ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΛΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κυπαρισσία 17-1-2013

ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                            

ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλ: 2761360720

Fax: 2761062116                                                                                                   

                                                                              

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ   ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

ΑΡΙΘ. 49/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

  1. 1.        Το  άρθρο  88  του  Ν.  3463/2006,  (Φ.Ε.Κ.  114/Α΄),  «Κύρωση  του  Κώδικα 

       Δήμων & Κοινοτήτων», περί εξουσιοδότησης υπογραφών. 

  1. 2.        Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.

  2. 3.        Τις διατάξεις του Νόμου 4071/11.04.2012 (ΦΕΚ 85/11.04.2012, τεύχος Α’)

  3. 4.        Την με αριθμό 33/2010 απόφαση του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας. 

  4. 5.        Το από 20.12.2010 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων 

        του Δήμου Τριφυλίας. 

   6.  Τον Ο.Ε. Υ. του Δήμου Τριφυλίας (ΦΕΚ 1797/06.06.12).

   7.  Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. 

   8.  Την υπ’ αρ. 14/2011 απόφαση Δημάρχου Τριφυλίας.

   9. Την υπ’ αρ. 401/2011 απόφαση Δημάρχου Τριφυλίας.

  10. Την υπ’ αρ. 605/2011 απόφαση Δημάρχου Τριφυλίας.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

   Ορίζει    τους    κατωτέρω       Δημοτικούς        Συμβούλους        της    πλειοψηφίας       ως  Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους  του Δήμου Τριφυλίας.

 

  1. 1.         Τον κ. Γεώργιο Σαμπαζιώτη του Δημητρίου, αναθέτοντας σε αυτόν:

Α. Την  εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήματα: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εσόδων και Περιουσίας, Ταμείου)  και την υπογραφή των  εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Β. Την άσκηση εποπτείας των Υπηρεσιών στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας, εξουσιοδοτούμενος να υπογράφει τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια  της συγκεκριμένης Δημοτικής  Ενότητας καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Κυπαρισσίας για την επίλυση των προβλημάτων.

 

  1. 2.                                Τον Ιωάννη Μερκούρη  του Δήμου αναθέτοντας σε αυτόν:

Α.   Την άσκηση εποπτείας των Υπηρεσιών στην Δ.Ε. Αετού, εξουσιοδοτούμενος να υπογράφει τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ διοικητικά έγγραφα πλην ενταλμάτων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια  της συγκεκριμένης Δημοτικής  Ενότητας καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αετού για την επίλυση των προβλημάτων.

Β. Την εποπτεία, την παρακολούθηση και το συντονισμό των Υπηρεσιών, των Επιτροπών και των διαδικασιών για τα ζητήματα Παιδείας του Δήμου, εξουσιοδοτούμενο να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.

 

   3.Τον Ιωάννη Βασιλόπουλο του Ευστάθιου αναθέτοντας σε αυτόν:

             Την άσκηση εποπτείας των Υπηρεσιών στην Δημοτική Ενότητα Τριπύλης,   εξουσιοδοτούμενος να υπογράφει τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ διοικητικά έγγραφα πλην ενταλμάτων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια  της συγκεκριμένης Δημοτικής  Ενότητας καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Τριπύλης για την επίλυση των προβλημάτων.

 

  1. 4.    Τον Παναγιώτη Σουρέτη του Αθανασίου ο οποίος θα συνεπικουρεί το Δήμαρχο, σε θέματα του αγροτικού τομέα.

 

  1. 5.    Την Μαρία Πανουσιοπούλου του Παναγιώτη, με ειδική αναφορά σε ζητήματα Εσόδων.

 

       Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων  θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους στα πλαίσια των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Δήμου.

