«Kατάδικός μου» στο θέατρο Διάνα από τις 24Οκτωβρίου με την Ελένη Ράντου.

Η μεγαλύτερη επιτυχία των τελευταίων χρόνων, ο «KATAΔΙΚΟΣ ΜΟΥ», που συνυπογράφουν η Ελένη Ράντου, η Σάρα Γανωτή και ο Νίκος Σταυρακούδης, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη, συνεχίζεται για τρίτη χρονιά στο θεάτρο ΔΙΑΝΑ. 


Ένα έργο που τα τελευταία 2 χρόνια έχει γνωρίσει την τεράστια απήχηση κοινού και κριτικών (Βραβείο Δραματουργίας Ελληνικού Έργου «Κάρολος Κουν» 2012) και που η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορά μας κάνοντας το National Theatre της Αγγλίας, που αυτή την περίοδο ερευνά την ελληνική πραγματικότητα και δραματουργία, να ενδιαφερθεί να το εντάξει στο ρεπερτόριό του.

Μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη, συγκινητικά αστεία που όσο περνά ο καιρός γίνεται όλο και πιο σύγχρονη! Ένα έργο που πραγματεύεται τους φόβους και τις ανασφάλειές μας, και που συγκίνησε βαθιά πολλές χιλιάδες θεατών, θα συνεχίσει να μας συναρπάζει και τη θεατρική περίοδο 2013-2014, για έναν περιορισμένο αριθμό παραστάσεων καθώς σκοπεύει στη συνέχεια να μεταφερθεί και εκτός των τειχών. 

«Νοιώθω ότι οφείλω να συνεχίσω την πορεία αυτής της παράστασης γιατί αυτό το έργο έχει αποδείξει δύο χρόνια τώρα πώς έχει το χάρισμα να επουλώνει τις πληγές μας και να μας κάνει όλους καλύτερους. Και εμάς που είμαστε πάνω στη σκηνή και αυτούς που είναι από κάτω» Ελένη Ράντου

«ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ MΟΥ»
Μια αιχμηρή κωμωδία των
Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή, Νίκου Σταυρακούδη
Βραβείο Δραματουργίας Ελληνικού Έργου «Κάρολος Κουν» 2012

Πρεμιέρα: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης
Σκηνικά: Μαγιού Τρικεριώτη
Κοστούμια: Μανώλης Γαλετάκης
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη
Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα
Μουσική επιμέλεια: Κώστας Ζήκος
Video art: Ακης Πολύζος
Φωτογραφία: Ορφέας Εμιρζάς

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Ελένη Ράντου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ορφέας Αυγουστίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Δημήτρης Καπετανάκος και ο Μπάμπης Γιωτόπουλος 

Τιμή προπώληση μέχρι τις 24/10

γενική είσοδος 15 ευρώ για όλες τις ημέρες παραστάσεων. 

Η προπώληση θα πραγματοποιείται από τη viva.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 11876
Κι από τα καταστήματα Παπασωτηρίου και 7 spots

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Από 10 έως 20 ευρώ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Τετάρτη : 20:15
Πέμπτη : 20:15
Παρασκευή : 21:15
Σάββατο : 21:15
Κυριακή : 19:30

ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΑΝΑ
Ιπποκράτους 7
Τηλέφωνο 210 – 3626596

Το COSTA NAVARINO τις έκλεψε τις εντυπώσεις, τα …λαλά όμως στη ΜΚΟ.

Το COSTA NAVARINO τις εντυπώσεις η ΜΚΟ τα…έσοδα!

 

alefta

 

Ωραίος σήμερα ο astritis του farenews,ασχολείται με το συνέδριο και σημειώνει εύστοχα:

“Περιφέρεια και Πλανήτης”. Το COSTA NAVARINO τις εντυπώσεις και την…πληρότητα! Η ΜΚΟ τα…έσοδα! Η Περιφέρεια στον…πλανήτη της! Ο Χατζηδάκης …υποβάθμισε τον Σαμαρά σε “τιμονιέρη”, αλλά έφερε μήνυμα ελπίδας (για…χρίσμα)! Τα επιμελητήρια έκλεισαν δωμάτια σε προνομιακές τιμές για το απαραίτητο…μπούγιο!

