ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ: Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΩΣ ΓΕΝΟΣ, ΑΛΛ’ ΑΠΕΤΥΧΕ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ.

Τι φταίει για την κακοδαιμονία των Ελλήνων. Η προφητική συνέντευξη του Οδυσσέα Ελύτη που δόθηκε το 1958

( http://orionhellas.blogspot.gr/2012/07/blog-post_9396.html?spref=fb )

Δημοσιεύουμε την σπάνια συνέντευξη που έδωσε ο Οδυσσέας Ελύτης στον Ρένο Αποστολίδη στην εφημερίδα Ἐλευθερία, στις 15 Ιουνίου του 1958. 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ:  Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΩΣ ΓΕΝΟΣ, ΑΛΛ' ΑΠΕΤΥΧΕ  ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ.

Ο μοναδικός λόγος του Ελύτη παραμένει δραματικά επίκαιρος.

Το Όριον ζητά να διαβάσουν προσεκτικά οι πολιτικοί μας την συνέντευξη του Έλληνα νομπελίστα ποιητή. Κυρίως ο Αντώνης Σαμαράς, καθ’ ό,τι, Άξιον Εστί!!!

-Ζητεται γνώμη σας, κύριε λύτη, ντελς νεπιφύλακτη καί δέσμευτη, πάνω σέ ,τι θεωρετε ς τήν πιό κεφαλαιώδη κακοδαιμονία το τόπου. πό τί κυρίως πάσχουμε καί τί πρωτίστως μς λείπει; Ποιά θά νομάζατε «πρώτη μάστιγα» τς νεοελληνικς ζως;

Ἀπό τί πάσχουμε κυρίως; Θά σᾶς τό πῶ ἀμέσως: ἀπό μιά μόνιμο, πλήρη, καί κακοήθη ἀσυμφωνία μεταξύ τοῦ πνεύματος τῆς ἑκάστοτε ἡγεσίας μας καί

τοῦ «ἤθους» πού χαρακτηρίζει τόν βαθύτερο ψυχικό πολιτισμό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στό σύνολο του!

-Ἄ! ρχίσαμε!… Μόνιμος, πλήρης καί κακοήθης συμφωνία!…

Βεβαίως! Ἀλλ᾿ ἀφῆστε με νά συνεχίσω. Αὐτή ἡ ασυμφωνία δέν εἶναι μιά συγκεκριμένη κακοδαιμονία, εἶναι, ὃμως, μιά αἰτία πού ἐξηγεῖ ὃλες τίς κακοδαιμονίες, μικρές καί μεγάλες, τοῦ τόπου αὐτοῦ. Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἔγινε ἡ Ἑλλάδα κράτος ἕως σήμερα, οἱ πολιτικές πράξεις, θά ἔλεγε κανένας, ὅτι σχεδιάζονται καί ἐκτελοῦνται ἐρήμην τῶν ἀντιλήψεων γιά τή ζωή, καί γενικότερα τῶν ἰδανικῶν πού εἶχε διαμορφώσει ὁ Ἑλληνισμός μέσα στήν ὑγιή κοινοτική του ὀργάνωση καί στήν παράδοση τῶν μεγάλων ἀγώνων γιά τήν άνεξαρτησία του. Ἡ φωνή  τοῦ  Μακρυγιάννη δέν ἔχει χάσει, οὔτε σήμερα ἀκόμη, τήν ἐπικαιρότητά της. Σημειῶστε ὅτι δέν βλέπω τό πρόβλημα ἀπό τήν ἀποκλειστική κοινωνική του πλευρά, οὔτε κάνω δημοκοπία.

Δημοκοπία σφαλς χι. Πολιτική, μως, ναί. Τό ντοπίζετε, δηλαδή, [τό πρόβλημα] κυρίως μέσα στόν χώρο τς πολιτικς – κάνω λάθος; Στό κέντρο μάλιστα το δικο της χώρου. κε μς πάει τό πρόβλημα πού θέσατε, τν σχέσεων μεταξύ λαο καί γεσίας.

Μά ναί. Γιατί εἶναι βασικό. Εἶναι πρῶτο…………… 1 κι ἄς εἶμαι ποιητής, ἐγώ πού τό λέω, μακριά πάντα ἀπό τήν «πολιτική». Κοιτάξτε: ὁ λαός αὐτός κατά κανόνα ἐκλέγει τήν ἡγεσία του. Καί ὅμως, ὅταν αὐτή ἀναλάβει τήν εὐθύνη τῆς ἐξουσίας –εἴτε τήν ἀριστοκρατία ἐκπροσωπεῖ εἴτε τήν ἀστική τάξη εἴτε τό προλεταριάτο–, κατά ἕναν μυστηριώδη τρόπο ἀποξενώνεται ἀπό τή βάση πού τήν ἀνέδειξε, καί ἐνεργεῖ σάν νά βρισκόταν στό Τέξας ἤ στό Οὐζμπεκιστάν!

