Δευτέρα 30 Απριλίου: «7η   Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2018″ …Έγκριση Διοργάνωσης αγώνα IROMAN 70.3 Greece στις 14.04.2019».

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την   30η του μηνός Απριλίου, του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

 1. Άνοιγμα φακέλων προσφορών για την σύναψη σύμβασης με Τραπεζικό ίδρυμα και ορισμός Τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών
 2. Υποβολή πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας.
 3. Τροποποίηση Προϋπ-σμού και Τεχνικού Προγράμματος 2018(79/2018 ΑΟΕ).
 4. Έγκριση Διοργάνωσης αγώνα IROMAN 70.3 Greece στις 14.04.2019″.
 5. Αντικατάσταση-εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας(Σχ.70/2017ΑΔΣ).
 6. Αντικατάσταση Αναπληρωματικού μέλους της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ (Σχ.353/2016ΑΔΣ).
 7. Συνδρομή συμμετοχής και παρακολούθησης καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικού εργαστηρίου και τμήματος Μουσικής) (Έγκρ. της αριθ..15/2018 ΑΔΣ ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ.
 8. 2η Τροποποίηση Π/σμού Οικ. Έτους 2018 ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ(Έγκρ.της αριθ.16/2018 ΑΔΣ.
 9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου με τρίμηνη σύμβαση για τους θερινούς μήνες 2018.
 10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τριφυλίας ως φορέα υλοποίησης στο σύστημα κεντρικής Υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ».
 11. Περί Έγκρισης μίσθωσης Ακινήτου στην Τ.Κ Καλού Νερού.
 12. Περί Έγκρισης μίσθωσης Ακινήτου στην Δ.Κ Κυπαρισσίας.
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Παιδικού Σταθμού Κοπανακίου.
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ και χορήγηση παράτασης Α.Μ 26/2017.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αγροτικών Οδών Φιλιατρών.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Κοινοτικού Γραφείου Αυλώνος.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών οδών Αυλώνας-Καλίτσαινας-Πλατανίων».
 18. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παραλιακής Μαραθόπολης».
 19. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης οδού Ελάια –Καρυές ΔΕ Αυλώνος».
 20. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων Α.Μ 38/2015».
 21. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Πηγής Βουλιαγμένης Τ.Κ Ραυτοπούλου.
 22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της Προμήθειας «Σκυροδέματος  ΔΕ Γαργαλιάνων 2017».
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής για την Προμήθεια Φυτών (καλλωπιστικών δέντρων σχ.11919/13-06-2017 σύμβαση).
 24. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προμήθεια Πινακίδων έτους 2017 Δήμου Τριφυλίας».
 25. Έγκριση ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2018».
 26. Απόδοση Λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής υπαλλήλων Δήμου Τριφυλίας.
 27. Έγκριση 2ου Πρακτικού τοποθέτησης ενδιαφερομένων στην Δημοτική Αγορά Κυπαρισσίας.
 28. Επί αιτήσεως Εμπορικού Συλλόγου για παραχώρηση χώρου(Έγκρ. της αριθ.3/2018ΑΕΠΖ).
 29. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 30. Έγκριση: Διοργάνωσης-Δαπάνης-Ψήφιση πίστωσης για τον Εορτασμό των Αγίων Τιμόθεου και Μαύρας στην Δ.Κ Φιλιατρών 03-05-2018.
 31. Έγκριση: Διοργάνωσης-Δαπάνης-Ψήφιση πίστωσης για τον Εορτασμό του Αγίου Αθανασίου Χρισιανουπόλεως 18-05-2018.
 32. Έγκριση: Διοργάνωσης-Δαπάνης-Ψήφιση Πίστωσης της φιλοξενίας των εκπροσώπων των οδοντιατρικών συλλόγων Πελοποννήσου την 5-5-2018.
 33. B΄ Τροποποίηση Προυπολογισμού οικ. έτους 2018 του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας(Έγκρ. της αριθ.18/2018ΑΔΣ).
 34. Έγκριση δαπάνης για σύνδεση ΙΝΤΕΡΝΕΤ(συνταγογράφιση φαρμάκων) σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή με αριθ.2761025235 στην Τ.Κ Ραυτοπούλου.
 35. Λειτουργία Εμποροπανήγυρις Δ.Κ Κυπαρισσίας 2018-Ορισμός πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου(Έγκρ. των αριθ. 8/2018ΑΕΠΖ και 80/2018 ΑΟΕ.
 36. Οργάνωση Άρδευσης έτους 2018 Δ.Κ Κυπαρισσίας-Τ.Κ Σπηλιάς- Τ.Κ