 

                                            

 

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

                                                           ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ; ΤΑ …ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑ …ΣΚΟΠΙΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΪΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΑ …ΑΝΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ;

Και πριν σας …παραδώσω προς ανάγνωση το άρθρο του Δημήτρη Υφαντή, που λες και είχε μπει στο μυαλό μου όταν το έγραφε -τα ίδια ακριβώς ανέλυα σε συντροφική παρέα προ ημερών- να προσθέσω την αλαζονεία των …παλιών, που νομίζουν ότι  έχουν στο τσεπάκι τους τους …δανεικούς ψήφους  και ντε και καλά θα γίνουν κυβέρνηση. Αντί λοιπόν να με αφήσουν ήσυχο, να συνεχίσω τον αντιφασιστικό αγώνα -που κάνω εγώ, ίσως ο  μόνος με επώνυμο blog- πρέπει να χάνω ώρες ολόκληρες  για να υπερασπίζομαι τις …προσωπικές …πατάτες του καθενός.

Καμπανάκι για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανάγκη κεντρικών πρωτοβουλιών, τολμηρού ανοίγματος και σχεδίου για τη διέξοδο της χώρας. Του Δημήτρη Υφαντή.

ΣύνταξηΠρέπει τώρα να αναγνωριστεί πως η ψεύτικη πραγματικότητα, που το κυβερνητικό κέντρο έχει χτίσει από την επομένη της υπογραφής του τρίτου Μνημονίου, καταγράφει ήδη ένα μίνι success story, ακριβώς εκεί, που εξαρχής είχε στοχεύσει. Στην εντελώς πραγματική υπόσταση των συνειδήσεων. Ο λαϊκός κόσμος υφίσταται όσα υφίσταται και άμεσα θα αντιμετωπίσει πρωτοφανείς καταστροφικές συνέπειες. Παρ’ όλα αυτά η απροκάλυπτη επικοινωνιακή παραχάραξη σημειώνει οριακή επιτυχία. Μετά την αναιμική κορύφωση του αγωνιστικού κλίματος για την απόκρουση του νέου πακέτου μέτρων, η κοινωνική νηνεμία αποτυπώνεται σε ορατές μετατοπίσεις υπέρ του μπλοκ του Μνημονίου στις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων. Και τα δυσοίωνα προκύπτουν περισσότερο από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, παρά από την ανατροπή του εκλογικού συσχετισμού υπέρ της Ν.Δ.
Ίσως, λοιπόν, ο τίτλος του σημειώματος να είναι επιεικής. Χτυπάει καμπάνα, όχι καμπανάκι. Ποιες επείγουσες πρωτοβουλίες θα καλύψουν τα κενά και τις καθυστερήσεις ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκριθεί στο ρόλο του, εκεί που ο ίδιος ο λαός τον έχρισε, μέσα από τους αγώνες του και τη διπλή πολιτική μάχη του περασμένου Μάη και Ιούνη; Ανταποκρίνεται η ηγεσία του στην πρόκληση της ανάδειξης του ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτικό φορέα του ρεύματος ανατροπής και διεξόδου που πρέπει να συνεγείρει τη χώρα ολόκληρη για να μπει φρένο στον κατήφορο και να γυρίσει σελίδα στο μέλλον του τόπου;