Στό Τέξας καί στό Οζμπεκιστάν; Ποιητικές χρες!… μήπως θέλετε νά πετε: «Σάν νά βρισκόταν στή χώρα το κάστοτε ρυθμιστικο ‘‘ξένου παράγοντος’’; Το κάστοτε… ‘‘προστάτου’’ μας;» Μήπως κε κριβς γκειται τό κακό;


Τό εἶπα μέ τρόπο, ἀλλά βλέπω ὅτι τό θέλετε γυμνό. Καί δέν ἔχω ἀντίρρηση νά τό ξαναπῶ φανερά, καί πιό ἔντονα: ἕνας ἀπό τούς κυριότερους παράγοντες τῶν «παρεκκλίσεων» τῆς ἡγεσίας ἀπό τό ἦθος τοῦ λαοῦ μας, εἶναι ἡ ἐκ τοῦ ἀφανοῦς καί ἐκ τῶν ἔξω «προστατευτική» κατεύθυνση. Ἀποτέλεσμα καί αὐτό τῆς ἀπώλειας τοῦ ἕρματος, τῆς «παράδοσης». Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι στήν ἐποχή μας ἡ ἀλληλεξάρτηση τῶν ἐθνοτήτων εἶναι τόση, πού ἡ πολιτική δέν μπορεῖ ν᾿ ἀγνοήσει, ὥς ἕναν βαθμό, αὐτό πού θά λέγαμε «γενικότερη σκοπιμότητα». Ὅμως, ὑπάρχει τεράστια διαφορά ἀνάμεσα στήν «προσαρμοστική πολιτική» καί στή δουλοπρέπεια! Αὐτό εἶναι τό πιό εὐαίσθητο σημεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, «τό τιμιώτατόν του»! Καί αὐτό τοῦ καταπατοῦν συνεχῶς, κατά τόν ἐξοργιστικότερο τρόπο, οἱ ἐκπρόσωποί του στήν ἐπίσημη διεθνῆ σκηνή!

Κι «πίσημος» ρος τς δουλοπρέπειας ατς, κύριε λύτη; Μήπως εναι ποκριτικότερος π᾿  τό «προσαρμοστική πολιτική»; ξοργιστικότερος;


Δέν μ᾿ ἐνδιαφέρει ὁ ἐπίσημος ὅρος τῆς δουλοπρέπειας. Μ᾿ ἐνδιαφέρει ἡ οὐσία. Κι ἐκεῖνο πού ξέρω εἶναι ὅτι μ᾿ αὐτά καί μ’ αὐτά ἐφτάσαμε σέ κάτι πού θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ὀνομάσω «ψευδοφάνεια». Ἔχουμε, δηλαδή, τήν τάση νά παρουσιαζόμαστε διαρκῶς διαφορετικοί απ’ ὅ,τι πραγματικά εἴμαστε. Καί δέν ὑπάρχει ἀσφαλέστερος δρόμος πρός τήν ἀποτυχία, εἴτε σάν ἄτομο σταδιοδρομεῖς εἴτε σάν σύνολο, ἀπό τήν ἔλλειψη τῆς γνησιότητας. Τό κακό πάει πολύ μακριά. Ὅλα τά διοικητικά μας συστήματα, οἱ κοινωνικοί μας θεσμοί, τά ἐκπαιδευτικά μας προγράμματα, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τούς Βαυαρούς, πάρθηκαν μέ προχειρότατο τρόπο ἀπό ἔξω, καί κόπηκαν καί ράφτηκαν ὅπως ὅπως ἐπάνω σ᾿ ἕνα σῶμα μέ ἄλλες διαστάσεις καί ἄλλους ὅρους ἀναπνοῆς.

«Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΩΣ ΓΕΝΟΣ ΑΛΛ᾿ ΑΠΕΤΥΧΕ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ»

στε, λοιπόν, ζηττε «δικούς μας ρους ναπνος»!

Ναί. Καί δέν πρόκειται βέβαια γιά «προγονοπληξία». Τά λέω, ἄλλωστε, αὐτά ἐγώ πού, σ᾿ ἕναν τομέα ὅπως ὁ δικός μου, κήρυξα μέ φανατισμό τήν ἀνάγκη τῆς ἐπικοινωνίας μας μέ τό διεθνές πνεῦμα, καί πού σήμερα μέ ἐμπιστοσύνη ἀποβλέπω στή διαμόρφωση ἑνός ἑνιαίου εύρωπαϊκοῦ σχήματος, ὅπου νά ἔχει τή θέση της ἡ Ἑλλάδα. Μέ τή διαφορά ὅτι ὁ μηχανισμός τῆς ἀφομοιώσεως τῶν στοιχείων τῆς προόδου πρέπει νά λειτουργεῖ σωστά, καί νά βασίζεται σέ μιά γερή καί φυσιολογικά ἀναπτυγμένη παιδεία. Ἐνῶ σ’ ἐμᾶς, ὄχι μόνον δέν λειτουργεῖ σωστά, ἀλλά δέν ὑπάρχει κἄν ὁ μηχανισμός αὐτός γιά νά λειτουργήσει! Καί μέ τή διαφορά ἀκόμη ὅτι, ἐκτός ἀπό ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ἡ ἡγετική μας τάξη, στό κεφάλαιο τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἔχει μαῦρα μεσάνυχτα! Κοιτάξετε μέ προσοχή τά ἔντυπα πού εκδίδει ἡ ἴδια, ἤ πού προτιμᾶ νά διαβάζει, τά διαμερίσματα ὅπου κατοικεῖ, τίς διασκεδάσεις πού κάνει, τή στάση της ἀπέναντι στή ζωή. Οὔτε μιά σταγόνα γνησιότητας! Πῶς θέλετε, λοιπόν, ν᾿ ἀναθρέψει σωστά τή νέα γενιά; Ἀπό τά πρῶτα διαβάσματα πού θά κάνει ἕνα παιδί ὥς τά διάφορα στοιχεῖα πού θά συναντήσει στό καθημερινό του περιβάλλον, καί πού θά διαμορφώσουν τό γοῦστο του, μιά συνεχής καί άδιάκοπη πλαστογραφία καί τίποτε ἄλλο!

Θά μοῦ πεῖτε: εἶσαι λογοτέχνης, καλαμαράς, καί βλέπεις τά πράγματα ἀπό τή μεριά πού σέ πονᾶνε. Ὄχι, καθόλου! Καί νά μοῦ έπιτρέψετε νά ἐπιμείνω. Ὅλα τά ἄλλα κακά πού θά μποροῦσα νά καταγγείλω –ἡ ἔλλειψη οὐσιαστικῆς ἀποκεντρώσεως καί αὐτοδιοικήσεως, ἡ ἔλλειψη προγραμματισμοῦ γιά τήν πλουτοπαραγωγική ἀνάπτυξη τῆς χώρας, ἀκόμη καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀσκεῖται ἡ ἐξωτερική μας πολιτική– εἶναι ζητήματα βαθύτερης ἑλληνικῆς παιδείας! Ἀπό τήν ἄποψη ὅτι μόνον αυτή μπορεῖ νά προικίσει ἕναν ἡγέτη μέ τήν ἀπαραίτητη εὐαισθησία πού χρειάζεται γιά νά ἐνστερνιστεῖ, καί ἀντιστοίχως νά ἀποδώσει, τό ἦθος τοῦ λαοῦ. Γιατί αὐτός ὁ λαός, πού τήν ἔννοιά του τήν ἔχουμε παραμορφώσει σέ σημεῖο νά μήν τήν ἀναγνωρίζουμε, αὐτός ἔχει φτιάξει ὅ,τι καλό ὑπάρχει – ἄν ὑπάρχει κάτι καλό σ᾿ αὐτόν τόν τόπο! Καί αὐτός, στίς ὧρες τοῦ κινδύνου, καί στό πεῖσμα τῆς συστηματικῆς ἡττοπαθείας τῶν ἀρχηγῶν του, αἴρεται, χάρη σ᾿ ἕναν ἀόρατο, εὐλογημένο μηχανισμό, στά ὕψη πού ἀπαιτεῖ τό θαῦμα!

Ὅσο, λοιπόν, καί ἄν εἶναι λυπηρό, πρέπει νά τό πῶ: ὁ Ἑλληνισμός, γιά τήν ὥρα τουλάχιστον, ἐπέτυχε ὡς γένος, ἀλλ᾿ ἀπέτυχε ὡς κράτος! Καί παρακαλῶ νύχτα μέρα τόν Θεό, καί τό μέλλον, νά μέ διαψεύσουν.

