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

12

Ως Δημοτική Αρχή την περίοδο 2003 – 2010 ιεραρχήσαμε ψηλά το ζήτημα της αποχέτευσης.  Η επικρατούσα τότε κατάσταση εγκυμονούσε κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ήταν μια διαρκής αισθητική προσβολή.Φωτογραφία της Sia Zaxou.
Κάθε σύνθετο έργο υποδομής, απαιτεί σχέδιο, ισχυρή βούληση, γνώση των βημάτων ωρίμανσης, σύνταξη μελετών και εξασφάλιση αναγκαίων αδειοδοτήσεων, διασφάλιση οικοπέδου και χρηματοδότηση.
Με αφορμή τα προγραμματισμένα εγκαίνια του ΒΙΟ.ΚΑ. στο Κοπανάκι, θα περιοριστώ σε ένα σύντομο ιστορικό του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Κοπανακίου και κεντρικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Αετού».

Ενέργειες ωρίμανσης του έργου
1. Η Δημοτική Αρχή της περιόδου 1999-2002 κινήθηκε στην κατεύθυνση δημιουργίας συνδέσμου για κοινό βιολογικό, ανοιχτού τύπου, με τον τ. Δήμο Δωρίου στη θέση «Ξενάκη Στάλθη» του Δωρίου. Στην ίδια λογική προτείναμε, ως νέα Δημοτική Αρχή, μαζί με τον τότε δήμαρχο Δωρίου (αρ. πρωτ.  428/12-2-2003), στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ κοινού έργου. Η πρόταση δεν εντάχθηκε στον περιφερειακό προγραμματισμό.
2. Διαβλέποντας το αδιέξοδο διαμορφώσαμε, από τις αρχές του 2004, το δικό μας δημοτικό σχέδιο. Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Οι εξελίξεις μάς δικαίωσαν.
3. Αναζητήσαμε χώρο εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας στα όρια του Δήμου μας. Βρήκαμε κατάλληλο οικόπεδο και το αγοράσαμε. Διασφαλίσαμε τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις, καθορίσαμε το σημείο εκβολής και τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων. Κρίσιμος ήταν ο ρόλος του αείμνηστου, προέδρου τότε του Δ.Σ., Μπάμπη Χριστοφιλόπουλου, στην εξεύρεση του οικοπέδου.
4. Ολοκληρώσαμε και παρουσιάσαμε στους πολίτες το σύνολο των αναγκαίων και εγκεκριμένων για το όλο έργο μελετών (Α.Δ.Σ. 126/2008), καθώς και το σύνολο των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.
5. Επιλέξαμε την κίνηση των λυμάτων με φυσική ροή, χωρίς αντλιοστάσια. Μειώσαμε κόστος λειτουργίας, πιθανές οχλήσεις θορύβου – μυρωδιάς, εξαρτήσεις από ρεύμα, τεχνικούς κ.ά.
6. Επιλέξαμε ΒΙΟ.ΚΑ τύπου compact (που θα εξυπηρετεί όλο τον τ. Δήμο Αετού, αλλά και τα αυξημένα φορτία του Κυριακάτικου Παζαριού), νέας, υψηλής τεχνολογίας. Χωρίς οσμές, αθόρυβο, ενταγμένο στο περιβάλλον, με εφεδρείες στη λειτουργία του, με συστήματα ασφαλείας και χαμηλό κόστος λειτουργίας, με δυνατότητα επέκτασης.

Αναζήτηση χρηματοδότησης του έργου
Εξετάστηκαν όλες οι χρηματοδοτικές πηγές.
1. Υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης (Α.Δ.Σ. 45/2009) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.
2. Σχεδιάσαμε (Α.Δ.Σ. 135/2009), εάν υπήρχε ανάγκη, τη λήψη δανείου από το Τ.Π.& Δανείων, για την κατασκευή του ΒΙΟ.ΚΑ.
Τελικά:
3. Χρηματοδοτήσαμε το σύνολο των μελετών και εγκρίσεων του έργου από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του Δήμου, με το ποσό των 150.000,00 ευρώ
4. Χρηματοδοτήσαμε το έργο «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς και τμήματος δικτύων ακαθάρτων Κοπανακίου», (Α.Μ. 263/09), με ποσό σύμβασης 479.727,30 ευρώ, από το ΘΗΣΕΑ.
5.  Υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης έργου (Α.Δ.Σ. 48/2010, αρ. πρωτ. 2271/21-6-2010) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων  2007 -2013», συνολικού προϋπολογισμού 4.280.000,00 ευρώ.
6. Η πρότασή μας έγινε δεκτή (01.10.2010) και το έργο εντάχθηκε, με απόφαση του περιφερειάρχη, με το ποσό των 3.251.630,00 ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη ένταξη δημοτικού έργου αποχέτευσης στο Επιχειρησιακό 2007-2013.
7. Ακολούθησε η αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης (Α.Δ.Σ. 94/2010) και η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, 07.10.2010, από τον τότε δήμαρχο Αετού Δημήτρη Δριμή και τον τότε περιφερειάρχη Φώτη Χατζημιχάλη. Με τη σύμβαση αυτή, επειδή ο καποδιστριακός Δήμος Αετού δεν είχε διαχειριστική επάρκεια, ορίστηκαν ως φορείς υλοποίησης του έργου αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.
8. Ακολούθησε η κατασκευή του έργου από τις υπηρεσίες της αιρετής πλέον περιφέρειας, (περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης), η οποία και χρηματοδότησε την ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων με 653.103,47 ευρώ + ΦΠΑ, ποσό σύμβασης, ύστερα από πρόταση του καλλικράτειου Δ. Τριφυλίας το 2014.

