ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ.

 «12η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2020»
1. Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για το
χρονικό διάστημα έως την 31-12-2022(Σχ. ΑΕΠΖ και ΑΟΕ)
2. Έγκριση της με αριθ.10/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας με θέμα: «Κανονισμός Άρδευσης Κοινότητος Αρμενιών( 2-2020 ΑΤΚ Αρμενιών)».
3. Τροποποίηση Προυπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας έτους 2020(Έγκρ. της αριθ.94/2020ΑΟΕ)
4. Συγκρότηση Επιτροπών για την οργάνωση άρδευσης έτους 2020 των Κοινοτήτων: Κυπαρισσίας- Αρμενιών-Βρυσών-Σπηλιάς- Στασιού για το έτος 2020.
5. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής και εκκαθάρισης του έργου: «Πρόσθετες εργασίες για την αδειοδότηση ζωαγοράς Κοπανακίου».
6. Έγκριση σύναψης σύμβασης για ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κεντρικά σημεία του Δήμου Τριφυλίας.
Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 και σύμφωνα και με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 5/Α΄/11-03-2020), η λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα θα γίνει δια περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67
του Ν.3852/201
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δήμος Οιχαλίας: «Αιτήματα ιδιοκτητών καταστημάτων για παραχώρηση πρόσθετου κοινοχρήστου χώρου».

dimos oixalias logo | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ«Αιτήματα – προτάσεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος για παραχώρηση πρόσθετου κοινοχρήστου χώρου»
Ο Δήμος Οιχαλίας με γνώμονα τη στήριξη των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενόψει της επαναλειτουργίας τους και βάσει του ψηφισθέντος Νόμου 4688/2020 και συγκεκριμένα του άρθρου 65 «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος(ΚΥΕ)», καλεί τους ιδιοκτήτες των εν λόγω
καταστημάτων οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σε πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο, όπως καταθέσουν τα αιτήματα-προτάσεις τους, έως τη Παρασκευή 29/5/2020(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2
ος όροφοςκ.Κουμουνδούρου) συνοδευόμενα από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Άδεια λειτουργίας
2. Άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου
3. Σκαρίφημα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Η συμμετοχή των ιδιοκτητών είναι απαραίτητη, προκειμένου να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη για την επανεκκίνηση του τομέα της οικονομίας τον οποίο εκπροσωπούν

ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΑ. ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Α. ΔΡΙΜΗ

ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΑ
– Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα –

του Δημήτρη Α. Δριμή, δημοτικού συμβούλου Τριφυλίας, επικεφαλής της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας”

Στα παραδοσιακά παζάρια συμμετείχαν και συμμετέχουν οι γυναίκες είτε ως αγοράστριες, είτε ως πωλήτριες, είτε ως επισκέπτριες, είτε και με τις τρείς ιδιότητες. Τα παζάρια δημιουργούσαν και δημιουργούν ένα χώρο διεξόδου, επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, ευθύνης και ελευθερίας. Μια διάσταση των παζαριών ήταν, παλιότερα, και η λειτουργία τους ως χώρου προκαθορισμένης συνάντησης, πιθανών, μελλόνυμφων.

Το Παζάρι του Κοπανακίου λειτούργησε, στην ιστορική του διαδρομή, και ως χώρος συνάντησης πιθανών μελλόνυμφων.
Οι τοπικές αγροκτηνοτροφικές κοινωνίες ήταν συντηρητικές. Η θέση της γυναίκας δεν ήταν η καλύτερη. Σπάνια επέλεγαν οι νέοι και οι νέες τον/ην σύντροφο της ζωής τους.
Τον πρώτο λόγο είχαν οι οικογένειες ενώ οι προξενητάδες έπαιζαν κυρίαρχο ρόλο. Κανόνιζαν με τις οικογένειες να γίνει η πρώτη, με τα βλέμματα, συνάντηση των πιθανών μελλόνυμφων στο Παζάρι.

Η πολυκοσμία του Παζαριού καθώς και η αυτονότη παρουσία όλου του πληθυσμού στο παζάρι δεν προκαλούσε υποψίες. Διασφαλιζόταν έτσι η μυστικότητα και η προστασία από αδιάκριτα μάτια της οπτικής, καταρχάς, συνάντησης των νέων, αλλά και, κυρίως, η προστασία της νέας κοπέλας και της οικογένειάς της, από, πιθανό, κοινωνικό στιγματισμό.
Αν η πρώτη εντύπωση ήταν θετική το πράγμα προχώραγε παρακάτω και επισημοποιείτο.

Οι παρακάτω μαρτυρίες, που αναφέρονται στο παζάρι του Κοπανακίου, είναι χαρακτηριστικές.

«Ήτανε επίσης η Κυριακή με το Παζάρι στο Κοπανάκι ημέρα και τόπος συνάντησης υποψηφίων για προξενιά, όπως γινόταν τότε. Οι περισσότεροι γάμοι ήταν αποτέλεσμα συνοικέσιου ή προξενιού δηλαδή την γνωριμία τρίτου, ο οποίος έφερνε σε επαφή τους γονείς με το γαμπρό και τη νύφη, για να συναντηθούν οι νέοι, να συζητήσουν και να υπάρξει, η πρώτη γνωριμία, αν αρέσει ο ένας στον άλλο. Μάλιστα υπήρχαν και επαγγελματίες συμπεθεροφτιάχτες οι οποίοι ήξεραν ποια τακτική θα εφάρμοζαν για να πάει καλά το συνοικέσιο και να καταλήξει σε γάμο των υποψηφίων, αφού κανόνιζαν με προφορική καταρχάς συμφωνία την προίκα σε χρήματα και χωράφια ή σπίτια». 1

«…. μου έφερε στο νου τους πρωϊνούς πελάτες στο κουρείο του πατέρα μου από τα γύρω χωριά, που είχαν βάλει τα καλά τους για να δούν τη νύφη από το προξενιό. Διότι ήταν εύκολο η πρώτη συνάντηση να γίνει στην πολυκοσμία του Παζαριού παρά στα αδιάκριτα βλέμματα της μικρής κοινωνίας του χωριού. Πολλές φορές η πρώτη συνάντηση των μελλονύμφων είχε θετικό αποτέλεσμα και τότε άκουγες μεσημεριάτικα τραγούδια στις ταβέρνες – εστιατόρια και τους περαστικούς να σχολιάζουν «πέρασαν δακτυλίδια» ………». 2