Πρίν κλείσομε, κύριε λύτη, τη συνέντευξη, κάτι πού θίξατε στήν ρχή, τό τς παλαις γιος κοινοτικς ργανώσεως το λαο μας, πού χει χαθε πιά, πς νομίζετε τι θά μποροσε ν’ ναβιώσει; «Αν κατεβάλλετο προσπάθεια», πρός ποιά κατεύθυνση;

Σέ μιάν ἀναβίωση αὐθεντική δέν εἶναι δυνατόν πιά νά ἐλπίζουμε – ἀλίμονο! Ἑκατόν τριάντα καί πλέον ἔτη ἀχρησίας εἶναι ἀρκετά γιά ν᾿ ἀτροφήσουν ἀκόμη καί οἱ πιό ζωντανοί θεσμοί. Ὡστόσο, ὑπάρχει τρόπος νά πλησιάσουμε, μέ σωφροσύνη καί μελέτη, στή λύση τοῦ προβλήματος, καί αὐτό σαφώς πρός τήν πλευρά τῆς αὐτοδιοικήσεως, μέ τήν πιό αὐστηρή της ἔννοια.

Δέν εἶμαι ἀρμόδιος βέβαια νά σᾶς προτείνω σχέδια. Θά ἤθελα μόνο νά κάνω δύο παρατηρήσεις: ἡ μία εἶναι ὅτι κάθε ἀπόπειρα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή θά πρέπει νά βασιστεῖ στή φυσική καί ἱστορική διαίρεση τῆς χώρας σέ μεγάλα διαμερίσματα, πού εἶναι μιά πραγματικότητα δοσμένη, καί ὄχι στή θεωρητική τῆς γεωοικονομίας, ὅπως ἄκουσα νά ὑποστηρίζεται ἀπό πολλούς. Θά εἶναι μεγάλο σφάλμα νά παραγνωριστοῦν οἱ ψυχολογικοί παράγοντες, ἀπό τούς ὁποίους πολλές φορές ἐξαρτᾶται τό μεγαλύτερο μέρος της ἐπιτυχίας. Ἡ ἄλλη παρατήρηση εἶναι ὅτι τά μεγάλα αὐτά διαμερίσματα (μέσα στά ἑλληνικά μέτρα πάντοτε) θά πρέπει νά ὑποδιαιρεθοῦν σέ πολλές μικρές μονάδες, στενότερες καί ἀπό τήν ἐπαρχία, μέ ἀρχές δικές τους καί μέ τή δυνατότητα γιά κοινοπραξίες, προπάντων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή γεωργία. Γιατί ὁ πρῶτος ἀντικειμενικός σκοπός εἶναι νά λυτρωθεῖ ὁ πολίτης ἀπό τό «ταμπού» τῆς ἐξουσίας! Καί θά λυτρωθεῖ μόνον ἄν ἔχει τρόπο νά παρακολουθεῖ ἀπό κοντά ποῦ καί πῶς ἀξιοποιοῦνται οἱ θυσίες του, οἰκονομικές καί ἄλλες, πού σήμερα καταβροχθίζονται ἀπό ἕνα μακρινό καί ἀόρατο Φάντασμα.

Πηγή.theinsider. 2

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πρωτοπορία» της Καλαμάτας Νίκος Α. Φωτέας, μιλά για χορό εκατομμυρίων στα πολιτιστικά.

Στην Καλαμάτα κάνουν χορό τα εκατομμύρια…

Και οι Καλαματιανοί… φεστιβάλ χρεών!

Στην Ελλάδα η λειτουργία του Δημόσιου Τομέα μπορεί να χαρακτηριστεί  «μεγάλη καταβόθρα» στην οποία πέφτουν χρήματα, δεν γεμίζει ποτέ, αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ κάτω των αναμενομένων. Πολλοί εκμεταλλεύθηκαν (και εξακολουθούν)  αυτό «το σύστημα» προκειμένου να «πλουτίσουν». Μερικοί μάλιστα ασχολούμενοι με τομείς που είναι «άβατο» για τον κοινωνικό έλεγχο, πλασάρονται και ως άνθρωποι «υπεράνω» και διαφορετικής εμβέλειας από εμάς, τους κοινούς θνητούς, που όμως καλούμαστε να πληρώσουμε τον τελικό λογαριασμό,ο οποίος παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πολλές φορές εξοργίζει όποιον μελετήσει τις λεπτομέρειές του, δηλαδή «πού ακριβώς πηγαίνουν τα λεφτά μας»! 

Η Καλαμάτα είναι μια πόλη που, με τη βοήθεια συγκροτηματικών  μέσων ενημέρωσης και ένα δίκτυο που ωφελείται,  έχει αποκτήσει τη φήμη της «πόλης του πολιτισμού». Βεβαίως, υπάρχουν πολλοί που αντιτείνουν λέγοντας πως ο πολιτισμός ενός τόπου φαίνεται από τον τρόπο που τιμά τους νεκρούς του και από το πόσο εξυπηρετεί τους πεζούς με τις υποδομές που διαθέτει…

Πριν από χρόνια, «από πάνω» σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε ερήμην της Καλαμάτας και του λαού της και παρά τις αντιδράσεις, ότι αυτή θα πρέπει να είναι «πόλη του χορού» με αποκορύφωμα το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που γίνεται κάθε χρόνο για μια εβδομάδα τον μήνα Ιούλιο. Όμως το Φεστιβάλ το πληρώνουμε όλοι εμείς είτε από τους φόρους μας, είτε από τα δημοτικά τέλη και το «πολιτιστικό τέλος» που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού του νερού, είτε μέσω τω διδάκτρων και των σεμιναρίων των παιδιών που φοιτούν στις διάφορες δημοτικές σχολές, κυρίως αυτή του χορού.  Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτα εισπράττει από το «Πολιτιστικό Τέλος» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ περίπου 60.000 ευρώ τον μήνα. Δηλαδή, 700.000 ευρώ τον χρόνο !!!

Κάντε κλικ  για όλη την επιστολή: http://orionhellas.blogspot.gr/2012/07/blog-post_7878.html

ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΟΚΚΑΛΑ.

Ένα κείμενο που θα ήθελα να  το είχα γράψει εγώ, τόσο πολύ με κάλυψε, παρά τις …ψιλοεντάσεις και η …υπογραφή του αναλυτή στο τέλος.

Σεντόνι επί της παρουσίας των κομμάτων κατά την συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης…

Ας τοποθετηθώ λοιπόν συνολικά με ένα… σεντόνι για την εικόνα των κομμάτων με σειρά κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης…

Το Κ.Κ.Ε. από την πρώτη στιγμή, έδειξε ότι βασικός του στόχος είναι να ανακτήσει μεσοπρόθεσμα το ποσοστό που έχασε από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Η προεκλογική τακτική του να αναλώνεται εναντίον ενός συγγενούς πολιτικού χώρου συνεχίζεται και μετεκλογικά… Κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα πρέπει κάποια στιγμή ως κόμμα να απεγκλωβιστεί από την γραφειοκρατία των συνεδρίων του και να αφουγκραστεί την κοινωνία που ζητά ενότητα στη δράση ενάντια στην εξαθλίωση και την ταπείνωση του ελληνικού λαού… Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει επίσης, ότι στην εποχή της εικόνας, καλώς ή κακώς η επικοινωνιακή πολιτική είναι ένα αναγκαίο κακό… Το Κ.Κ.Ε. σε πείσμα αυτών που το θέλουν να οδεύει προς τη διάλυση θα συνεχίσει να υπάρχει γιατί πρέπει να υπάρχει… Αλλά πρέπει και να γίνει Κ.Κ.Ε.

Η επισήμως ονομαζόμενη ΔΗΜ.ΑΡ. αλλά καταγεγραμμένη σαφώς στην συνείδηση του ελληνικού λαού ως ΜΝΗΜονιακή «ΑΡιστερά» (εντός πολλών εισαγωγικών) αποδεικνύει από την πρώτη, σχεδόν, μέρα της ίδρυσής της πως σ’ αυτή τη χώρα υπάρχουν, δυστυχώς, πάντα πρόθυμοι να συμπράξουν σε ανίερες συμμαχίες βαφτίζοντας την μετάλλαξή τους σε νενέκους ως… ευθύνη. Έχει ημερομηνία λήξης, όπως ακριβώς είχε και το alter ego της με δεξιό πρόσημο, το ΛάΟΣ… Το σύστημα θα τους… σφουγγαρίσει μόλις δεν θα τους χρειάζεται άλλο…

