ο Αλτρουισμός , είναι , το ακριβώς αντίθετο του εγωισμού. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.

A Λ Τ Ρ Ο Υ Ι Σ Μ Ο Σ.

_ Ο Α Λ Τ Ρ Ο Υ Ι Σ Μ Ο Σ είναι η αρχή και η ηθική ευαισθησία , γιά την ευτυχία άλλων ανθρώπων η ζώων , με αποτέλεσμα μια ποιότητα ζωής , τόσο υλική , όσο και πνευματική.

_ Είναι μια πολυδιάστατη αρετή σε πολλούς πολιτισμούς και μια βασική πτυχή , διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων και κοσμοθεωριών ,αν και η έννοια των » άλλων » , προς τους οποίους θα πρέπει να απευθύνονται , μπορεί να ποικίλει , μεταξύ των πολιτισμών και των θρησκειών.

_ Ο όρος Α Λ Τ Ρ Ο Υ Ι Σ Μ Ο Σ μπορεί επίσης να αναφέρεται και σε ένα ηθικό δόγμα που ισχυρίζεται , ότι τα άτομα είναι ηθικά υποχρεωμένα να ωφελούν τους άλλους.Χρησιμοποιείται με αυτήν την έννοια , όταν αντιπαρατίθεται του εγωισμού , όπου το άτομο επιδιώκει προσωπικό συμφέρον , συχνά ισως και εις βάρος άλλων ατόμων.

._ Υπάρχουν ευτυχώς άνθρωποι μας , που βιώνουν αυτή τη μεγάλη έννοια του Α Λ Τ Ρ Ο Υ Ι Σ Μ Ο Υ , λες και είναι ταγμένοι να συνδράμουν και να υπηρετούν τον άνθρωπο.

_ Άνθρωποι με ευαισθησία , με αλτρουιστικά αισθήματα , έτοιμοι να παραμερίσουν κάθε εμπόδιο και με κίνδυνο πολλές φορές της ζωής τους , προσφέρουν πρόθυμα τη βοήθειά τους στον ανήμπορο.

_ Για να μπορέσει ασφαλώς κάποιος να βοηθήσει τον πάσχοντα , πρέπει να παραμερήσει κάθε εγωιστική τάση , να βάλει στη θέση του ανήμπορου συνανθρώπου μας τον εαυτό του , να δείξει ανυστερόβουλα τα φιλάνθρωπα συναισθήματά του.

_ ο Αλτρουισμός είναι μιά γενναία , μια ηρωική πράξη Α Γ Α Π Η Σ , είναι χωρίς αμφιβολία , καθαρά θέμα αγωγής .Γιατί πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την πράξη του Πυροσβέστη , που με κίνδυνο της ζωής του μπαίνει στο φλεγόμενο σπίτι , για να σώσει την ανήμπορη γριούλα η το μωράκι , που βρισκονται παγιδευμένοι στο φλεγόμενο σπίτι.

Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι. Α Λ Η Θ Ι Ν Ο Σ. Α Λ Τ Ρ Ο Υ Ι Σ Μ Ο Σ.

_ ο Αλτρουισμός , είναι , το ακριβώς αντίθετο του εγωισμού.

Είναι η ανιδιοτελής αυθόρμητη και χωρίς κόστος πράξη προσφοράς η βοήθειας σε κάποιο άλλο άτομο, που φαίνεται να υποφέρει από πόνο η ανάγκη , χωρίς να έχουμε τη προσδοκία να πάρουμε κάτι αντάλλαγμα.Ο ποιός αληθινός αλτρουισμός , προκαλείται από την αλτρουιστική παρόρμηση και εκφράζεται , με την αυθόρμητη παροχή βοήθειας .

_ Η αλτρουιστική παρόρμηση , θεωρείται , ότι προέρχεται από την ενσυναίσθηση.Η ενσυναίσθηση μας δείνει τη δυνατότητα να μπούμε στη θέση των άλλων και να δούμε τον κόσμο , με τα δικά τους μάτια . Κατά ένα τρόπο , μπορούμε να νιώσουμε τον πόνο των άλλων ανθρώπων.

_Σε εργαστηριακές έρευνες , έχει βρεθεί ότι όταν τα ποντίκια , παρατηρούν άλλα ποντίκια να βγάζουν κραυγές , αρχίζουν και αυτά να κάνουν το ίδιο.Αυτό συμβαίνει επειδή , όταν παρατηρούμε η βιώνουμε συναισθήματα , ενεργοποιούνται ορισμένες από τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου , μέσω των επονομαζόμενων Κ Α Τ Ο Π Τ Ρ Ι Κ Ω Ν.