«Σε συζητήσεις των μεγάλων άκουγα συχνά τη φράση: – Θα ιδωθούνε την Κυριακή στο παζάρι. (…………)
Σύμφωνα με τις αρχές και τις αντιλήψεις της εποχής, η συνάντηση αυτή έπρεπε να πραγματοποιηθεί με κάθε μυστικότητα για να μην εκτεθούν ενδεχομένως άσκοπα, σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας, οι μελλόνυμφοι και ιδιαίτερα η νύφη. Αχ, αυτή η άπλερη, η φοβισμένη, η υποταγμάνη νύφη, το πιο σημαντικό και ταυτόχρονα το πιο τραγικό πρόσωπο του δράματος, που παιζόταν στο κυριακάτικο ανοιχτό θέατρο του παζαριού…. Δεν υποδυόταν το ρόλο κάποιας άλλης. Πρωταγωνιστούσε στο προσωπικό της δράμα, σ` αυτό που τις είχαν ορίσει οι μοίρες και οι άνθρωποι. -Την είδατε μωρέ τη νύφη, τι λογιά είναι, σας άρεσε; αντηχεί ακόμα στ’ αυτιά μου η σκληρή ερώτηση. ……». 3

Ο Π. Μελτέμης, στο ποίημά του με τίτλο “Χτίσιμο Εκκλησιάς”, αποτυπώνει ποιητικά το προξενιό και το θεσμό της προίκας τη δεκαετία του `50.
Υμνεί την ομορφιά της νύφης «κι είναι η κορίτσα σαν αφρός που ο ήλιος δεν την είδε». Αναφέρεται στη λειτουργία του Παζαριού ως τόπου όπου θα πρωτοϊδωθούν οι νέοι αλλά και στον πρώτο λόγο των οικογενειών, των συμπεθέρων. Στα λογοδοσήματα αλλά και στις ευχές, με το σήκωμα του ποτηριού του κρασιού, στην ταβέρνα του Κουτσού, εφόσον όλα πάνε καλά. Στην αρρεβώνα, που θα γίνει και το γάμο που θα ακολουθήσει το Πάσχα.

«Στείλαν του Νάσιου προξενειά, του τάζουν προίκα τόση,
κι είναι η κορίτσα σαν αφρός που ο ήλιος δεν την είδε.
Την Κυριακή θα την ιδεί που θάρθει στο παζάρι
και θα `βρεί τους συμπέθερους και θαν τα κανονίσουν.
Θα πιούνε μέσα στου Κουτσού και θαν τους ευχηθούνε
κι η αρρεβώνα θα γενεί και τη Λαμπρή η χαρά τους.». 4

Σημειώσεις:
1. Γραπτή μαρτυρία του Δημήτρη Μητρόπουλου, στο συντάκτη του κειμένου.
2. Γραπτή μαρτυρία του Μπάμπη Πατσούρη, στο συντάκτη του κειμένου.
3. Πέτρος Μπίκος, Μεσσηνιακές Δημιουργίες, Δ` τόμος, Καλαμάτα 2012
4. Π. Μελτέμης, “Τα Χωριάτικα”, Αθήνα, 1957.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, φρούτο, υπαίθριες δραστηριότητες και φαγητό
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο
Η εικόνα ίσως περιέχει: πίνακας, παπούτσια, φαγητό και εσωτερικός χώρος

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ: Απεφάσισε ὅπως τελεσθεῖ Πανηγυρική Ἀναστάσιμη ἀκολουθία, κατά τήν Ἀπόδοσιν τῆς Μεγάλης  Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, δηλαδή  κατά τό μεσονύκτιον μεταξύ Τρίτης 26ης πρός Τετάρτην 27ην Μαΐου 2020.

Η Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας απαγορεύει την περίθαλψη αδέσποτων στον ...

       Ὑπενθυμίζομεν ὅτι  σύμφωνα μέ τήν 3016 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδους της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα :  «Περί τῶν Ἀποφάσεων τῆς 1.4.2020 ὥς πρός τό ζήτημα τοῦ  κορωνοϊοῦ Covid 19» ἀπεφάσισε ὅπως τελεσθεῖ Πανηγυρική Ἀναστάσιμη ἀκολουθία, κατά τήν Ἀπόδοσιν τῆς Μεγάλης  Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, δηλαδή  κατά τό μεσονύκτιον μεταξύ Τρίτης 26ης πρός Τετάρτην 27ην Μαΐου 2020, προκειμένου νά μήν μείνουν ἀμέτοχοι τῇς Μεγάλης αὐτῆς Λαμπρᾶς Πανηγύρεως καί Θείας Λειτουργίας ὅσοι πιστοί  ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν, ἀφοῦ  κατά τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα κατέστει ἀδύνατη ἡ παρουσία τους στούς ναούς.  Τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν  Ἀκολουθιῶν  ἔχει ὥς ἐξῆς :

      Τό βράδυ της Τρίτης 26ης Μαΐου 2020 καί ὥραν 11ην μ.μ. θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ  ὅπως γίνεται  τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Στίς 11:45 θά γίνει ἡ μετάδοσις τοῦ Ἁγίου Φωτός καί στίς 12:00 θά τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως μέ πανηγυρική κωδωνοκρουσία καί ἐν συνεχεία ὁ Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα.

                         ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ: ΨΗΦΙΖΩ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ. ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ …ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ …

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατα τον Γιάννη Μερκούρη ...

Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου: 75/30-3-2020 άρθ.40 παρ.5 και 84/13-4-2020 άρθ.30 και Ν.1069/1980 ,όμως:

Διατρέχει όλο το σκεπτικό της απόφασης της ΔΕΥΑΤ μια προχειρότητα και μια αγωνία να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για την εξασφάλιση της οικονομικής ενίσχυσης ,χωρίς να προσεγγίζονται με ρεαλισμό οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΤ διογκώνονται και κάποιες δεν εντάσσονται στις λειτουργικές. Ενέργειες αλλεπάλληλες και σε κάθε νέα να υπάρχει και διαφοροποίηση στο ύψος του αιτούμενου ποσού. Επτακόσιες χιλ., τριακόσιες σαράντα οκτώ, διακόσιες ενενήντα και διακόσιες μια εξακόσια έξι ευρώ (201.606,67Ευρώ)

Το μεσημέρι της Τετάρτης εισήγηση προς την οικονομική Επιτροπή, το μεσημέρι της Πέμπτης επανάληψη σε ορθή. Απόφαση που έχει ημερομηνία 15-05-2020 και είχε εισαχθεί ως εκτός ημερήσιας Διάταξης θέμα και σε όλες στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής ήλθε θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Ως στοιχείο της προχειρότητας θα αναφέρω και την απουσία από τις με περιφορά συνεδριάσεις δύο μελών του Δ.Σ, έμπειρων Δημοτικών Συμβούλων. Γιατί άραγε ; Είναι τυχαίο;

Όσον αφορά την ουσία του σκεπτικού της απόφασης και τα επιχειρήματα ενίσχυσης του αιτήματος, δεν νοούνται λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης η προμήθεια των αναλώσιμων υλικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, όπως και η δαπάνη συντήρησης των αντλιοστασίων για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Λειτουργικές δαπάνες είναι αυτές που προσδιορίζονται στις Π.Ν.Π και δεν είναι άλλες από τη μισθοδοσία του προσωπικού(47.000ευρώ μηνιαίως). αναλώσιμα υλικά κα υλικά αποκατάστασης βλαβών για το χρόνο, όμως, των περιοριστικών μέτρων. Οι περιορισμοί, ευτυχώς, αίρονται και η κανονικότητα επανέρχεται. Αξίζει να αναφέρω ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο(135.000 ευρώ το μήνα)Ανοίγοντας και η ταμειακή υπηρεσία τα οικονομικά της επιχείρησης θα έχουν καλύτερη εξέλιξη.

