Χθές στο Κοπανάκι σήμερα στο Μάραθο αύριο αν χρειαστεί και στους δρόμους μέχρι να δικαιωθούμε και να αφήσουν τα σχολεία μας απο την Καλλικρατική μανία των συγχωνεύσεων.

«Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία έρευνα, η οποία να δείχνει πως όσο αυξάνει ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη βελτιώνεται ο τρόπος της μάθησής τους και, συνεπώς, οι επιδόσεις τους και το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα που παράγει το σχολείο. Αντίθετα, κάποιες έρευνες από τον αγγλοσαξονικό χώρο συναρτούν άμεσα το μικρό αριθμό μαθητών ανά τάξη με τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Συγκεκριμένα, οι έρευνες αυτές δείχνουν πως όσο μικρότερο είναι το μέγεθος της τάξης τόσο αυξάνει ο διδακτικός χρόνος που αναλογεί σε κάθε μαθητή και, συνακόλουθα, βελτιώνεται ο τρόπος διδακτικής αντιμετώπισης των όποιων δυσκολιών μάθησης αντιμετωπίζουν αυτοί από το δάσκαλο.
Με δεδομένη μια τέτοια ερευνητική εμπειρία από το εξωτερικό, πώς τεκμηριώνεται επιστημονικά (όχι με στενά λογιστικούς και οικονομίστικους υπολογισμούς, λέω και Δ.Ν.Τ.) η πρόθεση του υπουργείου ν’ αυξήσει τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα και, μάλιστα, όταν συνεχώς μεγεθύνονται (ως αποτέλεσμα και της οικονομικής κρίσης) οι οικονομικές, κοινωνικές και μορφωτικές διαφορές και ανισότητες , έτσι κι αλλιώς, διαφοροποιημένους κοινωνικά μαθητές;» Χθές στο Κοπανάκι σήμερα στο Μάραθο αύριο αν χρειαστεί κ στους δρόμους μέχρι να δικαιωθούμε και να αφήσουν τα σχολεία μας απο την Καλλικρατική μανία των συγχωνεύσεων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡIΦΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ:  ΣΤΟ ΠΟΔΙ Ο ΜΑΡΑΘΟΣ, ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ.