ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ …45ΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. ΕΓΙΝΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ.

Τη δράση «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, υλοποιούν η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσσηνία», στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Δυτικής Μάνης και Τριφυλίας, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις», το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς» και η εταιρία Logotech ΑΕ.

Την Πέμπτη το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Τριφυλίας στην Κυπαρισσία διεξήχθη ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Τριφυλίας κατά την οποία παρουσιάστηκε η δράση για την ενημέρωση των πολιτών.

Για τη δράση μίλησαν ο Γενικός Διευθυντής της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» Παναγιώτης Φουρναράκης και ο Συνεργάτης της LOGOTECH ΑΕ Σταύρος Καραμπάτος, ενώ την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας.

http://mimisgiannopoulos.files.wordpress.com/2012/10/dsc01974.jpg

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των ανωτέρω Δήμων και αποσκοπεί στην προώθησή τους στην απασχόληση.

            Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εμπίπτουν στις εξής ομάδες πληθυσμού:

·         Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

·         Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

·         Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια

·         Μετανάστες

 

            Από την υλοποίηση των δράσεων του Έργου αναμένεται να ωφεληθούν 100 άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, ως ακολούθως:

·         60 άτομα θα προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις

·         20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων

·         20 άτομα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

            Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που απευθύνονται προς τους ωφελούμενους, μεταξύ των οποίων:

  Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων στα εξής θεματικά πεδία ενδιαφέροντος:

§  Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού – εναλλακτικού τουρισμού

§  Αυτοματισμός γραφείου με τη χρήση Η/Υ

§  Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης

§  Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας

§  Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης σε εύρος θεμάτων που εκτείνονται από την επαγγελματική συμβουλευτική μέχρι την ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

            Με γνώμονα το γεγονός ότι 60 από τους ωφελούμενους της δράσης θα προωθηθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ο Δήμος Μεσσήνης προσβλέπει στη συμμετοχή των επιχειρήσεων της περιοχής, καθώς μέσω της συμμετοχής τους, τους δίνεται η δυνατότητα να προσλάβουν καταρτισμένο προσωπικό, να χρηματοδοτήσουν την πρόσληψή του μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, και να ενισχύσουν το θεσμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.       Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ωφελούμενους θα λάβουν επιπλέον συμβουλευτική υποστήριξη που θα περιλαμβάνει:

·                     Πληροφόρηση για πολιτικές και για την ισχύουσα νομοθεσία, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση σε ζητήματα διαφορετικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αναλυτικά, μέσω της πληροφόρησης με συστηματοποιημένο και εξατομικευμένο τρόπο πληροφόρησης οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν για τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα  των νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για τη δυναμική επιχειρήσεων και οργανισμών που ακολουθούν πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας και απασχολούν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

·         παροχή συμβουλευτικής για την αποφυγή διακρίσεων εις βάρος συγκεκριμένων ομάδων (γυναίκες, μειονότητες, ΑμεΑ κλπ.) για τις διαδικασίες επιλογής και προαγωγής προσωπικού και την αποδοτικότερη ενσωμάτωση νεοπροσληφθέντων στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης.

·         παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης των διοικητικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν στην ενσωμάτωση των ωφελούμενων και στην ομαλή και απρόσκοπτη ένταξή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

·         παροχή συμβουλευτικής των επιχειρηματιών για τρέχοντα προγράμματα χρηματοδότησης νέων θέσεων εργασίας, εκσυγχρονισμού – απόκτησης εργαλείων νέων τεχνολογιών, τα οποία διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη χρηματορροή των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής ύφεσης.

·         παροχή συμβουλευτικής για την αξιοποίηση συμπληρωματικών ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω των Πρωτοβουλιών Jeremie, Jasmin, του ΕΠ «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα», των ΠΕΠ, του  Επενδυτικού Νόμου κλπ.

            Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, θα διενεργηθούν 4 fora εργασίας με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης της Α.Σ. με τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς στην κατεύθυνση της προοπτικής απασχόλησης των ωφελουμένων.

 

            Οι 20 ωφελούμενοι οι οποίοι θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και οι 20 ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση θα συμμετέχουν στο κάτωθι εργαστήριο:

·         Σύγχρονες τεχνικές προώθησης προϊόντων – υπηρεσιών

 

Θα υπάρξει επίσης:

·         Εκπόνηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων και συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία 20 ατομικών επιχειρήσεων.

