ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ 32 ΔΗΜΟΤΩΝ – ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τριφυλίας
ΚΟΙΝ.:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
Συντονιστή Γενικό Δ`/ντή κ. Ν. Παπαθεοδώρου,
Λ. Αθηνών 173, Καλαμάτα, 24100
ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
(Παρ. 6, 7, 8 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.)

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση και πρόταση για ανάκληση της 66/2020 απόφασης, που αφορά στη μεταφορά έδρας της ΔΕΥΑΤ»
Σχετ.: 1. Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δ. Σ., ΦΕΚ Β` 661/2011.

 1. Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ. Τριφυλίας, 254/2011 ΑΔΣ, ΑΔΑ:4ΑΜΩΩΗΕ-71Χ

Κύριε πρόεδρε, κες/οι δημοτικοί σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τις παραγράφους 6,7 και 8 του άρθρου 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ. Σ., ΦΕΚ Β661/2011,: «6. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτοµα για την επίλυση ζητηµάτων αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη. 7. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων αρµοδιότητάς του, που υποβάλλονται σε αυτό από δηµότες και κατοίκους ατοµικά ή συλλογικά, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση τους. 8. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξασφαλίζει στους δηµότες πλήρη πληροφόρηση για τα, κάθε είδους, προβλήµατα της περιφέρειας του, καθώς και για τη δραστηριότητα του, αναφορικά µε την αντιµετώπιση και λύση των προβληµάτων αυτών.». Τα ίδια αναφέρονται και στις παραγράφους 6,7,8 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ. Σ. Τριφυλίας, 254/2011 Α.Δ.Σ., ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΗΕ-71Χ
Έχοντας υπόψη:
• Τα παραπάνω αναφερόμενα,
• Την 66/2020 Α.Δ.Σ., που αφορά σε τροποποίηση όρου της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΤ (πρώην ΔΕΥΑΚΥ) και συγκεκριμένα στη μεταφορά της έδρας από την Κοινότητα Κυπαρισσίας στην ΔΕ Φιλιατρών,
• Το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση λήφθηκε εν μέσω κορονοϊού, χωρίς διάλογο και δημοσιότητα, σε συνεδρίαση δια περιφοράς και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, που δεν δικαιολογείται από τη φύση του θέματος,
• Το γεγονός ότι ο αναφερόμενος στην εισήγηση και την απόφαση λόγος, περί λειτουργίας, δηλαδή, ενός ταμείου στο σύνολο του δήμου και απόστασης 35 χιλιομέτρων από την Κυπαρισσία του νοτιότερου χωριού, δεν είναι πειστικός. Αποδοχή του ισχυρισμού σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη μετακίνηση των βορειότερων χωριών κατά 15 χιλιόμετρα και ταυτόχρονα αποδοχή λειτουργίας ενός ταμείου της ΔΕΥΑΤ για όλο το δήμο.
Προτείνουμε:

 1. Να ανακαλέσει το συμβούλιό σας την 66/2020 απόφαση, που δεν επιλύει προβλήματα, αντιθέτως προσθέτει αχρείαστες τριβές στον δύσκολο και υπερμεγέθη καλλικρατικό μας δήμο Τριφυλίας.
 2. Να λειτουργήσουν ταμεία της ΔΕΥΑΤ στην έδρα κάθε Δημοτικής Ενότητας. Οι δημότες εκεί πλήρωναν πριν τον «Καλλικράτη», εκεί πρέπει να εξυπηρετούνται και να μην επιβαρύνονται με επιπρόσθετες μετακινήσεις.
  Παρακαλούμε, τέλος:
  • Να ενημερωθούμε στα τηλέφωνα που αναγράφουμε, για την μέρα και ώρα συζήτησης της αίτησής μας στο Δ.Σ., ώστε να μπορέσουμε να παραβρεθούμε,
  • Να μας γνωρίσετε τα παραστατικά, emails, με τα οποία ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με την 4719/28-4-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκληση του κ. προέδρου του Δ.Σ., από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα της συνεδρίασης.
  Με εκτίμηση,
  Οι υπογράφοντες δημότες και κάτοικοι Τριφυλίας
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ.

Μήνυμα της Δημάρχου Οιχαλίας κ. Γεωργακοπούλου για την ΠαγκόσμιαΗμέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους .

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής ...

Η 26η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους.Η παγκόσμια αυτή ημέρα δεν προσφέρεται για ευχολόγια και μεγάλα λόγια, πόσο μάλλοναφού αφορά περισσότερο την νεολαία μας το πιο ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας. Αυτή την ημέρα οφείλουμε σαν κοινωνία να κάνουμε την αυτοκριτική μας, νααναζητήσουμε την αιτία του προβλήματος και να συνεχίσουμε τον διαρκή αγώνα κατά των ναρκωτικών, ιδιαίτερα τη σημερινή δύσκολη εποχή που η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, ηέλλειψη προοπτικής και άλλων μυρίων κακών οδηγούν στην απομόνωση και στην αγκαλιά των ναρκωτικών την νεολαία μας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2020 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

ΔΕΔΔΗΕ

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΠΡΑΚΤ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ                                              ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   ΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣ. 27610 35034.Διακοπή ρεύματος στην Καλαμάτα για έξι ώρες!

Αγαπητοί  μας πελάτες

Η  ανάγκη  εκτελέσεως συγκεκριμένων  τεχνικών  εργασιών  στο δίκτυο που  ηλεκτροδοτεί  την περιοχή σας, μας αναγκάζει να διακόψουμε  την παροχή  ρεύματος την 

                ΤΕΤΑΡΤΗ 24/06/2020

        Από  ώρα         12:00    έως   15:00   ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ – ΚΑΤΩ ΚΟΠΑΝΑΚΙ.

Από  ώρα         8:00    έως   12:00   ΓΛΥΚΟΡΙΖΙ – ΚΑΜΑΡΙ – ΤΣΕΡΤΕΪΚΑ – ΠΑΣΤΡΑ

Από  ώρα         8:00    έως   15:00  ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΚΑΒΑ ΚΑΙ  ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Τα συνεργεία  μας θα καταβάλουν  κάθε  προσπάθεια  ώστε η  εργασία να  τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει  να γίνει  ίσως και  πριν την παραπάνω ώρα.

   Σας  ευχαριστούμε  για  την κατανόηση  και σας υπενθυμίζουμε  ότι θα  Πρέπει  να αποφύγετε  κάθε  επαφή  με  τους αγωγούς που πιθανόν  να βρίσκονται  στο  έδαφος  κατά την  διάρκεια  των  εργασιών,  γιατί αυτή η   επαφή  μπορεί  να  είναι  επικίνδυνη.

  Για  τους ιδίους  λογους  ασφάλειας, επίσης, οι  εσωτερικές  σας  εγκαταστάσεις  θα  θεωρούνται  ότι  ευρίσκονται  συνεχώς  υπό  τάση.
Μπορειτε να επισκεφθείτε το site του ΔΕΔΔΗΕ στη διεύθυνση https://siteapps.deddie.gr/outages/public/scheduling.aspx                                                         

                                                
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ

 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡ.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ   ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Αντ.αρ.σι.α ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ: Ο ρατσισμός και ο φασισμός δε θα ριζώσει σε αυτήν την κοινωνία.

Ο ρατσισμός και ο φασισμός δε θα ριζώσει σε αυτήν την κοινωνία.Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή - Βικιπαίδεια

Τις τελευταίες μέρες επίσημοι πολιτικοί φορείς, όπως ο δήμαρχος Τριφυλίας, αλλά και διάφοροι άλλοι παρατρεχάμενοι έχουν επιδοθεί σε ένα αδιανόητο ρατσιστικό ντελίριο διασπείροντας το μίσος τους ενάντια στους μετανάστες που ζουν κι εργάζονται στην περιοχή.

Έφτασαν στο σημείο να κατηγορήσουν άδικα, όπως επιβεβαιώνει και η απόφαση της εισαγγελίας, έναν μετανάστη από το Σουδάν ότι αποπειράθηκε να απαγάγει ένα τετράχρονο κορίτσι στην πλατεία των Φιλιατρών. Διεγείρουν τα πιο σκοτεινά ένστικτα των πολιτών   για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, όπως την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης του δημάρχου για μια ιδιωτική εταιρία φύλαξης. Κάποιοι θέλουν τους μετανάστες χωρίς δικαιώματα, σκλάβους που θα δουλεύουν σαν τα σκυλιά στα θερμοκήπια και τα χωράφια τους με μηδαμινό ημερομίσθιο, χωρίς ασφάλιση, αποφέροντας τεράστια κέρδη για τους ίδιους.

Όμως, οι εργαζόμενοι που βιώνουμε κι εμείς από τη δική μας πλευρά την εκμετάλλευση και τις άθλιες συνθήκες εργασίας στους περισσότερους κλάδους δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους μετανάστες. Αντιθέτως, είμαστε στο πλευρό τους και από κοινού αγωνιζόμαστε για τα εργασιακά μας δικαιώματα και για μια κοινωνία στην οποία δε θα υπάρχει εκμετάλλευση, δε θα υπάρχουν πόλεμοι και φτώχεια που ξεριζώνουν τους ανθρώπους από τον τόπο τους, για μια κοινωνία στην οποία τα παιδιά θα μπορούν να ονειρεύονται.

Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι δε θα αφήσουμε τον ρατσισμό και τον φασισμό να ριζώσει σε αυτήν την κοινωνία.

Σωτήρης Γιαννόπουλος: «Χάθηκε το Διοικητήριο, καταργήθηκε η παιδική χαρά στον ΟΣΕ. Θα μείνει τίποτα όρθιο στην Κυπαρισσία;».