Ν Ε Υ Ρ Ω Ν Ω Ν.

Γ Ι Α Τ Ι Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι. Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι Ε Π Ι Δ Ε Ι Κ Ν Υ Ο Υ Ν. Α Λ Τ Ρ Ο Υ Ι Σ Μ Ο.

_Ο Α Λ Τ Ρ Ο Υ Ι Σ Μ Ο Σ , συμπεριλαμβανομένης της Ε Ν Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Σ Η Σ είναι ένα χαρακτηριστικό της εξέλιξής μας, το οποίο μας βοηθάει να συνεργαζόμαστε σε ομάδες. Αυτό είναι εν τέλει ένα εξελικτικό πλεονέκτημα του ανθρώπου. Έχουμε ειδικευτεί στη κοινωνική αλληλεπίδραση και ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι κατασκευασμένος , για σύνδεση με άλλους.

_Ο γνήσιος αλτρουισμός , η προθυμία να θυσιάσει κάποιος το ατομικό του συμφέρον , για να βοηθήσει τους άλλους , συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι μέλη της οικογένειάς του και όχι απλά γιά να κερδίσει κάτι ως αντάλλαγμα στο μέλλον , μπορεί να εξηγήσει την έννοια της ανθρώπινης συνεργασίας.

_Άν είμαστε καλοί , αυτό συμβαίνει μόνο , επειδή καταφέρνουμε να ελέγξουμε και ξεπεράσουμε τον έμφυτο εγωισμό και τη σκληρότητά μας.

_ Ο αλτρουισμός είναι το έργο και συνάμα είναι η φύλαξη και η ασπίδα και προσπάθεια του ενός για τους άλλους _ και είναι μιά αρχή για τη φύση και ένα αξίωμα ηθικής γιά τον άνθρωπο.

_Ο αλτρουισμός ενεργοποιεί τις ορμόνες της καλής διάθεσης , τις ενδορφίνες του εγκεφάλου , καταλήγοντας στην αίσθηση » ανεβάσματος ‘ , δηλαδή ζεστασιάς , αυξημένης ενεργητικότητας και ευφορίας , που δηλώνουν ότι αισθάνονται , όσοι βοηθάνε συνανθρώπους τους .

_ Η αγάπη στο κόσμο μας είναι μια πράξη θυσίας και προσφοράς , που αποδεικνύει το σταθερό και πραγματικό ενδιαφέρον γιά τον άλλον , τη συμμετοχή σε ένα » Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Γ Ι Γ Ν Ε Σ Θ Α Ι «, τη κισύμπραξη σε μιά προσπάθεια , για την ευημερία του συνόλου .

Το τι θα

_Ο Μ Ε Ν Α Ν Δ Ρ Ο Σ είχε πεί » Τουτ’ εστί το ζην , μη σε αυτώ ζην μόνω «, ( ζωή είναι να μη ζείς , μόνο για τον εαυτό σου )». » Τούτο μονάχα είναι η ζωή , το να μη ζει κανείς μονάχα , για το εαυτό του.

_Ομοίως ο Π Λ Α Τ Ω Ν στο Φαίδων , λέει.»Οι ορθώς φιλοσοφούντες αποθνήσκειν μελετώσι . Και τεθναναι ηκιστα αυτοίς ανθρώπων φοβερόνε.

_ Παντως η ζωή μας θα γίνει καλύτερη , όταν το Εγώ θα γίνει Εμείς , όπως έλεγε και ο Γαληνός.

_ Ο Α Λ Τ Ρ Ο Υ Ι Σ Μ Ο Σ είναι δόσιμο , αγάπη πραγματική χωρίς να κρίβεις κάποια » για να «.

Σας. Ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι ΚΑ. _. Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α. _ Θ Ε Μ Α Τ Α.

Η Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Α. Τ Ο Υ. Α Τ Ο Μ Ο Υ Σ Τ Η Ν Ε Π Ο Χ Η Μ Α Σ . ( Σαβουάρ _Βιβρ )

_ Γ Ε Ν Ι Κ Α. Η ανάγκη καλής συμπεριφοράς , ο τρόπος δηλαδή που φέρεται ένα άτομο , είναι το μέσο της κοινωνικής του αξιολόγησης .