·         Εκπόνηση 2 ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων και συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία 2 αντίστοιχων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού – Οικοτεχνικών συνεταιρισμών γυναικών με σκοπό την παραγωγή και πώληση παραδοσιακών τροφίμων – γλυκών της μεσσηνιακής γης αλλά και την παραγωγή διάφορων χειροποίητων τοπικών προϊόντων της Μεσσηνίας.

            Τέλος, θα δημιουργηθεί μία διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή – βάση δεδομένων, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα να αποτυπωθεί σε τοπικό επίπεδο η προσφορά και η ζήτηση εργασίας αντίστοιχα.  Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η επίτευξη αυτόματης σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, όπου τόσο οι άνεργοι – ωφελούμενοι του Έργου από τη μία, όσο και οι επιχειρήσεις  της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας από την άλλη θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν δημιουργώντας ένα κοινό τόπο «συνδιαλλαγής».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
3. Βεβαίωση τόπου διαμονής στους Δήμους που αφορά το έργο (Καλαμάτας, Οιχαλίας, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης και Τριφυλίας)
4. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών (φωτοτυπία)
5. Φωτοτυπία τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία (Οικονομικό έτος 2012)
6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
7. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9. Άδεια παραμονής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το Δήμο Τριφυλίας.

O AΓΙΟΣ …ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΑΝΘΗ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ. ΞΥΠΝΗΣΤΕ

Ο άγιος Χίτλερ …λίγα λουλούδια στο εικόνισμα…. και ο ΛΑ.ΣΥ.

Λουλούδια στο εικόνισμα.

Την φωτογραφία με το όνομα agios_xitler (Άγιος Χίτλερ) την βρήκαμε στην Ιδεολογική βιβλιοθήκη Μετώπου γυναικών Χρυσής Αυγής)

και προέρχεται απο την σελίδα http://ideology-studies.blogspot.gr/2010/07/savitri-devi.html

της Ε. Χ. Παππά (περιοδικό «Χρυσή Αυγή» α.τ. 108) του έτους 2010

διαβάστε  μερικά  αποσπάσματα…

 Για τον Αδόλφο Χίτλερ

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η μνήμη του Ενός- πριν- τον- Τελευταίο και του πιο ηρωικού από όλους τους άνδρες μας «Ενάντια στο Χρόνο», του Αδόλφου Χίτλερ, θα επιζήσει, τουλάχιστον στα τραγούδια και τα σύμβολα. Θέλουμε να ελπίζουμε πως οι κύριοι του χρόνου, άνθρωποι του ίδιου αίματος και της ίδιας πίστης μ΄ αυτόν, θα του αποδώσουν τιμές θεού, με τελετές… πλήρεις νοημάτων και δυνάμεως, στη δροσερή σκιά των ατελείωτων αναγεννημένων δασών, στις ακτές, ή απάνω στις ανέγγιχτες κορυφές των ορέων, αντικρίζοντας τον ανατέλλοντα ήλιο…

Διαβάστε περισσότερα Ο άγιος Χίτλερ …λίγα λουλούδια στο εικόνισμα…. και ο ΛΑ.ΣΥ. | Itea net – Ενημέρωση και απόψεις για την Φωκίδα, την Ιτέα, την Αμφισσα, τους Δελφούς http://iteanet.blogspot.com/2012/09/blog-post_6.html#ixzz299DMXmso

Για το Διαγωνισμό «HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013» «ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΗ.

Η Katerina Diakoumi κοινοποίησε μια φωτογραφία του χρήστηKaterina Diakoumi.

Μ’ αυτό το έργο μου συμμετέχω στο διαγωνισμό για το ημερολόγιο 2013.
Αν σας αρέσει και θέλετε να με στηρίξετε, πατήστε πάνω στη φωτογραφία και κάντε like! ( Στο Facebook  http://www.facebook.com/katerina.diakoumi)
Σας ευχαριστώ.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=488430767847237&set=oa.400222686710937&type=1&relevant_count=1&ref=nf

Για το Διαγωνισμό «HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013»
«ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Ακρυλικό σε χαρτί, επικολλημένο σε καμβά
35 x 45 cm

Φωτογραφία: Για το Διαγωνισμό "HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013""ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"Ακρυλικό σε χαρτί, επικολλημένο σε καμβά35 x 45 cm

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ «90 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ. ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

http://mimisgiannopoulos.files.wordpress.com/2012/10/hmera-mnhmhs.jpg

Ένα ξεχασμένο ντοκουμέντο ιστορικής αξίας από την καταστροφή της Σμύρνης, το 1922, κινηματογραφήθηκε με κάμερα 35mm σε Σμύρνη, Αθήνα και Πειραιά και βρήκε νέα ψηφιακή ζωή το 2008…