Σημαντικότητα έργου
Ο Βιολογικός Καθαρισμός είναι έργο πνοής και αναγκαίο έργο υποδομής για κάθε τόπο. Προσθέτει αξία σε κάθε περιοχή. Ενισχύει την οικιστική και οικονομική δραστηριότητα. Προστατεύει το περιβάλλον. Βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Είναι πολιτισμός.
Οφείλω, τέλος, ως δήμαρχος της περιόδου 2003-2010:
α) Να αναφερθώ στους αείμνηστους Παπανικολάου Δημήτρη, μελετητή του έργου και στον τεχνικό του Δήμου, Πολυχρονόπουλο Κώστα, που βοήθησαν ουσιαστικά στο έργο.
β) Να μνημονεύσω τον άτυχο εργαζόμενο που έχασε τη ζωή του, Μάιος 2015, κατά τη διάρκεια των εργασιών του έργου.
γ) Να ευχαριστήσω το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της περιόδου, που συνετέλεσαν στην παραγωγή του έργου, τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Πελ/νήσου και, κυρίως, το σύνολο των συμπολιτών του τ. Δήμου Αετού.
Το έργο έγινε πραγματικότητα με τη δική τους συμμετοχή, συμπαράσταση και εμπιστοσύνη.

Του Δημήτρη Α. Δριμή
Αναπληρωτή διοικητή «Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» – τ. δημάρχου Αετού

Advertisements

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟΝ «ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ» Ο τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΙΜΗΣ.

Φωτογραφία της Μαρακι Μπουμπού.

 

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων σου, αγαπητέ συμπατριώτη.

ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΙΟ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΟΧΙ».

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΟΧΙ»

Ημερομηνία δημοσίευσης:29/06/2015

 Τώρα μιλάμε εμείς. Εμείς που πέντε χρόνια τώρα φτωχαίνουμε, δυσκολευόμαστε, αγωνιούμε, απελπιζόμαστε, παλεύουμε, ξενιτευόμαστε.

Τώρα μιλάμε εμείς. Αποφασισμένοι απέναντι σε εκείνους που θέλουν να μας καταδικάσουν σε φτώχεια κι εξαθλίωση χωρίς τέλος. Όρθιοι απέναντι σε όσους μας βλέπουν σαν αριθμούς. Ευθυτενείς απέναντι σε όσους υποτιμούν και προσβάλλουν βάναυσα τους λαούς. Δυνατοί απέναντι σε εκείνους που θέλουν να μας σύρουν στην υποταγή. Περήφανοι όπως περήφανοι είναι πάντα όσοι αγωνίζονται για τη δημοκρατία.
Εμείς, το κίνημα αλληλεγγύης, οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες που στεκόμαστε αλληλέγγυοι ο ένας τον αλλον τρία χρόνια τώρα με όλους τους τρόπους, σε καλούμε να πεις ΟΧΙ για να ζήσουμε όλοι σε μια χώρα ελεύθερη, ανεξάρτητη και δημοκρατική. Σε καλούμε να πεις ΟΧΙ γιατί τώρα αποφασίζουμε για το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας. Οι επόμενες γενιές αξίζουν ένα μέλλον φωτεινό και χαρούμενο.
Tην ώρα που εκείνοι προσπαθούν να μας παγιδεύσουν στον τρόμο, εμείς μετριόμαστε με το μέλλον. Είναι η στιγμή να πούμε ΟΧΙ στο φόβο. Εχουμε τη δύναμη και τη θέληση. Αποδεδειγμένα!
στις 5 ΙΟΥΛΙΟΥ μιλάμε ΕΜΕΙΣ
Είμαστε πολλοί, έχουμε δίκιο και θα νικήσουμε!
οι δοµές αλληλεγγύης:
οµάδες τροφής | αγορές χωρίς µεσάζοντες | συνεταιριστικές οµάδες | κοινωνικές κουζίνες και παντοπωλεία | κοινωνικά ιατρεία φαρµακεία αλληλεγγύης | οµάδες ενάντια στους πλειστηριασµούς | κοινωνικά φροντιστήρια & εκπαιδευτήρια | αλληλέγγυες δοµές σωµατείων | πολιτιστικές οµάδες