Δεν συντρέχουν ,λοιπόν ,λόγοι δανεισμού της ΔΕΥΑΤ, άλλες σκοπιμότητες θέλει να εξυπηρετήσει η ενίσχυση και αυτές είναι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί έξω από μελέτες και προγραμματισμό. Οι διακόσιες δώδεκα χιλιάδες(212,000) ευρώ στο ταμείο της επιχείρησης,σήμερα, είναι αρκετές και ικανές να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες. Δεν συντρέχουν ,επομένως, λόγοι να επιβαρύνουμε τη ΔΕΥΑΤ με επιπρόσθετες υποχρεώσεις. Ας μην ξεχνάμε την οφειλή της στο Δήμο.

Για τους λόγους αυτούς ψηφίζω ΚΑΤΑ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ …ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Κ.Α 00.6117.02. Αμοιβές για εργασίες εσωτερικού ελέγχου για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλείδων ασφαλείας στη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας»: Η πρότασή σας δεν είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στο Ν.4270/28-06-2014 άρθ.168(ΦΕΚ 143 τ.Α) Εσωτερικός έλεγχος……….»..με το ποσό των 22.320 ευρώ.

Κ.Α 00.6117.03 « Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή με το ποσό 11.780 ευρώ». Να ελέγξει ο ορκωτός λογιστής τι; Τριάντα ,αμφιβάλλω αν είναι και τόσα,τιμολόγια για όλο το χρόνο που θέλετε να γίνει έλεγχος.Επιλεκτικά ως προς το χρόνο λειτουργείτε και εδώ.Δεν έχω αντίρηση στον έλεγχο,διαφωνώ ριζικά στο ποσό,το οποίο θεωρώ υπερβολικό .Όταν ο Δήμος για παρόμοιες εργασίες ελέγχου, που δεν έχουν κανένα στοιχείο σύγκρισης με αυτές του Συνδέσμου, χρειάζονται εννέα χιλιάδες ευρώ. Έχουν εξελιχθεί σε βιομηχανία αυτές οι αναθέσεις σε ορκωτούς λογιστές, Ποιος προυπολογίζει αυτές τις δαπάνες,όλες στο όριο αναθέσεων. Σεβαστείτε τα χρήματα του Δήμου,αφουγκραστείτε τι ακούγεται στην κοινωνία.

Κ.Α 10.6142,02 Επιθεώρηση πιστοποίησης κατά  ISO 9001:2015 ,ISO 10002,ISO 26000  με το ποσό των 24,800 ευρώ».  Με συγχωρείτε, έλεος !!!!. Εδώ και αν είναι διασπάθιση δημόσιου χρήματος με απ΄ευθείας αναθέσεις. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι ο Δήμος για ανάλογες εργασίες δαπανά το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ και για το Σύνδεσμο είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ. Ποιές υπηρεσίες και ποιες διαδικασίες θα διασφαλίσει όταν η  οικονομική και τεχνική διαχείριση γίνεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου ;

Κ.Α 25.7413.02  Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου του έργου βελτίωσης εξωτερικού υδραγωγείου του Συνδέσμου , με το ποσό των 17.360 ευρώ» .

Για το συγκεκριμένο κωδικό πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα διότι  δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει ,ως οφείλετε .Ζητάτε από την Τεχνική Υπηρεσία αν μπορεί να σας συντάξει μελέτες άμεσα και σας απαντά ,φυσιολογικά ,ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε από την Τ.Υ ούτε και από κανέναν άλλο .Ο ι μελέτες αυτές ,μάλιστα για τις οποίες αναφέρετε και ποσά αστρονομικά των 10.000.000 ευρώ, δεν  μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα . Χρησιμοποείτε αυτήν την απάντηση για να δημιουργήσετε κωδικό 17.360 ευρώ για το άνοιγμα φακέλου.Τι θα περιέχει ο φάκελος αυτά που είναι έτοιμα ,το αναφέρετε στην εισήγησή σας και χρειάζονται τόσα χρήματα; Για το άνοιγμα φακέλου δεν σας δήλωσε αδυναμία η Τ.Υ .Το ποσό αυτό είναι εξωπραγματικό.Ποιά έργα θα υποστηρίξει και τι λείπει από τους φακέλους των έργων που διαχειρίζεται η Τ.Υ ;

Γενικά,η προς ψήφιση τροποποίηση διατρέχεται από μια προχειρότητα. Εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ κατανέμονται σε τέσσερις κωδικούς αμφιβόλου αναγκαιότητας και αποτελεσματικότητας. Δεν υπάρχει καμιά τεκμηρίωση του πως προέκυψαν αυτές οι προεκτιμήσεις αμοιβών. Προσπαθείτε να λειάνετε τις αντιδράσεις ,ότι σπαταλάτε άσκοπα χρήματα,με την επωδό στους τέσσερις κωδικούς   ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Ν.4412/2016 .Θα γίνει ο,τι ανάλογο και στο Φορέα είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Ανάλογος πιστεύω ,ήταν και ο προβληματισμός των μελών του Δ.Σ του Συνδέσμου οι οποίοι καταψήφισαν την τροποποίηση και έρχεται  στην οικονομική επιτροπή με ισχνή πλειοψηφία της ευεργετικής διάταξης της ψήφου του προέδρου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή μου παρακαλώ να διαγράψετε από την εισήγηση «..παροχή υπηρεσιών……»τη φράση «…και λόγω του ότι οι συμπολίτες μας πίνουν νερό βλαβερής ποιότητας απαιτείται….» .Αν ,όντως,συμβαίνει κάτι τέτοιο οφείλετε να διακόψετε άμεσα την υδροδότηση.

Για όλους αυτούς τους λόγους ψηφίζω ΚΑΤΑ.

  21/05/2020  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΣΕ …ΨΑΡΙ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΑΤΩ ΜΕΡΗ-ΧΑΛΚΙΑ-ΚΟΥΒΕΛΑ-ΚΥΨΕΛΗ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ-ΚΛΕΣΟΥΡΑ-ΑΜΦΙΘΕΑ-ΚΑΤΩ ΑΜΦΙΘΕΑ-ΡΙΖΟΧΩΡΙ-ΣΙΤΟΧΩΡΙ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ-ΟΙΚ.ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ – ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ.

