Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017: « 30η  Τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » του Δήμου Τριφυλίας.

Σχετική εικόνα

          Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 26-06-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα :

  • Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

  • Καθορισμός όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Τριφυλίας & Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕ Αετού»

  • Ανάκληση της αριθ.97/2017 αποφάσεως Οικον. Επιτροπής.

  • Ανάκληση της αριθ.120/2017 αποφάσεως Οικον. Επιτροπής.

  • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 9.000,00€, για επισκευή μηχανικού εκσκαφέα της ΔΕ Φιλιατρών & ορισμός υπολόγου.

  • Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για λειτουργία τροχήλατης καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη), για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε θέσεις αιγιαλού-παραλίας Δ.Τριφυλίας

  • Έγκριση πρακτικού της επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων του αιγιαλού και παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για λειτουργία τροχήλατης καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη), για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε θέσεις αιγιαλού-παραλίας Δ.Τριφυλίας (περιοχές NATURA).

  • Καθορισμός του ύψους του ετήσιου μισθώματος για την χρήση των βοσκήσιμων γαιών

  • Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας οικ. έτους 2017 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

  • Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της προσφοράς για την προμήθεια τηλεφωνικού εξοπλισμού & δομημένης καλωδίωσης στο Δημοτικό Μέγαρο Κυπαρισσίας.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

                                                                                                  Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιουνίου: Στην Κυπαρισσία η συνέλευση των Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου.

Στην Κυπαρισσία η συνέλευση των Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την 

Στην Κυπαρισσία η συνέλευση των Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου

 Στη Κυπαρισσία θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο η  ετήσια τακτική γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος.

Στην συνέλευση θα παραβρεθούν περίπου 120 αντιπρόσωποι από τους εμπορικούς συλλόγους που ανήκουν στην δύναμη της ομοσπονδίας από τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος καθώς και των Νήσων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης.  Θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Κανελλάκης» και οι εργασίες της το Σάββατο θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα ενώ την Κυριακή στις 10.15 το πρωί.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη γενική συνέλευση αφορούν τον διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2016, τον προϋπολογισμό του έτους 2017, την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και την έγκρισή τους, καθώς επίσης «φλέγοντα θέματα που ταλανίζουν τον εμπορικό κόσμο» και τα οποία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των αντιπροσώπων. Μερικά από τα θέματα αυτά είναι το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το παρεμπόριο, τα κόκκινα δάνεια, τα pos μηχανήματα και το ακατάσχετο των λογαριασμών – για τα οποία θα αναζητηθούν λύσεις «προκειμένου οι μικρές επιχειρήσεις να παραμείνουν ζωντανές».