Πολυφωνία ή κακοφωνία;
Είναι διάχυτη η αίσθηση πως ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν προσφέρει και τις καλύτερες υπηρεσίες με «προσωπικές» τοποθετήσεις, που δίνουν τις πιο κατάλληλες αφορμές στα όργανα προπαγάνδας του Μαξίμου. Πλέον κινδυνεύει να εδραιωθεί μία εικόνα αναξιοπιστίας και «ελαφρότητας». Αντιλαμβάνονται όσοι μιλούν δημοσίως ποια είναι τα κεντρικά επίδικα; Τι απασχολεί τον κόσμο, πού συμπιέζεται; Πού συγκεντρώνονται ενορχηστρωμένα τα πυρά της κυβερνητικής επικοινωνιακής μηχανής, με σπόνσορα το πανίσχυρο μιντιακό κατεστημένο; Πώς είναι δυνατόν το κριτήριο να είναι κάθε τόσο, σε κρισιμότατες πολιτικές στιγμές, το «να πω την άποψή μου»; Και οι εκ των υστέρων ανασκευές και οι επεξηγήσεις με πολλά-πολλά λόγια, μόνο χειρότερη εντύπωση δημιουργούν.
Τα δείγματα που έχουν συσσωρευτεί είναι πολλά. Οι δηλώσεις Τατσόπουλου περί σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού προφανώς δεν συνέβαλλαν στην αποκάλυψη της ταυτότητας της Χρυσής Αυγής στα λαϊκά στρώματα. Οι δηλώσεις Γαϊτάνη για το Μακεδονικό δεν φώτισαν τις συσκοτισμένες γεωπολιτικές απειλές και το αντίπαλο στρατόπεδο, ενώ έχει παραδώσει τα κλειδιά της χώρας στην τρόικα, άδραξε την ευκαιρία για κηρύγματα πατριδοκαπηλίας. Η τοποθέτηση Διαμαντόπουλου περί αναρχίας και οι ειρωνικές δηλώσεις άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις μάσκες και τα μπουκάλια μπίρας, που δήθεν έχουν σπίτι τους προδίδουν έλλειψη συναίσθησης της σκλήρυνσης και της επιχείρησης «σιδερένια φτέρνα», που εξαπολύει μεθοδευμένα το πρωθυπουργικό κέντρο. Και βέβαια, η δημόσια εκτίμηση Λαφαζάνη «δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε» πόσο άραγε συγκρούστηκε με την οργανωμένη πλύση εγκεφάλου, πως δηλαδή «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο για το πεζοδρόμιο, το πολύ για την αντιπολίτευση κι ανακουφίστηκε όταν έχασε τις εκλογές»;
Η κακοφωνία κυριαρχεί λόγω της υστέρησης στα ουσιώδη καθήκοντα της κινητοποίησης του λαού. Κεντρικές τοποθετήσεις και κατευθύνσεις, ενώ δίνουν στιγμιαία μία ορμή κι ένα πνεύμα προωθητικό στη συνέχεια δεν υποστηρίζονται και μοιραία ατονούν σε ένα κλίμα αδράνειας και παθητικής αναμονής.