@. COSTA NAVARINO, Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου και…ellines.com (hatzinikolaou. Real-ekloges ΟΤΑ)

@. Έ­να …σύμ­πλεγ­μα κα­θό­λου πε­ρί­ερ­γο, αλ­λά αρ­κε­τά. Εν­τυ­πω­σια­κό!

@. Τρί­α …σύ­νο­λα, τα ο­ποί­α δη­μι­ουρ­γούν πολ­λά…υ­πό σύ­νο­λα!

@. Τις εν­τυ­πώ­σεις κέρ­δι­σε το…ξε­νο­δο­χεί­ο!

@. Ού­τε τον Αύ­γου­στο δεν εί­χε τέ­τοι­α πλη­ρό­τη­τα!

@. Οι τι­μές κα­λύ­τε­ρες για τους “χει­ρο­κρο­τη­τές” του …”Πε­ρι­φέ­ρεια και

Πλα­νή­της-έ­να και το αυ­τό”, α­κό­μη και α­πό τη ση­με­ρι­νή δι­α­φή­μι­ση στην

“Κα­θη­με­ρι­νή”!

@. “Τίγ­κα­ρε” κυ­ρί­ως α­πό τις δι­οι­κή­σεις των Ε­πι­με­λη­τη­ρί­ων και των

φί­λων, οι ο­ποί­οι έ­κα­ναν το χα­τί­ρι της…Πε­ρι­φέ­ρειας, α­φού έ­πρε­πε να

συγ­κεν­τρω­θεί ι­κα­νός α­ριθ­μός …α­κρο­α­τη­ρί­ου ώ­στε να υ­πάρ­χει αι­τι­ο­λό­γη­ση της δα­πά­νης!

@. Άλ­λω­στε το εί­πε και ο…κομ­φε­ρα­σι­έ!

@. Ι­κα­νο­ποί­η­ση για την…λή­ξη με γε­μά­τη την αί­θου­σα!

@. Η Πε­ρι­φέ­ρεια ι­κα­νο­ποι­η­μέ­νη για την προ­σέ­λευ­ση!

@. Εί­χαν “ε­πεν­δυ­θεί” πολ­λά στον…”όγ­κο” για την ΜΚΟ!

@. Οι…εν δυ­νά­μει ε­κλο­γι­κοί “χο­ρη­γοί” ή­ταν ε­κεί!

@. Ε­κεί ή­ταν και κά­ποι­οι κυ­βερ­νη­τι­κοί που θα πουν μια κα­λή κου­βέν­τα

για το…χρί­σμα!

@. Ο Χα­τζη­δά­κης…κο­ρυ­φαί­ος!

@. Εί­πε ο άν­θρω­πος: “…το πα­ρά­δειγ­μα της Μεσ­ση­νί­ας πρέ­πει να το

α­κο­λου­θή­σουν κι άλ­λοι…”!

@. Δη­λα­δή;

@. Να “βγά­λουν” και οι άλ­λες πε­ρι­ο­χές Πρω­θυ­πουρ­γό;

@. Σκέ­φτη­κε ο Χα­τζη­δά­κης πό­σα…τρα­γού­δια θα χρεια­στεί να μά­θει για να

τους …”μα­λα­γρώ­σει” ό­λους;

@. Τι­μο­νι­έ­ρη εί­πε τον Σα­μα­ρά λό­γω …Κα­λα­μά­τας.

@. …τι­μό­νι Κα­λα­μα­τια­νό και κα­πε­τά­νιο Χι­ώ­τη…λέ­ει το τρα­γού­δι!

@. Ό­μως η ΜΚΟ εί­χε κά­νει δου­λειά!

@. Τα βίν­τε­ο σχε­δόν ό­λα ή­ταν δου­λει­ές άλ­λων! Πλη­ρω­μέ­να και ε­κεί…φυ­σι­κά!

