Πέμπτη 31η Ιανουαρίου: «2η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2019»

 «2η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2019″

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 31η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019, ημέρα   Πέμπτη  και ώρα 18:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :

 1. Λειτουργία Εμποροπανήγυρις  Αγ. Χαραλάμπους  Δ. Κ Φιλιατρών  2019 και ορισμός πενταμελούς επιτροπής  ελέγχου εμποροπανήγυρις(Έγκρ. των αριθ.4/2019 ΑΕΠΖ και 1/2019 ΑΟΕ).
 1. Έγκριση: Διοργάνωσης  δαπάνης  για την εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στην Δ.Κ Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας.
 2. Ένταξη του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι στις υπηρεσίες  του  Δήμου Τριφυλίας -Τροποποίηση ΟΕΥ  του Δήμου και Σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού για την λειτουργία του  Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/18-12-2018.
 3. Έγκριση του με αριθ. 4/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραχώρησης θέσεων της Κυριακάτικης Αγοράς Κοπανακίου.
 4. Συγκρότηση     Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραχώρησης θέσεων της Κυριακάτικης Αγοράς Κοπανακίου για το έτος 2019.
 5. Έγκριση πρακτικών  της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών  έτους 2018,
 6. Έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση δικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ  στο Αγροτικό Ιατρείο Τ.Κ Αγαλιανής.
 7. Αντικατάσταση  μέλους   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  Δήμου Τριφυλίας.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση- Επισκευή Νεκροταφείου Φιλιατρών».
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αγροτικών οδών Φιλιατρών».
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου Αυλώνος».
 1. Oρισμός εκπροσώπου(τακτικού και αναπληρωματικού μέλους) του Δήμου  στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης»  του άρθρου 8 της Προ γραμματικής Σύμβασης για την  Πράξη «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας     και  Κινητής Μονάδας  στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης  την Περιφερειακή Ενότητα  Μεσσηνίας».
 2. Έγκριση της με αριθ.1/2019 ΑΕΠΖ με θέμα: «Περί αιτήματος Κατσιρούμπα Παναγιώτη του Ευαγγέλου για καθορισμό θέσης στάθμευσης».
 3. Έγκριση της με αριθ.2/2019 ΑΕΠΖ με θέμα: «Περί αιτήματος της Σιαγαλού Σωτηρίας του Θεμιστοκλή για καθορισμό θέσης στάθμευσης».
 4. Έγκριση της με αριθ.3/2019 ΑΕΠΖ με θέμα: «Περί αιτήματος Γιαννόπουλου Ευστάθιου του Κωνσταντίνου για καθορισμό θέσης στάθμευσης».
 5. Έγκριση των με αριθ.1/2018 και 1/2019    Πρακτικών της Επιτροπής παραχώρησης θέσεων και παρακολούθησης της Λαικής Αγοράς Δ.Κ Φιλιατρών.
 6. Έγκριση της με αριθ.01/2019 ΑΔΣ της Δημ. Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ και συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ 2018 προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων ποσού 9.266,08 ευρώ.
 7. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης με ΟΑΕΔ για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Φιλιατρών για το έτος 2019.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2019.
 9. Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία της ΔΕΥΑΤ.
 1. Συζήτηση-έκδοση Ψηφίσματος  σχετικά με την λειτουργία του Καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Φιλιατρών.

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                               ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