Πρωτοβουλίες τόλμης και ανατροπής
Υφίσταται, μετεκλογικά, ένα συνεκτικό πρόγραμμα, όχι απλά θέσεων επί χάρτου, αλλά ενεργοποίησης, κεντρικών πολιτικών πρωτοβουλιών; Πώς προωθούνται η πλατιά και τολμηρή απεύθυνση στο λαό, το μπλοκάρισμα των καταστροφικών συνεπειών του Μνημονίου και ο ανένδοτος αγώνας για το γκρέμισμα του σάπιου πολιτικού συστήματος με πρώτο βήμα την πτώση της συγκυβέρνησης Σαμαρά;
Χωρίς το μετασχηματισμό του σε έναν πλατύ δημοκρατικό λαϊκό φορέα της Αριστεράς, χωρίς το μετασχηματισμό του κοινωνικού ρεύματος σε πολιτικό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πυροδοτήσει με ουσιαστικούς όρους την ανατροπή και την αλλαγή. Όμως, κυριάρχησαν δειλές και φοβικές στάσεις από το παραδοσιακό στελεχικό δυναμικό και στη συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ επαναλήφθηκαν περιχαρακώσεις του παρελθόντος σε λογικές «αριστερού αντίβαρου», που επί της ουσίας δεν συνιστούν προωθητικές συμβολές, αλλά αναπαράγουν μηχανισμούς και έναν άγονο κλεφτοπόλεμο.
Η κεντρική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ απηχεί αντιφατικά μηνύματα. Επί μήνες η κυβέρνηση υλοποιούσε την εξαπάτηση της «επαναδιαπραγμάτευσης», αντιμετωπίζοντας μόνο μια γενικόλογη αντιπολιτευτική καταγγελία. Η διέξοδος της παραγωγικής ανασυγκρότησης που αναγγέλθηκε στη ΔΕΘ δεν υποστηρίχτηκε, δεν προχώρησαν επεξεργασίες τέτοιες που θα πρόβαλλαν έναν πειστικό εναλλακτικό δρόμο, ενώ από πλευρές εντός του ΣΥΡΙΖΑ αποτιμήθηκε μέχρι και ως «δεξιά» οπισθοχώρηση. Το «Να φύγετε», πολύ εύστοχα έγινε αγωνιστικό κάλεσμα στο λαό με το σύνθημα «Να τους διώξουμε», αλλά είναι πασιφανές, πως δεν εκπονήθηκε, δεν σχεδιάστηκε, ούτε πολύ περισσότερο οργανώθηκε ένα σχέδιο κλιμακούμενων πολιτικών πρωτοβουλιών για να μην περάσει στη Βουλή το Μνημόνιο, να φύγει η κυβέρνηση και να μπλοκαριστούν τα βάρβαρα μέτρα. Αντίθετα, όλα εξαντλήθηκαν στις κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Και λίγο πριν από την αναχώρηση του ηγετικού κλιμακίου για τη Λ. Αμερική τέθηκε (πώς υπολογίστηκε άραγε;) ως νέο όριο αντοχής της κυβέρνησης ο… Μάρτιος!
Σε ένα τέτοιο αμφίσημο πλαίσιο τα αναμενόμενα ταξίδια σε Γερμανία και ΗΠΑ ακόμα και με τον τρόπο που ανακοινώνονται στέλνουν αντιφατικά μηνύματα και επιτρέπουν πολλαπλές ερμηνείες. Και όλα αυτά την ώρα που φαίνεται να αδυνατίζει η εικόνα ενός μάχιμου ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο λαό, ο οποίος συνθλίβεται και πασχίζει να επιβιώσει, όσο ξετυλίγεται το εφιαλτικό success story του Σαμαρά. Οι αντιστάσεις και οι δράσεις αλληλεγγύης, που αναπτύσσουν με περίσσευμα προσφοράς οι αγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε να τροφοδοτούν και να τροφοδοτούνται από την κεντρική κατεύθυνση που εκπέμπει η ηγεσία σε όλες της τις εκφάνσεις. Σε τι άραγε θα συμβάλλει η συνάντηση, που προβάλλεται ως διπλωματική επιτυχία, με τον αρχιερέα του σφαγιαστικού Μνημονίου Σόιμπλε;
Αντιθέτως, θα αποτελούσε μεγάλη διπλωματική επιτυχία αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξεδίπλωνε μια διεθνή πανστρατιά αλληλεγγύης με σύνθημα «οι αγορές καταδικάζουν την Ελλάδα σε ανθρωπιστική κρίση» και σε αυτό το πνεύμα όργωνε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα καλούσε διεθνείς φορείς από τον ΟΗΕ ως και το Ευρωκοινοβούλιο να πάρουν θέση και να συμπαρασταθούν στο δοκιμαζόμενο λαό. Αν κήρυσσε ανένδοτο αγώνα για να διώξουμε την συγκυβέρνηση ως όρο στοιχειώδους επιβίωσης της χώρας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα στην πράξη μια εκστρατεία ανυπακοής στα μέτρα εξόντωσης και λεηλασίας. Και, παράλληλα, το πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης να πάρει σάρκα και οστά ενεργοποιώντας παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, διανοούμενους, φοιτητές σε ένα κίνημα για τη δημιουργική ανάταξη της χώρας με επίκεντρο τον κόσμο της δουλειάς, σπάζοντας τα δεσμά της διαπλοκής, της χρεοκρατίας και της μερκελικής δημοσιονομικής ασφυξίας.
Η Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ των τριών χιλιάδων εκλεγμένων μελών εξουσιοδότησε μία κεντρική επιτροπή και αυτή μία γραμματεία. Ο λαός απαιτεί, στέλνει μηνύματα, οι αντοχές και τα περιθώρια εξαντλούνται, ο πολιτικός χρόνος (έχει αποδειχτεί με την είσοδο στο Mνημόνιο) επιταχύνεται αλματωδώς, ο χειμώνας δεν θα περάσει φέτος κοιτώντας το ημερολόγιο…

15 Ιανουάριος 2013, 03.38

καμπανάκι-για-τον-συριζαΑνάγκη κεντρικών πρωτοβουλιών, τολμηρού ανοίγματος και σχεδίου για τη διέξοδο της χώρας. Του Δημήτρη Υφαντή …

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Κυπαρισσία 24500

Πληροφορίες: Νικ. Τζώνης

Τηλ.: 6946797873

Κυπαρισσία, 15 Ιανουαρίου 2013

Α. Π.: 125

 

Προς: κ. Δήμαρχο

            Δήμου Τριφυλίας

 Ενταύθα

 

 

  Κύριε Δήμαρχε

Με κατάπληξη κι απορία είδαμε τις αλλαγές που αποφασίσατε όσον αφορά τους αντιδημάρχους.