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Σωτήρη Γιαννόπουλου, πρ. Αντιδημάρχου Κυπαρισσίας, πρ. συμβούλου Δ.Κ. Κυπαρισσίας

«Χάθηκε το Διοικητήριο, καταργήθηκε η παιδική χαρά στον ΟΣΕ. Θα μείνει τίποτα όρθιο στην Κυπαρισσία;»

Δέκα μήνες από τη δήλωσή μου για την μετά από 29 χρόνια απόφασή μου να αποχωρήσω από τα δημοτικά δρώμενα της Κυπαρισσίας και της Τριφυλίας, δε μπορώ να παραμένω απλός θεατής όσων διαδραματίζονται στην πόλη μου. Δεν μου επιτρέπει η συνείδησή μου να κάνω ότι δεν ακούω, δε βλέπω, δεν αντιλαμβάνομαι όσα συμβαίνουν γύρω μας. Δέκα μήνες της νέας δημοτικής περιόδου και Δημοτικής Αρχής, τι γίνεται στην Κυπαρισσία; Σημειώνω εδώ ότι παλαμάκια για αυτονόητες καθημερινές και εκ του Νόμου υποχρεώσεις του Δήμου ποτέ δε με γοήτευαν, δεν τα επεδίωξα τόσα χρόνια και ποτέ δε θα βαρέσω. Ό,τι θετικό, αναγνωρίζεται. Ό,τι αρνητικό, καυτηριάζεται. Τι βλέπουμε να γίνεται στην πόλη; Αυθαίρετες παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό από τις πρώτες κιόλας μέρες και δεν είδε, δεν άκουσε καμία αρμόδια κρατική Αρχή και υπηρεσία. Αυθαίρετες επεμβάσεις και δεν είδε, δεν άκουσε καμία αρμόδια κρατική Αρχή και υπηρεσία. Παρεμβάσεις, επεμβάσεις, εργασίες χωρίς τήρηση της νομιμότητας, δηλαδή παράνομα. Καμία σχέση το αν έπρεπε ή όχι, το καλό ή όμορφο με τη νομιμότητα των διαδικασιών που υποχρεούνται να τηρούν οι θεσμοί, όπως ο Δήμος. Αναρωτιέμαι, δέκα μήνες δεν είναι αρκετοί για προώθηση Κατασκευής Αθλοπαιδιών στην παραλία εντός Σχεδίου Πόλεως (έργο «ΘΗΣΕΑ» που κόπηκε τότε), για προώθηση Κατασκευής κερκίδων, κουλουάρ, αποδυτηρίων κ.α. που προβλέπονται στη μελέτη του Δημοτικού Σταδίου Κυπαρισσίας, για διάνοιξη δρόμων και κατασκευή πεζοδρομίων στην περιοχή ΠΕ3 – από εισφορά σε γη και χρήμα ΠΕ3, για προώθηση διαδικασιών εξασφάλισης χρηματοδότησης για το ιστορικό Κτίριο της ΕΤΕ (υπάρχουν προμελέτη και κτηριολογική μελέτη του Γιώργου Διαμάντη και νεώτερη συνολική πρόταση αξιοποίησης και συγκεκριμένα Διπλωματική εργασία με θέμα “Σχέση νέου και παλιού: Νέο Δημαρχείο Κυπαρισσίας”, με πρόταση για δημιουργία νέου Δημαρχείου σε συνδιάλογο με την επανάχρηση του παλαιού νεοκλασικού κελύφους της πρώην Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Κυπαρισσία, που έκαναν οι απόφοιτες Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π., Γεωργία Κανελλοπούλου και Ελεάνα Κρεμμυδά), για Ηλεκτροφωτισμό Πεζοδρομίων και Καλντεριμιών Άνω Πόλης (στοιχεία για μελέτη από πρόταση «ΘΗΣΕΑ»), για οριστική εφαρμογή – επιτέλους – του Σχεδίου Πόλεως και για το Γ.Π.Σ.; Αν αυτά φαντάζουν αλαμπουρνέζικα, στα συρτάρια και τα ράφια του Δήμου είναι όλα! Οι προηγούμενοι δεν τα έκαναν και είναι προηγούμενοι. Αντί όμως, δυστυχώς, η σημερινή Δημοτική Αρχή, συνολικά, να ασχοληθεί με αυτά, που – τα περισσότερα – χρειάζονται απλώς μόνο επικαιροποίηση μελετών & τιμών και παρεμβάσεις σε Υπουργεία και Περιφέρεια Πελοποννήσου για χρηματοδοτήσεις με τους φακέλους τους στα χέρια, εκείνο που προείχε ήταν να «παραχωρήσει» η Περιφέρεια το οικόπεδο πάνω από τη Λαϊκή Αγορά Κυπαρισσίας, που αγοράστηκε με 1,7 εκ. ευρώ για την κατασκευή Διοικητηρίου, για να γίνουν – λέει – πλέον στο οικόπεδο αυτό αθλοπαιδιές και παιδική χαρά. Αντιλαμβάνεστε την “επιτυχία”: Να διαθέτει 1,7 εκ. ευρώ η Ν.Α.Μ., επί νομάρχη Δημήτρη Δράκου το 2010, για αγορά οικοπέδου με σκοπό να κατασκευαστεί Διοικητήριο και δέκα χρόνια μετά, με την παραχώρηση στο Δήμο Τριφυλίας, όχι μόνο να αλλάζει ο σκοπός χρήσης του οικοπέδου για τον οποίο αγοράστηκε αλλά να χάνεται και η μοναδική ευκαιρία για Διοικητήριο που θα εξυπηρετούσε στη στέγαση υπηρεσιών. Για ενημέρωση, σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, 3.750 μέτρα στεγασμένων χώρων γραφείου, θέσεις στάθμευσης, αμφιθέατρο εκδηλώσεων και συνεδρίων, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρος πρασίνου κ.α. Αντ’ αυτού “πανηγυρίζουμε” κι αποπάνω γιατι θα γίνουν – λέει – γήπεδα  αθλοπαιδιών και παιδική χαρά, η οποία προβλεπόταν ήδη, έτσι κι αλλιώς, εκεί με την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως! Ο φίλτατος κ. Νίκας κατάφερε να ξεφορτωθεί την υποχρέωση για κατασκευή Διοικητηρίου και καλά έκανε αφού έτσι έκρινε. Στο Δήμο Τριφυλίας και την Κυπαρισσία όμως γιατι να “πανηγυρίζουμε”; Αντιλαμβάνονται, ειλικρινά, οι αιρετοί του Δήμου τι έκαναν; Τελευταία, τις προηγούμενες μέρες, “επιτυχία” είναι η κατάργηση της παιδικής χαράς στον ΟΣΕ. Της μοναδικής παιδικής χαράς στο κέντρο της πόλης, δίπλα στην πλατεία. Γιατι; «Ήταν παράνομη», λέγεται. «Κι επικίνδυνη». Ποια από τις παιδικές χαρές του Δήμου σε όλες τις πόλεις και όλα τα χωριά άραγε να είναι νόμιμη και αδειοδοτημένη με έγκριση ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας εκ του Νόμου Επιτροπής; Αν όντως ήταν παράνομη, που δεν έχω λόγους να αμφιβάλω, γιατι δεν την έκαναν νόμιμη; Να κάνουν ό,τι απαιτείται για να υπάρχει στο κέντρο της πόλης, δίπλα στην πλατεία νόμιμη και ασφαλής παιδική χαρά! Ακούω να λέγεται ότι ο χώρος είναι του ΟΣΕ. Μα, δεν παραχωρήθηκε όλος ο χώρος του ΟΣΕ με παραχωρητήριο από το Νοέμβριο του 2019 στο Δήμο Τριφυλίας; Ναι ή όχι; Που να είναι αυτό το παραχωρητήριο της ΓΑΙΑΟΣΕ; Υπάρχει; Όμως, ο χώρος της παιδικής χαράς έχει παραχωρηθεί, ακριβώς για παιδική χαρά, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 εσαεί (εκτός κι αν ποτέ ο ΟΣΕ χρειαζόταν το χώρο για επέκταση των εγκαταστάσεών του) στο Δήμο Κυπαρισσίας επί Δημαρχίας του αείμνηστου Δημάρχου Κωνσταντίνου (Τάκη) Αδαμόπουλου! Και λειτουργούσε, ναι και με προβλήματα. Και την έφτιαξε το 2013 ο Σύλλογος Γυναικών με προσωπική εργασία και χορηγίες και συνέχισε να λειτουργεί. Και μετά ξανά είχε προβλήματα. Γιατι όμως να καταργηθεί αντί να γίνει ό,τι απαιτείται για να λειτουργεί με ασφάλεια; Και εύλογα αναρωτιούνται οι συμπατριώτες μου, ποιος, πότε και με ποια απόφαση επέλεξε την κατάργηση της παιδικής χαράς, με ποιο σκεπτικό, ποιο αιτιολογικό και τι θα γίνει στη θέση της; Υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν σχετικά έγγραφα του Δήμου Τριφυλίας; Αλήθεια, τι να λένε για όλα αυτά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Κυπαρισσίας; Τι να λένε οι Αντιδήμαρχοι από την Κυπαρισσία; Τι να λένε οι επικεφαλής παρατάξεων; Τι να λέει το Συμβούλιο Κοινότητας Κυπαρισσίας; Τι να λένε οι φορείς της πόλης; Τι να λένε όλοι οι αιρετοί του Δήμου για την κατάσταση και όσα συμβαίνουν στην Κυπαρισσία, αλλά και στο Δήμο ευρύτερα και γενικότερα; Είναι ικανοποιημένοι κι ευχαριστημένοι; Συμφωνούν με αφωνία ή έχουν διαφορετική τοποθέτηση; Ας μιλήσουν! Κι ας πράξουν θεσμικά. Οι πολίτες πάντως «σπάνε» τη σιωπή τους και μιλάνε! Και θα μιλήσουν ακόμα πιο δυνατά! Κινδυνεύει το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, φεύγει (;) η ΔΕΥΑΤ, χάθηκε το Διοικητήριο, καταργήθηκε η παιδική χαρά στον ΟΣΕ. Θα μείνει τίποτα όρθιο στην Κυπαρισσία;

 

Κυπαρισσία, 21/06/2020

 

Σωτήρης Γιαννόπουλος

πρ. Αντιδήμαρχος, πρ. σύμβουλος Δ.Κ. Κυπαρισσίας

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ: ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ.

Για την συζήτηση περί ξενοφοβίας και ρατσισμού στην περιοχή του Δήμου Τριφυλίας.