Αγαπητοί  μας πελάτεςPsinthos.net - Ολιγόλεπτη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος

Η  ανάγκη  εκτελέσεως συγκεκριμένων  τεχνικών  εργασιών  στο δίκτυο που  ηλεκτροδοτεί  την περιοχή σας, μας αναγκάζει να διακόψουμε  την παροχή  ρεύματος το

                 ΣΑΒΒΑΤΟ  23/05/2020

        Από  ώρα         08:00    έως  15:00

  Τα συνεργεία  μας θα καταβάλουν  κάθε  προσπάθεια  ώστε η  εργασία να  τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει  να γίνει  ίσως και  πριν την παραπάνω ώρα.

   Σας  ευχαριστούμε  για  την κατανόηση  και σας υπενθυμίζουμε  ότι θα  Πρέπει  να αποφύγετε  κάθε  επαφή  με  τους αγωγούς που πιθανόν  να βρίσκονται  στο  έδαφος  κατά την  διάρκεια  των  εργασιών,  γιατί αυτή η   επαφή  μπορεί  να  είναι  επικίνδυνη.

  Για  τους ιδίους  λογους  ασφάλειας, επίσης, οι  εσωτερικές  σας  εγκαταστάσεις  θα  θεωρούνται  ότι  ευρίσκονται  συνεχώς  υπό  τάση.

 

Μπορείτε να επισκεφθείτε το site του ΔΕΔΔΗΕ στη διεύθυνση https://siteapps.deddie.gr/outages/public/scheduling.aspx                                 

                           ΠΕΡΙΟΧΕΣ   ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΨΑΡΙ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΑΤΩ ΜΕΡΗ-ΧΑΛΚΙΑ-ΚΟΥΒΕΛΑ-ΚΥΨΕΛΗ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΩ ΔΩΡΙΟ-ΚΛΕΣΟΥΡΑ-ΑΜΦΙΘΕΑ-ΚΑΤΩ ΑΜΦΙΘΕΑ-ΡΙΖΟΧΩΡΙ-ΣΙΤΟΧΩΡΙ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ-ΟΙΚ.ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ – ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ

                                                

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡ.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Ο ΗΡΩΪΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΑ.

Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΑ- Ο ΗΡΩΪΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ- Η ΟΡΝΙΘΟΣΤΗΘΟΣΚΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟΥ. Εργασία: ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΙΠΗΣ, komianos.wordpress.com

Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Γιάννος Γιαννόπουλος  ήταν ο πατέρας του ονομαστού σημαιοφόρου Ηλία Γιαννόπουλου  που υπερετησε υπό τις διαταγές του καπετάνιου Αθανασίου Γρηγορίου μαζί με έναν Κατσικάρη από το χωριό Ψάρι της ορεινής τριφυλίας. Ο Γιάννος άξιος και γεναίος  πολεμιστής είχε πολεμήσει υπέρ της λευτεριάς της πατρίδας μας κατά την επανάσταση του 1769 – 1770. Καταγώταν από το Κρυονέρι (Σαρακινάδα). Είχε μαλώσει με τον τούρκο Αγά της περιοχής για οικονομικούς και οικογενειακούς λόγους, Στον οποίο είχε στείλει ειδοποίηση ότι αν τύχει και συναντηθούν οι δρόμοι τους θα τον χαλάσει. Μετά από αυτό ο Αγάς τον είχε επικυρήξει με μεγάλο χρηματικό ποσό και τον κατεδίωκε. Λιμέρι και κρυψώνα του είχε την περίφημη σπηλιά ή (τρύπα) του Γιαννόπουλου, στα βουνά της Μάλης. Ακόμη και σήμερα οι γεροντώτεροι με αυτό το όνομα την γνωρίζουν και ξέρουν την τοποθεσία. Οσοι την έχουν επισκεφτεί ακόμη και σήμερα μπορούν να δουν ίχνη φωτιάς και απομεινάρια από κόκκαλα τροφής. Εκεί βρίσκαν καταφύγιο οι τσοπαναραίοι σε κακοκαιρίες και σε περίπτωση που τους έπιανε το βράδυ για να προφυλάξουν τα ζωντανά τους. Από εκεί εξορμούσε και έσπερνε τον τρόμο και την κατστροφή στα τούρκικα φουσάτα, μέχρι την ημέρα που στην πόλη των Φιλιατρών  μετά από συννενόηση με τον φίλο και πατριώτη Γιώργη Παναγιώταρο, τον βοήθησε και μπόρεσε να περάσει οικογενειακώς με καϊκι στο νησί της Ζακύνθου. Σαν πέρασαν στο νησί οι κάτοικοι τους δέχτηκαν με αγάπη και ζεστασιά, το μέρος που κτίσαν το κονάκι τους το ονόμασαν χωριό Σαρακινάδου προς τιμήν της γενναιότητας του Γιάννου. Σε αυτό το μέρος άφησε την τελευταία του πνοή. Τα παιδιά του επέστρεψαν στην Τριφυλία το 1821 για να λάβουν μέρος στην επανάσταση.Μεταξύ των παιδιών του ήταν και ο Ηλίας Γιαννόπουλος.

ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ- ΚΑΙ Η ΟΡΝΙΘΟΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟΥ.

Ο Ηλίας Γιαννοπουλος ένα από τα παιδιά του Γιάννου, το 1821 γύρισε με την οικογένειά του στην Ορεινή Τρυφυλία και πολέμησε σαν σημαιοφόρος του οπλαρχηγού Θανάση Γρηγορίου. Γεναίος πολεμιστής πήρε μέρος σε πολλές συμπλοκές με τους τουρκαλβανούς. Τέλος έλαβε μέρος στις 20 Μαίου 1825 στην περίφημη μάχη στο

ΟΡΝΙΘΟΣΤΗΘΟΣΚΟΠΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΙΠΗΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ

Μανιάκι. Λέγεται ότι πριν οκτώ με δέκα μέρες είχε επισκεφτεί την οικογένειά του. Αφού αποφάγανε η μάνα του πήρε στα χέρια της το κόκκαλο από το στήθος της κότας που είχαν φάει και με τρεμάμενα χέρια προσπάθησε να μαντέψει τα μελλούμενα διαβάζοντας τα σημάδια του. Απότομα έχασε τον κόσμο γύρω της, το πρόσωπό της χλωμιασε, όμως δεν είπε λέξη… η νύφη της αισθανόμενη ότι κάτι κακό είχε μαντέψει στην «ορνιθοστηθομαντεία» όπως την ονομάζουνε, δεν είπε τίποτα εκείνη την ώρα αλλά σαν συναντήθηκε αργότερα με την πεθερά της την ώρα που πλένανε τα πιάτα, έμαθε πως στο κόκαλο του στήθους της κότας τα σημάδια ήταν άσχημα, οι γραμμές του σκοτεινές και έδειχναν θάνατικό! Συνεννοήθηκαν με την νύφη της να κάνει την βαριά άρρωστη για αρκετές ημέρες μήπως και γίνει αιτία αυτό για να μην πάει στο Μανιάκι ο Λιάκος μέχρι και της περάσει η «θέρμη». Όμως είχε δώσει τον λόγο του στον Γρηγορίου και στους συμπολεμιστές του να παραβρεθεί στη μάχη στο Μανιάκι. Πριν έρθει το μούσγομα, φόρεσε την καλή φρεσκοπλυμένη στολή του. Η μάνα του στην πόρτα μαζί με την γυναίκα προσπάθησαν μάταια να τον κρατήσουν κοντά τους σαν τις αποχαιρετούσε για να πάει να συναντήσει τους συντρόφους του,λέγοντάς του το σχετικό δημοτικό τραγούδι: ΛΙΑ ΜΑΣ ΤΙ ΟΡΔΥΝΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΒΑΖΕΙΣ Τ΄ ΑΡΜΑΤΑ ΣΟΥ; / ΛΙΑΚΟ ΣΕ ΓΑΜΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΣ ΜΗΔΕ ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙ…/ΕΓΩ ΠΑΩ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΩ!/ ΚΙ ΑΝ ΑΠΟΘΑΝΕΙΣ ΔΥΣΜΟΙΡΕ ΛΙΑΚΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΕ ΚΛΑΨΕΙ; /ΘΕ ΝΑ ΜΕ ΚΛΑΨΕΙ Η ΝΥΧΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΦΕΓΓΑΡΙ / ΘΕ ΝΑ ΜΕ ΚΛΑΨΕΙ Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΟΛΙΑ ΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ/ ΘΕ ΝΑ ΜΕ ΚΛΑΨΟΥΝ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ. Και ύστερα βάζοντας φτερά στα πόδια του μέσα από μυστικά μονοπάτια και στενά περάσματα κίνησε να συναντήσει το πεπρωμένο του στη περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Η μάνα του  μετά την μάχη σαν έμαθε για το κακό που βρήκε τον γιο της, επήγε στον τόπο του χαμού παίρνοντας μαζί της κρασί και λάδι για να καθαρίσει το σώμα του νεκρού παιδιού της. Τον βρήκε μαυρισμένο από την κάπνα του μπαρουτιού και δίπλα το σπαθί του σπασμένο από την μανία της μάχης. Μοιρολογώντας καθάρισε τις πληγές του με τα δάκρυά της, έπλυνε το σώμα του με κρασί, το άλειψε με λάδι και μετά τον μετέφερε από εκεί μέχρι το χωριό στην πλάτη της, «ζαλιά». Από το πολύ βάρος και την κούραση έμεινε πιασμένη – κυρτή και καμπουριασμένη για όλη την υπόλοιπη ζωή της! Ο θρήνος και το μοιρολόϊ μάνας και της γυναίκας του ράγιζαν καρδιές σε όλη την Ορεινή Τριφυλία! Το μοιρολόϊ τους  έγινε τραγούδι αργότερα που το τραγουδούσαν με περηφάνια οι συχωριανοί τιμώντας την ανδρειωσύνη και τον ηρωϊκό του αγώνα. Σ΄ΟΥΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΞΑΣΤΕΡΙΑ / Σ’ ΟΥΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΗΛΙΟΣ / ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΑΣ ΤΑ ΒΟΥΝΑ / ΒΑΡΙΑ ‘ΝΑΙ ΣΚΟΤΙΣΜΕΝΑ / Ο ΛΙΑΚΟΣ ΕΛΑΒΩΘΗΚΕ / ΠΟΘΑΝΕ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ / ΤΟΝ ΚΛΑΙΕΙ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ Η ΓΛΥΚΕΙΑ / ΚΑΙ Η ΔΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ / ΣΗΚΩ ΡΕ ΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΓΛΥΚΕ/ ΚΑΙ ΜΗΝ ΒΑΡΙΟΚΟΙΜΑΣΑΙ / ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ / ΚΑΙ ΟΥΛΟ ΤΟ ΝΤΟΥΒΛΕΤΙ…

Ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης αναφέρει: Ο Ηλίας Γιαννόπουλος υπηρέτησε σπουδαίως καθ΄όλον τον αγώνα(Ιστορικαί αλήθειαι σελ.261)

Ο Φωτάκος αναφέρει το περιστατικό,  Εφθάσαμε εις το αλώνι του    Κολοκοτρώνη. Τα σώματα ήρχοντο το ένα κατόπιν του άλλου. Ο Γρηγοριάδης είχε τότε τον περίφημο σημαιοφόρο του Ηλίαν ονομαζόμενον, όστις διεκρίθει κατά την μάχην ταύτην δια την παληκαριά του, ήτις ήτο γνωστή εξ άλλων προηγουμένων πολέμων                                                                                         (Απομνημονεύματα 5ον βιβλίον σελ. 102).

Ο Αμβρόσιος Φραντζης  γράφει: Εις εκείνη την μάχη διεκρίθη ο σημαιοφόρος Γιαννόπουλος εκ Κυπαρισσίας, το ατρόμητο παλληκάρι…(Β΄τόμος σελ. 381-382).  

Πηγή : Αποσπάσματα από το βιβλίο «Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ» του Κοσμά Εμμ. Αντωνόπουλου (σελ. 397-398).

Εργασία του : ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΠΙΠΗ, komianos.wordpress.com

Mια χαρούμενη περιοδεία σε όλο τον κόσμο του χορού.

Πώς μοιάζει ο Χορός σε όλο τον κόσμοGallery / Ομάδες: Ιαπωνική Εβδομάδα στην Αθήνα (2019)

Όλοι αγαπούν το νόστιμο φαγητό, αλλά ο ορισμός για αυτό είναι διαφορετικός σε όλο τον κόσμο … είναι το ίδιο με το χορό! Ο χορός είναι μια μορφή τέχνης που μπορεί να εκφράσει οποιοδήποτε συναίσθημα, και όταν γίνεται αυθόρμητα, σε μια μεγάλη ομάδα, είναι πραγματικά το καθολικό σημάδι για τη χαρά. Αλλά οι πραγματικές χορευτικές κινήσεις φαίνονται αρκετά διαφορετικές ανάλογα με το μέρος του κόσμου που βρίσκεστε. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για μια χαρούμενη περιοδεία σε όλο τον κόσμο του χορού.

Κουβανοί μουσικοί και υμνούν την Αθήνα και την ιστορία της …μόνο που είναι στα Ισπανικά, οπότε …

Το ανεβάζω ειδικά για τον Θανάση, τον γιο μου, που διδάσκει Ισπανικά.

Η ιστορία της Αθήνας από την εποχή του Περικλή μέχρι τη γερμανική κατοχή έγινε τραγούδι με κουβανέζικο ρυθμό από το ελληνο-κουβανέζικο συγκρότημα Santa Palabra.

Με φόντο τα ωραιότερα μέρη της πόλης μας όπως τον πεζόδρομο του Θησείου, το Λυκαβηττό και φυσικά την Ακρόπολη, το ελληνο-κουβανέζικο συγκρότημα Santa Palabra αφερώνει το νέο του τραγούδι στην Αθήνα.