Τη διετία που είσθε στο τιμόνι του Δήμου είχατε ορίσει αντιδήμαρχο παιδείας καταδεικνύοντας έτσι το ενδιαφέρον σας για τα θέματα παιδείας.  Σήμερα σε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα, αυτό σας το ενδιαφέρον μετατράπηκε σε εντεταλμένο σύμβουλο;

Κύριε Δήμαρχε

Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι η πολυπληθέστερη στο Δήμο Τριφυλίας. Τρείς χιλιάδες πεντακόσιοι μαθητές μαζί με τους γονείς αθροίζουν ένα σύνολο επτά – οκτώ χιλιάδων ενεργών παρόντων δημοτών στο Δήμο.

Η ενέργειά σας αυτή περιφρονεί την εκπαιδευτική κοινότητα και παρακαλούμε να την επανεξετάσετε ορίζοντας όποιον εσείς θεωρείται για τα θέματα παιδείας.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριφυλίας, με την ευκαιρία αυτή θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε τον τ. Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Μερκούρη Ιωάννη, ο οποίος ακούραστα παρακολουθούσε τα θέματα παιδείας κι έδινε λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα.

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γραμματέας

 

Νικόλαος Τζώνης                                            Νικόλαος Λαμπρόπουλος

Ο «ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ» ΓΛΥΤΩΣΕ ΣΤΑ «ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ», ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ …ΡΟΔΕΣ ΤΟΥ ΡΙΖΟΥ.

Ο “Ανθρωπάκος” που πάτησε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρίζος με το αυτοκίνητο

 Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό»

Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ “85ΑΧΡΟΝΟΣ” “ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ”, ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΤΗΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ, ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΡΑΣ

Συγγραφέας   που σπούδασε νομικά ήταν ο Στάθης Μάρας   που στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου, βρήκε τραγικό θάνατο στην παραλιακή, με εμπλοκή στο τροχαίο   του ΙΧ που οδηγούσε ο εκδότης-δημοσιογράφος  Δημήτρης Ρίζος. Το τροχαίο –όπως   ανέφερε αξ/κος της Τροχαίας- έγινε στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Ζαΐμη στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο  Στάθης Μάρας ήταν στο φωτεινό σηματοδότη και παρασύρθηκε από όχημα όταν προσπάθησε να περάσει απέναντι στον πεζόδρομο δίπλα από τη θάλασσα για να κάνει περίπατο. Ο Μάρας ήταν ακμαιότατος, ήταν χειμερινός κολυμβητής και κατέβαινε τακτικά στην περιοχή για βόλτα και  τα Σ/Κ συνήθιζε να κάνει πεζοπορία στην παραλιακή.

Ο Στάθης Μάρας από δεκατριών χρόνων πήρε μέρος στην Eθνική Aντίσταση. Στα Δεκεμβριανά, πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Εγγλέζους. Σώθηκε μετά από παρέμβαση των θειάδων του, που βρήκαν τον Βρετανό διοικητή, και τον παρεκάλεσαν …να μην τον παραδώσει στους δεξιούς, γιατί θα τον εκτελούσαν. Έτσι, σε ηλικία δεκαπέντε χρόνων εκτοπίστηκε στη M. Aνατολή.

Ο Στάθης Μάρας από μικρή  ηλικία ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία και έχει τυπώσει τρία ποιητικά βιβλία (1950, 1957, 1959).