Ο George Magarian, δημιουργός του «ντοκιμαντέρ» εποχής, γεννήθηκε το 1895 και σπούδασε στο «Αμερικανικό Κολλέγιο» στο Ικόνιο (Konya) της Τουρκίας. Αργότερα, διατέλεσε διευθυντής στο παράρτημα του Ικονίου της ΧΑΝ (Χριστιανική Αδελφότης Νέων, ΧΑΝΘ για τη Θεσσαλονίκη, γνωστή ως YMCA, Young Men Christian Association και ΧΕΝ=Χριστιανική Ένωσις Νεανίδων, YWCA, Young Women Christian Association το γυναικείο τμήμα). 
Όπως σημειώνει στους μεσότιτλους, αν και η YMCA δεν ήταν φιλανθρωπική οργάνωση, την περίοδο των γεγονότων στη Μικρά Ασία, το 1922, οργάνωσε δομές ανακούφισης για τα θύματα της τραγωδίας αυτής. Ο George Magarian, την ίδια στιγμή που συμμετείχε στα γεγονότα αυτά, με μια μηχανή 35 mm, κινηματογράφησε πολλές σκηνές της ανθρωπιστικής καταστροφής, στη Σμύρνη, στην Αθήνα και στον Πειραιά. 
Οι συγκλονιστικές αυτές εικόνες παρέμειναν επί 60 και πλέον χρόνια στο διαμέρισμα της συζύγου του, στη Νέα Υόρκη. Ολοι αγνοούσαν την ύπαρξή τους, έως ότου το 2008 ο εγγονός του Robert Davidian, κινηματογραφιστής ο ίδιος, βρήκε το μοναδικό αυτό ντοκουμέντο και το διέσωσε από τη φθορά του χρόνου μετατρέποντάς του σε ψηφιακή μορφή, πριν την ολοκληρωτική του αποσύνθεση.
Τίτλος – Πηγή: Απίστευτο χαμένο ντοκουμέντο βίντεο από την καταστροφή της Σμύρνης (1922) tromaktiko.blogspot

ΓΙΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΚΟΛΠΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΑΦΟΥΖΟ.

Η ανθελληνική στάση των ΜΜΕ του Γιάννη Αλαφούζου

newsbomb.gr

  • Η ανθελληνική στάση των ΜΜΕ του Γιάννη ΑλαφούζουΤην ώρα που παίζεται το μέλλον μας, την ώρα που διακυβεύεται η Υγεία η δική μας και των παιδιών μας, κάποιοι φαίνεται ότι παίζουν τα δικά τους παιχνίδια…

Τις κρίσιμες στιγμές που περνά ο τόπος, αντί να είμαστε όλοι ενωμένοι μπροστά στον κοινό στόχο -τη σωτηρία του έθνους μας- κάποιοι μοιάζει να προτάσσουν τα δικά τους συμφέροντα, τη δική τους ατζέντα, τις δικές τους «κολεγιές».

Δεν εξηγείται αλλιώς η στάση του ΣΚΑΪ και του ομίλου Αλαφούζου. Και, βέβαια, αυτές τις στιγμές –όταν όλη η Ελλάδα έχει ξεσηκωθεί κατά των επαίσχυντων απαιτήσεων της Μέρκελ, που θέλει να περικόψει τις ζωές μας για να κερδίζουν εκατομμύρια οι γερμανικές βιομηχανίες– δεν δικαιολογείται η άγνοια εκ μέρους ενός μεγάλου ενημερωτικού ομίλου.

Όλοι οι φορείς που σχετίζονται με την Υγεία (γιατροί, φαρμακοποιοί, υπουργείο κ.λπ.), ο ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Ν. Νικολόπουλος, οι ΠΑΝΤΕΣ έχουν ξεσηκωθεί και ζητούν από τον Αντώνη Σαμαρά ναι βάλει φρένο στο ανοσιούργημα που θέλει να μας επιβάλει η Μέρκελ.

Να πει όχι στη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία και χωρίς καν αναφορά επωνυμίας φαρμάκου, που θα μας υποχρεώσει να παίρνουμε αποκλειστικά τα πάμφθηνα σκευάσματα από τον Τρίτο Κόσμο με τις σοβαρότατες παρενέργειες.