Η Χ.Α., ως γνήσιο φασιστικό κόμμα που είναι, χρησιμοποίησε πανέξυπνα έναν σκληρό αντιμνημονιακό έως και… αντικαπιταλιστικό σε κάποιες στιγμές λόγο. Ας μην διαφεύγει ποτέ από το μυαλό κανενός, ότι αυτό αποτελεί συνήθη τακτική του φασισμού… Η ιστορία έχει να προσφέρει πολλά διδάγματα… Το τραγικά υψηλό ποσοστό που πήρε, δεν ήρθε τυχαία… Στα μάτια πολλών φαντάζει ως κάτι… αντισυστημικό. Εκεί βρίσκεται και ο κίνδυνος… Χρέος όλων είναι να εξηγήσουμε με απλά λόγια στον μικροαστό της διπλανής πόρτας τι είναι ο φασισμός και τι τρόπους μετέρχεται ώστε να αγγίξει με τον λαϊκισμό κάποιες ευαίσθητες χορδές, αποκρύπτοντας ότι πρόκειται για το μακρύ χέρι του καπιταλισμού…

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ σίγουρα δεν είναι… ανεξάρτητοι… Είναι ένα ξεκάθαρο δεξιό κόμμα με πίστη στις αρχές του καπιταλισμού… Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω πως εκπλήσει ευχάριστα η στάση τους στο θέμα του μνημονίου και των σχέσεων με τους εταίρους μας και τους παραδοσιακούς… “συμμάχους” μας… Δεν θεωρώ ότι θα έχουν συνέχεια στο πολιτικό σκηνικό και αργά ή γρήγορα θα μαζευτούν με τον α ή β τρόπο στο μαντρί της μεγάλης δεξιάς πολυκατοικίας… Ενδεχομένως να πρόκειται αν όχι για μια… κουστουμαρισμένη ΧΑ, τουλάχιστον για μια… λαϊκή δεξιά…

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τι να πω… Παρακολουθώντας την ομιλία του Βενιζέλου αναρωτήθηκα πολλές φορές ως που μπορεί να φτάσει το θράσος ενός ανθρώπου… Η απάντηση είναι απλή… Ως εκεί που ανεχόμαστε ως λαός να παρακολουθούμε εμβρόντητοι απίθανους τύπους όπως ο πρώην πρωθυπουργός με το iPad του, να σουλατσάρουν στα βουλευτικά έδρανα αντί να έχουν δικαστεί με συνοπτικές διαδικασίες για κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση εγκλήματα κατά του ελληνικού λαού…

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. τον οποίο δεν έχω κρύψει ότι ψήφισα, μου άφησε την αίσθηση ότι προσπαθεί να βρει τα πατήματά του… Δεν είναι κι εύκολο να διαχειριστείς την επιτυχία… Όταν από εκεί που κάποιοι πριν δύο χρόνια έκαναν λόγο για το “μπαίνει δεν μπαίνει στη βουλή” φτάνεις στο σημείο να έχεις μια διευρυμένη κοινοβουλευτική ομάδα και το βάρος του τίτλου “αξιωματική αντιπολίτευση” τα πράγματα δυσκολεύουν… Για τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. εκείνο που προέχει είναι το λεγόμενο after sale στη γλώσσα της αγοράς… Κατάφερες, κυρίως με την επικοινωνιακή πολιτική σου, να σε εμπιστευτεί το 27% του ενεργού εκλογικού σώματος… Μην θεωρείς όμως δεδομένο ότι έχτισες μια εκλογική βάση που θα σε ακολουθεί με κλειστά μάτια για πολύ καιρό, ούτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι συνειδητοποιημένοι αριστεροί… Οφείλεις να καταστήσεις σαφές το πρόγραμμά σου και να προτάξεις το αξιακό σου σύστημα έναντι των αβανταδόρων των αγορών…

Και πάμε στην ΝΔ… Ο λόγος του πρωθυπουργού, κατά το κλείσιμο της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων, έδειξε ξεκάθαρα ότι για όσο καιρό κρατήσει αυτή η κυβέρνηση θα έχουμε μία από τις σκληρότερες και αντιλαϊκές καταστάσεις στην ιστορία της χώρας… Η προσωπική επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα δείχνει ξεκάθαρα έναν άνθρωπο εμπαθή και κατεχόμενο τόσο από το πνεύμα του… τζαμπαμαγκισμού όσο και από εμφυλιοπολεμικά συμπλέγματα… Είναι σίγουρα μια κυβέρνηση αποφασισμένη, όπως πολλάκις ετόνισαν τόσο ο ίδιος ο Σαμαράς όσο και στελέχη τύπου Χατζηδάκη… Το θέμα είναι για ποιό πράγμα είναι αποφασισμένη… Να ξεπουλήσει και το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο της χώρας, ολοκληρώνοντας την καταστροφή του συμφοιτητή και φίλου του αλήστου μνήμης G.A.P…. Να δουλοποιήσει τον ελληνικό λαό σε… “θέσεις εργασίας” των 200 ευρώ… Να βαφτίσει όλη αυτή την καταστροφή “ανάπτυξη”… Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το συνειδητοποιήσουν και οι αφελείς που τους ψήφισαν…

ΑΚ

από Άναρχο Κομμούνι, Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012 στις 11:22 π.μ. ·

ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ. ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ.

