Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

Υπάρχει πλήρες επαγγελματικό ασυμβίβαστο για όποιον επιλεγεί Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης. Όποιος δηλ.δικηγόρος επιλεγεί δεν μπορεί να ασκεί δικηγορία όλη τη θητεία. Το ίδιο και ο Πολιτικός Μηχανικός. Ποιος λοιπον θα άφηνε τη δουλειά του,ως ελεύθερος επαγγελματίας,για να υπηρετήσει αυτό το θεσμό;

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

Θεσμοθέτηση συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τη θέση καταλαμβάνει, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά τη διαδικασία της έναρξης επιλογής.
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Η αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) με την οποία επιλέγεται ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για την επιλογή του ικανότερου προσώπου για το νέο θεσμό. Με την ίδια διαδικασία και πλειοψηφία επιτρέπεται η ανάκληση του συμπαραστάτη του δημότη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.
Δεν μπορεί να επιλεγεί ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αιρετός δήμου ή περιφέρειας ή βουλευτής. Μη υπάρχουσας αντίθετης ρύθμισης, για τη θέση μπορεί να επιλεγεί πρόσωπο που είναι δημότης άλλου δήμου.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου πρόκειται για  νέο θεσμό εσωτερικής διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α., για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ο συμπαραστάτης έχει ως αποστολή, πέραν από την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.

Μέσω του συμπαραστάτη, θα αποτρέπονται πρόσθετες διαδικασίες ( προσφυγές σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και στη δικαιοσύνη ), επειδή πολλά προβλήματα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου Ο.Τ.Α., με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση διαδικασιών, πόρων, χρόνου, χρήματος και ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.
Ο συμπαραστάτης, υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους.
Στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, εφόσον για τη θέση επιλεγεί πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 93 παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, χορηγείται υποχρεωτική άδεια για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του.
Δεδομένης της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) μηνών, από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011, που τίθεται στον νόμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφιστάται η προσοχή σας για την εμπρόθεσμη περαίωση όλων των ενεργειών σας.

6 σκέψεις σχετικά με το “Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.”

 1. Λυπάμαι, αλλά οι πληροφόρηση που έχεις φίλε Δημήτρη είναι λανθασμένη. Και εξηγώ:
  Στην προκήρυξη σημειώνεται πως, Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10. Αυτά, γράφει η προκήρυξη και αν αναζητήσουμε το άρθρο 14 του «Καλλικράτη» (Ν.3852/10) που προβλέπει τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα θα δούμε ότι με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ο νομοθέτης δεν θεωρεί λόγο αναστολής του επαγγέλματος του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου ή των μελών Δ.Ε.Π. την ιδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης!

  Και μάλιστα υπάρχουν και «ζωντανά» παραδείγματα Δήμων που επέλεξαν για Συμπαραστάτη δικηγόρο, όπως π.χ. στον Πολύγυρο.

  Μετά από αυτό, χρειάζεται διόρθωση η εισαγωγή της ανάρτησης.

  Και συνεχίζω: Όσο για το επιχείρημα ότι, δήθεν, ο μάχιμος δικηγόρος που οριστεί Συμπαραστάτης θα το κάνει για αλίευση πελατείας, υπάρχει μια πολύ απλή νομική απάντηση, η οποία συμπυκνώνεται στις λέξεις «σύγκρουση συμφερόντων» (conflict of interest): ο Συμπαραστάτης δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει καταγγελίες πελατών του και δεν θα επιτρέπεται να «πελατοποιεί» τους δημότες που προσφεύγουν σε αυτόν.

 2. To ξέρεις το …τραγουδάκι του Κυριαζή που λέει «Επιμένω»; Έτσι μου είπε να σου πω αυτός που έκανε την παρατήρηση (Νίκος Μπάλτας) και λέει να περιμένεις απάντηση.
  Και δεν μου λες Ηλία μου, εκείνη την παράγραφο που κάτι λέει για το άρθρο 16, την είδες;

 3. Ρε φιλαράκι, πες στον άνθρωπό σου, να ψάξει καλύτερα. Αν υπήρχε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στον Πολύγυρο θα όριζαν δικηγόρο????

