20η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΥ.

επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση .Ενδεικτικά της διεθνούςκατάστασης, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις τουΟΗΕ ,ο μισός πληθυσμός της γης ζει με κάτω των 2.50 δολαρίωνημερησίως,3.1 εκ .παιδιά πεθαίνουν ετησίως κυρίως λόγω κακής διατροφήςκαι πάνω από 1 δις. συνάνθρωποί μας δεν σιτίζονται επαρκώς.Αν δε θελήσουμε να δούμε το θέμα ,με μια ματιά ,στο ευρωπαϊκό επίπεδότου ,θα αναγνωρίζαμε ότι παρά τις όποιες προσπάθειες που έχουν γίνει στοπαρελθόν από την Ε.Ε και σε συνεργασία με άλλους διεθνείς ήπεριφερειακούς οργανισμούς ,το πολυσύνθετο αυτό πρόβλημα δεν έχειακόμα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τον ετήσιο Δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης του γερμανικούΙδρύματος Μπέρτελσμαν για το έτος 2017, διαπιστώνονται βελτιώσεις σεευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά υπάρχουν και μεγάλες διαφορές μεταξύ τουευρωπαϊκού Βορρά και Νότου ,καθόσον η «κοινωνική δικαιοσύνη» και οι«ίσες ευκαιρίες» ορίζονται ως οι βασικές δυνατότητες συμμετοχής του κάθεπολίτη στην κοινωνία όπου ζει βάσει των ικανοτήτων του, ανεξάρτητα απότο κοινωνικό του υπόβαθρο. Στις πρώτες θέσεις της αξιολόγησης βρίσκονται η Δανία, η Σουηδία, ηΦινλανδία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Ολλανδία και η Γερμανία. Στηντελευταία θέση, την 28η, είναι η Ελλάδα ,που δεν εξασφαλίζει ούτε τουςμισούς πόντους της Δανίας. Σύμφωνα με το Ίδρυμα , το 35,6% τουελληνικού πληθυσμού κινδυνεύει με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καιυπογραμμίζεται η αυξητική τάση στέρησης βασικών υλικών αγαθών σεπαιδιά, λόγω της οικονομικής κρίσης.***Το σύντομο αυτό σημείωμα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό-πληροφοριακό χαρακτήρα, καθόσον το θέμα αυτό χρήζει πολυσύνθετηςκαι μακρόχρονης επιστημονικής έρευνας.

Χρίστος Κοντοβουνήσιος π.Πρέσβυς-(ποίηση-δοκίμιο}.