ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019: «19Η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας»

«19η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2019″

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 9η του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη    και ώρα 19:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Εκλογή μελών  για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
 2. Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο ύδρευσης ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ.
 3. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τριφυλίας.
 4. Ορισμός μελών Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικών επιτροπών Δήμου Τριφυλίας.
 5. Ορισμός μελών και σύσταση (ΣΤΟ) Συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τριφυλίας.
 1. Παράταση παραχώρησης χρήσης του με αριθ. ΚΗΗ3816 (Πυροσβεστικού οχήματος με αριθ, Κυκλοφορίας ΚΗΗ3816 (Πυροσβεστικού οχήματος)του Δήμου Τριφυλίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία(Πυροσβεστικό κλιμάκιο Κυπαρισσίας.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ».
 2. Έγκριση μερικής ανάκλησης της με αριθ.123/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας και εκ νέου έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης(1η υπέρβαση εργασιών) καθώς και χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ».
 3. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας παιδοτόπων.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής-ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής συνόλου προμήθειας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2018.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του  έργου: «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Γαργαλιάνων».
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Φιλιατρών».
 4. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή αποθήκης Γυμνασίου Κυπαρισσίας».
 1. Έγκριση δαπάνης για σύνδεση ΙΝΤΕΡΝΕΤ  σε υπάρχουσα τηλεφωνική Γραμμή με αριθ.2761041490 στο Κοινοτικό Γραφεί Τ,Κ Αρμενιών  για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  φαρμάκων.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 2. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση  τηλεφωνικής Γραμμής και ΙΝΤΕΡΝΕΤ  στο Κοινοτικό Γραφείο της Τ.Κ Μαραθούπολης για τις ανάγκες της Κοινότητας.
 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τριφυλίας στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και κινητής Μονάδας στον Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Επισκευή Βελτίωση Νεκροταφείων».
 1. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής ελέγχου και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας Έτους 2019
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(ΑΠΕ) καθώς και χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Παλαιού Λυκείου Φιλιατρών.
 1. Τροποποίηση της με αριθ,193/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας Πολιτισμού Αλληλεγγύης Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας(ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ)
 1. Τροποποίηση της με αριθ.194/2019  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.
 1. Έγκριση αίτησης παράτασης αποπεράτωσης του έργο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Καλού Νερού Α.Μ 52/2018
 1.  Περί αποδοχής των όρων Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
 1.  Ορισμός  Εκπροσώπων Δήμου Τριφυλίας στην Μεσσηνιακή Αμφικτυονία.
 2.  Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
 1. Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων  σε τρεις περιοχές της Δ.Κ Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας.
 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και της ΔΕΥΑΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση Λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων  (Επικαιροποίηση της με αριθ.55/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).
 1. Έπί  αιτήματος για   παράταση συμβάσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο  Τριφυλίας(Έκδοση Ψηφίσματος).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                        ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αποκλεισμοί και έλλειψη νομιμότητας στα νομικά πρόσωπα στο Δήμο Τριφυλίας. Του Δημήτρη Α. Δριμή.

Αποκλεισμοί και έλλειψη νομιμότητας στα νομικά πρόσωπα

Του Δημήτρη Α. Δριμή, δημοτικού συμβούλου, επικεφαλής της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας’”

Θεωρώ περιττό να επιχειρηματολογήσω για τους λόγους που επιβάλλουν την τήρηση της νομιμότητας, του κανονισμού λειτουργίας, της αυτοδιοικητικής αισθητικής. Ο δήμος έχει σοβαρά προβλήματα να επιλύσει και λογικές αποκλεισμού και μη νομιμότητας δεν βοηθάνε. Τα αυτονόητα πρέπει να τηρούνται, ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο σταθερότητας και θεσμικής εμπιστοσύνης.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων συγκροτούνται σύμφωνα με τα ΦΕΚ σύστασης και τις προβλέψεις του  νόμου  Θεοδωρικάκου. Οι πρόσφατες αποφάσεις συγκρότησης τριών νομικών προσώπων του δήμου Τριφυλίας πάσχουν πολλαπλά.