Μιλούσε  Ισπανικά και έχει δημοσιεύσει μεταφράσεις Iσπανών ποιητών, ενώ δικά του ποιήματα μεταφράστηκαν στα ιταλικά. Για πολλά χρόνια, ρίχτηκε από την αρχή στη μελέτη (Φιλοσοφία, Kοινωνιολογία, Oικονομία, Ψυχολογία).

Aποτέλεσμα της πιο πάνω δουλειάς υπήρξε ένα σύνολο μεγάλων στην έκταση, αυτοτελών, μα και συνδεόμενων μεταξύ τους μελετών, που καλύπτουν ολόκληρη τη Λογοτεχνία μας. Δύο από τα βιβλία του αναφέρονται στις Γυναίκες ποιήτριες.

O Στάθης Mάρας ουδέποτε πήρε κάποιο βραβείο ή άλλη διάκριση, διότι πιστεύοντας (όπως εξηγεί σε μια του μελέτη), ότι αυτές οι απονομές, άμεσα μα και μακροπρόθεσμα, βλάπτουν τόσο τα Γράμματα όσο και τους ίδιους τους συγγραφείς, βραβευόμενους και μη, ουδέποτε έδωσε έργο του σε κάποιο διαγωνισμό.

Η Κηδεία του θα γίνει στο Νεκροταφείο του Ζωγράφου, την Πέμπτη 17 Γενάρη, στις 1.30. Η κηδεία θα είναι πολιτική.

Πηγη:athens.indymedia.org

H αγάπη δεν καυχησιολογεί, δεν αλαζονεύεται, δε φέρεται άπρεπα, δεν κυνηγάει το δικό της συμφέρον, δεν κυριεύεται από θυμό, δεν κρατά λογαριασμό …

βασιλικη καραισκου

Στο φινάλε της ΜΠΛΕ ταινιας του ΚΙΣΛΟΦΣΚΙ ακούγεται αυτός ο ύμνος από απο την Καινή Διαθηκη στα ελληνικά…..ΜΟΝΑΔΙΚΟ!!!!!!!!!!!!!

Aκόμα κι  Αν ήξερα να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων μα και των αγγέλων, χωρίς όμως να έχω αγάπη, θα είχα γίνει χαλκός που βγάζει σκέτους ήχους ή τύμπανο που δημιουργεί μόνο φασαρία. Kι αν είχα το χάρισμα της προφητείας και κατανοούσα όλα τα μυστήρια και κατείχα όλη τη γνώση, κι αν είχα όλη την πίστη, έτσι που να μετατοπίζω βουνά, χωρίς όμως να έχω αγάπη, θα ήμουν ένα τίποτε. Kι αν ακόμα διάνεμα όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω τους πεινασμένους, κι αν παρέδιδα το σώμα μου να καεί στη φωτιά, χωρίς όμως να έχω αγάπη, δε θα με είχε ωφελήσει σε τίποτε.

H αγάπη μακροθυμεί, επιζητάει το καλό. H αγάπη δε φθονεί.

H αγάπη δεν καυχησιολογεί, δεν αλαζονεύεται, δε φέρεται άπρεπα, δεν κυνηγάει το δικό της συμφέρον, δεν κυριεύεται από θυμό, δεν κρατά λογαριασμό για το κακό που της κάνουν, δε χαίρεται για την αδικία, αλλά μετέχει στη χαρά για την επικράτηση της αλήθειας. Όλα τα καλύπτει, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.

H αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει. Eνώ τα άλλα, είτε προφητείες είναι αυτές, θα καταργηθούν, είτε γλώσσες είναι, θα πάψουν, είτε γνώση, θα καταργηθεί. Γιατί μόνο ως ένα βαθμό γνωρίζουμε και ως ένα βαθμό προφητεύουμε. Mα όταν έρθει το τέλειο, τότε το ατελές θα καταργηθεί.

Παιδάκι όταν ήμουνα, σαν παιδάκι μιλούσα, σαν παιδάκι σκεφτόμουν, σαν παιδάκι έβγαζα συμπεράσματα. Mα όταν έγινα άντρας, σταμάτησα να σκέφτομαι και να ενεργώ σαν παιδάκι. Γιατί, πραγματικά, τώρα βλέπουμε απροσδιόριστα σαν σε θαμπό καθρέφτη. Tότε όμως θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Tώρα γνωρίζω μονάχα ως ένα βαθμό, τότε όμως θα γνωρίσω τέλεια, όπως ακριβώς με έχει γνωρίσει ο Θεός.

