Κατά του Προεδρικού Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο καλεί ο Δήμος Τριφυλίας

Ο Δήμος Τριφυλίας κατά του Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό

 Γράφτηκε από τον  

Ο Δήμος Τριφυλίας κατά του Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό

Να στραφούν κατά του Προεδρικού Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο στο Συμβούλιο της Επικρατείας καλεί ο Δήμος Τριφυλίας τους ιδιοκτήτες που θίγεται η χρήση της περιουσίας τους από τους περιορισμούς που αυτό επιβάλει.

Στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από το δήμο επισημαίνεται ότι θα πρέπει να στραφούν ομαδικά για την ακύρωση, αλλά και να ζητήσουν αποζημιώσεις. Υπογραμμίζεται ακόμη πως το δίμηνο μέσα στο οποίο υπάρχει το δικαίωμα προσβολής του Προεδρικού Διατάγματος λήγει στις 11 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του δήμου που υπογράφεται από τον Δήμαρχο Παναγιώτη Κατσίβελα σημειώνεται:

«Με το από 17.09.2018 Προεδρικό Διάταγμα «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ391/03.10.2018 τ. Δ), όπως ο συνοδευτικός χάρτης αυτού διορθώθηκε με το (ΦΕΚ414/12.10.2018 τ. Δ΄), καθορίζονται Ζώνες προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου και καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης.

Ειδικότερα, με το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται οι εξής τρεις Ζώνες προστασίας: α) «Περιοχές Προστασίας της Φύσης», β) «Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί» και γ) Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας «Ζώνη Αγροτικού Τοπίου», οδηγώντας σε απόλυτους περιορισμούς κάθε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, καθώς και σε απόλυτους και μερικούς περιορισμούς της προσωπικής ιδιοκτησίας.

Αυτή τη χρονική στιγμή, οι ιδιοκτήτες της περιοχής επιβάλλεται να συμβουλευτούν μηχανικούς, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφα τίτλων κυριότητας, ήτοι: συμβόλαιο αγοράς ή αποδοχή κληρονομιάς ή δωρεάς εν ζωή ή γονική παροχή, κλπ. για να έχουν πλήρη εικόνα της ζώνης στην οποία είναι οι περιουσίες τους και αφού θίγεται η χρήση αυτών, από την επιβολή των περιορισμών του Π.Δ, να στραφούν (ομαδικά) κατά του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (συλλογικές αγωγές) καθώς και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Σημειώνεται πως ο χρόνος πιέζει, καθώς το δίμηνο για το δικαίωμα προσβολής του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, έχει ήδη ξεκινήσει και λήγει στις 11 Δεκεμβρίου του 2018.

Οι κάτοικοι πρέπει να σπεύσουν ώστε να διεκδικήσουν αυτά που ο Νόμος ορίζει. Οι εν λόγω διεκδικήσεις, οι οποίες είναι εύλογες και δίκαιες για τους πολίτες, δεν αφορούν απαλλοτρίωση των περιουσιών τους, αλλά αποζημίωση των περιορισμών των ιδιοκτησιών τους και απαιτούν γρήγορες και εξειδικευμένες κινήσεις».

Κ.Μπ.