 Γράφτηκε από την 

Για την συζήτηση περί ξενοφοβίας και ρατσισμού στην περιοχή του Δήμου Τριφυλίας

Το τελευταίο διάστημα συγκεκριμένοι κύκλοι, με πρώτο βιολί τον Δήμαρχο Τριφυλίας, επιδίδονται σε ένα αντιμεταναστευτικό, ξενοφοβικό, ρατσιστικό ντελίριο στοχοποιώντας συλλήβδην για όλα τα κακά που συμβαίνουν στην περιοχή των Φιλιατρών (απόπειρες αρπαγής παιδιών, πορνεία, κλοπές και διαρρήξεις, φασαρίες και ξυλοδαρμούς κτλ) τους αλλοδαπούς μετανάστες.

Μάλιστα σπεύδουν άκριτα και βιαστικά να υιοθετήσουν καταγγελίες που η δικαιοσύνη τις απορρίπτει. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα συνέβησαν με την καταγγελία μητέρας ότι Σουδανός προσπάθησε να απαγάγει την 4χρονη κόρη της στην πλατεία των Φιλιατρών. Η απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως του Πρωτοδικείου Κυπ/σίας αφήνει έκθετους τον δήμαρχο Τριφυλίας κ. Γ. Λεβεντάκη και τον τέως δήμαρχο Φιλιατρών κ. Άλκη Ξύγκα, που με αφορμή αυτή την καταγγελία, πριν καν τοποθετηθεί η δικαιοσύνη, επιδόθηκαν σε ένα ρατσιστικό ντελίριο.

Ο νυν Δήμαρχος κ. Λεβεντάκης που υιοθετεί άκριτα και χωρίς καμία σοβαρή μαρτυρία το ανωτέρω, αλλά και ένα δήθεν παρόμοιο περιστατικό στο Καλόνερο, σε τι αποσκοπεί; Είναι πράγματι η κατάσταση ανεξέλεγκτη όπως καταγγέλλει και με βάση ποια στοιχεία προβαίνει σε τέτοιου είδους βαρύγδουπες καταγγελίες;

Μήπως θέλει να υλοποιήσει άλλους σχεδιασμούς; Ο κ. Λεβεντάκης έχει προεκλογικές δεσμεύσεις ή και «γραμμάτια» για την πρόσληψη security στον Δήμο Τριφυλίας, που θα «πατάξει την παραβατικότητα». Δεν αμφισβητούμε ότι μέσα στις 4-5 χιλιάδες θα υπάρχουν και ορισμένοι με παραβατική συμπεριφορά. Όμως μέσα στην ελληνική κοινωνία και την κοινωνία της Τριφυλίας είναι όλοι λουλούδια; Δεν έχετε ακούσει τίποτα για καλλιεργητές και εμπόρους ναρκωτικών, για καταχραστές του δημοσίου χρήματος και σε ποιο έδαφος «ανθούν» όλα αυτά; Το θέμα ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας του φτωχού λαού είναι υπαρκτό. Δεν θα το λύσουν οι ιδιωτικοί «καουμπόηδες» του Δημάρχου. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Κάθε άλλη σκέψη είναι άκρως επικίνδυνη και απαράδεκτη, είναι στήριγμα στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ. Αυτοί έκλεισαν το Α.Τ. Φιλιατρών, αυτοί άλλαξαν τον προσανατολισμό της αστυνομίας, που αντί η αστυνομία να προστατεύει το λαό την θέλουν να κυνηγά τους διαδηλωτές, να καταστέλλει το λαϊκό κίνημα και να προστατεύει με «προσωπικές φρουρές» τους μεγιστάνες του πλούτου.

Ή μήπως τελικά χαλάνε την εικόνα της περιοχής και θα δυσφημίσουν το «τουριστικό προϊόν»; Το θαύμα του Τουρισμού» που τα δεκάδες δις κέρδη των προηγούμενων χρόνων στηρίζονται στους εξευτελιστικούς μισθούς και εκμετάλλευση των ξενοδοχοϋπαλλήλων .

Και αν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματι, τι μέτρα έχει πάρει ο ίδιος και σε τι ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση; Απεναντίας στηρίζει και συντηρεί το απαράδεκτο καθεστώς με το οποίο ζουν χιλιάδες μετανάστες – εργάτες γης στον Δήμο μας. 40-50 να στοιβάζονται σε ένα σπίτι, να είναι εύκολη λεία κυκλωμάτων εκμετάλλευσης – ακόμα και από ομοεθνής τους, χωρίς στοιχειώδη δικαιώματα και διαβίωσης σε στοιχειώδης συνθήκες υγιεινής.

Μήπως φταίνε οι μετανάστες που σε ένα μεγάλο Δήμο έχουμε διαλυμένο Νοσοκομείο και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού; Μήπως φταίνε οι μετανάστες που αγρότες ξεκληρίζονται, τα προϊόντα τους πουλιούνται κάτω από το κόστος παραγωγής και ξεζουμίζουν τους αγρότες το κράτος και οι μεγαλέμποροι; Μήπως φταίνε οι μετανάστες που οι εργαζόμενοι της περιοχής δουλεύουν με τσεκουρωμένα δικαιώματα, με υποαπασχόληση, εκ περιτροπής εργασία και όλους τους αντεργατικούς νόμους των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια;

Τα προβλήματα στο Δήμο μας είναι πάρα πολλά. Όχι εξαιτίας των μεταναστών, αλλά λόγω των πολιτικών που ασκήθηκαν μέχρι σήμερα από τις κυβερνήσεις, αλλά και από τις διοικήσεις του Δήμου των προηγούμενων, αλλά και της νυν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι των προβλημάτων μας.

Ο Δήμος πρέπει να αποφασίσει όχι πως θα διώξει τους μετανάστες, αλλά τι μέτρα θα πρέπει να πάρει ο Δήμος αλλά και η κυβέρνηση για να ικανοποιηθούν μερικές από τι βασικές τους ανάγκες, όπως της αξιοπρεπούς στέγασης, υγείας, παιδείας όπως εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού, αθλητισμού και εργασία με δικαιώματα.

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν έρχονται για διακοπές. Τους φέρνει η φτώχια, η ανάγκη για δουλειά, ο πόλεμος, η εκμετάλλευση.

Και επειδή ορισμένοι, το παίζουν νταήδες στους κακόμοιρους ξεκληρισμένους, τους συνιστούμε να το παίξουν νταήδες εκεί που είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Αλλά είναι γνωστό ότι εκεί είναι προσοχή και σούζα. Είναι σούζα όλοι αυτοί:

Μπροστά στην απαράδεκτη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, τη συμφωνία Δουβλίνο2, με τις οποίες μετατρέπεται η χώρα μας σε μια απέραντη φυλακή της Ε.Ε.

Μπροστά στην τουρκική αστική τάξη η οποία εργαλειοποιεί το προσφυγικό, με τις πλάτες της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, προωθεί την συνδιαχείριση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και πως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και η ειρήνη στην περιοχή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Για να μιλήσουμε λίγο και για τον πατριωτισμό όσων συντάσσονται με αυτές τις συμφωνίες.

Μπροστά Ε.Ε. και ΝΑΤΟ που διαλύουν χώρες και ξεριζώνουν λαούς, που εγκλωβίζουν χιλιάδες στην Ελλάδα και δεν τους εφοδιάζουν με τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να πάνε στις χώρες που επιθυμούν.

Καλούμε τους φτωχομεσαίους αγρότες της περιοχής μας, τους εργαζόμενους, τους νέους, τους άνεργους και κάθε δημοκρατικό πολίτη να πάρει θέση και να απομονώσουν τις σειρήνες τις ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι σε μια κοινωνία όπου το κέρδος είναι ο απώτατος στόχος και όχι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, η ανθρώπινη ζωή, η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια για Έλληνες εργαζόμενους και μετανάστες είναι εμπόρευμα με ημερομηνία λήξης. Γι αυτό κοινός εχθρός όλων είναι αυτό το σάπιο και διεφθαρμένο οικονομικό σύστημα, ο καπιταλισμός, που πρέπει να ανατραπεί.

Κουκούμης Σαράντος, δημοτικός Σύμβουλος

Λεβεντάκης Γιάννης, Σύμβουλο της τοπικής κοινότητας Φιλιατρών, με τη Λαϊκή Συσπείρωση

Κοινωνική αναλγησία η διακοπή παροχής νερού από τη  ΔΕΥΑΤ, του Δημήτρη Α. Δριμή.

Κοινωνική αναλγησία η διακοπή παροχής νερού από τη  ΔΕΥΑΤ

του Δημήτρη Α. Δριμή, επικεφαλής της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας”Δ. Δριμής: Η απόφαση μεταφοράς έδρας της ΔΕΥΑΤ δεν μπορεί να ...

 Η ΔΕΥΑΤ χρωστάει στο δήμο Τριφυλίας 2 εκατ. ευρώ, περίπου ενώ πρόσφατα δανείστηκε άλλες 210 χιλ. ευρώ. Καθημερινά παρακρατεί ανταποδοτικά χρήματα των δημοτών που εισπράττει ως πολιτιστικό τέλος, αντί να τα επιστρέφει στο δήμο, όπως οφείλει. Ο δήμος εξακολουθεί να πληρώνει λογαριασμούς αντλιοστασίων που πρέπει να πληρώνει η ΔΕΥΑΤ. Και στις δύο περιπτώσεις υποκρύπτεται έμμεσος δανεισμός. Πράξη παράνομη και ηθικά επιλήψιμη.

Η διοικητική – οικονομική της λειτουργία πάσχει, ενώ το έργο της αναζητείται. Δεν υπάρχουν εργολαβίες συντήρησης των αντλιοστασίων, ούτε εργολαβίες αποκατάστασης των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης. Οι αναθέσεις είναι αδιαφανείς και οι πληρωμές των συντηρητών, το σύνηθες, γίνονται με δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Το δίκτυο ύδρευσης της Κυπαρισσίας παραμένει με επιβλαβείς για την υγεία αμιαντοσωλήνες. Σε ολόκληρο το δήμο τα δίκτυα ύδρευσης και οι δεξαμενές δεν καθαρίζονται, δεν συντηρούνται και δεν απολυμαίνονται τακτικά. Η εικόνα των υποδομών ύδρευσης είναι κακή, ενώ η ταλαιπωρία των καταναλωτών, ειδικά στα Φιλιατρά, από τις απροειδοποίητες και πολύωρες διακοπές νερού είναι συνεχής. Περιορίζομαι σε αυτά. Για όσους γνωρίζουν, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα.

