«Φωνάζει ὁ κλέφτης γιὰ να φοβηθεῖ ὁ νοικοκύρης» Απάντηση στο ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» για τα γεγονότα στον Άγιο Γεώργιο Δωρίου.

Ἐν Κυπαρισσίᾳ τῇ 7ῃ Ἰουνίου 2018

Ὅταν ἡ δημοσιογραφία καθίσταται δίαυλος ρατσιστικῶν ἐνεργειῶν καὶ προκαταλήψεων

«Φωνάζει ὁ κλέφτης γιὰ να φοβηθεῖ ὁ νοικοκύρης» ἐν τῇ θυμοσοφίᾳ του, παροιμιωδῶς ἐπισημαίνει ὁ γνωστικὸς λαός μας.

Αποτέλεσμα εικόνας για μητροπολη τριφυλιας ολυμπιας αγιος γεωργιος

Ὄταν ὁ αἰδεσιμώτατος ἱερεὺς π. Πέτρος Κασιδόκωστας ζήτησε νὰ τοῦ παραχωρηθεῖ κάποιο σπίτι γιὰ νὰ στεγάσει τὴν πολυμελῆ οἰκογένειά του, σὲ χωριὸ ποὺ θὰ τὸν τοποθετοῦσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας, οἱ κάτοικοι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου προσφέρθηκαν νὰ τοῦ παραχωρήσουν οἰκία στὸ δικό τους χωριό.

Μὲ τὰ δεδομένα τοῦ σύγχρονου, πολιτισμένου κόσμου, ὁ χῶρος ποῦ τοῦ παραχωρήθηκε, οἰκία δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομασθεῖ.

Οὐκ ὀλίγοι στάβλοι ἀλλὰ καὶ μαντριὰ κατὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια ἀπολαμβάνουν καλλιτέρων συνθηκῶν.

Οἱ φωτογραφίες τῆς παράγκας ποὺ στεγάστηκε ὁ πατὴρ Πέτρος καὶ ἡ οἰκογένειά του, τοῦ ἐξωτερικοῦ μπάνιου καὶ τῆς γούβας ποὺ δύο ἐργάτες ἔσκαψαν στὴν αὐλὴ τῆς «οἰκίας» προκειμένου αὐτὴ νὰ λειτουργήσει σὰν βόθρος βρίσκονται στὴν διάθεση παντὸς ἐνδιαφερομένου.

Ὁ π. Πέτρος πράγματι ἐγκαταστάθηκε ἐκεὶ χωρὶς νὰ ἐκφράσει ποτὲ κανένα παράπονο.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου διέθετε καὶ διαθέτει στὴν κυριότητά του ἕνα κατάστημα τὸ ὁποῖο μὲ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τῆς 19ης Σεπτεμβρίου 2003, εἶχε παραχωρηθεῖ στὸ σύλλογο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου «ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ» γιὰ 25 χρόνια, ὑπὸ τοὺς ὅρους ὁ σύλλογος νὰ ἀναλάβει τὴν συντήρηση τοῦ καταστήματος, τὴν ἀνοικοδόμηση ξενώνα ἐπάνω ἀπὸ αὐτὸ καὶ τὴν κτιριακὴ συντήρηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὣς ἀντιστάθμισμα τοῦ ἐνοικίου τῆς ὣς ἄνω παραχωρήσεως.

Τὸ κατάστημα αὐτὸ, μὲ τὸν ἐρχομὸ τῆς οἰκογένειας τοῦ ἱερέως στὸ χωριὸ, ἐνοικίασε ὁ σύλλογος στὴν πρεσβυτέρα (σύζυγο τοῦ π. Πέτρου Κασιδόκωστα) κα Ἑλένη Λυμπέρη.

Ὅταν ὁ π. Πέτρος Κασιδόκωστας καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κατήγγειλε στὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο τῆς Μητροπόλεώς μας ὅτι οἱ ὅροι τοῦ ὣς ἄνω παραχωρητηρίου δὲν τηροῦνται καὶ ὅτι ὁ σύλλογος εἰσπράτει ἐνοίκια τὰ ὁποῖα δὲν ἀνταποδίδει στὸν Ἱερὸ Ναὸ ὅπως οἱ ὅροι τοῦ παραχωρηρηρίου ὑπαγορεύουν, τὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο ζήτησε ἀπὸ τὸν σύλλογο νὰ τοῦ ἀποδώσει λογαριασμὸ ἐσόδων – ἐξόδων γιὰ τὰ προηγούμενα ἔτη προκειμένου νὰ ἐξετάσει τὴν καταγγελία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.