Δημήτρης Α. Δριμής: Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Χαλκιδική » Λίγη αυτοδιοίκηση, αρκετή προβολή, αντικυβερνητικοί τόνοι»

Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Χαλκιδική: λίγη αυτοδιοίκηση, αρκετή προβολή, αντικυβερνητικοί τόνοι.
Δημήτρης Α. Δριμής, τ. δήμαρχος Αετού, Γραμματεία Αυτοδιοίκησης Σύριζα.
Το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική από 7 έως 9 Μαίου 2015. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο υπουργός Εσωτερικών Ν. Βούτσης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον «Καλλικράτη» ως όχημα υλοποίησης μιάς νεοφιλεύθερης στρατηγικής και στη σκληρή διαπραγμάτευση που διεξάγει η κυβέρνηση με τους δανειστές. Στην ενίσχυση των κοινωνικών – προνοιακών δομών και στο γεγονός ότι το ΥΠΕΣ έδωσε ήδη νομοθετικές λύσεις σε σειρά ζητημάτων της Τ.Α.. Στη νέα αντίληψη του υπουργείου για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε αντίθεση με τα Φαραωνικά σχέδια του παρελθόντος, με βάση τα οποία μεγάλα έργα του περιβάλλοντος δίνονταν στα μεγάλα συμφέροντα της χώρας. Αναφέρθηκε, ακόμα, στα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα που δέχεται η χώρα μας, στην αναγκαιότητα να αποκτήσουν ζωή και μέλλον τα δημοτικά κύτταρα της κοινωνίας μας και στην προσπάθεια, από αυτή τη διαχειριστική περίοδο, να υπάρξει ένας χώρος για τοπικά έργα και ωρίμανση μελετών των δήμων. Στην κατάργηση του οικονομικού παρατηρητηρίου και στη σύσταση των ειδικών αυτοτελών υπηρεσιών ελέγχου νομιμότητας. Στην επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και στην επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας. Ο υπουργός κάλεσε, τέλος, τις δυνάμεις της αυτοδιοίκησης σε δημιουργικό διάλογο και ενωτική συμπόρευση.
Μετά την ομιλία του υπουργού ακολούθησε ειδική εκδήλωση, όπου το προεδρείο της ΚΕΔΕ τίμησε τον επίτροπο Δ. Αβραμόπουλο. Προφανής επιδίωξη των οργανωτών ήταν να δηλωθεί μια «εύηχη» παρουσία του Επιτρόπου.
Το συνέδριο στάθηκε μακριά από τα προβλήματα και τις αγωνίες της αυτοδιοίκησης. Δεν είχε ιδιαίτερο αυτοδιοικητικό στίγμα. Δεν αναδείχτηκαν τα επίδικα της περιόδου. Δεν υπήρξε το «ιστορικό» συνέδριο της αυτοδιοίκησης, όπως επαίρεται η παράταξη της ΝΔ και ειδικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης. Υπήρξε, ως συνολικό αποτέλεσμα, μιά «επιδερμική» και όχι σε βάθος επεξεργασία των θεμάτων. Καταβλήθηκε, αντίθετα, συστηματική προσπάθεια από την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ να αναδειχθεί ως κύριο ζήτημα το θέμα των «ταμειακών διαθεσίμων» με στόχο μια στείρα αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, ενώ ήταν γνωστό ότι επρόκειτο για αλλαγή του πιστωτικού ιδρύματος που θα φυλάσσονταν τα χρήματα της αυτοδιοίκησης σε αντίθεση με το παρελθόν που υπήρχε πραγματική παρακράτηση πόρων. Επικουρικά τέθηκαν τα αιτήματα της διαχείρισης μέρους του ΕΣΠΑ από την Α/θμια αυτοδιοίκηση και της απόδοσης των πόρων που προβλέπονται στο ν. 3852/2010, γνωστό ως «Καλλικράτη», γεγονός που αποτελεί ορθό αίτημα στην κατεύθυνση της αυτονομίας της αυτοδιοίκησης. Τα ερώτημα, βέβαια, είναι γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το ικανοποίησε.
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δεν υπήρχε ουσιαστική τεκμηρίωση και οι εισηγήσεις, στην πλειοψηφία τους, ήταν γενικόλογες, αναπαράγοντας κυρίως την αντιπαράθεση με το κεντρικό επίπεδο εξουσίας. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν, σε πολλές περιπτώσεις, διαμαρτυρίες εκ μέρους των συνέδρων, η συμμετοχή των οποίων ήταν ισχνή σε όλες τις θεματικές.
Σε κάθε συνέδριο της αυτοδιοίκησης κάποιο σημαντικό θέμα κυριαρχεί. Αυτό είναι που δίνει και τον τόνο του συνεδρίου. Στην Κυλλήνη, για παράδειγμα το θέμα ήταν τα χωροταξικά κριτήρια του «Καλλικράτη». Στη Χαλκικιδική δεν αναδείχτηκε το βασικό επίδικο. Δεν έγινε συζήτηση για οποιαδήποτε αλλαγή του «Καλλικράτη», μετά από πέντε χρόνια ανεπιτυχούς και επώδυνης, για την αυτοδιοίκηση και την ελληνική περιφέρεια, εφαρμογής του. Δεν συζητήθηκαν ουσιαστικά θέματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο της αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της χώρας, στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην εμβάθυνση της δημοκρατίας. Κυρίαρχα παρέμειναν αφενός η επιδίωξη αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση στη βάση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα και αφετέρου η μεγάλη αγωνία ανάδειξης ως προσώπου της κεντρικής πολιτικής σκηνής του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη και η υπόμνηση της πολιτικής παρουσίας του Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου.