Αυτή η εταιρία, λοιπόν, αφενός τρομοκρατεί πως θα κόψει το νερό σε καταναλωτές κατακαλόκαιρα και αφετέρου έρχεται τιμωρητικά και κόβει την παροχή νερού σε δημότες (ξεκίνησαν από Γαργαλιάνους και Φιλιατρά, όπως καταγγέλθηκε), που χρωστάνε δύο λογαριασμούς, ανεξάρτητα από το σοβαρό ή όχι ύψος της οφειλής τους. Σε ποιους, αλήθεια, στερούν το νερό; Σε μεγαλοοφειλέτες και σε στρατηγικούς κακοπληρωτές; Ή σε πολίτες με μικρή κατανάλωση που τα φέρνουν δύσκολα πέρα; Πρόκειται για θράσος απέναντι σε αδύναμους οικονομικά συμπολίτες.

Δεν θα μιλήσω με όρους αλληλεγγύης, δικαίου, ειδικής κατάστασης, αυτοδιοίκησης. Είναι ψιλά γράμματα. Θα μιλήσω αυστηρά χριστιανικά. Είναι, τουλάχιστον, ντροπή μέσα στο καλοκαίρι και στη δοκιμασία του κορονοϊού να κόβεται η πρόσβαση στο αγαθό του νερού, σε συνδημότες μας που έχουν ανάγκες. Είναι θλιβερό, όταν η χώρα βυθίζεται και οι δημότες αντιμετωπίζουν προβλήματα η ΔΕΥΑΤ αντί να αναδεικνύει το κοινωνικό της πρόσωπο να παριστάνει τον τσαμπουκά.  Η τρικέφαλη, πλέον, διοίκηση του δήμου να αναλάβει τις ευθύνες της. Να σταματήσουν τώρα τις διακοπές νερού και να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο κυβικών νερού στις οικογένειες των καταναλωτών. Να μας γνωστοποιήσουν ποιοι είναι οι μεγαλοοφειλέτες και κακοπληρωτές και σε ποιους τα τελευταία 5 χρόνια έχουν διαγραφεί και μειωθεί λογαριασμοί, αλλά και κυβικά κατανάλωσης νερού.

Τα κοινοτικά συμβούλια οφείλουν να υπερασπιστούν τους αδύναμους συνδημότες τους, την ανταποδοτικότητα, τη δικαιοσύνη, τον ανθρωπισμό.

Ο δήμαρχος είχε υποσχεθεί κάθαρση στη ΔΕΥΑΤ.

Του θυμίζουμε πως το ερώτημα “που πήγαν τα λεφτά, που πήγαν τα 2 εκ ευρώ;”,  πρέπει να απαντηθεί.

Εκτός και αν στους χώρους της ΔΕΥΑΤ ευδοκιμούν οι αρετές της αμνησίας και της συγχώρεσης.

ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.

5 ιστορίες αγάπης που θα μπορούσαν να προέρχονται μόνο από την ελληνική μυθολογία.

Η ελληνική μυθολογία είναι μια από τις μεγαλύτερες πηγές για ιστορίες γνωστές στον άνθρωπο. Μπορεί να γεμίσει τη ζωή μας με επικές ιστορίες ηρωικών , συναρπαστικούς μύθους της δημιουργίας , μπαλάντες ζωής και θανάτου, και λαογραφία κωμωδίες και τραγωδίες. Στο επίκεντρο όλων αυτών των αφηγήσεων μεγαλύτερης από τη ζωή, και ίσως οι πιο τραγικές από αυτές, είναι αληθινές ιστορίες αγάπης. Αυτές οι ιστορίες αγάπης και ρομαντισμού επικεντρώθηκαν όχι μόνο στους μεγάλους θεούς και τις θεές του Ολύμπου,  αλλά και στα υποκείμενα τους που περιφέρονται στη Γη κάτω. Οι ιστορίες αγάπης της ελληνικής μυθολογίας μιλούν για μια τόσο βαθιά και παθιασμένη αγάπη, με τους άνδρες και τις γυναίκες να ακολουθούν τους εραστές τους στη μετέπειτα ζωή, αυτή η αγάπη ήταν η έμπνευση για τον ορισμό τύπων αγάπηςπου εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα. Ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις 5 απίστευτες ιστορίες αγάπης που λαμβάνονται κατευθείαν από τους ελληνικούς μύθους.

1. Περσέας και Ανδρομέδα 

Επικές απίστευτες ιστορίες αγάπης και ρομαντικές ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, ο Περσέας διασώζει την Ανδρομέδα από το θαλάσσιο τέρας

Ας ξεκινήσουμε με μια ιστορία που έχει εκδικητικούς Θεούς, ηρωικούς και αγάπη με την πρώτη ματιά, όλα τα φτιαγμένα μιας πραγματικής ελληνικής ιστορίας αγάπης.

Η ιστορία ξεκινά με την Cassiope, βασίλισσα των Αιθιοπών, καυχημένη σε όποιον θα άκουγε για το πόσο όμορφη ήταν η κόρη της, περισσότερο από τις Νηρηίδες (επίσης γνωστές ως νύμφες της θάλασσας ή τα πνεύματα της θάλασσας). Οι θαλάσσιες νύμφες, φυσικά, πήγαν κατευθείαν στον Ποσειδώνα, Θεό της Θάλασσας, για να διαμαρτυρηθούν για αυτή την προσβολή στην ευγένεια τους.

Για να εκδικηθεί τις όμορφους Νηρηίδες, ο Ποσειδώνας εξαπέλυσε τεράστιες πλημμύρες στη γη της Κασιόπη και του λαού της και έστειλε το θυμωμένο θαλάσσιο τέρας Cetus να καταστρέψει το βασίλειο και τους ανθρώπους του. Φοβούμενος για τους υπηκόους και τη γη τους, ο βασιλιάς και η βασίλισσα έκαναν μια δραστική κίνηση.

Αλυσοδέτησαν την πολύτιμη κόρη τους Ανδρομέδα, της οποίας η πανέμορφη εμφάνιση προκάλεσε αυτήν την ακολουθία γεγονότων, σε ένα βράχο, μέσα στη ματαιωμένη θάλασσα. Εκεί έμεινε ως θυσία για το βίαιο θαλάσσιο πλάσμα.

Σε μια στροφή της τύχης και της καλής τύχης, ο Περσέας, ο γιος του Δία και της Δανάης, πριγκίπισσα του Άργους, μόλις ολοκλήρωσε τη νικηφόρα μάχη του εναντίον  στην Γοργόνα Μέδουσα, πέταξε ακριβώς μετά από την Ανδρομέδα που αγωνίστηκε και φοβόταν.

Ο Περσέας χτυπήθηκε από τη στιγμή που έβλεπε την όμορφη πριγκίπισσα της Αιθιοπίας. Ήξερε από εκείνη τη στιγμή ότι ήθελε να την παντρευτεί. Ωστόσο, υπήρχαν πιο πιεστικά ζητήματα στο χέρι, και την έσωσε γρήγορα. Έτσι ξεκίνησε μια ατελείωτη αγάπη μεταξύ των δύο, και έτσι τελείωσε μια ιστορία που αθανατοποιήθηκε στον ουρανό με τη μορφή αστερισμών .

2. Ο Απόλλωνας και ο Υάκινθος 

Επικές απίστευτες ιστορίες αγάπης και ρομαντικές ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, ο Απόλλωνας κρατά έναν θάνατο Υάκινθο

Υπάρχουν μόνο δύο πράγματα στον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας που μπορούν πραγματικά να καταστρέψουν τον έρωτα: τους εκδικητικούς θεούς (όπως αποδεικνύεται στην παραπάνω ιστορία) και τα τρίγωνα αγάπης (που θα αποδειχθούν στην παρακάτω ιστορία).

Αυτή η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα νεαρό και όμορφο αγόρι που ονομάζεται Υάκινθος, το παιδί του Κλιού, της Μούσας και του Βασιλιά Πιερίου της Μακεδονίας. Λόγω της ευκινησίας του, της συμπεριφοράς του και της ελκυστικής εμφάνισής του, ο Υάκινθος κέρδισε την προσοχή και την αγάπη του Απόλλωνα, του δίδυμου αδελφού της Άρτεμις, γιου του Δία και του Θεού του Ήλιου, άριστου στις: τοξοβολία, προφητεία, θεραπεία και ασθένεια και πολλά άλλα πράγματα .

Δυστυχώς, ένας άλλος γοητευτικός του νεαρού υάκινθου ήταν ο Ζέφυρος, επίσης γνωστός ως Ζέφυρος, ο Θεός της άνοιξης και του Δυτικού Άνεμου, και ο ενδιάμεσος μεταξύ του κάτω κόσμου και του ζωντανού κόσμου.

Σε μια μοιραία περίσταση, ο Υάκινθος και ο Θεός σύντροφός του, ο Απόλλωνας, πετούσαν τον δίσκο, μια δραστηριότητα που απολάμβαναν σε τακτική βάση. Τη συγκεκριμένη μέρα, βλέποντας τους να απολαμβάνουν το παιχνίδι τους, έστειλε τόσο πολύ τον Ζέφυρο σε μια ζηλότυπη οργή. Πήδηξε μεταξύ τους, αποσπά την προσοχή του Υάκινθου ο οποίος στη συνέχεια χτυπήθηκε από τον δίσκο.

Το χτύπημα του δίσκου ήταν θανατηφόρο και ο νέος υάκινθος δεν ήταν πια. Ο θάνατός του κατέστρεψε τον Απόλλωνα, ο οποίος πλησίασε το σώμα του νεαρού εραστή του και χρησιμοποίησε το αίμα του, το ρίχνει στη γη, για να δημιουργήσει ένα λουλούδι. Στη συνέχεια, τα δάκρυα του Απόλλωνα βάφτησαν τα πέταλα του λουλουδιού, φέρνοντας στη ζωή μια όμορφη δημιουργία. Έτσι έγινε και ο θάνατος του Υάκινθου, με αποτέλεσμα τη γέννηση των λουλουδιών του Υάκινθου.