Ὁ σύλλογος ἀπέστειλε τότε στὸ Μητροπολιτικό Συμβούλιο λίστες ἐσόδων – ἐξόδων χωρὶς τὴν ἐπισύναψη οὔτε ἑνὸς παραστατικοῦ.

Τὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο ἐπανήλθε ζητώντας παραστατικά, ἀναγκαζόμενο μάλιστα νὰ κοινοποιήσει τὴν σχετικὴ ἀπόφαση στὸ σύλλογο ἐπιστρατεύοντας δικαστικὸ ἐπιμελητή, γιατὶ ὅταν τὴν πρώτη φορὰ τὴν ἔστειλε μὲ κούριερ ὁ σύλλογος δὲν τὴν παραλάμβανε!!!

Μὴ ἀνταποκρινομένου τοῦ συλλόγου στὴν κλήση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου μας νὰ ἐπιδείξει ἔστω καὶ ἕνα παραστατικὸ, αὐτὸ ἔλαβε τὴν ἀπόφαση νὰ ἀκυρώσει τὴν παραχώρηση τοῦ μαγαζιοῦ στὸ σύλλογο καὶ νὰ ἐπιστρέψει ἡ χρήση τοῦ μαγαζιοῦ στὸν Ἱερὸ Ναό.

Ἀπέστειλε δὲ καὶ σχετικὸ ἔγγραφο στὴν κα Λυμπέρη ὅτι ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγμὴ καὶ ἔπειτα ὄφειλε νὰ σταματήσει νὰ ἀποδίδει τὸ ἐνοίκιο στὸν σύλλογο καὶ νὰ ἀρχίσει νὰ τὸ ἀποδίδει στὸν Ἱερὸ Ναό.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μὲ τὰ χρόνια ὁ σύλλογος εἶχε ἀποκτήσει καθεστωτικὴ νοοτροπία, φρονώντας ὅτι τὰ πάντα τοῦ ἀνήκαν καὶ ἐπιδιδόταν στὸ νὰ μεταχειρίζεται τὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ του κατὰ τὸ δοκοῦν.

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ συλλόγου χρησιμοποιούσαν τὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ τους καὶ τὸ μαγαζὶ αὐτῆς ἀπλὰ γιὰ νὰ κάνουν τὸ κομμάτι τους.

Στὶς γιορτὲς καὶ στὰ πανηγύρια ἤταν πάντα πρώτοι γιὰ νὰ ἐπιδεικνύονται.

Τὸ μαγαζὶ τοῦ χωριοῦ τὸ εἴχαν γιὰ δική τους χρήση.

Φυσικὰ καὶ δὲν τοὺς ἐνδιέφερε τὶ γινόταν ὁ Ἱερὸς Ναὸς τὶς ὑπόλοιπες μέρες τοῦ χρόνου, ποὺ αὐτοὶ δὲν εἴχαν τὴν τιμητική τους.

Τὸν παπὰ στὸ χωριὸ βασικὰ τὸν θέλανε μόνο γιὰ νὰ προσδίδει μιὰ φολκλορικὴ, ἱεροτελεστικὴ λαμπρότητα.

Ὅταν ὁ π. Πέτρος τὰ ἀντιλήφθηκε ὅλα αὐτὰ καὶ ἀντέδρασε, καὶ αὐτοὶ κατάλαβαν ὅτι αὐτὸς ὁ παπὰς δὲν εἶναι τοῦ χεριοῦ τους, ἀποφάσισαν νὰ κινήσουν γῆ καὶ οὐρανὸ προκειμένου νὰ τὸν ἀποπέμψουν ἀπὸ τὸ χωριό τους.

Θέλησαν δὲ νὰ παριστάνουν τοὺς φιλανθρώπους καὶ τοὺς ἀδικημένους, ποὺ ἂν καὶ εἴχαν βρεῖ σπίτι στὸν παπὰ, αὐτὸς τόλμησε καὶ ἀντέδρασε!

