Αυγά σε όλο τον κόσμο …Ένα υπέροχο αφιέρωμα που προτίμησα ν’ αναρτήσω, αντί …