       Αρμενιών-Τ.Κ Στασιού-Τ.Κ Βρυσών και συγκρότηση Επιτροπής για την  τοποθέτηση Υδρονομέα.                                                                

                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ

Μέχρι τις 11 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες για χρήση κοινόχρηστων χώρων.

Αιτήσεις για χρήση κοινόχρηστων χώρων στην Τριφυλία

 Γράφτηκε από την  

Αιτήσεις για χρήση κοινόχρηστων χώρων στην Τριφυλία

Μέχρι τις 11 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στο Δήμο Τριφυλίας οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες και λοιποί που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες – πεζοδρόμια – πεζόδρομους) για το 2018.

Οπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον κανονισμό των κοινόχρηστων χώρων που έχει ψηφιστεί από το δήμο με την αριθ. 199/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος (για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) ή έναρξη επαγγέλματος. Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα σημειώνεται το κατάστημα, η είσοδός του και ο υπό παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος, του οποίου θα απεικονίζονται ευκρινώς η ακριβής θέση και η επιφάνεια που καταλαμβάνει. Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:100 του υπό παραχώρηση χώρου με αναγραφόμενες διαστάσεις και αποτύπωση του υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αιτούμενη χρήση. Στην περίπτωση τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων απαιτείται ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα εξετάζεται εφόσον για τον προβλεπόμενο, από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, αριθμό εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων δεν επαρκεί το προκήπιο ή δεν υφίσταται αυτό λόγω ταύτισης οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής.

Από τις 14 Μαΐου οι αρμόδιες επιτροπές του δήμου θα προβαίνουν σε ελέγχους αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων και θα εφαρμόζουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 περί επιβολής προστίμων.

Τρίτη 1η Μαΐου στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, κάλεσμα από τους τοπικούς εκπροσώπους.

Ημέρα τιμής, μνήμης και διεκδικήσεων η Πρωτομαγιά.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν ξανά φορείς, εργαζόμενοι και συνδικαλιστικά σωματεία με την αρχή να γίνεται με τον επικείμενο εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Μια ημέρα, μνήμης, τιμής και διεκδικήσεων μπροστά στις πολλαπλές ανατροπές κεκτημένων και εργατικών δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια. Από τους τοπικούς εκπροσώπους το κάλεσμα αφορά συγκέντρωση την Τρίτη στις 10:30 στο Εργατικό Κέντρο, ενώ όπως σημειώθηκε επίκεινται διάφορες δράσεις το επόμενο διάστημα.Κάλεσμα ΠΑΜΕ Μεσσηνίας για Πρωτομαγιά

Κάλεσμα απευθύνει η Γραμματεία Μεσσηνίας του ΠΑΜΕ προς τα σωματεία του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας να συμμετάσχουν σε κοινή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης την Τρίτη 1η Μαΐου, στις 10 το πρωί.

«Μετά από 9 χρόνια καπιταλιστικής κρίσης, στην οποία ματώσαμε για να σωθούν τα μονοπώλια, τα κυβερνητικά επιτελεία ετοιμάζονται για τη φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης η οποία θα είναι το ίδιο οδυνηρή για τα λαϊκά στρώματα. Κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να έχει αυταπάτες για το ποιος θα είναι ο ωφελημένος από μια τέτοια ανάπτυξη. Το ΠΑΜΕ απευθύνεται σε όλα τα σωματεία της δύναμης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας και τα καλεί να διαδηλώσουμε όλοι μαζί την Εργατική Πρωτομαγιά» αναφέρεται χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται επίσης, μεταξύ άλλων:

«Η εργατική τάξη της χώρας μας, η παγκόσμια εργατική τάξη τιμά την 1η του Μάη σηκώνοντας τείχος αντίστασης στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, κύμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και μετανάστες, απομονώνουμε τους εθνικιστές φασίστες σε κάθε χώρα.