3. Μορφέας  και Αλκυόνη.

Επικές απίστευτες ιστορίες αγάπης και ρομαντικές ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, ο Μορφέας φαίνεται στην Αλκυόνη ως εμφάνιση του Ceyx

(Ο Μορφέας φαίνεται στην Αλκυόνη ως εμφάνιση του Ceyx, Wikimedia Commons )

Αυτή η ιστορία ξεκινά με έναν ευτυχισμένο γάμο και ένα όμορφο ζευγάρι. Ο Ceyx, ο Βασιλιάς της Τράχης ήταν παντρεμένος με την Αλκυόνη, κόρη του Θεού του Αιολικού, Αιόλου. Ήταν ένα πανέμορφο ζευγάρι, το πιο όμορφο στο βασίλειό τους, που συχνά έκαναν αστεία λέγοντας ότι ήταν Ήρα και Δίας. Από αυτό  εξοργίστηκε ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα των Θεών του Ολύμπου.

Μετά το θάνατο του αδελφού του, ο Ceyx ήταν σε βαθύ πένθος και, αντίθετα με τη συμβουλή της συζύγου του, αποφάσισε να ταξιδέψει πέρα ​​από τη θάλασσα στον Carlos της Ιωνίας για να μιλήσει στο Μαντείο του Απόλλωνα. Για να επαληθεύσει την πολυαναμενόμενη εκδίκηση του, ο Δίας προκάλεσε καταιγίδα ρίχνοντας ένα κεραυνό στη θάλασσα.

Ο Ceyx σίγουρα θα πνιγόταν. Στη στιγμή του θανάτου του, έκανε μια τελευταία προσευχή στους Θεούς για να βρεθεί το σώμα του από τη σύζυγό του, επιτρέποντάς της να ολοκληρώσει τις τελετές κηδείας του και να κάνει ειρήνη με το θάνατό του.

Ωστόσο, οι Θεοί, φοβούμενοι την οργή του Δία, δεν του έδωσαν αυτό το αίτημα. Τουλάχιστον όχι αμέσως. Αφού η φτωχή Αλκυόνη περίμενε και περίμενε, η Ήρα, πάντα η προστάτιδα και προστάτης των παντρεμένων γυναικών, τη λυπήθηκε και παρακαλούσε τους Θεούς να της δώσουν κάποια άνεση.

Τελικά, ο Morpheus, ο Θεός του ύπνου και των ονείρων, δημιούργησε μια εμφάνιση του Ceyx που εμφανίστηκε μπροστά από την Αλκυόνη, πιθανότατα όταν κοιμόταν, και της είπε τη θλιβερή μοίρα του εραστή της. Έπειτα έτρεξε στην ακτή του βασιλείου της και όταν είδε το πτώμα του να ξεπλένεται στην ακτή , δεν ήθελε να το αφήσει.

Όταν το είδε αυτό, ο Δίας βρέθηκε να αισθάνεται μια εκπληκτική βιασύνη ενοχής. Στη συνέχεια, αποφάσισε ότι, παρά τις αντιληπτές παραβιάσεις εναντίον του, δεν άξιζε να χωριστούν. Για να τους επιτρέψει να παραμείνουν μαζί, τα μετέτρεψε στα όμορφα βαριά τιμολογημένα Halcyon Kingfisher πουλιά.

4. Απόλλωνα και Δάφνη 

Επικές απίστευτες ιστορίες αγάπης και ρομαντικές ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, ο Απόλλωνας προσκολλάται στη Δάφνη καθώς μεταμορφώνεται σε δέντρο δάφνης

(Apollo and Daphne, By Piero del Pollaiolo, Wikimedia Commons )

Ενώ ο Απόλλωνας ήταν ένας Θεός γνωστός για την αποτροπή του κακού, ήταν επίσης ένας όμορφος και ισχυρός νεαρός άνδρας, και συχνά δεν μπορούσε να σταματήσει τον εαυτό του να κοροϊδεύει αυτούς που πίστευε ότι ήταν μικρότεροι θεοί. Μεταξύ αυτών δεν ήταν άλλος από τον Έρωτα, τον Θεό της Αγάπης, επίσης γνωστό ως Έρως. Αυτή ήταν μια πράξη που σύντομα θα μετανιώσει.

Η ιστορία ξεκινά με τη Δάφνη, κόρη του Πηνειού, τον Θεό του Μεγάλου Ποταμού και έναν περιπλανώμενο στην έρημο, που ζει μια ζωή πολύ παρόμοια με εκείνη της Άρτεμις, της δίδυμης αδελφής του Απόλλωνα. Η Young Daphne ήταν μεταξύ πολλών άλλων που τράβηξε την προσοχή του Απόλλωνα.

Η ιστορία έχει ως εξής: Για να εκδικηθεί τον Απόλλωνα, ο Έρωτας (Έρως) αποφάσισε να πυροβολήσει μερικά βέλη. αλλά όχι αρκετά τα βέλη που θα περίμενε κανείς, τουλάχιστον όχι και στις δύο περιπτώσεις. Το πρώτο βέλος έγινε για να χτυπήσει τον Απόλλωνα. Ήταν ένα βέλος με χρυσό άκρο, σχεδιασμένο για να τον αναγκάσει να ερωτευτεί τη νεαρή Δάφνη.

Τώρα που κανονικά δεν θα φαινόταν τόσο άσχημα, επειδή οι όμορφες κοπέλες συχνά λαχταρούν τα στοργή ενός Θεού σαν τον Απόλλωνα, εκτός από τον Έρωτα που είχε μερικά κόλπα στο μανίκι του. Έστειλε ένα άλλο βέλος, το οποίο ήταν επικεφαλής, στη Δάφνη, η οποία την έκανε εντελώς αδιάφορη για τις στοργές και τις προόδους του Θεού του Ήλιου.

Δεν υπάρχει τίποτα σαν απλήρωτη αγάπη, ιδιαίτερα στον κόσμο των Ελλήνων Θεών. Φυσικά, ο Απόλλωνας δεν θα άφηνε την αγάπη του ανεπιθύμητη και άρχισε να κυνηγάει τη Δάφνη, σχεδόν αδιάκοπα, την ακολουθώντας μέσα από το δάσος που είχε μεγαλώσει σε όλη τη ζωή. Έφυγε από αυτόν με τρόμο και προσευχήθηκε και προσευχήθηκε για τον πατέρα της, τον Θεό του ποταμού, για να τη σώσει από τον εμμονή του Θεού.

Η νεαρή γυναίκα βρήκε τελικά τη διαφυγή της, αλλά ήταν μια φοβερή απόδραση, που σήμαινε το τέλος της ανθρώπινης ζωής της. Άρχισε να μετατρέπεται σε δέντρο, το ιερό δέντρο δάφνης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η λέξη Dafne στα ελληνικά σημαίνει δέντρο δάφνης.

Καθώς οι στοργές του Απόλλωνα ήταν το αποτέλεσμα του χτυπήματος από ένα βέλος με χρυσό άκρο, τα στοργή του δεν μπορούσαν να τελειώσουν τόσο εύκολα. Το ίδιο το δέντρο έγινε ιερό γι ‘αυτόν. Το δέντρο δάφνης έκτοτε χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κορωνών όποιον έχει ιδιοκτησία τιμής ή έχει επιτύχει μια μεγάλη νίκη. Το δέντρο δάφνης από εκείνη τη στιγμή και μετά παρέμεινε σύμβολο της αιωνιότητας και της αθανασίας.

5. Ψυχή και Έρως 

Επικές απίστευτες ιστορίες αγάπης και ρομαντικές ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, ο Έρωτας (Έρως) βρίσκει την Ψυχή να κοιμάται

(Cupid and Psyche, By Anthony van Dyck, Wikimedia Commons )

Είναι φυσικό ότι ο Θεός της Αγάπης θα βιώσει επίσης την αγάπη του, αλλά η ιστορία του είναι γεμάτη προδοσία, μεγάλη τραγωδία και πολλά σκαμπανεβάσματα, τόσο για τον ίδιο όσο και για το αντικείμενο της αγάπης του. Ακριβώς όπως η θνητή αγάπη.

Η Ψυχή ήταν μια θνητή γυναίκα, που προήλθε από μια συνηθισμένη οικογένεια, με δύο αδελφές και δύο στοργικούς γονείς, που ήταν προικισμένη με εξαιρετική χάρη και ομορφιά. Στην πραγματικότητα, η ομορφιά της την κέρδισε τόσο μεγάλη προσοχή και θαυμασμό, άφησε στη θεά Αφροδίτη μια ζηλότυπη οργή.

Για να αντιμετωπίσει αυτήν την προσβολή στην ομορφιά της, η Αφροδίτη έστειλε τον γιο της, τον Έρωτα, τον Θεό της Αγάπης, στη γη για να δηλητηριάσει την επιθυμία για Ψυχή από τις ψυχές των ανθρώπων, κάνοντας και πάλι την Αφροδίτη την πιο αγαπημένη και θαυμάσια. Αυτό που δεν περίμενε ήταν να ερωτευτεί ο γιος της την ίδια την Ψυχή. Ωστόσο, ο Έρωτας, γνωρίζοντας ότι η μητέρα του θα ήταν δυσαρεστημένη, κράτησε το μυστικό της αγάπης του για την Ψυχή και αποκάλυψε το ίδιο μόνο στον Απόλλωνα για να ζητήσει τη συμβουλή του.

Εν τω μεταξύ, πέρασαν πολλά χρόνια και η Ψυχή παρέμεινε άγαμη, θέλοντας μόνο να παντρευτεί την αληθινή αγάπη της. Απελπισμένοι, οι γονείς της πήγαν στο Μαντείο του Απόλλωνα, ο οποίος, με εντολή του Έρωτα, ενημέρωσε την οικογένειά της ότι ο υποψήφιος σύζυγος της Ψυχής ήταν, στην πραγματικότητα, ένα άσχημο θηρίο, που περίμενε στην κορυφή του βουνού και ότι δεν ήταν ποτέ να κοιτάξω το πρόσωπό του.