@. Και…φρέ­σκα!

@. Εί­δα­με τον Πα­πα­δη­μη­τρί­ου πε­ρί­που 40 χρό­νων και ευ­χα­ρι­στη­μέ­νο που

έ­βγα­λε την πρώ­τη του …μου­στάρ­δα!

@. Μάλ­λον υ­πο­τι­μή­θη­κε η ση­με­ρι­νή του πα­ρου­σί­α στην α­γο­ρά!

@. Συμ­πε­ρά­σμα­τα εκ­δή­λω­σης!

@. Η μό­νη κερ­δι­σμέ­νη η ΜΚΟ, με ά­γνω­στο ύ­ψος κερ­δών!

@. Ο …α­πό­η­χος;

@. Μα το COSTA NAVARINO!

@. Λί­γες ώ­ρες με­τά, ό­ποι­ον ρώ­τα­γες για τις εν­τυ­πώ­σεις, σου α­παν­τού­σε

για το πό­σο κα­τα­πλη­κτι­κό εί­ναι το ξε­νο­δο­χεί­ο!

@. Δεν θυ­μό­ταν κα­νέ­νας τι έ­γι­νε ε­κεί μέ­σα κά­ποι­ες ώ­ρες!

@. Ελ­πί­ζου­με να μη φα­νούν ξε­χα­σι­ά­ρη­δες οι της Real-κόμ­πα­νι, με­τά α­πό έ­ξι μή­νες;

@. Θα εί­ναι …α­χά­ρι­στοι και …μι­κρό­ψυ­χοι!

@. Οι το­πι­κοί …αν­θρα­κω­ρύ­χοι της ε­νη­μέ­ρω­σης πρέ­πει να εί­ναι

υ­πε­ρή­φα­νοι που …κλή­θη­καν σε μια τέ­τοι­ου βε­λη­νε­κούς ορ­γά­νω­ση!

@. Σι­γά μη μπο­ρού­σαν να την κά­νουν οι…ι­θα­γε­νείς!

@. Αυ­τοί πρέ­πει να εί­ναι υ­πε­ρή­φα­νοι μό­νο και μό­νο ε­πει­δή τους λέ­νε

κα­λη­μέ­ρα, οι πο­λι­τι­κοί!

@. Και πρέ­πει ε­πι­τέ­λους να κα­τα­λά­βουν ό­λοι τον ό­ρο ” δι­α­πλο­κή”!

@. “Δι­α­πλο­κή” εί­ναι η …δι­α­πλο­κή των άλ­λων!

@. Η “δι­κιά” μας εί­ναι …α­νά­πτυ­ξη και …ε­πα­νε­κλο­γή!

…ΧΑΣΙΣΑΚΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΔΩΡΙΟ ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΨΙΟΣ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.

Μεσσηνία: Θείος και ανηψιός με χειροπέδες για χασισόδεντρα

NewsIT

Για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών συνελήφθησαν στο Δώριο Μεσσηνίας, ένας 29χρονος Αλβανός και ένας 19χρονος συμπατριώτης του. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε αγροτική περιοχή στο Δώριο του δήμου Οιχαλίας,

οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 29χρονο να καλλιεργεί δύο δενδρύλλια χασίς, ύψους 2,3 μέτρων το καθένα, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επίσης στο σημείο, βρέθηκε και ποσότητα χασίς βάρους 410 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Εξάλλου, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 29χρονου, στο Δώριο, όπου διέμενε και ο 19χρονος ανηψιός του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης, βάρους 17,1 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Κυπαρισσίας, ενώ όπως προέκυψε ο 19χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα.

Ο Αντώνης και τα κατηραμένα μέτρα… όπως λέμε ο …Αλέκος και ο κατηραμένος …φίδης.