Η μεγαλύτερη τιμή στους αγώνες, στις θυσίες των συντρόφων μας που έπεσαν στην ανειρήνευτη πάλη των τάξεων για δικαιώματα, για κοινωνική απελευθέρωση, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, είναι η συνέχιση του ταξικού αγώνα, στον ίδιο χαραγμένο δρόμο για την τελική νίκη των λαών».

Κυριακή 29 Απριλίου 2018- Παγκόσμια Ημέρα Χορού. Γιορτή στους Γαργαλιάνους.

Ο Δήμος Τριφυλίας για πρώτη φορά γιορτάζει την Κυριακή, 29 Απριλίου την Παγκόσμια Ημέρα Χορού στην Κεντρική Πλατεία Γαργαλιάνων, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού CID.
15 χορευτικές ομάδες, 250 χορευτές … 10 διαφορετικά είδη χορού από λαϊκό, λάτιν μέχρι χιπ χοπ και οριεντάλ σε μια γιορτή χαράς με στόχο την προσέλκυση του ευρύ κοινού στην τέχνη του χορού…. γιατί ο χορός είναι κίνηση, είναι έκφραση, επικοινωνία, είναι υγεία!
Συμμετέχουν με τα χορευτικά τους τμήματα οι :
• Μορφωτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων
• Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων
• Σχολή Τέχνης Γαργαλιάνων
• Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών
• Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών ‘ΠΥΡΣΟΣ’
• Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσίας ‘ΜΕΣΚ’
• Σύλλογος Γυναικών Κοπανακίου ‘ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ’
• Πολιτιστικός Σύλλογος Βάλτας
• Πολιτιστικός Σύλλογος Πύργου
• Σύλλογος Απανταχού Καλονεριτών
• Σύλλογος Αγίας Κυριακής Φιλιατρών
• House of Dance Σχολή Χορού Κυπαρισσίας
• ΕΝ ΧΟΡΩ Σχολή Χορού ΖαχάρωςΏρα έναρξης των εκδηλώσεων 5.30 το απόγευμα με παρέλαση των χορευτών συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Γαργαλιάνων.Μετά το τέλος των εκδηλώσεων στο πάρκο της Μπρίσκειου Βιβλιοθήκης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύργου και ο Σύλλογος Γυναικών Λεύκης θα κεράσουν τους χορευτές και τους μουσικούς λαλαγκόψωμα και ριγανάδα, ο Μορφωτικός Σύλλογος θα προσφέρει δίπλες και ο Εμπορικός Σύλλογος θα κεράσει ποπ κορν !!Σας προσκαλούμε στη γιορτή για το θέαμα και το χορό …γιατί στο τέλος θα χορέψουμε όλοι!Διοργάνωση: Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τριφυλίας).
ΧΟΡΗΓΟΙ: il Centro, Super Market ΑΚΗΣ ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Αρτοποιείο ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ, Καφενείο ΜΑΚΡΗ.

Φωτεινή Στυλιανού

Υπ/νη Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Τηλ. 2761360033/ 6942778793

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΗΘΕΙΣ ΠΙΣΤΟΥΣ.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να σταθούμε δίπλα στους αληθείς πιστούς του ποιμνίου της Ι. Μητροπόλεως και ως εκ τούτου απαντούμε στις ανυπόστατες, ανώνυμες και ανακριβείς διαρροές.Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

          Αναφορικά με το περιστατικό στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου, γνωστοποιούμε πως ο Σύλλογος καμία αρμοδιότητα και κανένα δικαίωμα δεν είχε να αναλάβει την περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου. Επιπλέον, υπέπεσε και στο ποινικό αδίκημα της διατάραξης θρησκευτικής συνάθροισης για την οποία οι υπεύθυνοι του Συλλόγου θα δώσουν λόγο. Αντί λοιπόν οι ταραξίες να στρέφονται κατά του πρεσβυτέρου και της πρεσβυτέρας θα έπρεπε να αναλογιστούν την έκνομη συμπεριφορά τους και να μην ασχημονούν.

