ΠΑΝΕΞΥΠΝΟ, ΠΕΡΠΑΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ … ΑΚΟΥΣ, ΜΥΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΨΩΝΙΖΕΙΣ.

Σούπερ μάρκετ στο Chatswood, Sydney της Australia

Το τμήμα παραγωγής και πωλήσεων του σούπερ μάρκετ αυτού, βρήκε ένα κάπως ασυνήθιστο τρόπο για να προωθήσει τις πωλήσεις. 
 
Πλησιάζοντας το τμήμα με τα λαχανικά ακούγεται ο ήχος τρεχούμενου νερού και αναδύεται η οσμή λαχανικών.

Όταν πλησιάσει κανείς στις προθήκες των γαλακτομικών, ακούγεται ο ήχος αγελάδων που μουγκανίζουν ενώ αναδύεται και η οσμή φρέσκου γάλατος. 
Στο τμήμα κρεατικών αναδύεται άρωμα από μπριζόλες που ψήνονται.
Όταν πλησιάσεις τις προθήκες με τα αυγά, ακούγονται κότες να κακαρίζουν και ταυτόχρονα διαχέεται η οσμή τηγανισμένων αυγών με μπέικον.
Στο τμήμα ψωμιού έχουμε οσμή ψημένου ψωμιού και γλυκών.

Δεν θα αγόραζα ποτέ χαρτί υγείας στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ !!!!……

Δευτέρα 11 Απριλίου « 12η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής » Δήμου Τριφυλίας.

« 12η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 11-04-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1)Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016.
2)Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2016 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)
3)Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή – Βελτίωση Νεκροταφείων Δ.Ε. Τριπύλης»
4)Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού «Επισκευή Αποθήκης Γυμνασίου Κυπαρισσίας»
5)Λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση μείωσης μισθώματος περιπτέρου της κ. Σταυροπούλου Δήμητρας.
6)Έγκριση της αριθ.152/2016 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου για εργασίες στο ΧΑΔΑ Κυπαρισσίας
7)Έγκριση της αριθ.154/2016 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου για εργασίες στο ΧΑΔΑ Φιλιατρών
8)Έκδοση 4ου εντάλματος προπληρωμής, ποσού 420,00€ για κάλυψη αναγκών αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών, του Δήμου Τριφυλίας, καθώς και ορισμός υπολόγου.
9)Έγκριση αποζημίωσης προς αποκατάσταση βλάβης επαγγελματικού εξοπλισμού από υπαιτιότητα του Δήμου.

Η υποβολή οικονομικών προσφορών, για τα έργα που ανατίθενται από την Οικονομική Επιτροπή, θα γίνεται από τον ίδιο τον εργολάβο ή από εξουσιοδοτημένο απ΄αυτόν πρόσωπο, στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, έως την ημέρα της συνεδρίασης. Κάθε οικονομική προσφορά, για να θεωρείται έγκυρη, θα συνοδεύεται από: 1) φορολογική ενημερότητα, 2) ασφαλιστική ενημερότητα, 3) Βεβαίωση ή Πτυχίο σχετικό με το είδος των εργασιών που μπορεί να αναλάβει και 4) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου εργολάβου στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση της Τεχνικής Μελέτης (Περιγραφής) και των τεχνικών προδιαγραφών του εκάστοτε έργου και ότι πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης αυτού.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ανάδειξη νέου ΔΣ. Ενημέρωση από τον Ειδικό Γραμματέα: Παναγιώτης Παπαντωνίου.

Συγκρότηση του Νέου ΔΣ σε Σώμα

 Στις 28 Μαρτίου 2016, έγινε η επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Μετά τον απολογισμό της διετίας 2014 – 2016 και την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. 

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση: 

Πρόεδρος: Κώστας Κεπαπτσόγλου

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Κατσώχης

Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Μίντσης

Ειδικός Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαντωνίου

Ταμίας: Κώστας Κουρέτας

A’ Αναπλ. Μέλος: Ευθύμιος Μπακογιάννης

Β’ Αναπλ. Μέλος: Μαρία Σαρτζετάκη

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 1976 ως το Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς (Transportation Engineers) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ο ΣΕΣ αριθμεί σήμερα εκατοντάδες μέλη, τα οποία είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξειδικευμένοι Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί (προερχόμενοι κατεξοχήν από Πανεπιστημιακά Τμήματα Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών) από επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση συγκοινωνιακών συστημάτων με στόχο την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας και άνεσης στις μετακινήσεις προσώπων και αγαθών.

Αναλυτικά, στους βασικούς σκοπούς του ΣΕΣ περιλαμβάνονται:

·         Η προώθηση και διάδοση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στον τομέα των μεταφορών με την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και δημοσίων συζητήσεων, συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και την διατήρηση βιβλιοθήκης αρχείων εκδόσεων και περιοδικών. Η υποστήριξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στον τομέα των μεταφορών σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό.

·         Η συνεργασία με αντίστοιχα ή σχετικά με τον Σύλλογο επιστημονικά ιδρύματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για ανταλλαγή πληροφοριών, οργανώσεις συλλογικών επιστημονικών συγκεντρώσεων, κ.λπ.

·         Η αναγνώριση από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, τις δημόσιες αρχές, τον ιδιωτικό τομέα, τον τομέα της εκπαίδευσης, και γενικότερα την κοινωνία, για την ανάγκη επιστημονικής προσέγγισης και λύσης των σοβαρών προβλημάτων στον χώρο των μεταφορών.

·         Η προώθηση του πνεύματος της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου για την από κοινού λύση οποιουδήποτε προβλήματος στον χώρο.

·         Η διάχυση των τεχνικών κανόνων και προδιαγραφών για τη μελέτη, υλοποίηση ή λειτουργία των έργων που έχουν σχέση με μεταφορές.

Είμαι στη διάθεση σας για πιθανές δράσεις ή συνέργειες.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Παπαντωνίου

Panagiotis Papantoniou

PhD, Πολιτικός – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός

Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

5, Ηρώων Πολυτεχνείου. GR-15773, Αθήνα, Ελλάδα

τηλέφωνο +30.210.7721376, +30.210.7721454 fax

www.nrso.ntua.gr/ppapant

Επειδή Αχαΐα δεν είναι μόνο η Πάτρα, δείτε Ένα εκπληκτικό βίντεο από ψηλά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Ένα εκπληκτικό βίντεο από ψηλά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Μια περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας …περιλαμβάνει το μοναδικό βίντεο το οποίο επιμελήθηκε ο Λεωνίδας Καρκούλιας και παρουσιάστηκε στην ημερίδα με θέμα τον Τουρισμό, που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το βράδυ του Σαββάτου ο δήμος σε συνεργασία με την εφημερίδα ΓΝΩΜΗ.

Στο βίντεο θα απολαύσετε από ψηλά τις περιοχές, Κάτω Αχαΐα, παραλία Νιφορέϊκα, Παραλιακή ζώνη Πατραϊκού κόλπου, παραλία Καλόγριας και δάσος Στροφυλιάς, Γιανισκάρι, λιμνοθάλασσα Πάπα, τείχος Δυμαίων, όρος Σκόλλις, Πόρτες και Αρχαιολογικός χώρος, βιομηχανικη ζώνη Πάτρας, Μονή Φιλοκάλη, Μονή Αγίου Νικολάου στα Σπάτα.

http://www.npress.gr/videos/ένα-εκπληκτικό-βίντεο-από-ψηλά-του-δήμ/