Αυτή εξευγενίζει και είναι αποδεικτικό στοιχείο πολιτισμού και αγωγής . Υποδηλώνει το βαθμό της υποδομής και της καλλιέργιάς του στον πολιτιστικό , κοινωνικό και πνευματικό τομέα .

_Η σημασία της καλής συμπεριφοράς και της λεπτότητας στους τρόπους και της ευγένειας γενικότερα μέσα στη κοινωνία , έχει ιδιαίτερη σημασία και επιδρά δυναμικά στη ζωή και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας κάθε ατόμου.

_ Δεν μπορούμε να παραβένουμε αυθαίρετα τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και τους κοινωνικούς τύπους.Βέβαια η έννοια της τιμωρίας στη κοινωνία δεν έχει ομοιότητα με τις άλλες τιμωρίες ,όταν παραβένουμε τους κανόνες δικαίου . Πολλές , όμως ,κυρώσεις της

Κοινωνίας έχουν μεγαλύτερη ανακλαστική επίδραση στη προσωπικότητα του ατόμου.

_Γιά εκείνους που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να ανατραφούν μέσα σε κύκλους , για να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς , χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια , για την εκμάθηση των κανόνων αυτών και τεράστια επιμονή και υπομονή για την εφαρμογή τους.

_ Πολλοί δε δίνουν σημασία στους κοινωνικούς αυτούς τρόπους και ενώ είναι σε όλα αναπτυγμένοι , καλλιεργημένοι και αξιοσέβαστοι ,

κρίνονται δυσμενέστατα , από το επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

_Αντίθετα , υπάρχουν άνθρωποι , οι οποίοι καίτοι δεν έχουν τη μόρφωση και την παιδεία που πρέπει , επειδή όμως τηρούν τους κανόνες

καλής συμπεριφοράς , όχι μόνον είναι ανεκτοί , αλλά και περισσότερο προτιμούνται στις κοινωνικές σχέσεις.

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ο Ι. Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο Υ Σ

_ Τους κανόνες συμπεριφοράς πρός τρίτους , θα τους εκθέσουμε κατά Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ,όπως , όταν κινούμεθα στο δρόμο , στο εστιατόριο ,στο ασανσέρ , στη σκάλα , στο κατάστημα , στο θέατρο , στο κινηματογράφο , στο λεωφορείο , στο τρένο ,στο αεροπλάνο ,στο πλοίο ,επίσκεψη στο γιατρό , επίσκεψη στον οδοντίατρο , και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες , τονίζοντας τι πρέπει να αποφεύγουμε , η να κάνουμε ,

σε κάθε περίπτωση .Επειδή όλες σχεδόν αναφέρονται σε απλά θέματα , είναι όλες κατανοητές , χωρίς αυτό να δημιουργεί * Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η * η τήρησή τους , απλά να τους γνωρίζουμε :

_ Τη στιγμή που ανοίγετε την πόρτα , για να βγείτε από το διαμέρισμά σας , αφήστε μέσα στο σπίτι σας , τις οικογενειακές σας έγνοιες και οπλιστείτε με μιά ενεργητική διάθεση , με ένα χαμόγελο αισιοδοξίας και ζεστασιάς .

_ Σας είναι απαραίτητο , για να αντιμετωπίσετε τους συνανθρώπους με το σωστό » ανθρώπινο » τρόπο .Σας είναι πιό πολύ απαραίτητο , για να κινηθείτε με άνεση και σιγουριά , μέσα στην επικίνδυνη κίνηση του δρόμου .

_ Ο Τ Α Ν Κ Ι Ν Ο Υ Μ Ε Θ Α Σ Τ Ο. Δ Ρ Ο Μ Ο. : _ Βγείτε στο δρόμο χωρίς βλοσηρότητα , χωρίς πόζα σοβαροφάνειας , όχι σκυθρωποί η συνοφρυωμένοι.

_ Περπατάτε απλά , άνετα , με ζωντάνια , αλλά χωρίς απότομες νευρικές κινήσεις , χωρίς να σπρώχνετε τους διαβάτες , για να τους προσπεράσετε , χωρίς να στριφογυρίζετε μπαστούνια η ομπρέλες και χωρίς να παίζετε κομπολόγια η αλυσίδες.

.

_ Βοηθήστε , όταν τον αντιληφθείτε , έναν τυφλό η ένα πολύ ηλικιωμένο άτομο , που θέλει να πάει στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

_ Όταν ένας άνδρας συνοδεύει μία κυρία η’ μιά κοπέλα η’ κάποιον ηλικιωμένο , πρέπει να περπατά από τη μεριά του δρόμου.