Δεν μας εκπλήσσει διόλου η «απογοήτευση» των μελών του Συλλόγου Δωρίου Μεσσηνίας «Άγιος Γεώργιος» και των «κατοίκων» του Αγίου Γεωργίου, αφού οι εικονιζόμενοι στο video είναι μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών. Η «απογοήτευση» που εκφράζεται είναι έκδηλη και εντείνεται το τελευταίο διάστημα λόγω της ενεργούς προσωπικής δραστηριοποίησης του Μητροπολίτου και της λήψης καίριων αποφάσεων εκ μέρους του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, μια εκ των οποίων ήταν η ανάκλησις παραχωρήσεως καταστήματος προς τον Σύλλογο που εκμεταλλευόταν για πολλά χρόνια έως τον Ιούλιο του έτους 2017, λόγω προδήλου παράβασης απόδοσης λογαριασμού οικονομικής διαχειρίσεως.

Πράγματι, η ευθύτητα του λόγου του Σεβασμιώτατου, η απαρέγκλιτη ορθή οικονομική διαχείριση υπό τις αρχές της διαφάνειας και του πλήρους ελέγχου, προκαλούν πλέον δυσφορία σε όσους απομυζούσαν από το έτος 2003 μέχρι και πρόσφατα οφέλη εις βάρος της Αγίας Εκκλησίας μας. Αυτό, όμως είναι παρελθόν. Είναι ανέκκλητη η Απόφαση του Σεβασμιώτατου να οδηγήσει στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες εθνικές ελεγκτικές οικονομικές αρχές, άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, όσους καπηλευόμενοι το όνομα του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Δωρίου Μεσσηνίας προσπορίστηκαν παρανόμως οιοδήποτε ποσό. Μάλιστα, οι αναφορές μας είναι, αντιθέτως προς τους αβάσιμους ισχυρισμούς του Συλλόγου, πάντοτε επώνυμες και πλήρως στοιχειοθετημένες.

Τέλος, και πάλι αβασίμως αναρωτιούνται κάποιοι πού ευρίσκονταν τα μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου την ημέρα του περιστατικού.  Στην πραγματικότητα διερωτώνται διότι πλέον δεν τους επιτρέπεται να διαχειρίζονται ποσά ανεξελέγκτως εις βάρος του Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου και  της περιουσίας του. Δηλώνουμε ότι το προσωπικό κώλυμα των μελών την ημέρα εκείνη δεν θα τους εμποδίσει στο εγγύς μέλλον να συνεχίσουν να προασπίζονται την λειτουργία του Ι. Ναού και να εξυπηρετούν τη διαχείριση των οικονομικών του.                        

                               ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ

               ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΠΑΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ. ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.

Πριν απο λίγες έφυγε απο κοντά μας ο παπά Παναγιώτης ο Μπεκιάρης, ο παπάς του χωριού μας, για ένα μεγάλο διάστημα. Όσοι είναι μεγάλοι σε ηλικία θα έχουν προφανώς έντονες μνήμες απο τα έργα και τις ημέρες του στην εκκλησία μας, σαν ήρεμος και φωτεινός καθοδηγητής της.Φωτογραφία του Dimitris Giannopoylos.

Δεν γνωρίζω, γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε τόσο γρήγορα. Η, αν δεν ξεχνάνε, γιατί αποφεύγουν ν΄ αναφερθούν επαινετικά με δημόσιο λόγο για ανθρώπους που βοήθησαν με το πνευματικό τους έργο, στο βαθμό που αυτό απηχούσε στην μικρή κοινωνία του τότε Κοπανακίου. Πιστεύω ότι τέτοιοι »φωτεινοί» ιερείς και δάσκαλοι μπόλιασαν θετικά τα μυαλά των μικρών ονειροπόλων μαθητών αυτής της εποχής και όταν αυτοί μεγάλωσαν, λάμπρυναν και προέβαλαν Πανελλήνια το Κοπανάκι μας, κατακτώντας υψηλά δημόσια και ιδιωτικά αξιώματα.  Αυτό το »αμάρτημα» το έχει ο Ελληνισμός απο παλιά. Γιατί να μην τόχει και το Κοπανάκι ; Η λήθη και η λησμονιά δεν πρέπει σε άξιους ανθρώπους.