Η συμμετοχή ήταν μικρή, τόσο από το σώμα των συνέδρων όσο και από τους παρατηρητές, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και γενικότερα ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Γενικά το κλίμα ήταν υποτονικό. Η μικρή συμμετοχή στο συνέδριο και στις θεματικές επιτροπές είναι δηλωτική των χαμηλών προσδοκιών, που είχαν οι αυτοδιοικητικοί γι`αυτό το συνέδριο.
Αξίζει να σημειωθεί πως ακούστηκαν φωνές απαξίωσης του πολιτικού μας συστήματος. Φωνές που όριζαν αντιπαραθετικά δημάρχους – βουλευτές, τοπική αυτοδιοίκηση – κοινοβούλιο, αυτοί – και από την άλλη πλευρά εμείς. Φαινόμενο και αυτό μιάς ιδεολογικής και προγραμματικής ένδειας, η οποία δεν αντιμετωπίζει την, κατά τα άλλα, υπαρκτή «ένταση» κεντρικού και τοπικού επιπέδου εξουσίας.
Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, εντελώς ξαφνικά και χωρίς να συζητήσει με τις άλλες αυτοδιοικητικές παρατάξεις, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προκάλεσε ψηφοφορία για τα ταμειακά διαθέσιμα. Ζήτησε από το σώμα να μην αποφασίσει το ίδιο το συνέδριο αλλά να παραπέμψει το θέμα της διάθεσης των ταμειακών διαθεσίμων σε μελλοντική Γ.Σ. των δημάρχων και ουσιαστικά στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Η πρότασή του εγκρίθηκε με την ισχνή πλειοψηφία του 37% των συνέδρων με αποτέλεσμα να έχει χαμηλή πολιτική νομιμοποίηση.
Μετά και από αυτή την εξέλιξη η παράταξη, «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία», αποφάσισε την αποχώρηση και καταγγελία των διαδικασιών του συνεδρίου.
Ο εκπρόσωπος της παράταξης του ΠΑΣΟΚ Απ. Κοιμήσης αλλά και ο πρώην πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλόπουλος επιμένουν να παραγνωρίζουν την πρόσφατη λαϊκή εντολή της 25ης Γενάρη. Άσκησαν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, υπεραμύνθηκαν των θέσεών τους και ζήτησαν με απόλυτο τρόπο να μην συναινέσει το συνέδριο στο ζήτημα της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων. Ο δε Π. Κουκουλόπουλος πρότεινε να μετατραπεί ο ΕΝΦΙΑ σε πόρο της Αυτοδιοίκησης. Είναι εύλογο το ερώτημα, βέβαια, γιατί δεν το έπραξε ο ίδιος ως Υπουργός και το προτείνει τώρα.
Το συνέδριο υπηρέτησε, ακόμα, κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες καθώς επιχειρήθηκε να γίνει σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση τόσο για την αναφορά του υπουργού Ν. Βούτση στην ύπαρξη σκιών και επιλεκτικών μεθοδεύσεων στη σχέση Κράτους – Αυτοδιοίκησης κατά το μνημονιακό παρελθόν όσο και, κυρίως, πάνω στο ζήτημα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της άρνησης μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων στην ΤτΕ. Απόφαση άρνησης με το λαϊκίστικο επιχείρημα πως θα υπάρξει συναίνεση μόνο αν η κυβέρνηση δηλώσει δημόσια ότι η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα η επίλυση του οποίου συνδέεται με τους δήμους.
Ο υπουργός Εσωτερικών Ν. Βούτσης ήδη ενεργοποίησε, όπως ανέφερε, την αρμόδια υποεπιτροπή της βουλής για θέματα που αφορούν στην αυτοδιοίκηση. Θυμίζουμε πως στις προγραμματικές του δηλώσεις ανέφερε πως «η κυβέρνησή μας θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση και εκπόνηση το νέο θεσμικό πλαίσιο. Βασικά στοιχεία θα αποτελέσουν:
Η χωροταξική αποκλιμάκωση των ΟΤΑ ώστε να γίνουν πλέον αποτελεσματικοί και να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό έλλειμα πρωτογενούς δημοκρατίας.
Η αποκέντρωση και ο σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων κάθε επιπέδου διοίκησης.
Η επαρκής και ακριβής κατανομή των πόρων και των αντιστοίχων επενδυτικών μέσων.
Ο βαθύς εκδημοκρατισμός της λειτουργίας της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης με τη θέσπιση συμμετοχικών θεσμών ως αναπόσπαστο και δομικό μέρος της θεσμικής και πολιτικής τους λειτουργίας».
Ο διάλογος που ξεκίνησε μπορεί και πρέπει να οδηγήσει στην ανατροπή του «Καλλικράτη». Σε μια νέα αυτοδιοικητική πραγματικότητα που θα φέρει τη σφραγίδα της αριστεράς, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας και του θεσμού, θα σέβεται τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επεξεργασμένες θέσεις για ένα νέο χωροταξικό και θεσμικό πλαίσιο. Ενδεικτικά θα αναφερθώ στο ζήτημα της καθιέρωσης της απλής αναλογικής που βάζει τέλος στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο, καθιστά το δήμο δημοκρατικό, αποτυπώνει τη λαϊκή βούληση, οδηγεί σε συνθέσεις. Παράλληλα υπογραμμίζεται το ευρύτερο αίτημα να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι αγωνίες και οι εμπειρίες των αυτοδιοικητικών της χώρας, που έχουν αναφορά σε περιοχές όπως αστικά κέντρα νομών, ημιπεδινές, ημιορεινές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Πρέπει να αποτυπωθεί νομοθετικά και να διασωθεί η πλούσια αυτή τυπολογία που αποτελεί πολιτισμικό στοιχείο της χώρας μας. Ο πλούτος αυτός ασφυκτιά στη μέγγενη του «Καλλικράτη».