Ενώ η οικογένειά της καταστράφηκε εντελώς από αυτή τη σειρά των γεγονότων, η ομορφότερη κόρη τους που παντρεύτηκε ένα θηρίο, δεν τόλμησαν να αμφιβάλλουν για το λόγο ενός Θεού και έτσι, η Ψυχή παντρεύτηκε αυτό το υποτιθέμενο άσχημο τέρας. Καθώς μπόρεσε να μείνει μαζί του τη νύχτα, και ακούγοντας τα λόγια του Μαντείου, ποτέ δεν κοίταξε το πρόσωπό του, αλλά συγκλονίστηκε από την αγάπη και την τρυφερότητα που της έδειξε και την ευτυχία που ένιωθε όταν ήταν μαζί του.

Αφού αποκάλυψε την απροσδόκητη χαρά της στις αδελφές της, οι αδελφές της, σε μια ζήλια, της πληροφόρησαν ότι η ασχήμια του θηρίου ήταν πέρα ​​από τα λόγια και ότι το θηρίο σίγουρα θα τη σκότωνε. Πιστεύοντας τα λόγια των αδελφών της, την επόμενη νύχτα, οπλισμένη με μια λάμπα και ένα μαχαίρι, πήγε να επισκεφτεί τον άντρα της και σοκαρίστηκε όταν βρήκε, όχι ένα πρόσωπο θηρίου που φωτίζεται από το φως του φωτός, αλλά το υπέροχο πρόσωπο του Έρωτα.

Με έκπληξη από αυτήν την απροσδόκητη ανακάλυψη, χύθηκε το λάδι από το λαμπτήρα στο πρόσωπό του και ο Έρωτας αναγκάστηκε να πετάξει, φωνάζοντας για την προδοσία της και την κατηγορούσε για καταστροφή της σχέσης τους. Τώρα που είχε ανακαλυφθεί η μυστική αγάπη τους, η μητέρα του δεν θα τους επέτρεπε να είναι μαζί.

Όχι πλέον ικανή να είναι με την αγάπη της, η Ψυχή άρχισε να τον ψάχνει και ανακάλυψε ότι είχε φυλακιστεί από τη μητέρα του Αφροδίτη. Η Αφροδίτη συμφώνησε να επιτρέψει στην Ψυχή να δει τον Έρωτα, μόνο αν ολοκλήρωσε τρεις αδύνατες εργασίες.

Με την αγάπη και την απελπισία, και με την απροσδόκητη βοήθεια ορισμένων άλλων Θεών, η Ψυχή ολοκλήρωσε δύο από τα τρία καθήκοντα, αλλά βρέθηκε να αντιμετωπίζει το θάνατο προσπαθώντας να ολοκληρώσει την τρίτη. Όταν άκουσε αυτά τα νέα, ο Έρωτας έφυγε από το Παλάτι που η μητέρα του τον είχε παγιδεύσει και παρακαλούσε τον Δία να σώσει την αγάπη του.

Συγκλονισμένος από την αγάπη τους και την ατελείωτη αποφασιστικότητά τους για επανένωση, έδωσε στην Ψυχή αθανασία έτσι ώστε αυτή η αγάπη να μην πεθάνει ποτέ. Για όλους τους αγώνες τους, ο Έρως και η Ψυχή έδωσαν τελικά ένα χαρούμενο τέλος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 17-06-2020

Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατα τον Γιάννη Μερκούρη ...ΘΕΜΑ 6ο : ψηφίζω ΟΧΙ  για τους παρακάτω λόγους : Με μια σωρεία νόμων και διατάξεων  που παρατίθενται στην εισήγηση (πολλές των οποίων δεν αφορούν το θέμα ),προσπαθείτε να μας πείσετε ότι είναι νόμιμη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών με CPV:72224000-1 σε εξωτερικό σύμβουλο για  την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ,με το ποσό ,μάλιστα των 20.000Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α). Πρόκειται για μια δαπάνη υπερβολική ,αλλά κυρίως, περιττή και προκλητική στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Μου είναι αδιανόητο πως εισάγετε για ψήφιση δαπάνη για το θέμα αυτό.

Επικαλείσθε πράξεις του VII κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες όμως αναφέρονται στην πρώτη εφαρμογή των  Καλλικρατικών   Δήμων ,τότε υπήρχαν οργανωτικά προβλήματα ενώ και η σχετική νομοθεσία έχει τροποποιηθεί σημαντικά .(σχ. .η 55/2017απόφαση τουVII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου)

Σήμερα ,δέκα χρόνια μετά ,υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία στο Δήμο,  τα στελέχη είναι περισσότερο καταρτισμένα και υπάρχει και μια ,σημαντικά ,μεγάλη βάση δεδομένων που διαμορφώθηκε από τους δύο προηγούμενους Επιχειρησιακούς Προγραμματισμούς.

Δεν αναφέρεσθε ,σκοπίμως ,στους λόγους που πρέπει να αποφασίσουμε την ψήφιση αυτής της δαπάνης .Τι λόγους ,όμως, να επικαλεστείτε για μια δαπάνη η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Προσφιλής σας τακτική να εισάγετε θέματα για συζήτηση εν αγνοία των υπηρεσιών και χωρίς εισηγήσεις των υπηρεσιών .Πολλές τέτοιες ψηφίσεις(για λογιστές και τεχνικούς συμβούλους ) η συνολική δαπάνη των οποίων συνυπολογιζόμενων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου αγγίζουν τις τρεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η εκπόνηση  του  Επιχειρησιακό Προγράμματος  του Δήμου κ. Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι της Οικονομικής Επιτροπής, είναι αποκλειστική  υποχρέωση και αρμοδιότητα των υπηρεσιών  του Δήμου (Αντιδημάρχων ,Γενικής Γραμματέως και υπηρεσιών) και στη διαδικασία εκπόνησης εμπλέκονται δημότες και κοινωνικοί εταίροι .Με την εισήγηση αυτή ευτελίζετε το θεσμό του Ε.Π και υποβαθμίζετε τη λειτουργία του Δήμου .

Τα ερωτήματα που, αβίαστα, ανακύπτουν είναι πολλά και σημαντικά:

 • Ομολογείτε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν ή καλύτερα δεν μπορούν να εκπονήσουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; Οι επτά Αντιδήμαρχοι ,οι εννέα σύμβουλοι-συνεργάτες και η Γενική Γραμματέας, δεν μπορούν να συμβάλλουν στη διαδικασία; Όλοι τους συμμετέχουν στη διοίκηση του Δήμου και επιλέχτηκαν για την κατάρτιση και εμπειρία τους σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Ποιός γνωρίζει καλύτερα το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου; ο εξωτερικός συνεργάτης ;
 • Ποιος γνωρίζει καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου ; ο εξωτερικός συνεργάτης ;
 • Τι ακριβώς προσδοκείτε από τον εξωτερικό συνεργάτη ; Να σας μεταλαμπαδεύσει το όραμά του για το Δήμο μας ; Εσείς ,όλοι αυτοί που προανέφερα, δεν έχετε όραμα για τον τόπο μας .
 • Θα προσθέσει αξία στο έργο των υπηρεσιών του Δήμου ;
 • Γιατί εξακολουθείτε να παραγκωνίζετε και στην ουσία απαξιώνετε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου ;
 • Γιατί δεν συντάχθηκε μελέτη με σαφή περιγραφή των υπό ανάθεση υπηρεσιών;
 • Πως προσδιορίστηκε το κόστος και από ποιόν;

« Η κατάρτιση του Ε.Π του Δήμου πραγματοποιείται μέσα στο 1ο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου από την εκτελεστική Επιτροπή ,η οποία το εισηγείται στο Δ.Σ. Γι αυτό η αρμόδια κατά τις οργανικές διατάξεις υπηρεσία κάθε Δήμου συντάσσει……….»(Π.Δ 89/2011 άρθ. 1 παρ.1)

Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε καμιά δαπάνη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Εκείνο που προέχει είναι να εμπιστευτείτε και να αξιοποιήσετε τα στελέχη του Δήμου και παράλληλα να δώσετε βήμα στους δημότες, στους κοινωνικούς εταίρους και στους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Ξεδιπλώστε το όραμά σας για το Δήμο και να είστε βέβαιοι  ότι θα κατατεθούν πολλές και αξιόλογες προτάσεις.

Σημασία και αξία έχει ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός να είναι προιόν εσωτερικών διεργασιών με την ενεργή συμμετοχή όλων.

7ο,8ο,9ο και 10ο ΘΕΜΑ :Ψηφίζω ΝΑΙ με την παρατήρηση να συμπληρωθούν οι ελλείψεις στις εισηγήσεις(τοπογραφικά και τιμές για τις οποίες ενημερώθηκα πριν την υποβολή της τοποθετήσεώς μου) .Είμαι όμως υποχρεωμένος να θυμίσω γιατί όλος αυτός ο εκνευρισμός ,η βιασύνη και οι απρεπείς εκφράσεις του Δημάρχου προς τους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συνεδρίαση του Δ.Σ, που δεν πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου, λόγω έλλειψης απαρτίας ; Δεν είσθε ούτε σήμερα ,μετά από δέκα πέντε ημέρες, έτοιμοι πόσο μάλλον τότε. Απλά να θυμόμαστε.

 

 

1ο ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. Ψηφίζω ΝΑΙ.  Ένα έργο που έρχεται από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και είναι εργασία και κόπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ,αυτήν που η σημερινή διοίκηση δεν εμπιστεύεται και της προσάπτει χαρακτηρισμούς ανεπίτρεπτους.

2ο ΘΕΜΑ Ε. Η. Δ. Ψηφίζω ΟΧΙ στην τροποποίηση :διότι ήμουν και είμαι αντίθετος στην οικονομική ενίσχυση –δανεισμό της ΔΕΥΑΤ.

ΦΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥ «ΜΕΜΜΟΥ» ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ «ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ» ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ TV.