Aυτά, λοιπόν, που μένουν τελικά, είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Aυτά τα τρία, με κορυφαία τους, όμως, την αγάπη.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

Ο πρώτος κύκλος του σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι σήμερα στις 16:00 ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος. 

Επίσης σήμερα ξεκινούν τα μαθήματα Χημείας σε μαθητές Β&Γ γυμνασίου.

Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα μαθήματα που διοργανώνει το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι Τριφυλίας  είναι Δωρεάν και πραγματοποιούνται στις αίθουσες στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας.

Φιλικά,

Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι Τριφυλίας

OI «MEΡΕΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ» …ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ»

Αρχική τοποθέτηση του Μιχάλη Παπαμακάριου στην παρουσίαση της συλλογής «Μέρες από ατσάλι» στη Λέσχη «Αναιρέσεις»

«Στο εργοστάσιο Ασπροπύργου της «Χαλυβουργίας Ελλάδος», ξεκίνησε στις 31 Οκτώβρη 2011 μία απεργία που κράτησε 272 μέρες…. Ο ηρωικός αγώνας των απεργών αλλά και το κύμα αλληλεγγύης που έδειξαν σωματεία εργαζομένων, συλλογικότητες, κοινωνικοί χώροι μα και μεμονωμένα άτομα σε αυτόν, ενέπνευσε και εμάς όχι μόνο ως εργαζόμενους αλλά και ως καλλιτέχνες».

Με αυτά τα λόγια η «Τέχνη εν Κινήσει» παρουσιάζει την συλλογή τραγουδιών Μέρες από Ατσάλι. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέει το σήμερα της Ελλάδας της αντίστασης στην εργοδοτική επίθεση και τον εφιάλτη της κρίσης, με ανάλογες στιγμές κοινωνικής και πολιτικής εγρήγορσης τόσο των εργαζομένων όσο και των μουσικών. Κουβαλά στις αποσκευές της, τη παράδοση των τραγουδοποιών των εργατικών αγώνων των αρχών του προηγούμενου αιώνα, του Τζο Χιλ και του Γούντυ Γκάθρι, των συγκροτημάτων του Βρετανικού ροκ που στάθηκαν δίπλα στην ιστορική απεργία των ανθρακωρύχων, φέρνει στην εγχώρια μουσική σκηνή την κουλτούρα του Αμερικάνικου Axis of Justice.
 Διαβάστε περισσότερα »

Οι «Μέρες Από Ατσάλι» στo youtube!

 

Σύνδεσμοι σε βίντεο (youtube) για τα τραγούδια που περιέχονται στη συλλογή της Τ.Ε.Κ. «Μέρες Από Ατσάλι. Τα βίντεο περιέχουν τους στίχους των τραγουδιών και άλλες πληροφορίες.

01. Common I – The Story You Told http://youtu.be/sFy1pxSyXlE
02. Boxcar Betty – Remember http://youtu.be/KtpKagaK1cw
03. Παυλέας & Χάρης Πανταζής – Ο Απεργοσπάστης http://youtu.be/Fob2f7jvHK0
04. Υπεραστικοί – Έτσι κι Αλλιώς http://youtu.be/BKMjExUQUOc
05. Μητέρα Φάλαινα Τυφλή – Μέρες Από Ατσάλι http://youtu.be/YgXjnQHciFc
06. db-projekt – Σύντροφέ Μου http://youtu.be/PZxNvLQ_NC0
07. Lady N. – 272 http://youtu.be/qZgJm1Gql6Y
08. C.R.D. – The Way to a New Dawn http://youtu.be/wN8xx-1iQCA
09. The Blue Association – The Only Donation Is to Fight, Thank You http://youtu.be/5u4381sEFRU

Λίστα αναπαραγωγής του δίσκου στο youtube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLPWnt91w-56Cc79J2qVUc0PJ692wrXcOW&feature=plcp