Αναδημοσίευση από την Ελευθερία της 22ας Μαΐου 2015.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΟΥΛΙΜΑ) ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε. Ιστορική Έκθεση του 1/ξίου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου του Δημήτρη Α. Δριμή,  εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού

dsc06602Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων.

 

Σύμφωνα με την έκθεση, το μονοτάξιο δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου λειτουργούσε ως δημόσιο από το έτος 1905. Αρχικά λειτούργησε στο συνοικισμό Γουβάρια (Γουβαλάρια νυν Άγιος Πέτρος), στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο συνοικισμό Ράχη Τσιώρη και τέλος, το 1924, στον Άγιο Γεώργιο που ήταν και η έδρα της τότε κοινότητας Κάτω Σουλιμά. Κρατικό διδακτήριο δεν ιδρύθηκε και το σχολείο στεγαζόταν σε διάφορα ιδιωτικά κτίρια. Το 1930 οι κάτοικοι κατασκεύασαν κτίριο για τις ανάγκες του σχολείου, το οποίο δώρισαν στην εκκλησία του χωριού, στο εκκλησιαστικό ταμείο της οποίας κατευθύνονταν πλέον τα κρατικά μισθώματα. Από το 1946 λειτουργούσε πλούσιος σχολικός κήπος ενώ, τα τελευταία χρόνια, είχε αρχίσει και η συγκρότηση στοιχειώδους βιβλιοθήκης. Η έκθεση, τέλος, μας πληροφορεί πως δεν υπήρξε ευεργέτης και δωρητής του σχολείου και δικαιολογεί την μη αποστολή φωτογραφιών λόγω έλλειψης φωτογραφικών μέσων.
Ιστορική Έκθεσις 1/ξίου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου
1)Το ενταύθα δημοτικόν σχολείον ελειτούργει ως δημόσιον κατά το έτος 1905 εις τον συνοικισμόν της κοινότητος (Κάτω Σουλιμά) Γουβάρια. Τούτο μετά παρέλευσιν διετίας ελλείψει οικήματος μετεφέρθη εις τον έναντι συνοικισμόν “Ράχη – Τσιώρη” και είτα κατά το έτος 1924 μετεφέρθη εις Άγιον – Γεώργιον ένθα ήτο και η πρωτεύουσα της κοινότητος Κάτω Σουλιμά.
2)Από της εποχής της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερον λειτουργεί ως μονοτάξιον.
3)Υπό του Κράτους δεν ιδρύθη, αλλά ελειτούργει εις διαφόρους ιδιωτικάς οικίας, και οι ιδιοκτήται του κτιρίου ένθα εστεγάζετο το σχολείον εμισθοδοτούντο παρά του Δημοσίου.
4)Το νύν στεγαζόμενον σχολείον ιδρύθη κατά το έτος 1930 υπό των κατοίκων της κοινότητος Αγίου Γεωργίου τέως κοινότητος (Κάτω Σουλιμά) δι` ιδίας αυτών δαπάνης και αφιερώθη έκτοτε εις την εκκλησίαν, πρωτοστατείσας εις την ανέγερσιν αυτού ο εφημέριος Πάνος Παπαναστασίου, και έκτοτε καταθέτονται οι μισθοί του εις το εκκλησιαστικόν ταμείον.
5)Προ δεκαετίας εγένοντο ωρισμέναι επισκευαί του κτηρίου εις διαφόρους ελλείψεις του ως νταβανίου κ.λ.π.
6)Ο σχολικός κήπος ήρχισεν από το έτος 1946 και εντεύθεν. Εφυτεύθησαν διάφορα δένδρα ως και πολλά φυτά και άνθη κρινόμενα απαραίτητα δια το μάθημα της Φυσικής. Καταβάλλονται προσπάθειαι να τελειοποιηθή ούτος λόγω του σπουδαιοτάτου παιδαγ. σκοπού που πληροί.
7)Μαθητική βιβλιοθήκη δεν ιδρύθη ποτέ. Λειτουργεί κατά τα τελευταία όμως έτη, πενιχρώς βέβαια, προσφερομένων προς τούτο ελαχίστων βιβλίων και περιοδικών δια τα ελεύθερα αναγνώσματα.
8)Ευργέται και δωρηταί του σχολείου δεν υφίστανται. Φωτογραφίαι δεν ήτο δυνατόν να ληφθούν λόγω ελλείψεως φωτογραφικών μέσων.
Εν Αγίω Γεωργίω τη 28/4/1953
Ο Δ/ντής του Σχολείου
(δυσανάγνωστη υπογραφή)