Καὶ πείσανε καὶ τὸν συγχωριανό τους ποὺ εἶχε παραχωρήσει τὸ σπίτι, καὶ ποὺ γι αὐτὸν ὁ π. Πέτρος μόνο καλά λόγια ἔχει καὶ λέει, τελικὰ νὰ τὸν πετάξει ἔξω τὸν παπὰ μὲ τὰ ἑπτὰ παιδιὰ.

Παράξενο πράγμα στ’ ἀλήθεια αὐτὸς ποῦ δὲν ἔχει παραστατικὰ καὶ τὸ μόνο ποὺ δύναται νὰ κάνει εἶναι νὰ ἀποδίδει λογαριασμοὺς χωρὶς παραστατικὰ γιὰ τὶς ἡμέρες τῆς θητείας του, νὰ μὴν τὸ βάζει στὰ πόδια καὶ νὰ προσπαθεῖ νὰ κρυφτεῖ ὅταν ἔχει διαφανεῖ πλέον ὅτι τὸ τέλος του πλησιάζει, παρὰ νὰ ἐμφανίζει τὸν ἐαυτό του ὣς ἀδικημένο.

Παράξενο πράγμα στ’ ἀλήθεια!

Καθόλου παράξενο ὅταν αὐτὸς ποὺ ἔχει τὸ ἄδικο ἔχει ἱσχυροὺς φίλους μὲ τὸ μέρος του καὶ σχηματίσει τὴν πεποίθηση ὅτι ἔχει τὴν δύναμη νὰ ἐμφανίσει τὸ ἄδικό του σὰν δίκιο!

Κάθε χρόνο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι ἡ πλέον τιμητικὴ ἡμέρα γιὰ τὸν σύλλογο καθὼς ὀργανώνει πανηγυρικὴ φιέστα στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ μὲ μουσικές, χωροὺς καὶ φαγοπότι.

Ἔτσι καὶ φέτος θέλησαν νὰ κάνουν τὰ ἴδια.

Ἡ πλατεία ὅμως τοῦ χωριοῦ ἀνήκει στὴν ἰδιοκτησία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ὅταν ζητήθηκε ἡ ἄδεια ἀπ’ τὴν Μητροπόλή μας γιὰ νὰ στηθεῖ τὸ πανηγύρι τους, ἡ Μητρόπολη τὸ ἀπαγόρευσε, δεδομένου ὅτι πλέον οἱ τακτικὲς καὶ οἱ διαθέσεις του συλλόγου μᾶς ἤταν γνωστές.

Ὁ σύλλογος δὲν δέχτηκε τὴν ρητὴ ἀπαγόρευση ἐκ μέρους μας καὶ ἀπευθύνθηκε στὸν γενικὰ γνωστὸ ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν περιοχή μας, Δήμαρχο Οἰχαλίας κ. Ἀριστείδη Σταθόπουλο, ὁ ὁποῖος καὶ παρεῖχε αὐτὸς, ἂν καὶ μὴ ἔχων ἀρμοδιότητα, τὴν κάλυψη στὸν σύλλογο.

Παρευρέθη δὲ αὐτοπροσώπως ὁ κ. δήμαρχος στὴ βεγγέρα τοῦ συλλόγου, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στὸ αἴτημα ὅμως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τὴν ἐπόμενη μέρα, νὰ τοῦ κοινοποιήσει ὁ Δήμος Οἰχαλίας ἀντίγραφο τῆς ἀδείας ποὺ εἶχε παραχωρηθεῖ στὸν σύλλογο, προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ πὼς καὶ μὲ ποιὰ ἀρμοδιότητα παραχωρήθηκε ἡ ἄδεια, ὁ Δήμος Οἰχαλίας ποτὲ δὲν ἀνταποκρίθηκε.

Πάντως τὴν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ποὺ ὁ ἱερέας ζήτησε ἀπὸ τὴν ἀστυνομία νὰ ἐλέγξει μὲ ποιὸ δικαίωμα στήθηκε τὸ πανηγύρι στὴν πλατεία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ κ. δήμαρχος μίλησε στοὺς ἀστυνομικοὺς καὶ αὐτοὶ δὲν ἐπενέβησαν στὴν διεξαγομένη ἐμπρὸς στὰ μάτια τους παρανομία.

