Επικύρωση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση Γηπέδου Κοπανακίου» στην 53η συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής.

« 53η  Τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »Σχετική εικόνα

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις  19-10-2017, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :

  • Επικύρωση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Βελτίωση Γηπέδου Κοπανακίου» που αφορά τον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

  • Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017

  • Τροποποίηση προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

  • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                         Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΣΤΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

Και ας το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Καμιά σχέση το Κυριακάτικο παζάρι μας με τα επεισόδια. Το αν δεν έχουν κάποιοι άδεια εμπορίας, ποσώς μας ενδιαφέρει και αυτό δεν έχει σχέση με τους πυροβολισμούς. Φυσικά καμία σχέση δεν έχουν με το Κυριακάτικο παζάρι μας, οι  καθημερινές κλοπές και οι παραβατικές συμπεριφορές του οποιουδήποτε. Κάτω τα χέρια λοιπόν από το παζάρι μας και πάμε …παρακάτω. Σας παραθέτουμε την ομιλία του Δημάρχου μας και το φωτογραφικό υλικό της συγκέντρωσης και επειδή έχουμε στην πορεία και δικαστικές εξελίξεις, ουδέν …σχόλιον  επί των πρακτέων.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Η Sia Zaxou πρόσθεσε 14 νέες φωτογραφίες.

Το  δεκαπενταμελές   μαθητικό  συμβούλιο  του  ΓΕΛ  Δωρίου  συγκροτήθηκε  σε  σώμα  ως  εξής:

Εκλογές  για την   ανάδειξη  15μελών  μαθητικών συμβουλίων

Την  Τετάρτη  11-10-2017  στο  ΓΕΛ  Δωρίου   πραγματοποιήθηκαν οι  εκλογές για την ανάδειξη  του  δεκαπενταμελούς  μαθητικού  συμβουλίου  του  σχολείου.

Φωτογραφία της Sia Zaxou.

Πρόεδρος :  Γαρδίκας  Δημήτριος  από  την Α’ Τάξη

Αντιπρόεδρος : Γιαννακόπουλος Αναστάσιος  Γ’ Τάξη

Γραμματέας :Κόμαν Αλέξανδρος  Γ’ Τάξη