Τους άφησαν στην τύχη τους να πνιγούν! – 177 οι νεκροί στη Ρωσία

NewsIT

  • Τους άφησαν στην τύχη τους να πνιγούν! - 177 οι νεκροί στη Ρωσία
  • Τραγικός ο απολογισμός από τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία της Ρωσίας, με την κυβέρνηση να παραδέχεται ότι δεν ειδοποίησε έγκαιρα τους πολίτες!

Μια μέρα μετά την εντολή Πούτιν να διερευνηθεί αν οι τοπικοί αξιωματούχοι είχαν ενημερώσει τους πολίτες για την αλλαγή του καιρού και το ενδεχόμενο πλημμυρών, ήρθε και η παραδοχή των μοιραίων λαθών.

«Τοπικοί ηγέτες και κυβερνητικές υπηρεσίες έκαναν λάθη. Οι κάτοικοι που επλήγησαν από τις πλημμύρες, οι οποίες άρχισαν την Παρασκευή, δεν είχαν προειδοποιηθεί επαρκώς», δήλωσε ο υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Βλαντίμιρ Πούτσκοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ.

Το Κρεμλίνο κήρυξε τη σημερινή ημέρα πένθους μετά τις χειρότερες πλημμύρες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την πόλη Κριμσκ, όπου το νερό έφτασε το Σάββατο σε ύψος 2,5 μέτρων και πνίγηκαν τουλάχιστον 140 άνθρωποι.

Τμήματα της πόλης εξακολουθούν σήμερα να βρίσκονται κάτω από το νερό. Χιλιάδες άνθρωποι, τα σπίτια των οποίων είναι πλημμυρισμένα, εξακολουθούν να περιμένουν την έκτακτη βοήθεια που περιλαμβάνει τρόφιμα και ρουχισμό.

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν επίσης την έρευνα για θύματα μέσα και γύρω από τα θέρετρα του Κρασνoντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Αυτόπτες μάρτυρες της καταστροφής δήλωσαν σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ αυτόν που ανακοινώθηκε, ενώ blogers κατηγορούν τις αρχές ότι κρύβουν την αληθινή έκταση της καταστροφής.

Το Κρεμλίνο βρίσκεται στο στόχαστρο και του Τύπου. Για πρώτη φορά στα χρονικά, τόσο ο κυβερνητικός, όσο και ο αντιπολιτευτικός Τύπος καταγγέλλουν ομόφωνα τις τοπικές αρχές.

«Η τραγωδία του Κριμσκ…αποτελεί την τέλεια απόδειξη των συνεπειών στις οποίες μπορεί να οδηγήσει η αμέλεια και το να αφήνεις τα πράγματα στην τύχη», γράφει η Izvestia.

Η οικονομική εφημερίδα Vedomosti τονίζει ότι οι αρχές γνώριζαν τους κινδύνους πλημμυρών και κατολισθήσεων, αφού η περιοχή υπέστη τις ίδιες καταστροφές το 2002, οπότε 200 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Η καταστροφή «δείχνει την ίδια αναποτελεσματικότητα των αρχών να υπερασπισθούν τον πληθυσμό, τόσο από τις φυσικές καταστροφές, όσο και από το κοινό έγκλημα», γράφει η Vedomosti καταδικάζοντας «την ανικανότητα και την ανευθυνότητα» των πολιτικών αξιωματούχων.

«Γιατί τόσοι νεκροί;», είναι ο τίτλος της Komsomolskaia Pravda, ενώ για την Moskovski Komsomolets, «Θα μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει και να αποφύγουμε την καταστροφή του Κριμσκ». «Και το ακόμη τρομακτικότερο: οι κάτοικοι οποιασδήποτε μεγάλης ή μικρής πόλης, οποιασδήποτε «προβληματικής» περιοχής της χώρας μπορούν να ζήσουν μία ανάλογη κατάσταση», προειδοποιεί η Moskovski Komsomolets. «Και δεν χρησιμεύει σε τίποτε να περιμένει κανείς την αρωγή της πολιτείας, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες μετά τις φυσικές καταστροφές».

