Τρίτη 24 Οκτωβρίου, 2017: «18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017»

  Προς: Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών  Κοινοτήτων  και  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Τριφυλίας.

ΘΕΜΑ:  «18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2017″

      Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 24η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄, για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

Αποτέλεσμα εικόνας για 18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2017

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2018.

 2. Έγκριση  αίτησης  ρύθμισης αποπληρωμής σε πολλαπλές ισόποσες δόσεις  του χρέους που αφορά την ΔΕΥΑΤ προς τον Δήμο Τριφυλίας  Ν..4483 Άρθρο 14 Παρ.1 και απαλλαγής προσαυξήσεων.

 3.  Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου –Δήμου Τριφυλίας-Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας  Πελοποννήσου και ΔΕΥΑ Τριφυλίας για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ».

 4. Έγκριση δαπάνης για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στις Δ.Κ Γαργαλιάνων-Τ.Κ Βανάδας και ηλεκτροδότηση pillar στις Τ.Κ  Πολυθέας και Κρυονερίου.

 5. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2017(Έγκρ. της αριθ.230-245/2017ΑΟΕ).

 6. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας Γ΄ Τρίμηνο  Οικ. Έτους 2017(Έγκριση της αριθ.244/2017 ΑΟΕ).

 7. Έγκριση δαπάνης εξόφλησης προστίμων που επιβλήθηκαν με τις αριθ.64-65-66/2017 αποφάσεις   Λιμενάρχη Πύλου(έγκρ.αριθ.227/2017 ΑΟΕ).

 8. Χορήγηση Ανανέωση Αδειών Πωλητών Λαικών Αγορών.

 9. Έγκριση Δαπάνης-Ψήφιση Πίστωσης για τον Εορτασμό  της Επετείου  28ης Οκτωβρίου 2017.

 10. ¨Εγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής: α. Προμήθειας ασφαλτικών υλικών συντήρησης επισκευής οδών ΔΕ Κυπαρισσίας– β. Προμήθειας σκυροδέματος ΔΕ Τριπύλης 2017.

 11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών:

α. Πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα  για την λήψη πιστοποιητικού  ISO 9001:2015

      β. Ετήσια Τεχνική  Υποστήριξη Η/Υ Δήμου Τριφυλίας.

γ. Υπηρεσίες Υποστήριξης του  Δήμου για την προετοιμασία  για την λήψη της πιστοποίησης ISO 9001.

 1. Γνωμοδότηση για σχολικές μεταβολές  σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης  Μεσσηνίας Σχ. Έτους 2018-2019 (ίδρυση-προαγωγή-συγχώνευση-υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή  σχ. μονάδων).

 2. Έγκριση 5ου και 6ου  πρακτικού τοποθέτησης ενδιαφερομένων στην Δημοτική Αγορά Κυπαρισσίας.

 3. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (κ. Αζίση Σοφία του Παναγιώτη).

 4. Έγκριση αγοράς ενός μεταχειρισμένου φορτηγού με ανατροπή για τον Δήμο Τριφυλίας.

 5. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Ελέγχου Εμποροπανήγυρις Γαργαλιάνων 2017.

 6. Έγκριση της με αριθ.235/2017 ΑΟΕ περί επανάληψης της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης).

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υλικών(πλαστικού κάδοι απορριμμάτων).

 8. Απόδοση Λογαριασμού Υπαλλήλων(Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου).

 9. Συγκρότηση Επιτροπής καταγραφής και καταστροφής ή εκποίησης Κινητών πραγμάτων του Δήμου ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους.

 10. Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία ανακύκλωσης για απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων με την εταιρεία ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ.

 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) και χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ΔΕ Φιλιατρών».

 12. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Α.Μ 71/2015.

 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΑΛΑΖΩΝΙΟΥ.

 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)\καιτου1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας ΝέωνΕργασιών(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Φιλιατρών».

 15. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραχώρησης θέσεων της Κυριακάτικης Αγοράς Κοπανακίου.

 16. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Συντήρησης Δημ. Φωτισμού ΔΕ: α. Αετού- β. Γαργαλιάνων έτους 2017.