Φωτογραφίες
1.Το διαβιβαστικό του Δ`ντή του δημοτ. Σχ. Αγίου Γεωργίου
2.Η πρώτη σελίδα της έκθεσης του Δ`ντή
3.Το κτήριο που στέγαζε το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Τριφυλίας, όπως είναι σήμερα.
4.Το «Ιταλικό Σχολείο», όπως είναι σήμερα. Πρόκειται για Λυόμενο – προκατασκευασμένο κτίριο. Κατασκεάστηκε από το Ιταλικό κράτος το 1970 στα πλαίσια των οφειλών του προς τη χώρα μας, λόγω της Ιταλικής κατοχής. Το κτίριο αυτό στέγασε από το 1970 το δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΔΩΡΙΟΥ (ΣΟΥΛΙΜΑ) ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε.
Έκθεσις Ιστορική του Δημοτικού Σχολείου Άνω Δωρίου (Σουλιμά) Τριφυλίας
dsc06602Του Δημήτρη Α. Δριμή,
εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού
Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα παιδιά του Άνω Δωρίου (Σουλιμά) μάθαιναν γράμματα από τους παπάδες στον νάρθηκα (πρόναο) της εκκλησίας, κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Μετά την απελευθέρωση, από το 1840 έως και το 1885, λειτούργησε ιδιωτικό σχολείο και η υπόθεση της μάθησης αφορούσε μόνο τα παιδιά των προυχόντων του χωριού, καθώς αυτοί είχαν μισθώσει ιδιωτικό δάσκαλο για τα παιδιά τους. Τα υπόλοιπα παιδιά, αδυνατώντας να καταβάλλουν τα δίδακτρα και να αγοράσουν το αλφαβητάριο, ακολουθούσαν τις εργασίες του βοσκού και του γεωργού. Το 1885 ιδρύθηκε Κοινοτικό σχολείο από τον τότε Δήμο Δωρίου, που είχε έδρα το Σουλιμά. Το σχολείο αυτό λειτούργησε με δαπάνες του δήμου μέχρι το 1896. ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ 1Το 1896 ιδρύθηκε το κρατικό Κοινό Δημοτικό Σχολείο Σουλιμά και το 1900 ακολούθησε η ίδρυση του Κοινού Δημοτικού Σχολείου Θηλέων. Τα δύο σχολεία ενοποιήθηκαν το 1915 στο Πλήρες Δημοτικό Σχολείο Σουλιμά ενώ από το 1923 το σχολείο αναβαθμίστηκε σε διτάξιο. Μέχρι το 1924 το σχολείο στεγαζόταν σε ανθυγιεινά ιδιωτικά κτίρια ενώ από το 1925 και μετά στεγαζόταν σε κατάλληλο κτίριο που ανήκε στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας. Η έκθεση, τέλος, ενημερώνει πως δεν υπήρχε σχολικός κήπος ούτε μαθητική βιβλιοθήκη.
Σημείωση: Κοινόν ήταν το σχολείο που είχε έναν (1) δάσκαλο και μέχρι ογδόντα (80) μαθητές ενώ Πλήρες ήταν το σχολείο που είχε δύο (2) δασκάλους και μέχρι εκατόν σαράντα (140) μαθητές.Άνω Δώριο 2
Ακολουθεί η πλήρης έκθεση.
Βασίλειον της Ελλάδος