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κρασνοντάρ Αλεξάντρ Τκάτσεφ εξέφρασε » μεγάλη έκπληξη» για τις φυσικές καταστροφές», σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Izvestia.

«Πρόκειται για μία καταστροφή ισοδύναμη με έναν σεισμό…τι μπορούμε να κάνουμε; Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε εδώ, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα»…, είπε.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: REUTERS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πένθος και καταστροφή στη Ρωσία από τις πλημμύρες – Έξαλλος ο Πούτιν

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΑΛΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ …ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ.

     «Πράσινο φως» για τον τεχνητό ύφαλο στον Κυπαρισσιακό Κόλπο

«Πράσινο φως» για τον τεχνητό ύφαλο στον Κυπαρισσιακό Κόλπο

Τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή του τεχνητού υφάλου σε θαλάσσια περιοχή του κόλπου Κυπαρισσίας, σε απόσταση 2,6 ναυτικών μιλίων βόρεια της Κυπαρισσίας και 200 μέτρα περίπου από την πλησιέστερη ακτογραμμή, ενέκρινε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η συνολική έκταση του τεχνητού υφάλου θα είναι περίπου 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα η ζώνη προστασίας και 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο ο πυρήνας.

Το έργο, όπως αναφέρεται στην σπόφαση, έχει κύριο στόχο την αναβάθµιση από άποψη βιοποικιλότητας της παράκτιας περιοχής του κόλπου της Κυπαρισσίας, την αύξηση της βενθικής βιοµάζας και τη δηµιουργίας νέων τροφικών πλεγµάτων. Επιπλέον, στοχεύει στη προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος μέσω της δηµιουργίας ζώνης προστασίας και απαγόρευσης αλιείας. Επιπροσθέτως, το έργο θα συμβάλει στην προστασία των τοπικών ιχθυοαποθεμάτων και στην αποτροπή της υπεραλίευσης στην περιοχή.
Η συγκεκριµένη θαλάσσια περιοχή εντάσσεται στο ∆ίκτυο Natura 2000 «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισίας – Ακρωτήριο Κατάκωλο – Κυπαρισσία».
Με βάση έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας η κατασκευή τεχνητού υφάλου στην παράκτια περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου και η αντιδιαβρωτική προστασία ακτογραμμής Καλού Νερού είναι συμβατά έργα από λειτουργικής άποψης και μπορούν να συνυπάρχουν στη θαλάσσια ζώνη, μπροστά από την ακτή του Καλού Νερού.
Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους, «το έργο πρέπει να κατασκευαστεί εκτός αναπαραγωγικής περιόδου των κυριότερων ειδών ψαριών, καθώς και της χελώνας caretta – caretta. Ο ποντισμός των τεχνικών στοιχείων του υφάλου θα πρέπει να γίνει σε μέρη όπου δεν υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας και με την παρουσία ειδικών επιστημόνων δυτών. Ο ποντισμός των τεχνικών στοιχείων του υφάλου θα γίνει σε βάθη στα οποία δεν είναι δυνατή η δημιουργία κινδύνου στη ναυσιπλοΐα. Πριν την πόντιση των στοιχείων του τεχνητού υφάλου θα πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρηµάτων στη θαλάσσια περιοχή του έργου, δύνανται να μεταβληθούν τα δεδοµένα της μελέτης και να μετακινηθεί ο τεχνητός ύφαλος με βάση τις υποδείξεις της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. ∆εν θα πραγµατοποιηθεί καμία εργασία πλησίον των εκβολών του Αρκαδικού ποταµού, όπου έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες. Θα αναπτυχθεί εργοτάξιο σε χώρο εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα της Κυπαρισσίας, Επίσης για τις ανάγκες του έργου θα γίνει χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα Κυπαρισσίας, καθώς και της υπάρχουσας υποδομής του λιμανιού
(δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού κ.λπ.)».

Πηγή: Ελευθερία.

« 13η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας». Δευτέρα 9 ιουλίου 2012.

                       Σας καλούμε να έλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 09-07-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 για τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

 1)     Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δ.Ε. Τριπύλης (ισόγειο κατάστημα του πρώην Κοινοτικού Γραφείου Σελλά).

2)     Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Δ.Ε. Αετού (Τουριστικό περίπτερο «Ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ», Τ.Κ. Αετού).

          Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας σας, να μας το γνωρίσετε για να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.                                                                                                                                                              

                                                                                           

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                               

                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