 17. Έγκριση Δαπάνης-ψήφιση πίστωσης των εκδηλώσεων  «Μεσσηνιακές Ημέρες Διαβήτη – Υψώνουμε Αψίδα Προστασίας» .

 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  (τακτοποιητικός) των έργων: Επισκευή Συντήρηση Αγροτικών οδών ΔΕ:  α. Φιλιατρών  β. Γαργαλιάνων    γ.  Τριπύλης  δ. Αυλώνος.

 19. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο «Αστικές αναπλάσεις ΔΕ Αετού.

 20. Τροποποίηση της με αριθ.277/2017 ΑΔΣ.

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

                   ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

«Ο ΚΥΡ – ΜΑΝΩΛΗΣ Ο  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΑΣ» ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΥΣΑ ΜΑΣ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΧΟΥΡΧΟΥΓΙΑ MAΣ

 Το παρΟν ανήκει πάντα στο παρελθόν.

Το αγνΟ παρελθόν!

Ένας φΑκελος με κάποιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τα μαθητικά μου χρόνια, το επιβεβαιώνουν. Τις ταξινομώ με πολλή προσοχή σ’ ένα μεγάλο άλμπουμ. Σημειώνω δίπλα, στο περιθώριο, ημερομηνίες που έχω καταγράψει στο πίσω μέρος τους.

Με απορΙα και θλίψη παρατηρώ τα σημάδια του χρόνου.

Ω! Ναι… Ο χρΟνος! Αθώος φταίχτης, σπλαχνικός φονιάς!

Κι εγΩ… Οι άλλοι… Πρόσωπα του χθες… Όλοι μας, φορτωμένοι με ρυτίδες κι άσπρα μαλλιά στη θωριά μας…

ΕνΩ τις κοιτάζω, παρατηρώ και διαπιστώνω πως ήταν εικόνες μιας «αλλοτινής ευτυχίας…» Εικόνες, που ταξιδεύουν σε άλλες εποχές, πικρόγλυκες κιόλας… Εποχές, τις οποίες όλοι μας νοσταλγούμε. Εικόνες, ανεξίτηλα χαραγμένες μέσα μας. Γιορτές, εκδρομές, γάμοι, πανηγύρια. Εικόνες με τη δική τους ομορφιά.

Κι Ερχεται στη μνήμη μου… ο κυρ-Μανώλης Παπαπαναγιώτου. Ο Μανώλης «ο Χουρχουριάς». Ο ψιλόλιγνος φωτογράφος μας. Ο Καλλιτέχνης! Ο Άνθρωπος! Ευγενής, χαμογελαστός, ακούραστος, με το μεράκι, την καλοσύνη, την υπομονή. Είχε το χάρισμα, να σε βάζει να ποζάρεις με τον ωραιότερο τρόπο, για να «κρατήσει το τώρα, τη στιγμή που θα γίνεις χθες…»

Εδινε ψυχή στην εικόνα του. Εμφάνιζε ακόμα και τα σκυθρωπά πρόσωπα με χαμογελαστές μορφές. Πρόσεχε και τόνιζε την παραμικρή λεπτομέρεια. Πρόσωπα μελαγχολικά, χαρούμενα, ναζιάρικα, θυμωμένα, έκπληκτα…

ΜποροΥσε να «πιάσει» τα χρώματα, του ουράνιου τόξου! Να φυλακίσει μια ζεστή ματιά, ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ, όσα συναισθήματα ξεχείλιζαν και τα κρατούσε σ’ εκείνη τη στιγμή.

Τη στιγμΗ που έγινε κι έμεινε μια αλήθεια! Η φωτογραφία του…

… Μια μαθητριοΥλα 16 χρόνων με τη μαύρη ποδιά της. Ο άσπρος γιακάς, ξάνοιγε τη γλυκιά μελαγχολία της…

Απόψε θυμΑμαι εσένα κυρ-Μανώλη…

ΘυμΑμαι τη ζωή μου…

ΑιωνΙα σου η μνήμη, αγαπημένε μας φωτογράφε.

ΜαλλοΥσα

Το κείμενο με περισσότερες φωτογραφίες της Μαλλούσας μας, που δημιουργήθηκε και επιμελείται  από το kopanakinews:

https://mallousa.wordpress.com/page/9/