Δημοτικόν Σχολείον Άνω Δωρίου
Έκθεσις Ιστορική του Δημοτικού Σχολείου Άνω Δωρίου Τριφυλίας
Το χωρίον Σουλιμά νυν Άνω Δωρίου προϋπήρχε και προ της Ελληνικής επαναστάσεως του 1821. Κατά το επί τουρκοκρατίας χρονικόν διάστημα δεν υπήρχε σχολείον. Τα παιδιά κατά τους χρόνους τούτους εδιδάσκοντο από τους εκάστοτε παπάδες εις τον νάρθηκα της εκκλησίας μας. Μετά την απελευθέρωσιν εκ του τουρκικού ζυγού και από του 1840 έτους οι τότε προύχοντες του χωρίου είχον ιδιωτικόν διδάσκαλον δια τα τέκνα των (7-8 τον αριθμόν) την αμοιβήν του οποίου κατέβαλον ούτοι. Τα υπόλοιπα παιδιά του χωριού δεν επήγαινον εις το ιδιωτικόν σχολείον διότι δεν ηδύναντο να καταβάλουν τα του διδασκάλου και διότι δεν ηδύναντο να αγοράσουν το μόνον τότε βιβλίον το Αλφαβητάριον – ούτος ετρέποντο εις άλλας εργασίας (βοσκού-γεωργού) — . SXOLEIO SOYLIMAΗ κατάστασις του ιδιωτικού σχολείου εξηκολούθησε μέχρι του 1885 έτους ότε ιδρύθη το πρώτον υπό του Δήμου Δωρίου (δημάρχου τότε) Κοινοτικόν Σχολείον, ο διδάσκαλος του τοιούτου σχολείου διωρίζετο υπό του τότε Δημάρχου και επληρώνετο εκ των εσόδων του Δήμου.
Κατά το έτος όμως 1896 ιδρύθη υπό του κράτους σχολείον ονομασθέν τότε Κοινόν Δημοτικόν Σχολείον Σουλιμά. Ομοίως κατά το έτος 1900 το κράτος ίδρυσε και κοινόν δημοτικόν Σχολείον Θηλέων αμφότερα δε τ` ανωτέρω σχολεία ελειτούργησαν κεχωρισμένα έκαστον μέχρι και του έτους 1915 ότε συνεπτύχθησαν εις εν πλήρες δημοτικόν σχολείον Σουλιμά. Το 1923 έτος το πλήρες Δημοτικόν Σχολείον προήχθη εις Διτάξιον και λειτουργεί μέχρι σήμερον ως τοιούτον.
Τα οικήματα εις ά κατά καιρούς εστεγάζετο το σχολείον μέχρι του 1924 έτους ήσαν ιδιωτικά ανθυγιεινά, από του 1925 όμως έτους το σχολείον στεγάζεται εις εκκλησιαστικόν οίκημα του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος το οποίον οίκημα εκτίσθη το 1860 έτος και αγορασθέν υπό του ανωτέρω Ναού μετερρυθμίσθη το 1925 – είναι υγιεινόν, αλλά δεν έχει επάρκειαν χώρου – .
Σχολικός κήπος δεν υπάρχει καθ` όσον το έδαφος είναι ορεινόν, πετρώδες και στερείται ύδατος.
Δεν έχει το σχολείον μαθητικήν βιβλιοθήκην.
Εν Άνω Δωρίω τη 30 Απριλίου 1953
Ο Διευθυντής του σχολείου
(δυσανάγνωστη υπογραφή)
Φωτογραφίες
1.Το διαβιβαστικό του Δ`ντή του σχολείου
2.Η πρώτη σελίδα της έκθεσης του Δ`ντή
3.Το κτίριο που στέγαζε το δημοτικό σχολείο του Άνω Δωρίου (Σουλιμά), όπως είναι σήμερα