Το ΦΕΚ σύστασης, για παράδειγμα, του «Φορέα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, αθλητισμού» προβλέπει: 1) 11/μελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από: α) έξι (6) δημοτικούς συμβούλους ή από πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους και το δήμαρχο. Από τα μέλη αυτά δύο τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, β) δύο (2) μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου, γ) δύο (2) μέλη που «κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του ΝΠΔΔ» και δ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων. 2) «Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας με απόφασή του εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου».

Ο νόμος Θεοδωρικάκου, για τον ορισμό μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων, ορίζει: «τα 3/5 των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από το δήμαρχο και τα 2/5 από τις λοιπές παρατάξεις» και «το δημοτικό συμβούλιο συγκροτεί το Δ.Σ. του οικείου νομικού προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του (αιρετών και δημοτών) από το δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5. Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων …».

Πως συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο του «Φορέα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, αθλητισμού»; Με εξαίρεση ένα (1) μέλος, που μετέχει ως εκπρόσωπος εργαζομένων τα υπόλοιπα δέκα (10) τακτικά μέλη είναι: α) τέσσερις (4) πολίτες, που δεν αναφέρεται στην απόφαση, αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (χρήστες ή εμπειρία και γνώσεις), ώστε να μπορούν να οριστούν μέλη του Δ.Σ.. Και οι τέσσερις (4) έχουν τις ιδιότητες του υποψηφίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου στο συνδυασμό του δημάρχου. β) Τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας εκ των οποίων τρείς αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. γ) Μία (1) δημοτική σύμβουλος της παράταξης Ανδρινόπουλου, η κ. Καμπύλη – Ανδρινοπούλου, που ορίστηκε και πρόεδρος του Φορέα. Ο πρόεδρος, όμως, όπως αναφέρεται παραπάνω ανήκει στα 3/5 που δεσμευτικά προτείνει ο δήμαρχος. Άρα προσμετράται στους (4) συμβούλους της πλειοψηφίας που έτσι γίνονται (5), κατά παράβαση των διατάξεων, και δ) μία (1) δημοτική σύμβουλος, επικεφαλής παράταξης η κ. Παναγιωτοπούλου, που ορίστηκε και αντιδήμαρχος.

Ανάλογα παρατηρούνται στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας-Πολιτισμού-Αλληλεγγύης-Περιβάλλοντος», που διοικείται από 11/μελές συμβούλιο και συγκροτείται με τον ίδιο, περίπου, τρόπο με το Φορέα. Αλλά και στη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τριφυλίας» (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)  που διοικείται από 11/μελές συμβούλιο. Με ουσιαστική διαφορά πως στη ΔΕΥΑΤ πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος ή όποιον ορίσει και ο αντιπρόεδρος εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης.

Οι αποφάσεις συγκρότησης των παραπάνω νομικών προσώπων πάσχουν δεοντολογίας, δημοκρατικότητας και νομιμότητας.

Πρέπει να επανεισαχθούν στο Δ.Σ., με πρωτοβουλία του προεδρείου, για να διορθωθούν, καθώς:

 1. Όλα τα τακτικά μέλη του Φορέα, δημοτικοί σύμβουλοι και πολίτες, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, είναι πρόταση της πλειοψηφίας και έχουν τις ιδιότητες είτε του αντιδημάρχου, είτε του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, είτε του υποψηφίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου στο συνδυασμό του δημάρχου.
 2. Και στα τρία νομικά πρόσωπα έχει παραβιαστεί η αναλογία “τα 3/5 των μελών υποδεικνύονται δεσμευτικά από το δήμαρχο και τα 2/5 από τη μειοψηφία” κατά παράβαση του νόμου και κάθε δεοντολογίας. Τα 3/5 της πλειοψηφίας έχουν γίνει 4/5 και 5/5.
 3. Και στα τρία νομικά πρόσωπα τακτικά μέλη της πλειοψηφίας αναπληρώνονται από μέλη της μειοψηφίας ή της φερόμενης μειοψηφίας, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων.
 4. Όπου απαιτείται αιτιολόγηση, όπως «αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης», ή «διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων … με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου», για τους πολίτες και φορείς, που προτείνονται ως μέλη, αυτή απουσιάζει.
 5. Σε καμία απόφαση δεν αναγράφεται σε ποια 3/5 ή 2/5 εντάσσονται οι προτεινόμενοι πολίτες.
 6. Δεν ορίστηκαν αντιπρόεδροι, από το δημοτικό συμβούλιο στον Φορέα και την Κοινωφελή Επιχείρηση, όπως προβλέπεται στα ΦΕΚ σύστασης.
 7. Δεν προηγήθηκε τροποποίηση του ΦΕΚ σύστασης, όπου απαιτείται.
 8. Αποκλείστηκε η μειοψηφία. Δεν ζητήθηκε, ούτε υπήρξε διαβούλευση και πρόταση της μειοψηφίας για τα 2/5.
 9. Η συγκρότηση έγινε ως εξής: ο πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε ένα χαρτί με όλα τα ονόματα, για το κάθε νομικό πρόσωπο, αναφέροντας πως πρόκειται για απόφαση-πρόταση του δημάρχου.
 10. Δεν υπήρξε πρόνοια για ασυμβίβαστα, όπως, για παράδειγμα, στη ΔΕΥΑΤ, όπου «μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού».
 11. Η συγκρότηση έγινε με διαδικασίες κατεπείγοντος, προ ημερήσιας διάταξης, με τρόπο πρόχειρο, χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς την κατάθεση σχετικών εγγράφων και εισηγήσεων.

Υ.Γ. Κάντε το όπως η Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα αναβλήθηκε η συζήτηση, ενώ ήταν θέμα ημερήσιας διάταξης, για να υπάρξει χρόνος διαβούλευσης στις μειοψηφίες. Σε επόμενη συνεδρίαση υπήρξε πρόταση του δημάρχου για τα 3/5 των μελών στη σύνθεση των νομικών προσώπων, όπως δικαιούται. Στα 3/5 συμπεριέλαβε και πρόσωπα από τις συνεργαζόμενες με αυτόν μειοψηφίες. Η αντιπολίτευση με δικές της διαδικασίες διαβούλευσης, έγιναν και ψηφοφορίες, υπέδειξε με τη σειρά της τα 2/5 που δεσμευτικά της παραχωρεί η νομοθεσία. Ήταν και είναι τόσο δύσκολο να τηρηθεί και εδώ η διαδικασία, όπως την προβλέπει η νομοθεσία; Υπάρχει η πολυτέλεια των αντιδικιών, για τα αυτονόητα;

Οι «Λύκοι» Αγγελάκας – Βελιώτης επιστρέφουν διασκευάζοντας από Σιδηρόπουλο μέχρι Rotting Christ.

Οι «Λύκοι» Αγγελάκας – Βελιώτης επιστρέφουν διασκευάζοντας από Σιδηρόπουλο μέχρι Rotting Christ

Οι «Λύκοι» Αγγελάκας – Βελιώτης επιστρέφουν διασκευάζοντας από Σιδηρόπουλο μέχρι Rotting Christ

efsyn.gr

Σε περίπου έναν μήνα θα κυκλοφορήσει η νέα συνεργασία του Γιάννη Αγγελάκα με τον Νίκο Βελιώτη και οι δύο καλλιτέχνες έδωσαν στη δημοσιότητα τρία τραγούδια έκπληξη.

Στο επικείμενο album «Λύκοι στη Χώρα των Θαυμάτων» θα παρουσιάσουν 21 διασκευές σημαντικών ελληνικών τραγουδιών.

Ανάμεσα σε άλλα οι Αγγελάκας – Βελιώτης διασκευάζουν Παύλο Σιδηρόπουλο, Rotting Christ, αλλά και Γενιά του Χάους.

Ακούστε τα «Οι Σοβαροί Κλόουν», «Μπασταρδοκρατία» και «Ten Miles High» σε μοναδικές εκτελέσεις.