Ἄμα ἔχεις φίλους …

Ὑψηλὰ ἰστάμενα πολιτικὰ πρόσωπα ἄσκησαν πιέσεις στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο προκειμένου νὰ ἀπομακρυνθεῖ ὁ παπὰς ἀπὸ τὴν θέση του.

«Ἄν τὸν ἀπομακρύνω, τὸν κηλιδώνω. Τί ἔφταιξε ὁ παπὰς γιὰ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἐνορία του; Ἐπειδὴ ζήτησε νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ ἔχων τὸ πρόσταγμα εἰς τὴν θέσιν ποὺ τοποθετήθηκε, ὅπως οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ νόμοι τοῦ κράτους ὀρίζουν; Ἀδικίαν ἐμίσησα καὶ ἐβδελυξάμην (Ψαλμ. 118)» ἀπάντησε ὁ Μητροπολίτης μας.

Ἄλλὰ εἴπαμε, ἄμα ἔχεις φίλους δὲν τὸ βάζεις εὔκολα κάτω.

Καὶ ὅποιος ἔχει φίλους δὲν τοὺς ἔχει μόνο στὰ πολιτικὰ πρόσωπα, τοὺς ἔχει καὶ στὰ μίντια.

Ἐπιστρατεύθηκε λοιπὸν ἡ ἱστοσελίδα Ζούγκλα, τοῦ γνωστοῦ δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, δίνοντας βήμα στὸ σύλλογο καὶ ἀφήνοντάς τον νὰ διασπείρει ψέμματα καὶ συκοφαντίες.

«Στὸ χωριὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὁ συγκεκριμένος παπὰς δὲν εἶναι ἐπιθυμητὸς» ἀναμεταδίδει ἡ ἐν λόγῳ ἱστοσελίδα, υἱοθετώντας τὸ ρατσιστικὸ πνεῦμα τῆς ἀπαξίωσης πρὸς τὴν οἰκογένεια τοῦ π. Πέτρου, ποὺ πρώτοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ συλλόγου ἐνέσπειραν στοὺς συγχωριανούς τους.

«Ὁ συγκεκριμένος παπὰς εἶναι ἀνεπιθύμητος.»

«Γιατὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ἐνὼ γνωρίζει δὲν τὸν ἀπομακρύνει;» διερωτάται ἡ ἱστοσελίδα υἱοθετώντας τὶς ἀπόψεις τοῦ συλλόγου.

Μὰ στ’ ἀλήθεια τὶ σημαίνει αὐτὴ ἡ ἔκφραση;

Τί θὰ πεῖ, ὁ συγκεκριμένος παπὰς εἶναι ἀνεπιθύμητος;

Ὁ συγκεκριμένος παπὰς ἔχει παιδιὰ καὶ οἰκογένεια ποὺ ζοῦν καὶ μεγαλώνουν σ’ αὐτὸ τὸ χωριό!

Καὶ σὺ ἀπὸ τὸ βήμα ποὺ σοῦ δόθηκε γιὰ νὰ πληροφορεῖς καὶ νὰ ἐνημερώνεις τὸν λαὸ, καλεῖς σὲ συλλογικὴ ἀπαξίωση καὶ περιθωριοποίηση αὐτοῦ ποὺ ἀπλὰ δὲν σοῦ ἀρέσουν τὰ χνώτα του, ὑπογράφοντας μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες τὴν ἠθικὴ καταδίκη του;

Μήπως χειρίζεσαι τὸ δημοσιογραφικὸ βήμα μὲ ἄλλο σκοπὸ, διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸν ποὺ σοῦ δόθηκε;

Γιατί χωρὶς περίσκεψη ἀναμεταδίδεις μιὰ φράση συγκεκριμένων προσώπων καὶ ὅχι τοῦ συνόλου τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας («Ὁ συγκεκριμένος παπὰς εἶναι ἀνεπιθύμητος»);

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Σημ. Ὅλα τὰ ἐπισημα ἔγγραφα στοιχειοθέτησης τῶν ὣς ἄνω γραφομένων εἶναι

στὴν διάθεση παντὸς ἐνδιαφερομένου.

Η άλλη άποψη:

http://www.zougla.gr/greece/article/mitropoli-trifilias-evalan-ton-liko-na-filai-ta-provata

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s