Φέτα από το Κοπανάκι «µαγειρεµένη» από το μαγειρείο «Βερσαλλίες», στην Καλαμάτα, στην γαλλική τηλεόραση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Facebook ο ιδιοκτήτης του μαγειρείου «Βερσαλλίες» Γιάννης Κούμανης, οι άνθρωποι του France 5 επισκέφθηκαν τόσο το κατάστημά του στην Καλαμάτα, όσο και το τυροκομείο του Μέμμου στο Κοπανάκι.

Πιο συγκκριμένα, ο κ. Κούμανης αναφέρει: «Μας ζήτησαν να κάνουμε κάτι δημιουργικό. Έτσι φτιάξαμε σκαλτσούνια με κορφάδες, κρέμα φέτας και κάπαρη από την Παλιόχωρα.»

Γιαννης Κουμανης.

France5. Το γαλλικό κρατικό κανάλι επέλεξε το τυροκομείο του Μεμμου στο Κοπανάκι και τις Βερσαλλίες στην Καλαμάτα για να γυρίσουν ένα ντοκυμαντερ με θέμα την ελληνική φέτα.
Μας ζήτησαν να κάνουμε κάτι δημιουργικό .έτσι φτιάξαμε σκαλτσουνια με κορφαδες, κρέμα φέτας και κάπαρη από την Παλιόχωρα. Βουαλα…
(Ευχαριστούμε τον Alexandros Rallis και Nikos Memmos)

Η απίστευτη επίδραση της τροφής στη ζωή. Υπέροχες φωτογραφίες.

12 εικόνες που δείχνουν την απίστευτη επίδραση της τροφής στη ζωή

Ο Φωτογράφος Pink Lady Food της Χρονιάς ανακοίνωσε τους νικητές του 2020 στις αρχές Μαΐου και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα τους μοιραστούμε μαζί σας. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε υποβολές τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες φωτογράφους. Φέτος εμφανίστηκαν 24 κατηγορίες, οι οποίες δείχνουν το βαθμό στον οποίο το φαγητό επηρεάζει τη ζωή μας. Όταν σκέφτεστε τη φωτογραφία τροφίμων, η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό μπορεί να είναι γυαλιστερά πιάτα σε φημισμένα εστιατόρια. Αλλά οι παρακάτω φωτογραφίες αποδεικνύουν ότι είναι ένα ποικίλο πεδίο που έρχεται σε πολλές μορφές. Το φαγητό συνδέεται με τον πολιτισμό, την παράδοση, την ποικιλομορφία και την κοινωνική κατάσταση.

Ο νικητής του μεγάλου βραβείου είναι ο Μπαγκλαντές φωτογράφος KM Asad με μια υποβολή με τίτλο «After Exodus». Η φωτογραφία απεικονίζει παιδιά σε ένα στρατόπεδο προσφύγων Ροχίνγκια που παρατάσσονται για να πάρουν το γεύμα τους. «Αυτή η συγκινητική εικόνα μιλάει πραγματικά για την εποχή μας», λέει η Caroline Kenyon, ιδρυτής / διευθυντής των βραβείων. Ελπίζουμε να απολαύσετε και να εκτιμήσετε τη φωτογραφία του Asad και τις υπόλοιπες από αυτές τις νικητήριες εικόνες.  

1. «Μετά την έξοδο» του KM Asad 

Πηγή εικόνας: KM Asad
«Τα παιδιά προσφύγων Ροχίνγκια της Μιανμάρ περιμένουν σε μια ουρά για να μαζέψουν φαγητό σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στο Ukhiya, στο Cox’s Bazar. Σύμφωνα με την UNHCR, περισσότεροι από 742.000 πρόσφυγες Ροχίνγκια έφυγαν από τη Μιανμάρ, οι περισσότεροι προσπαθούσαν να διασχίσουν τα σύνορα και να φτάσουν στο Μπαγκλαντές. «

2. «The Morning Catch» του Zay Yar Lin 

Πηγή εικόνας: Zay Yar Lin
«Τρεις ψαράδες ρίχνουν τα δίχτυα τους στη λίμνη κοντά στη γέφυρα U Bein στο Mandalay της Μιανμάρ.»

3. «Just Desserts» του Thomas Alexander

Πηγή εικόνας: Thomas Alexander
«Ένα μεγάλο φινίρισμα σε αυτήν την εμπνευσμένη γαμήλια γιορτή.»

4. «Bowl of Squash» του Aimee Twigger 

Πηγή εικόνας: Aimee Twigger
Ένα μπολ με φθινοπωρινό σκουός, εμπνευσμένο από τον Βερμέερ. Τους αφήσαμε σε ένα μπολ δίπλα στο παράθυρο πριν από έναν πυροβολισμό και μου άρεσε το φως και τα χρώματα. «

5. «Making Together» του KM Asad 

Πηγή εικόνας: KM Asad
Οι Μουσουλμάνοι προετοιμάζουν μια γιορτή πριν από την προσευχή της Παρασκευής σε ένα πεδίο κοντά στο έδαφος της εκκλησίας κατά την πρώτη ημέρα της τριήμερης μουσουλμανικής συνάθροισης, Biswa Ijtema, στο Tongi κοντά στη Ντάκα του Μπαγκλαντές. «

6. «Olek τρώγοντας τηγανίτες» από την Anna Włodarczyk 

Πηγή εικόνας:  Anna Włodarczyk
«Ο γιος μου Olek τρώει τηγανίτες στο καλοκαιρινό μας σπίτι Kashubian.»

7. «Όταν γεμίζει η κυψέλη» του Xiaodong Sun 

Πηγή εικόνας:  Xiaodong Sun
Πριν από τη συγκομιδή του μελιού, ο μελισσοκόμος αφαιρεί προσεκτικά τις μέλισσες από τις κυψέλες τους, αυτή τη στιγμή σε κάνει να νιώθεις στον κόσμο των μελισσών. Suzhou, επαρχία Jiangsu, Κίνα. «

8. «Octopus Dots» του Nicole Herft 

Πηγή εικόνας: Nicole Herft
Αυτό ήταν για το εστιατόριο Chotto Matte στο Soho. Έπαιξα με την επένδυση έτσι ώστε τα συστατικά να μην αλλάζουν αλλά η εμφάνιση ήταν πιο δραματική. Ήθελα οι σεφ να μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ κουκκίδες διαφορετικού μεγέθους όταν το στυλ των τροφίμων. «

9. «Φαίνεται πάρα πολύ καλό για φαγητό (ακόμα)» από τον Sandy Wood 

Πηγή εικόνας: Sandy Wood
«Ποιος θα πάρει το καλύτερο σουτ; 3 Instagrammers καταγράφουν το φαγητό σε μια εκδήλωση κοινωνικών μέσων. «

10. «Ramen Art» Xueping Du 

Πηγή εικόνας: Xueping Du
«Οι έμποροι καταστημάτων νουντλς εμφανίζουν τεχνικές παρασκευής νουντλς.»

11. «Περιμένοντας τον Ήλιο» του Nhan Do Thanh 

Πηγή εικόνας:  Nhan Do Thanh
Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στην επαρχία Tay Ninh του Βιετνάμ. Αυτό δείχνει μια παραδοσιακή βιετναμέζικη παραδοσιακή δουλειά – κάνοντας τον Bánh Tráng. Είναι φτιαγμένο με αλεύρι, γαρίδες, αλάτι και σουσάμι και είναι ένα βιετναμέζικο αγαπημένο. «

12. «Φυτικός Σταθμός» του Zay Yar Lin 

Πηγή εικόνας: Zay Yar Lin 
«Ένας πολύχρωμος πάγκος λαχανικών με διάφορα είδη φρούτων και λαχανικών σε μια νυχτερινή αγορά σε έναν κρυφό δρόμο του Γιανγκόν της Μιανμάρ.»

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΓΚΟΛΕ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΤΡΑΣ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΓΚΟΛΕ.
(https://patrals.gr/archives/3053)

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού, η πρόταση αποδοχής της δωρεάς μουσικών οργάνων και άλλων προσωπικών αντικειμένων του λαϊκού καλλιτέχνη Μπάμπη Γκολέ, από την αδελφή του Θεώνη Γκολέ
Πρόκειται για 51 μουσικά όργανα, μεταξύ των οποίων, ξύλινες κιθάρες (προϊόν ιδιοκατασκευών), μαντολίνα, μπουζούκια τρίχορδα, επιτραπέζιες κιθάρες, μπαλαλάϊκες, τζουράδες, χάλκινα πνευστά, ξύλινα αρμόνια, ούτι αραβικής τεχνοτροπίας, μπάντζο μεταλλικό και ξύλινο, ούτι τουρκικής τεχνοτροπίας, κιθαρόνι, τρομπέτα χάλκινη, ακορντεόν τούρκικο (ξύλινο), μεταλλόφωνο, ψαλτήρι (Βυζαντίου) ξύλινο, σαντούρι, παλαιό σαντούρι, πιανάκια, τετράδια μουσικής, και τιμητικές πλακέτες.
Είχε προηγηθεί η διαδικασία καταγραφής από την διοίκηση και τους εργαζόμενους στον Πολιτιστικό Οργανισμό, των μουσικών οργάνων και της βιβλιοθήκης του Μπάμπη Γκολέ. Ο Δήμος Πατρέων θα διαθέσει κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, όπου θα φιλοξενήσει τα σχετικά εκθέματα.
Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, ευχαριστεί θερμά την Θεώνη Γκολέ, η οποία προτίθεται το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει στην προσφορά και άλλων προσωπικών αντικειμένων και μουσικών οργάνων του αείμνηστου λαϊκού καλλιτέχνη.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στη σκηνή, παίζει ένα μουσικό όργανο, κιθάρα, νύχτα και εσωτερικός χώρος
ΥΓ: Γειτονάκια με τον Μπάμπη, Ταμπαχανώπουλα Πατρινόπουλα, τον θαυμάζαμε τον καμαρώναμε μα πάνω από όλα τον αγαπάγαμε,

Κορονοϊός: 97 τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα τις τελευταίες τέσσερις μέρες. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3049.

Κορονοϊός: 97 τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα τις τελευταίες τέσσερις μέρες

Κορονοϊός: 97 τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα τις τελευταίες τέσσερις μέρες
 Κατακόρυφη άνοδος των κρουσμάτων του κορονοϊού στην χώρα μας σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιευμένη έκθεση επιτήρησης την Πέμπτη 4 Ιουνίου. 97 είναι τα νέα και συνολικά ανέρχονται στα 3.049. Οι νεκροί είναι 182 συνολικά.

Αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα, αφού τα νέα κρούσματα ανέρχονται στα 97, σύμφωνα με την γραπτή ενημέρωση του υπουργείου Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3049, εκ των οποίων το 55.2% αφορά άνδρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Σήμερα ανακοινώνουμε 97 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιευμένη έκθεση επιτήρησης (την Πέμπτη 4 Ιουνίου). Από τα 97 κρούσματα, τα 30 αφορούν ταξιδιώτες από το εξωτερικό, και τα 29 εντοπίστηκαν στο πλαίσιο οργανωμένων μαζικών ελέγχων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3049, εκ των οποίων το 55.2% αφορά άνδρες.

690 κρούσματα (22.6%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1735 (56.9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

10 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 75 ετών. 4 (40.0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 80.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 115 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 182 θανάτους συνολικά στη χώρα. 55 (30.2%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑΣ): ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΔΡΟΜΟΙ.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΔΡΟΜΟΙΗ εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κοντινό πλάνο
Γιάννης Παρασκευόπουλος (Πηγαδούλιας), δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας με την “Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία”Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Τριφυλίας ...
Η αγροτική οδοποιία στο δήμο Τριφυλίας είχε εγκαταλειφθεί. Ένα χρόνο μετά την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής η εικόνα των αγροτικών δρόμων παραμένει κακή. Τα προβλήματα είναι έντονα σε όλα σχεδόν τα χωριά της ορεινής και ημιορεινής ζώνης. Αναφέρω
για παράδειγμα Αετό, Αγαλιανή, Μουριατάδα, Βάλτα, Πυργάκι. Τα ίδια παρατηρούνται και σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας, όπως τα Φιλιατρά.
Οι δρόμοι στο συνολό τους παραμένουν ασυντήρητοι και άκρως επικίνδυνοι, καθώς έχουν στενέψει από τα κλαριά και τα βάτα, για τους διερχόμενους αγρότες, κτηνοτρόφους και ιδιοκτήτες περιουσιών.
Πολλές φορές στο δημοτικό συμβούλιο αλλά και στον τύπο έχουμε θέσει το θέμα της συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας.
Η απάντηση του κ. δημάρχου ήταν πως τα μηχανήματα του δήμου θα δώσουν λύση.
Δυστυχώς, δεν την έχουμε δει ακόμα.
Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αγροτική οδοποιία.
Δεν πρέπει να απογοητεύουμε τους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει στα χωριά μας και αγωνίζονται να ζήσουν.
Πρέπει να διευκολύνουμε όσους έχουν περιουσίες να μπορούν να τις επισκέπτονται και να τις φροντίζουν και να μην αφήνουμε να υποβαθμίζεται η αξία των ιδιοκτησιών.
Πρέπει να αποκατασταθεί η ασφάλεια των διερχομένων αυτοκινήτων και ανθρώπων.
Οι αγροτικοί μας δρόμοι επιβάλλεται να είναι σε άριστη κατάσταση, ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί λειτουργούν και ως ζώνες πυρασφάλειας και προστασίας της φύσης.
Πρέπει να αξιοποιηθούν, οργανωμένα και όχι ρουσφετολογικά, σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων τα μηχανήματα του δήμου, να διατεθεί μέρος της ΣΑΤΑ που αναλογεί, για τις ανάγκες των δημοτικών ενοτήτων και να αξιοποιηθεί και η εργολαβία του
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ.
Θα πρέπει, επίσης, να έχουμε έναν αναλυτικό απολογισμό, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, για τις εργασίες που έγιναν, σε κάθε χωριό και πόλη, με την περσινή μεγάλη εργολαβία των 300 χιλιάδων ευρώ.

«Η Πολιτική Ιστορία του Ν. Μεσσηνίας 1974-2014», του Νικόλαου Π. Νικολακόπουλου.

 

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΤΙΤΑΝΑΣ το πρώτο βιβλίο του Νικόλαου Π. Νικολακόπουλου, με τίτλο «Η Πολιτική Ιστορία του Ν. Μεσσηνίας 1974-2014».
Στις 326 σελίδες του βιβλίου παρατίθεται η πολιτική ιστορία του Ν. Μεσσηνίας, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τις βουλευτικές εκλογές των μεταπολιτευτικών χρόνων (1974-2014). Στο διάστημα αυτό διενεργήθηκαν δέκα πέντε εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη των κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων, οι οποίες καταγράφονται και αναλύονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου. Σε κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνονται, συνοπτικώς, τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Ελληνική Επικράτεια (κόμματα, έδρες, ποσοστά κ.λπ), αναλυτικώς τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στο Ν. Μεσσηνίας, όλες οι ψήφοι των υποψηφίων βουλευτών όλων των συμμετεχόντων συνδυασμών, τα βιογραφικά σημειώματα των εκλεγμένων αντιπροσώπων και πλούσιο υλικό (φωτογραφίες, εξώφυλλα των εφημερίδων της Μεσσηνίας, ψηφοδέλτια κομμάτων, δηλώσεις, προεκλογικό υλικό υποψηφίων, ομιλίες, εκλογικά βιβλιάρια, κοινοβουλευτικό έργο κ.λπ).

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ.

Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας «Η Πρόοδος» <info@eskyparissias.gr>
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣΚυπαρισσία: Πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος

Μέτα τις πρόσφατες εξελίξεις και την αναβολή της Λευκής Νύχτας Κυπαρισσίας που διεξάγεται παραδοσιακά το Σάββατο του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος και βάση των νέων συνθηκών και αναγκών που προκύπτουν, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

– Σάββατο 06/06/2020
08:00 – 14:00 & 18:00 – 22:00 *
* Ελεύθερο, προαιρετικό άνοιγμα εμπορικών και λοιπών καταστημάτων λιανικής
– Κυριακή 07/06/2020
Κλειστά
– Δευτέρα 08/06/2020
Κλειστά *
* Κατ΄ έθιμο αργία

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ουδεμιά τουριστική ή άλλης μορφής άδεια λειτουργίας καταστήματος υπάρχει στο σύνολο της πόλης μας. Το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων εκδίδεται βάση της κείμενης νομοθεσίας και δεν είναι θέμα επιλογής.
Τα καταστήματα υποχρεούνται να τηρούν το ωράριο, βάση νομοθεσίας, στα πλαίσια του υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού, και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από το σύνολο των μελών μας και συνάδελφών μας.
Ουδείς έχει την διάθεση για προστριβές με συναδέλφους, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρο για το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας.
Τα καταστήματα που έχουν πάνω από έναν ΚΑΔ και υπάρχουν ΚΑΔ στην επιχείρηση τους που τους δίνεται η δυνατότητα να είναι ανοιχτά, βάση νομοθεσίας, θα πρέπει να ξεχωρίσουν τα εμπορεύματα και προϊόντα τους και να είναι σε εμφανή θέση, αυστηρά μόνο όσα ο νόμος περί Κυριακών & Αργιών επιτρέπει.
Συνάδελφοι τούτη την δύσκολη για όλους ώρα θα πρέπει να λειτουργήσουμε συνολικά και συλλογικά, με αλληλεγγύη, σεβασμό ο ένας προς τον άλλον και στα πλαίσια του υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού.
Αρμόδιες υπηρεσίες να εποπτεύσουν την αγορά για την τήρηση της νομιμότητας της αργίας της Κυριακής καθώς και της αργίας του Αγίου Πνεύματος είναι, το Α.Τ. Τριφυλίας, καθώς και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας όπου και ο καθείς μπορεί να απευθυνθεί σε περίπτωση κρουσμάτων από συναδέλφους αθέμιτου ανταγωνισμού και μη τήρησης του ωραρίου λειτουργίας βάση νομοθεσίας.

Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας

«Ούτε δεκάρα στις χώρες του Νότου». Xα χα χα …νάταν η ζήλια …ψωρα.

ΣΑΛΟΣ: Εξώφυλλο ολλανδικού περιοδικού κοροϊδεύει τους Έλληνες – «Τεμπέληδες του νότου»

Το Ολλανδικό περιοδικό Elsevier με ένα εξώφυλλο που έχει τίτλο «Ούτε δεκάρα στις χώρες του Νότου» παρουσιάζει με ειρωνικό τρόπο τους Έλληνες και όλους τους νότιους Ευρωπαίους ως τεμπέληδες και μη παραγωγικούς, με αφορμή το πακέτο στήριξης 500 δισ ευρώ που πρότειναν Μέρκελ -Μακρόν για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στην προσπάθειά του να στηλιτεύσει την πρόταση της Κομισιόν, το εξώφυλλο παρουσιάζει στο πάνω μέρος του Βόρειους να εργάζονται σκληρά σε εργοστάσια, την ώρα που τα χρήματα πέφτουν βροχή στο νότο, όπου ένας στερεοτυπικός τεμπέλης νότιος πίνει καφέ και κρασί (μαζί!) και λιάζεται χαζεύοντας μια καλλονή με μαγιώ που είναι προσηλωμένη στο κινητό της.

Μάλιστα στο εξώφυλλο τους έχουν έναν νοτιοευρωπαιο προφανώς… Έλληνα με το τάβλι του και τον καφέ του ενώ… η νοτιοευρωπαιά Ελληνίδα λιώνει τα σόσιαλ μίντια.

Ωστόσο, οι Πορτογάλοι απάντησαν με το ίδιο νόμισμα, αλλά με μια διαφορά:

Στο πάνω μέρος της σελίδας και στη θέση αυτών που πασχίζουν στο εργοστάσιο είναι μετανάστες από το νότο που μετακόμισαν στο Βορρά λόγω της ανεργίας στην περιφέρεια.

Και στη θέση αυτών που λιάζονται ένα ζευγάρι βορειοευρωπαίων εγκαυματιών από τον ήλιο της Μεσογείου όπου κάνουν τις διακοπές τους. Το χρήμα ρέει τώρα από τους Νότιους στους Βόρειους.