Την ίδια ώρα, ο όμιλος Αλαφούζου -μέσω του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ– μας έλεγε σήμερα το πρωί, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι καλά μας κάνει η Μέρκελ. Και σιγά το πρόβλημα, ήθελαν να μας πουν, αφού «δεν υπάρχει ελληνική φαρμακοβιομηχανία»!

Κι όμως. Μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο, αλλά αυτό εκστόμισε ο ΣΚΑΪ! Η στάση αυτή, που προφανώς αποτελεί προσωπική επιλογή του ιδιοκτήτη του σταθμού, Γιάννη Αλαφούζου, μπορεί να χαρακτηριστεί με μία μόνο λέξη: ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Και ρωτάμε τον κ. Αλαφούζο:

– Αφού, κατά τη γνώμη σας, δεν υπάρχει ελληνική φαρμακοβιομηχανία, πού ακριβώς εργάζονται οι 20.000 οικογένειες που συντηρεί σήμερα ο κλάδος. Και, αν εφαρμοστεί η δραστική ουσία που -προφανώς- τόσο αγαπάτε, και οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες κλείσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μείνουν στο δρόμο, ποιος θα τους δώσει δουλειά, ποιος θα τους δώσει ψωμί; Μήπως θα τους προσλάβετε στον ΣΚΑΪ;

– Αφού υποστηρίζετε ότι δεν υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις φαρμάκου, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι πρόσφατη διεθνής έρευνα που δημοσιεύθηκε στις μεγαλύτερες ξένες εφημερίδες αναδείκνυε τον κλάδο ως έναν από τους (μόλις) τέσσερις «ανερχόμενους αστέρες», στους οποίους πρέπει να βασιστεί η ελληνική οικονομία για να βγει από την κρίση; Ολόκληρη διεθνής έρευνα, μελέτησε σε βάθος έναν κλάδο που κατά τη γνώμη σας κ. Αλαφούζε δεν υπάρχει;

– Αφού δεν υπάρχει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ποιοι είναι αυτοί που δίνουν εκατομμύρια σε φόρους κάθε χρόνο στο ελληνικό Δημόσιο; Φαντάσματα;

– Αφού δεν το γνωρίζετε, σας ενημερώνουμε ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία παράγει από τα ποιοτικότερα φάρμακα στον κόσμο, ενώ υλοποιεί -σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστήμια- ερευνητικά προγράμματα στα οποία απασχολούνται εκατοντάδες Έλληνες επιστήμονες. Αν -όπως ισχυρίζεστε κ. Αλαφούζε- ο κλάδος απλά δεν υπήρχε, όλα αυτά τα μυαλά δεν θα είχαν αναγκαστεί να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό;

– Αν ο κλάδος καταδικαστεί σε λουκέτο, όπως θα συμβεί αν εφαρμοστεί η δραστική (και όπως φαίνεται να ονειρεύεστε κ. Αλαφούζε), αυτό θα συμβεί επειδή -δια… νόμου- θα μας ταΐζουν τα πάμφθηνα και αμφιβόλου ποιότητας, ανώνυμα γενόσημα που παράγονται σε χώρες όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, η Ινδία και το Ισραήλ. Θα μας ταΐζουν αυτά τα σκευάσματα που τόσες και τόσες φορές έχει αποδειχθεί ότι είτε δεν θεραπεύουν την ασθένεια για την οποία προορίζονται, είτε -ακόμη χειρότερα- προκαλούν επικίνδυνες παρενέργειες.

Τι θα πείτε τότε στους ακροατές του ΣΚΑΪ, κ. Αλαφούζε;

– Γιατί δεν στρέφεται ο ενδελεχής δημοσιογραφικός σας έλεγχος, κ. Αλαφούζε, στο να διαπιστώσει αν η διοικητική ανεπάρκεια του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) δημιουργεί πρόβλημα για την δημόσια υγεία όσον αφορά τον έλεγχο των φθηνών γενόσημων; Αν, δηλαδή, ο ΕΟΦ διαθέτει καν το απαραίτητο προσωπικό ώστε να ελέγξει τα αγνώστου προελεύσεως ανώνυμα γενόσημα που θα κατακλύσουν την Ελλάδα;