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΕΝ ΕΤΗ 1953. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΙΜΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

dsc06602ΙΣΤΟΡΙΚΑ των Σχολείων μας … Για να θυμόμαστε και να κρίνουμε
Ιστορική Έκθεσις Δημοτικού Σχολείου Αγριλιάς Τριφυλίας
του Δημήτρη Α. Δριμή, εκπαιδευτικού, τ. δημάρχου Αετού
Το 1953, ο τότε Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων της Τριφυλίας ζήτησε από τους Διευθυντές των σχολείων να υποβάλλουν ιστορικές εκθέσεις των σχολείων τους. Στις εκθέσεις που παραθέτουμε έχει τηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη των πρωτοτύπων. +Σ+Υ+κ+β+δ+β+Σ 1Η γραφή, για τεχνικούς λόγους, είναι μονοτονική και όχι πολυτονική, όπως ήταν στις πρωτότυπες εκθέσεις. Οι πληροφορίες που αντλούνται, πέρα από τις μνήμες που ανασύρονται, είναι πολλές και ρίχνουν φως σε μια πρόσφατη, σχετικά, περίοδο του τόπου μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι εκθέσεις συντάχθηκαν στη δύσκολη περίοδο των μεταπολεμικών και μετεμφυλιακών χρόνων.
Σύμφωνα με την έκθεση, το δημοτικό σχολείο Αγριλιάς Τριφυλίας ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα το 1907 ως μονοτάξιο κρατικό. Ο αριθμός των μαθητών του σχολείου δεν ξεπέρασε τους σαράντα πέντε (45) καμιά σχολική χρονιά ενώ πριν την ίδρυσή του οι ελάχιστοι μαθητές του οικισμού φοιτούσαν σε σχολεία γειτονικών χωριών. Το σχολείο στεγάστηκε αρχικά στο γυναικωνίτη της εκκλησίας του χωριού, του Αγίου Νικολάου, που ήταν μέρος σκοτεινό και δεν το έβλεπε ο ήλιος. Στη συνέχεια στεγάστηκε σε ιδιωτικά κτίρια, σε ισόγειο που πριν ήταν σταύλος και σε, κάπως υποφερτό, ανώγειο ενώ κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσης στεγαζόταν στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, που βρισκόταν έξω από το χωριό. Σχολικός κήπος και μαθητική βιβλιοθήκη δεν υπήρχαν. Η έκθεση, τέλος, ενημερώνει πως το σχολείο διέθετε 15 δίεδρα θρανία, 5 γεωφυσικούς χάρτες και ένα ραδιόφωνο τύπου R.C.A., που δεν λειτουργούσε λόγω έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος.
Ακολουθεί η πλήρης έκθεση.+Σ+Υ+κ+β+δ+β+Σ 2+Σ+Υ+κ+β+δ+β+Σ 3

Βασίλειον της Ελλάδος
Δημ. Σχολείον Αγριλιάς
Έκθεσις
Το Δημοτικόν Σχολείον Αγριλιάς ιδρύθη δια Β. Διατάγματος το 1907 ως μονοτάξιον και ως τοιούτον παραμένει μέχρι σήμερον.
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών δεν έχει υπερβή τον αριθμόν 45 εις ουδένα σχολικόν έτος εκ των 46 σχολ. Ετών.
Προ του 1907 δεν ελειτούργησεν ως ιδιωτικόν αλλά οι ελάχιστοι τότε μαθηταί μετέβαινον εις άλλα δημ. Σχολεία παρακειμένων χωρίων προς φοίτησιν.
Εστεγάσθη το πρώτον και επί μίαν 15ετίαν περίπου εις τον γυναι(κω)νίτη του Ιερού Ναού «Άγιος Νικόλαος» μέρος σκοτεινόν και ανήλιον. Κατόπιν εστεγάσθη και επί μίαν περίπου 10ετίαν εις μίαν εισόγειον οικίαν του Αλ. Γκότση ήτις εχρησιμοποιείτο πρότερον ως σταύλος.
Τέλος εστεγάσθη εις ανώγειον οικίαν κάπως υποφερτήν του Αγ. Παπατσιώρη επί μίαν 20ετίαν.
Τελευταίως και επειδή αύτη κατέστη επικίνδυνος λόγω των ρωγμών του τοίχου και της ετοιμορρόπου σκεπής στεγάζεται μέχρι σήμερον εις τον ιερόν Ναόν «Άγιος Δημήτριος».
Σχολικός κήπος δεν ιδρύθη ελλείψει χώρου. Επίσης μαθητική βιβλιοθήκη δεν υπάρχει.
Εκ των επίπλων και διδακτικών οργάνων του σχολείου ευρίσκονται εις αρίστην κατάστασιν 15 δίεδρα θρανία και 5 γεωφυσικοί χάρται.
Κατέχει δε και εν Ραδιόφωνον τύπου R.C.A. αλλά δεν χρησιμοποιείται ελλείψει ηλ. Ρεύματος.
Εν Αγριλιά τη 24 Απριλίου 1953
Ο Διευθυντής του Σχολείου
Αγγ. Αναγνωστόπουλος
Φωτογραφίες
1.Διαβιβαστικό του Δ`ντή του σχολείου.
2.Η πρώτη σελίδα της έκθεσης.
3.Η δεύτερη σελίδα της έκθεσης.
4.Ενδεικτικό μαθητή της σχολικής χρονιάς 1948-1949. Η καταγραφή «ορφανός» στο όνομα του πατέρα είναι ενδεικτική των πέτρινων χρόνων. Ο πόλεμος, η κατοχή, ο εμφύλιος, άφησαν πλήθος ορφανών παιδιών. Ο συγκεκριμένος πατέρας υπήρξε θύμα του εμφυλίου.

1949. +Σ+Υ+κ+β+δ+β+Σ 4.

Για μεγαλύτερο μέγεθος των κειμένων μπείτε εδώ:

https://fotogourna2014.wordpress.com/2015/03/16/δημοτικο-σχολειο-αγριλιασ-1953/?preview=true&preview_id=263&preview_nonce=2ae3db2b18

Η σελίδα με το άρθρο στην Ελευθερία της Καλαμάτας στις 16 Μαρτίου του 2015.

SXOLEIO ASXOLEIO B