Η ιστορία της Αθήνας από την εποχή του Περικλή μέχρι τη γερμανική κατοχή έγινε τραγούδι με κουβανέζικο ρυθμό και τίτλο «Son Pa Atenas». Μια ηλιόλουστη, ζωηρή Αθήνα γεμάτη κόσμο, μουσική και ανθρώπους που χορεύουν στο δρόμο είναι η πρωταγωνίστρια του τραγουδιού και του video clip του συγκροτήματος Santa Palabra.

Το ελληνο-κουβανέζικο συγκρότημα δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2015 και έκτοτε έγινε γνωστό για τα εκρηκτικά live του σε πάρτυ και σημεία της πόλης. Το νέο τους τραγούδι Son Pa Atenas, που έγραψε ο Julian Andres Bernal είναι ένας ύμνος στην Αθήνα και την ιστορία της.

Οι στίχοι διατρέχουν μερικά από τα ορόσημα της πόλης, με αναφορές από τον Περικλή και τον Παρθενώνα ως την τουρκοκρατία αλλά τις όμορφες γυναίκες της, ενώ η ανεβαστική μελωδία έχει στοιχεία από τα κλασικά κουβανέζικα son.

Στο βίντεο κλιπ, που σκηνοθέτησε ο Πάνος Ηλιόπουλος, μερικά από τα πιο κολακευτικά πλάνα της Αθήνας, με την πλατεία Μοναστηρακίου, το Σύνταγμα, την Καπνικαρέα και τη Διονυσίου Αρεοπαγείτου εναλλάσσονται με χορευτές που λικνίζονται στο ρυθμό.

Δείτε το ξεσηκωτικό βίντεοκλιπ που υμνεί την Αθήνα

 

Ακολουθήστε το WomanToc στο Instagram

ΡΕΚΟΡ ΖΕΣΤΗΣ ΣΕ ΑΡΦΑΡΑ-ΚΟΠΑΝΑΚΙ: ΣΤΟΥΣ 41,1 ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 39,9 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

202005171630 WEB daily max temp

Στο “κόκκινο” Αρφαρά και Κοπανάκι-Ρεκόρ ζέστης

ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1969-ΣΤΟΥΣ 38, 3 ΕΦΤΑΣΕ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΙΣ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Στις υψηλότερες θερμοκρασίες για σήμερα 17 Μαΐου τα Αρφαρά με 41.1 °C, ο Μάνεσης και το Αεροδρόμιο με 40°C . Το Κέντρο της Καλαμάτας έλιωσε με 38.3 °C, το Νησάκι με 37.7 °C, ενώ και το Λιμάνι δεν τη γλύτωσε σήμερα σκαρφαλώνοντας στους 36.4 °C. Σχετικά δροσερές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές παρέμειναν η Καρδαμύλη με 31.3 °C και η Γιάλοβα με 31.7°C .

Φωτογραφία από την παραλία της Καλαμάτας σήμερα το μεσημέρι.

Γέμισαν από το πρωί οι παραλίες της Καλαμάτας λόγω του καύσωνα που συνεχίζεται με θερμοκρασίες να καταγράφουν ιστορικό υψηλό. Ο υδράργυρος χτύπησε χθες “κόκκινο” για δεύτερη μέρα στα Αρφαρά με τη θερμοκρασία να σημειώνει πανελλαδικό ρεκόρ, και να φτάνει τους 40,2 βαθμούς.

Παραλία Σάντοβας

Παραλία Καλαμάτας! Παραδοσιακά με ομπρέλα και ψυγειάκι!

Και σήμερα όμως η μέρα φαίνεται πως θα σημειώσει νέο ρεκόρ ζέστης, καθώς ήδη από τις 11.46 το πρωί η θερμοκρασία στην πόλη της Καλαμάτας έφτασε τους 36,2 βαθμούς Κελσίου. Και πράγματι στις 2, σήμερα το μεσημέρι, ο υδράργυρος έφτασε τους 38,3 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το ρεκόρ θερμοκρασίας Μαΐου 1969, όταν στις 30 εκείνου του μήνα η θερμοκρασία στην Καλαμάτα έφτασε τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα της παραλίας της Καλαμάτας στο ύψος της Ανάστασης, (ώρα 11.30) όπως καταγράφεται από τις live web κάμερες του weather-messinia

Ο κόσμος βρήκε δροσερό καταφύγιο στην παραλία όπου αυτή την ώρα πλήθος κόσμου, κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Με θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο Ιούλιο παρά Μάιο, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο να προειδοποιεί για αυξημένη υπεριώδη ακτινοβολία, σε επίπεδα καλοκαιριού, καλό είναι όσοι επιλέξουν την παραλία να δροσιστούν να πάρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα, αντηλιακά, καπέλα, ομπρέλες, και νερό, και να αποφύγουν την έκθεση στον ήλιο από τις 11 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Ανακοίνωση για την υποχρέωση καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων εντός ...
Ο Δήμος Τριφυλίας, έχοντας υπόψη:
το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» κεφάλαιο ΣΤ΄
μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σε Δήμους Άρθρο 94 παρ. (πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων) παράγραφος 1 αριθμός 26,
ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, ότι έχουν την υποχρέωση όπως προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού των,
σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων καθαρισμού,
ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Τριφυλίας θα προχωρήσει σε διαδικασία
αυτεπάγγελτου καθαρισμού με την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ζωή Αντ. Πετροπούλου
ΠΕ Γεωπόνος Α΄
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης,
Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Δήμου Τριφυλίας

ΔΥΟ …ΜΟΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΥ.

Πολύ συχνά ακούμε ότι το σαμιαμίδι είναι επικίνδυνο, ότι αν το πιάσουμε κάτι θα πάθουμε και πολλά άλλα τέτοια. Φυσικά όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλλον έχουν να κάνουν με την γενική τάση, όλα τα ερπετά να θεωρούνται  δηλητηριώδη και επικίνδυνα. Η συγκεκριμένη σαύρα είναι εντελώς ακίνδυνη. Ζει πολύ συχνά μέσα ή γύρω από τα σπίτια και ο ρόλος της είναι μόνο θετικός. Θεωρείται ένα όπλο κατά των εντόμων, αφού αυτή είναι η τροφή της.

Το σαμιαμίδι ανήκει στην οικογένεια Gekkonidae, τα γνωστά διεθνώς ως Geckos και αρχικά εξαπλώθηκε σε όλη την μεσόγειο, ουσιαστικά μέσω των καραβιών των αρχαίων Ελλήνων που έκαναν εμπόριο σε όλες τις τότε γνωστές περιοχές. Αργότερα, με τις αποικίες των Ισπανών και Πορτογάλων βρέθηκαν και σε όλες τις περιοχές που μετανάστευσαν αυτοί. Τέλος μετά τον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τις αεροπορικές μεταφορές και γενικά με τις μεταφορές εμπορευμάτων, έχουν καταλάβει όλες τις τροπικές και ημιτροπικές περιοχές του κόσμου.