Προσπάθησα να σιωπήσω και είναι αλήθεια πως περίμενα και κάποιο άλλο σχόλιο, πέρα απο την δημοσιευμένη είδηση και το βιογραφικό του. Σιωπή και εδώ, όπως συνέβη και παλιότερα με τον δάσκαλο μας  τον αείμνηστο Κοκκίνη. Ενδόμυχη προτροπή λοιπόν μου επέβαλλε να ανακαλέσω τις όσες μνήμες που έχω μαζί του, και με λίγες λέξεις να αναφερθώ για το έργο του.

Ήτανε το 1966 και 1967 (μαθητής της Β΄ Λυκείου) όταν ο πνευματικός αυτός άνθρωπος, μεταξύ όλων των προαναφερθέντων στο βιογραφικό του, οργάνωσε με επιτυχία τα κατηχητικά και φυσικά την Βιβλιοθήκη στο Ισόγειο σπίτι της κατοικίας » Παπατσώρη »αφού προσφάτως η οικογένεια είχε μεταναστεύσει όλη στην Αμερική.

Τον βοηθήσαμε  εγώ και ο Δημοσθένης ο Πετρούλιας να φτιάξει έναν ευπρεπέστατο χώρο, να τον επιπλώσει, να τον γεμίσει με βιβλία για τα παιδιά του χωριού, που ήμασταν απο 12 εως 18 χρονών, και δεν γνωρίζαμε ούτε τον Παπαδιαμάντη! Μας έβαλε στον θαυμαστό κόσμο των βιβλίων με τρόπο όντως ζηλευτό. Εκεί διαβάζαμε, λύναμε απορίες και σαν πατέρας κι΄ αυτός μας μύησε και στα παιχνίδια ώστε  όλα να γίνονται  συμπληρωματικά. Μάθαμε σκάκι, πινγκ – πόνγκ και άλλα επιτραπέζια.

Πατέρα – Παναγιώτη,  κατάφερες ακόμη να μας »μαζέψεις» απο τις αλάνες στο κατηχητικό σου. Του έδωσες, ένα ευχάριστο, φιλοσοφικό και διαλεκτικό χαρακτήρα, πέρα απο τον κλασικό μονότονο και καθιερωμένο θρησκευτικό μονόλογο. Μας κέρδισες σαν παιδιά και δεν ήμασταν και τα καλλίτερα !

Πατέρα – Παναγιώτη είχες έμφυτη καλοσύνη, ευγένεια ψυχής, βαθύτατη γνώση του αντικειμένου σου, και παράλληλα ήσουν προσηνής και εγκάρδιος

Θυμάμαι, που δικαιωμένος πιά, στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, στου Ψυρρή, πόσες συζητήσεις κάναμε, στις επισκέψεις μου, είτε φιλικές είτε επαγγελματικές για να σε συμβουλεύσω σε Μηχανολογικά θέματα που σε απασχολούσαν για τον Ναό. Πάντα όμως μάθαινα νέα σου, τόσο απο τον Γιώργο όσο και απο την Μιμίκα σου.

Την φωτεινή σου αυτή παρένθεση στο Κοπανάκι, δεν θα την ξεχάσουμε. Καλό σου ταξίδι.

Γρηγόρης Ηλιόπουλος

Υ.Γ : Αν η παραπάνω βιβλιοθήκη καταστράφηκε, θα μ΄ απασχολούσε απλά σαν Κοπανακαίο ! Απ΄ την στιγμή όμως, που το γεγονός αυτό, συνδέθηκε αργότερα με μια παρόμοια καταστροφή της επόμενης Βιβλιοθήκης που  ίδρυσε ο »Οίκος Λαμπράκη» στο χωριό μας πάλι, αυτό με θλίβει αφάνταστα  και μου αφήνει ερωτηματικά και απορίες.

Γ.Η