– Γιατί δεν στρέφεται ο δημοσιογραφικός σας έλεγχος στο να διαπιστώσει πώς προκύπτει αυτή η πάμφθηνη τιμή των ανώνυμων γενόσημων made in India; Είναι σωστό να ανταγωνίζονται με όρους τιμής και κόστους παραγωγής την ελληνική φαρμακοβιομηχανία που αποδεδειγμένα ενισχύει την ελληνική κοινωνία φαρμακοβιομηχανίες άγνωστης στην κοινωνία σύνθεσης και προέλευσης; Και, εν πάσει περιπτώσει, αφού τίποτα στην ζωή δεν είναι δωρεάν, γιατί δεν ερευνά η κατά τα άλλα λαλίστατη διερευνητική δημοσιογραφία σας αν τελικά θα ωφεληθεί ή αν θα βλαφθεί η ελληνική κοινωνία αν εξαρτηθεί από αλλοδαπές φαρμακοβιομηχανίες που θα παράγουν τα σκευάσματά τους εκτός του χώρου αρμοδιότητας του ΕΟΦ;

– Και, τελικά, ο στόχος του ομίλου σας κ. Αλαφούζε ποιος είναι; Να προασπίζεστε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού; Ή, μήπως, να προωθείτε τα συμφέροντα κάποιων άλλων, τα οποία κρίνετε σημαντικότερα και από την ίδια την Υγεία του Ελληνα πολίτη; Διότι, σε αυτή τουλάχιστον την περίπτωση (όπως και σε άλλες, βέβαια, στο παρελθόν) το συμφέρον του Έλληνα πολίτη δεν το προασπίζεστε.

Το αντίθετο, κ. Αλαφούζε…

ΤΑ …ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ …ΝΟΜΙΜΑ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ, ΖΩΑΚΙΑ, …ΦΑΓΗΤΟ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΒΑΛΛΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΣΑΣ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟ SITES ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!!!(ΠΗΓΗ-ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ)

Δική μας πηγή: Doriopress

530 δωρεάν online μαθήματα από κορυφαία πανεπιστήμια

Αποκτήστε δωρεάν online μαθήματα από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει πάνω από 530 δωρεάν μαθήματα στις ελεύθερες τέχνες και τις επιστήμες. Κατεβάστε τα βίντεο και ήχου μαθήματα κατ’ ευθείαν στον υπολογιστή σας ή mp3 player.

http://www.openculture.com/freeonlinecourses/

via http://genia700euro.pblogs.gr

πηγή :http://www.kala-nea.gr

Κατανοώντας την έλλειψη χρόνου που εμποδίζει πολλούς να ψάξουν πληροφορίες μέσα σε ένα blog με πολλές εγγραφές δημοσιεύεται αυτή η εγγραφή που παρουσιάζει συμπυκνωμένα όλα τα links που έχουν δημοσιευτεί στο blog κατά καιρούς για ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ πράγματα.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ

http://www.tzaba.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=105

http://www.artandlife.gr/index.php

http://www.forfree.gr

http://jaba.gr/

http://kala-nea.gr/?cat=7

http://olafree.blogspot.gr/

http://www.flowmagazine.gr/category/view/C59/free_activities

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΝ

http://www.free.gr/get/index.php

http://www.dwrean.net/

http://dwrean.tumblr.com/

http://www.dwrean.net/

http://myfreeshop.gr/category/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD/ 

 http://zoixorisxrimata.blogspot.gr/ 

http://www.smarteconomy.gr/smarteconomy.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=62

ΔΩΡΕΑΝ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

http://www.freecycle.org/group/GR/Greece

http://www.xariseto.gr/

http://dwsepare.ning.com/ http://xarizofree.blogspot.com/

ΔΩΡΕΑΝ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

http://skoros.espiv.net/projects

ΔΩΡΕΑΝ Ε-ΒΟΟΚS KAI ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

http://genia700euro.pblogs.gr/2010/06/646881.html

ΔΩΡΕΑΝ ΖΩΑΚΙΑ

http://strayshelp.blogspot.com/

http://www.adespoto.gr/

http://www.sapt.gr/site/prog.php?pp=3

http://www.pets.gr/

http://www.stray.gr/

http://www.kazshelter.org/

http://zoofilia.gr/pages.asp?thisEngine=Normal

ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΓΗΤΟ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