Το μήκος του φτάνει μέχρι τα 15 cm και το χρώμα του αλλάζει, ανάλογα με το αν είναι μέρα ή νύχτα, για να προσαρμόζεται στις εξωτερικές συνθήκες. Γενικά είναι νυχτόβιο ερπετό και ζει μέσα στα σπίτια, σε χαλάσματα και όπου μπορεί να βρει κατάλληλη κάλυψη. Δεν είναι σπάνιο όμως να το δούμε και κατά την διάρκεια της ημέρας να έχει βγει για κυνήγι. Τα δάκτυλα του είναι έτσι εξοπλισμένα, ώστε να μπορεί να κινείται σε λείες, αλλά και σε λιγότερο λείες επιφάνειες, Έχει την ικανότητα να βαδίζει ακόμα και ανάποδα, πάνω στα ταβάνια των σπιτιών καθώς επίσης και πάνω σε τζάμι. Αυτή η ικανότητα του δίνει τη δυνατότητα να κυνηγά τα έντομα σε όλα τα σημεία του χώρου που ζει.

Γενικά δεν ενοχλεί και γι αυτό συνήθως δεν το πειράζουν οι άνθρωποι αν ζει μέσα στο σπίτι ή γύρω από αυτό.

Hemidactylus turcicus

Σε πολλές χώρες θεωρείται ζώο υπό προστασία, αλλά είναι τόσο διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο που πολλοί έμποροι στην Ευρώπη το πουλάνε ακόμα και με φανταστικά ονόματα σαν κατοικίδιο που ζει σε vivarium, αλλά και σαν ζωντανή τροφή για άλλα κατοικίδια, όπως είναι τα φίδια κλπ.

Σαμιαμίδι σε vivarium

Στη φύση το σαμιαμίδι ζει σε αποικίες, όπου το αρσενικό υπερασπίζεται την περιοχή εναντίον άλλων αρσενικών ή ξένων ατόμων που μπορεί να είναι ανταγωνιστικά στην τροφή τους. Επίσης κυνηγούν και τις αράχνες, αφού ουσιαστικά έχουν τα ίδια έντομα σαν τροφή. Πολύ χαρακτηριστική συμπεριφορά είναι το γεγονός ότι όλη η αποικία χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σημείο σαν ομαδική τουαλέτα.

Το βράδυ όταν κάνει αρκετή ζέστη κυνηγούν και όταν ξεκουράζονται ψάχνουν σημεία που να έχουν επαφή και με την κοιλιά και με την πλάτη, οπότε στενές σχισμές από πέτρες ή άλλα αντικείμενα είναι το ιδανικό σημείο για να κοιμούνται. Γενικά το χειμώνα είναι λιγότερο ενεργά και σε περιοχές που κάνει πολύ κρύο μπορεί να κυνηγούν ελάχιστα τον χειμώνα. Εδω στην Ελλάδα συνήθως είναι όλο τον χρόνο ενεργά, ειδικά στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Αν η τροφή είναι περιορισμένη, τότε τα σαμιαμίδια γίνονται πιο θαρρετά και τα βλέπουμε να κυνηγούν το βράδυ κοντά σε λάμπες, όπου συνήθως μαζεύονται τα έντομα. Αλλιώς είναι γενικά δειλά ζώα και δεν τα βλέπουμε πολύ συχνά σε ανοιχτούς χώρους.

 

ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΕΩΣ 31-05-2020. ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ …

Αγαπητοί μας συμπολίτες, ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ..ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ

Σας ενημερώνουμε ότι όπως σε όλη την επικράτεια,  οι Λαϊκές αγορές του Δήμου Τριφυλίας και το Κυριακάτικο  Παζάρι  του Κοπανακίου,  θα λειτουργήσουν στο εξής και έως 31-05-2020 σύμφωνα με το ΦΕΚ με αρ. 1640/30-04-2020 τ.Β και την ενημέρωση του Υπουργείου Εμπορίου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα  με τα προαναφερόμενα κυβερνητικά μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του Κορωναϊού στις Λαϊκές του Δήμου Τριφυλίας και στο Κυριακάτικο Παζάρι Κοπανακίου :

α) Δεν επιτρέπεται να πωλούνται γενικά βιομηχανικά είδη όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), χαλιά, αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.

β) Υποχρεωτικά  οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να απέχουν μεταξύ τους κατ’ ελάχιστο 5 μέτρα

γ) Υποχρεούνται όλοι οι πωλητές να φέρουν προστατευτική μάσκα και να έχουν στους πάγκους τους αντισηπτικό και γάντια μιας χρήσης για τους ίδιους αλλά και για τους καταναλωτές

δ) Υποχρεωτικά   οι πωλητές να φέρουν μαζί τους τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα και το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας

Επισυνάπτεται στην παρούσα, πίνακας των παραγωγών που θα συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές της Τριφυλίας και του Κυριακάτικου Παζαριού Κοπανακίου για το Σάββατο 09/05/2020 και την Κυριακή 10/05/2020.

Την επιτήρηση της πιστής εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων και της παρούσης έχουν αναλάβει τα Συμβούλια των Κοινοτήτων  με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Η παράβαση των προαναφερόμενων μέτρων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις .

Παρακαλούμε τόσο τους πωλητές όσο και τους καταναλωτές, με επίκληση στην ατομική ευθύνη του καθενός, για  την πίστη εφαρμογή της παρούσης ανακοίνωσης και των κυβερνητικών μέτρων .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΚΟΠΑΝΑΚΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΣΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΟΓΓΙΝΟΥ

ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΟΙΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΟΥΡΑΦΕΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΙΛΙΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΞΕΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΕΜΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

BOSNIAG IANETA

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΛΑΧΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΩΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΣΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗ SVETIANA

ΜΟΥΡΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΡΣΗ ΜΕΤΡΩΝ: Αυτές οι επιχειρήσεις ανοίγουν τη Δευτέρα – Δείτε τους κανόνες και το ωράριο λειτουργίας

Διευκρινίσεις για οικονομικές δραστηριότητες που επανεκκινούν την προσεχή Δευτέρα (11/5) κατόπιν της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων έδωσε στην ενημέρωση της Παρασκευής από το υπουργείο Υγείας ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι «από τα φυσικά τους καταστήματα επανεκκινούν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με αντικείμενο: εξοπλισμού ήχου και εικόνας, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών, χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, εγγραφών μουσικής και εικόνας, παιχνιδιών κάθε είδους ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, ρολογιών και κοσμημάτων, καινούριων ειδών και μεταχειρισμένων ειδών

Επίσης, επανεκκινούν από τα φυσικά τους καταστήματα την λειτουργία τους οι εξής επιχειρήσεις : ενοικίασης και εκμίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων, ενοικίασης και εκμίσθωσης άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, καθώς επίσης και τα καταστήματα που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας «κατάστημα εντός καταστήματος» (shop in a shop).