Ο Αντώνης και τα κατηραμένα μέτρα…

 

 

Αntistachef

Θα το έχετε προσέξει, γιατί υποχρεούστε να το προσέξετε, ότι ο πρωθυπουργός μας ξεκινά σκληρή διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με την κασέτα που παίζει σε όλα τα κανάλια εδώ και 2-3 μέρες, ο …
Αντώνης τρίζει τα δόντια στην τρόικα τονίζοντας τις σκληρές θυσίες της πατρίδος μας και του λαού μας και απαιτώντας να μην υπάρξουν νέα μέτρα. Μέχρι και γαμώ το κεφάλι μου μαλάκα τους είπε για να καταλάβουν ότι μιλάει σοβαρά. Το δε πρωτοπαλίκαρο του ο Στουρνάρας είπε ότι έχει και plan B που είναι τα διαρθρωτικά μέτρα, που ως γνωστόν δεν είναι μέτρα. Π.χ. 30.000 απολύσεις αποτελούν διαρθρωτική αλλαγή σε αντίθεση με την μείωση μισθών 30.000 υπαλλήλων που είναι δημοσιονομική.

Όπως και να έχει, το θεατρικό που ανέβηκε στις οθόνες μας φαίνεται θα κρατήσει καιρό. Και ο λεβέντης μας, ο μεγάλος πατριώτης με τα 5000 χρόνια ιστορία, θα δώσει σκληρή μάχη για την πατρίς και το έθνος. Σε αυτό το θεατρικό όμως βασικό ρόλο παίζει το κοινό. Ο δικός του ρόλος είναι να κάνει πως πιστεύει αυτό που βλέπει στα δελτία και που δεν έχω λόγο να το εξηγήσω αφού καλύτερα από όλους θα το κάνει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, τώρα που θα ξιφουλκεί και αυτός και οι δικοί του κατά της τρόικα – γιατί αυτός είναι ο νέος τρόπος για να την στηρίξουν. Η νέα διαχωριστική θα είναι πια Αντιμνημονιακοί εναντίον ΣΥΡΙΖΑ. Χαλαρώστε, αφήστε τις άνομες σκέψεις από όπου και αν προέρχονται, και παρακολουθήστε την υπερπαραγωγή «Ο Αντώνης και τα κατηραμένα μέτρα».

rednotebook.gr

ΠΑΕΙ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ, ΜΑΣ ΤΗΝ ΦΑΓΑΝΕ, ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ Η ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ …ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ;