http://helping.gr/8DE911D1.el.aspx

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

http://cebil.gr/channels.php

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

http://blogs.pathfinder.gr/genia700euro/write/post?e=362314

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

http://www.google.gr/language_tools?hl=el

ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΏΝΩΝ

http://www.whitepages.gr/gr/

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΑ ON LINE

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

http://www.winaddons.com/top-300-freeware-software/

http://www.freeware-apps.com/index.php

http://gym-filot.flo.sch.gr/library/DOREAN%20PROGRAMMATA.htm

http://www.opensoft.gr/

http://happysurfer.gr/

http://www.pcw.gr/DownloadsList.html

www.filehippo.com

http://ubuntu-gr.org/

http://dorean-free.blogspot.com/2010/02/blog-post.html

http://download.cnet.com/windows/

http://www.freewarefiles.com/

http://www.tucows.com/index.html

http://www.freewarehome.com/

http://www.download3000.com/

http://www.freeware-guide.com/

http://majorgeeks.com/

http://www.bestfreewaredownload.com/

ΔΩΡΕΑΝ POIS ΓΙΑ ΤΟ GPS

http://pois.gr/

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ

http://diplodocs.gr/references.php

http://www.manualsonline.com/

http://www.manualnguide.com/

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ FAX

http://www.myfax.com/free/

http://www.freewebfax.gr/free/

ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΑΘΗΝΑ)

http://www.pametheatro.gr/

ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

http://genia700euro.pblogs.gr/2009/05/454099.html

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

http://www.myp2p.eu/

http://www.fromsport.com/

http://www.stream2watch.com/

http://livebala.blogspot.com/

ΔΩΡΕΑΝ ON LINE ΤΑΙNIEΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

http://genia700euro.pblogs.gr/2009/07/dwrean-online-tainies-seires-kai-alla-polla.html

ΔΩΡΕΑΝ E-CARDS

http://www.in.gr/e-cards/

http://www.ecards.co.uk/

http://virtualgravy.com/

http://www.filaki.gr/cards_index.php?start=0&len=12&orderby=insertdate

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

http://dwsepare.ning.com/

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

http://ypotrofies.gr/?lang=el

ΔΩΡΕΑΝ ΟΝ LINE NAVIGATOR

http://www.viamichelin.com/tpl/hme/MaHomePage.htm

ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

www.ploigos.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET

http://free-wifi.gr/

ΔΩΡΕΑΝ ON LINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

http://www.arcadegames.gr/

http://www.tetrisfriends.com/

http://www.freewaregames.net/

http://sfairistirio.com/Adventure/62/Car-Chaos.html

http://gamesting.com/

http://gamefuss.com/

ΔΩΡΕΑΝ ΦΩΤΟΜΟΝΤΑΖ

http://funphotobox.com/?gclid=CNfgjtvT0JgCFVSK3godfmHk0g
http://www.photofunia.com/
http://www.faceinhole.com/us/
http://www.imagechef.com/

http://www.magmypic.com/

http://www.fakemagazinecover.com/?page=5

ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΛΕΞΙΚΑ

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm

http://utopia.duth.gr/~apapavas/page1.html

http://users.otenet.gr/~vamvakos/lexdic.htm

http://www.foreignword.com/LTools/DictSearch/Greek/dictsrch.htm

ΔΩΡΕΑΝ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ON LINE

http://www.freeplay.gr/index.php

http://www.deezer.com/#home

http://www.imeem.com/

http://listen.grooveshark.com/

http://www.last.fm/

http://www.youtube.com/ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET

http://genia700euro.pblogs.gr/2010/04/608808.html

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

http://kerdiseto.blogspot.com/

http://www.kliroseis.gr/

http://www.nethall.gr/

http://gogoshopping.gr/

ΔΩΡΕΑΝ SMS

www.freesmstree.com

ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΜΗΠΩΣ ΕΙΔΕΣ ΤΙΠΟΤΑ;

Ένοπλη ληστεία στην Τράπεζα Πειραιώς Κυπαρισσίας πριν από λίγο.

Ενοπλη ληστεία στην Τράπεζα Πειραιώς Κυπαρισσίας πριν από λίγο

Ενοπλη ληστεία στην Τράπεζα Πειραιώς της Κυπαρισσίας σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στην τράπεζα και με την απειλή όπλων αφαίρεσαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.
Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο (έξω απ’ την τράπεζα δεν υπήρχαν -ή δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα- αυτόπτες μάρτυρες να συγκρατήσουν τα στοιχεία του), διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται.

AN EIΣΑΙ …ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

TΡΙΦΥΛΙΑΚΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 243 00
http://www.teth.gr – Email: teth@teth.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Τριφυλιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου καλεί τα τακτικά μέλη του να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου

2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο, στα Φιλιατρά, με σκοπό την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Η πρόσκληση ισχύει και για τους φίλους του Τ.Ε.Θ. που θέλουν να γίνουν μέλη του συλλόγου και να συμμετάσχουν στη διαδικασία. 

 

Η Γραμματέας                 Η Πρόεδρος

Ευγενία Μανώλη Γιούλα Ζαχαροπούλου