Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου: 34η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Κυπαρισσία, 23-12-2013
Ταχ. Δ/νση : Δημαρχείου 2 Αριθ. Πρωτ.: 31234
Κυπαρισσία
Ταχ. Κώδικας : 24500
Τηλέφωνο : 2761360724
Fax : 27610 25561
Πληροφορίες : Αλεξανδροπούλου Σοφία
E-mail : kypardim@otenet.gr

Προς : Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ : « 34η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 30-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1)Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για τη Λειτουργία & Συντήρηση
των Εγκαταστάσεων Λυμάτων Φιλιατρών (αντλιοστασίου και ΒΙΟΚΑ)
2)Απευθείας ανάθεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στη θέση Ροντάκι  Κυπαρισσίας»
3)Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – Αποδεσμεύσεις ποσών από προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης
4)Έγκριση ανάληψης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2013.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