Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019: Ιστορικό συνέδριο για το μεταναστευτικό στην Ελλάδα.

Σημαντικό ιστορικό συνέδριο για το μεταναστευτικό στην Ελλάδα.