Την ίδια ημερομηνία επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων καθώς και άλλων ειδών. Τέλος, επαναλειτουργούν οι σχολές ερασιτεχνών οδηγών, οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα σε φυσικό κατάστημα, καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας.

Επομένως, την Δευτέρα 11 Μαΐου, στο δεύτερο στάδιο δηλαδή της επανεκκίνησης της οικονομίας, επανέρχονται στην εργασία τους 155.962 εργαζόμενοι, δηλαδή το 22,5% των εργαζομένων που ετέθησαν σε αναστολή λόγω μη λειτουργίας των επιχειρήσεων τους. Επίσης, επαναλειτουργούν 66.010 επιχειρήσεις, δηλαδή το 25% των επιχειρήσεων των οποίων ανεστάλη η λειτουργία τους.

Όλοι οι επιχειρήσεις επαναλειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας που έχουν ως εξής: Για τις επιχειρήσεις Λιανικού εμπορίου ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων (εργαζόμενοι και πελάτες ) εντός του κυρίως χώρου υπολογίζεται ως εξής: Για τα καταστήματα επιφάνειας κυρίως χώρου

Έως 20τμ: 4 άτομα Από 20-100 τμ: 4 άτομα + 1 άτομο ανά 10τμ

Άνω των 100τμ: 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15τμ.

Επίσης, σε περίπτωση που το εμβαδόν του καταστήματος υπερβαίνει τα 300τμ και αναπτύσσεται σε περισσότερα του ενός επιπέδου ισχύει και το κριτήριο επιπέδων, δηλαδή επιτρέπεται έως 1 άτομο ανά 10τμ ανά όροφο.

Η ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων ορίζεται η 10 π.μ. εξαιρουμένων των καταστημάτων πώλησης χρωμάτων και λοιπών βιομηχανικών ειδών που επιτρέπεται η λειτουργία τους από τις 7:00 πμ.

Ισχύει η υποχρεωτική απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ ατόμων. Υφίσταται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό και τους πελάτες. Και συνιστάται η μη χρήση ανελκυστήρων.

Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης, το επιτρεπόμενο όριο πληρότητας είναι το 40%. Αν υπάρχουν κυλιόμενες κλίμακες, επιτρέπεται η χρήση του ανελκυστήρα μόνο σε Άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και για την τροφοδοσία του καταστήματος. Για τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων Ως προς τον κανόνα των επιτρεπόμενων ατόμων εντός του κυρίως χώρου των καταστημάτων ισχύουν οι ίδιοι όροι με το λιανικό εμπόριο,

Επιτρέπεται η λειτουργία τους μόνο χωρίς καθήμενους πελάτες και υφίσταται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό και τους πελάτες. Για τις Σχολές οδηγών επιτρέπεται η παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού με την υποχρέωση τήρησης καταλόγου πελατών που θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα και είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας προστασίας τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις βιομηχανικών ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές ισχύουν τα έξης: Ελάχιστη απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων των πωλητών. Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής σε λαϊκές αγορές έως το 50% των αρχικά συμμετεχόντων. Δυνατότητα συμμετοχής με το ίδιο ποσοστό του 50% στις παράλληλες λαϊκές αγορές που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή του συνωστισμού. Και ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων. Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτονόητη η ιδιαίτερη σημασία της υγιεινής των χεριών.

Συνολικά στα 2 στάδια επανεκκίνησης , δηλαδή αυτό της 4ης Μαΐου και στο προσεχές της Δευτέρας 11ης Μαΐου θα έχουν επανέλθει στην εργασία τους 225.000 εργαζόμενοι , δηλαδή το 33% των εργαζομένων που ανεστάλη η εργασία τους λόγω μη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Επίσης, θα έχουν επαναλειτουργήσει 93.000 επιχειρήσεις , δηλαδή το 35% των επιχειρήσεων των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική εντολή.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τους ΚΑΔ που επανεκκινούν τη Δευτέρα

πηγή:enikos.gr

Εν ψυχρώ δολοφονίες στην Aγριλιά Κοπανακίου. Δείθεν ….αρσενικά με φουστάνια.

Dimitris Giannopoylos Εν ψυχρώ δολοφονίες στην αγριλιά Κοπανακίου. Ο μπλακ μου στην πόρτα του σπιτιού μου. Το αγαθότερο σκυλί του χωριού μας. Την ημέρα έπαιζε με όλο τον κοσμο και το βράδυ έδιωχνε τους κλέφτες και τα τσακάλια.

Dimitris Giannopoylos Πριν 3 χρόνια περίπου, ένα πρωινό, ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού μου, είδα ενα σκυλι ξαπλωμένο μπροστά της. Δεν είχα αγαθές σχέσεις με τα σκυλιά, γιατί στα μικράτα μου, ανεβαίνοντας στο χωριό του πατέρα μου το Αρτίκι, είχα …φάει μια γερή δαγκωνιά από ένα τσοπανόσκυλο. Έκανα ξουτ-ξουτ στο σκυλί, αλλά εκείνο εκεί …ξαπλωμένο με …έγραφε κανονικά. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να το χτυπήσω για να φύγει. Πηγαινοερχόμουνα εγώ, ακίνητο αυτό, με κοίταγε παραπονιάρικα. Πέρασαν τρεις μέρες, ακίνητος ο …Μπλάκ, έτσι το ονόμασα. Το βράδυ του πέταξα ένα ξεροκόματο, την άλλη μέρα το πρωί πήγα και αγόρασα σκυλοτροφή. Με είχε …υιοθετήσει ο μπλάκ και δεν το είχα καταλάβει. Τώρα …πάει ο Μπλάκ τον βλέπεται νεκρό μέσα στην αυλή του σπιτιού μου. απ΄έξω η Λούση -πριν μερικές μέρες την είχανε στειρώσει οι φιλόζωοι συγχωριανοί μου. Όχι δεν ήταν αδέσποτα τα σκυλιά που φαρμάκωσαν -πάνω από 5 οικογένειες τα πρόσεχαν και τα τάιζαν, αδέσποτοι είναι αυτοί που ΄βαψαν τα χέρια του με αίμα. Αθώο αίμα.

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες

Έρημη η πλατεία, χωρίς τ αδέσποτα… μόνο οι βρωμιές των ανθρώπων έχουν μείνει….τέλος στη ζωή των αδέσποτων της Αγριλιάς,
Eπέζησαν από τον κορονοιό , για να πάνε από το χέρι των ανθρώπων …

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες, φύση και νερό
Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες και φύση
Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες, φύση και νερό

9 λεπτά

Τώρα μόλις δηλητηριάστηκε κι άλλο σκυλί εδώ στην πλατεία.

Από το Κοπανάκι και τα χωριά όλης της Τριφυλίας