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Καλαματα21/10/2013
Τηλ επικοινωνίας 6988926099
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφε- Συναδέλφισσα
Από την Κυριακή 3 Νοέμβρη αρχίζει η εφαρμογή του νόμου με τον τίτλο «Κανόνες Ρύθμισης της Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών», με τον οποίο καταργείται, επί της ουσίας, η κυριακάτικη αργία. Ο συγκεκριμένος νόμος είναι κρίκος στην αλυσίδα των χτυπημάτων που επιχειρούν εδώ και χρόνια κυβέρνηση – ΕΕ και μεγαλοεργοδοσία στην Κυριακή Αργία.
Σύμφωνα με το νόμο:
Ολα τα εμπορικά καταστήματα μέχρι 250 τ.μ., θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς κανέναν περιορισμό, όλες τις Κυριακές του χρόνου. Εφτά Κυριακές το χρόνο θα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα άνω των 250 τ.μ. Είναι προφανές ότι το όριο των 250 τ.μ., είναι το πρόσχημα της κυβέρνησης για να καταργήσει την Κυριακάτικη αργία, αφού θα μπορεί σταδιακά να το μεταβάλλει και τελικά να το καταργήσει, προς όφελος των μεγάλων καταστημάτων.
Προβλέπεται να καθιερωθούν τέσσερις περίοδοι εκπτώσεων το χρόνο, από δύο που είναι σήμερα. Την πρώτη Κυριακή κάθε μίας περιόδου, θα μπορούν όλα τα καταστήματα, μικρά ή μεγάλα, να λειτουργούν κανονικά. Σε αυτές τις τέσσερις εργάσιμες Κυριακές θα προστεθούν οι δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα και η Κυριακή των Βαΐων, ενώ όλες τις Κυριακές του χρόνου θα μπορούν να λειτουργούν όσα καταστήματα είναι κάτω των 250 τ.μ. και δεν ανήκουν σε αλυσίδες, σε εκπτωτικά πολυκαταστήματα και «χωριά».
Δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη με απόφασή του να καθορίζει τον ακριβή αριθμό των Κυριακών που θα επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι 250 τ.μ. Αν δεν υπάρξει τέτοια απόφαση, τότε θα ισχύει ο κανόνας των 52 Κυριακών το χρόνο, για όσα καταστήματα θέλουν να λειτουργήσουν.
Ο νόμος δε διευκρινίζει τον τρόπο πληρωμής των εργαζομένων που θα εργάζονται τις Κυριακές. Ωστόσο, και επειδή η κυριακάτικη αργία καταργείται -τουλάχιστον για 7 Κυριακές το χρόνο στα μεγάλα πολυκαταστήματα- η μέρα αυτή θεωρείται εργάσιμη. Από εκεί προκύπτει ότι οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να την πληρώνουν χωρίς την προσαύξηση, όπως δηλαδή, θα πληρώνονταν μια κανονική εργάσιμη ημέρα.
Βασική επιδίωξη του νόμου είναι:
Να γυρίσουν τους εργαζόμενους στην εποχή που δούλευαν ήλιο με ήλιο σαν σκλάβοι, χωρίς διάλειμμα, χωρίς ξεκούραση, χωρίς μιας μέρας άδεια για ανάπαυση. Το χτύπημα στην Κυριακή αργία στον κλάδο του εμπορίου θα προκαλέσει απανωτά χτυπήματα και σε άλλους κλάδους με στόχο τη συνολική κατάργηση της.
Να μετατρέψουν τους εργαζόμενους σε δούλους των μονοπωλίων, χωρίς ωράρια και συλλογικές συμβάσεις. Αυτό χρειάζονται για να αυγατίσουν κι άλλο τα κέρδη τους. Αυτή είναι καπιταλιστική ανάπτυξη που υπόσχονται για έξοδο από την κρίση, αυτή είναι η Νέα Ελλάδα και το μέλλον που υπόσχονται στην εργατική τάξη και τα παιδιά της.
Βάζουν εμπόδια στην μητρότητα, θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο της γυναίκες που αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία στο κλάδο, στην δουλειά, στην οικογένεια, στο μεγάλωμα των παιδιών, θα αναγκάσουν της εργαζόμενες γυναίκες να στραφούν σε άλλες λύσεις που θα κοστίσουν ακριβά στην κάθε εργατική οικογένεια.
Δεν θα μένει ελεύθερος χρόνος για ανάπαυση. Δεν θα υπάρχει πλέον η σταθερή μέρα ανάπαυσης που εξασφαλίζει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να ανακτήσει τις δυνάμεις του για να επιστρέψει στη δουλειά. Δε θα μένει καθόλου ελεύθερος χρόνος για εμάς και τις οικογένειές μας.
Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ανεξάρτητα το πόσες θα είναι (7 ή 52) σημαίνει 7ήμερη εβδομαδιαία εργασία σε όλους τους κλάδους, για όλους τους εργαζόμενους, για τους εμποροϋπαλλήλους σημαίνει δουλειά 7 μέρες την εβδομάδα για 400 ευρώ μισθό, γενίκευση των ελαστικών μορφών εργασίας, διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου.
Συνάδελφε στην Μεσσηνία ορισμένα μεγάλα πολυκαταστήματα έχουν ειδή διαμηνύσει στους εργαζόμενους ότι την Κυριακή 3 Νοέμβρη θα ανοίξουν
Το συνδικάτο μας δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα περιφρουρήσουμε το δικαίωμα μας για την Κυριακάτικη αργία
και θα μας βρουν μπροστά τους όσες μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσουν
να λειτουργήσουν.
Συμμετέχουμε και περιφρουρούμε την απεργία που προκήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπάλληλων για την Κυριακή 3 Νοεμβρίου .Την Τέταρτη 6/11 συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ 10:30 στην πλατεία 23 Μαρτίου