_Άν περπατάτε αργά , μην πιάνετε τη μέση του πεζοδρομίου.

_ Αν είσαστε μεγάλη παρέα , μην περπατάτε ο ένας δίπλα στον άλλο , γιατί εμποδίζετε τους άλλους , να περάσουν .Και όταν συναντήσετε κάποιο γνωστό σας , πάλι μη στέκεστε στη μέση του πεζοδρομίου , αναγκάζοντας τους άλλους να κατέβουν στο δρόμο.

_ Στο δρόμο μη γυρίσετε να κοιτάξετε κάποιον , που μόλις συναντήσατε.Αυτό δεν είναι πάντα κολακευτικό , είναι όμως ένδειξη κακής ανατροφής.

_ Όταν ένας άνδρας πού φοράει καπέλο , συναντά μιά κυρία , το βγάζει για να τη χαιρετήσει.Επίσης ένας κύριος δε φιλά το χέρι μιας κυρίας και εκείνη δε βγάζει ποτέ το γάντι της , για να του δώσει το χέρι.

_ Αν θέλετε να ζητήσετε μια πληροφορία από ένα διαβατη , πρώτα να ζητήσετε συγνώμη , που τον ενοχλείτε και να μην ξεχάσετε να τον ευχαριστήσετε.

_ Ένας άνδρας μπορεί να ζητήσει στο δρόμο φωτιά από ένα διαβάτη , για να ανάψει το τσιγάρο του , αφού τον ευχαριστήσει κ.λ.π.

_ Αν τυχόν συμβεί στο δρόμο ένα περιστατικό , να μη σπρώχνουμε τους άλλους , για να βρεθούμε μπροστά στη πρώτη γραμμή.

_ Συνοψίζοντας , στο δρόμο πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι στη στάση μας, στις χειρονομίες μας και τις συζητήσεις μας.

_ Θα πρέπει να γνωρίζουμε , ότι οι δημόσιοι χώροι δεν μας ανήκουν αποκλειστικά και ότι και οι άλλοι έχουν δικαίωμα να τους χρησιμοποιούν.

_Αν συναντήσουμε στο δρόμο μια κυρία γνωστή μας , θα την χαιρετήσουμε , χωρίς όμως να τη σταματήσουμε , για να τη ρωτήσουμε , τι κάνει.

Η κυρία γιά ορισμένους λόγους προσωπικούς της , μπορεί να θέλει να μας απευθύνει απλά ένα μόνο χαιρετισμό.Εμείς , αν μας χαιρετήσει πρώτη εκείνη , θα απαντήσουμε με μιά κίνηση του κεφαλιού και αν φοράμε καπέλο , θα το βγάλουμε .Αν όμως θέλουμε να της ζητήσουμε κάποια πληροφορία , μόνον τότε μπορούμε να τη σταματήσουμε , αφού ζητήσουμε πρώτα συγνώμη.

_ Αν συναντήσουμε στο δρόμο ένα κύριο , που συνοδεύει μία κυρία , η οποία δεν είναι σύζυγός του η’ μια κυρία που την συνοδεύει κάποιος άγνωστος , δεν πρέπει να βιαστούμε να περάσουμε από μπροστά τους και να τους χαιρετήσουμε , αλλά καλύτερα να προσποιηθούμε πως δεν τους είδαμε και να συνεχίσουμε το δρόμο μας .

_ Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση , που συναντήσουμε γνωστή για την κομψότητά ης κυρία , που όμως η εμφάνισή της δεν είναι τόσο επιμελημένη. Ασφαλώς τούτο θα το ήθελε και η ίδια .Διαφορετικά αν την προσέξουμε , θα την κάνουμε να αισθανθεί κάπως μειωμένη και τούτο δεν είναι καθόλου ευγενικό εκ μέρους μας.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η : Το κείμενο είναι , από το βιβλίο μου , » Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η. Α Γ Ω Γ Η _ Ε Θ Ι Μ Ο Τ Υ Π Ι Α » και διδάσκεται στα πλαίσια των μαθημάτων των * Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν.* ( Το Σαβουάρ Βιβρ ) είδα σε πολλά Ευρωπαϊκά Συνέδρια που συμμετείχα , ότι το τηρούσαν με ακρίβεια οι Ευρωπαίοι πολιτες

Σας ευχαριστώ.

Δημήτριος Μητρόπουλος .