  Θες και άλλο πράδειγμα?? Στην Περιφέρεια θα επέμενε ο Τατούλης για τον Μπουλούκο??

  Όσο για το Άρθρο 16: Με το άρθρο 16 του Ν. 3852/ 2010 εισάγεται η αναστολή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας του ΔΗΜΑΡΧΟΥ, και μόνο σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών του Δημάρχου, του οποίου αναστέλλεται η επαγγελματική δραστηριότητα, από τον οικείο δήμο με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του.
  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 282 του Ν. 3852/10, η αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 ισχύει για δήμους με πληθυσμό άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων.

  Κι εγώ ΕΠΙΜΕΝΩ και να είσαι σίγουρος πως δε θα έγραφα έτσι στον αέρα…

  Μέχρι να μου δώσει απάντηση όμως ο άνθρωπός σου (Νίκος Μπάλτας) δημιουργούνται εντυπώσεις και προκαλείται σύγχυση, κάτι που δε νομίζω να θέλεις.

  Περιμένω, πάντως, την απάντηση!

 4. Στο άρθρο 77 του Ν.3852/2010(»ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)ορίζεται ότι για το αξίωμα του Συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 14.
  Το άρθρο 14 παρ. 4 όμως αναφέρεται στα αιρετά αξιώματα σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.
  Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν είναι αιρετό πρόσωπο.
  Σαφέστατα υπάρχει νομοθετικό κενό ως προς το ασυμβίβαστο του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.
  Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Η.Δ.,θα κληθεί πολύ σύντομα να τοποθετηθεί επ’αυτού.
  Θα ήταν ενδιαφέρον να υπήρχε και η άποψη του Δικηγορικού Συλλόγου κάθε περιοχής πάνω σε αυτό το θέμα.
  Θα ήταν δεοντολογικό άραγε να επιλέγονταν δικηγόρος για το αξίωμα αυτό και παράλληλα να ασκούσε τη δικηγορία;

  Νίκος Μπάλτας

  1. Συμπληρωματικά,επειδή την ώρα που έγραφα την απάντησή μου,είχαν γραφτεί και τα άλλα σχόλια,τα είδα όταν ολοκλήρωσα,πρόθεσή μας δεν είναι να προκαλέσουμε σύγχιση και να δημιουργήσουμε εντυπώσεις.
   Αλλά να»διαλευκάνουμε»νομικά το τοπίο,να φωτίσουμε τα πράγματα.
   Το ξεκαθαρίζω αυτό,γιατί δεν έχουμε…έννομο συμφέρον εαν επιλεγεί δικηγόρος για το αξίωμα αυτό.
   Δεν μας πέφτει και λόγος άλλωστε.
   Απλώς εδώ ίσως ταιριάζει απόλυτα η φράση:»το νόμιμο είναι και ηθικό;»
   Από τη στιγμή άλλωστε που η εκλογή του απαιτεί ειδική πλειοψηφία δύο τρίτων,η επιλογή του πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και ευρύτερης συναίνεσης.
   Όπως πληροφορούμαι όμως,επειδή έως τώρα στην συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων αλλά και των Περιφερειών της χώρας ,δεν έχει καταστεί εφικτή η εκλογή του με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,το Υπουργείο Εσωτερικών προσανατολίζεται στην αλλαγή της νομοθετικής διάταξης για την εκλογή του.

   Νίκος Μπάλτας

 5. Χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΩΛΥΜΑ ή ΑΣΥΜΒΙΑΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΛΛΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, που αναφέρονται στην ανάρτηση.

  Έχω ήδη, σε προηγούμενο σχόλιό μου, δώσει απάντηση και στο θέμα που θέτετε, για την παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του εν ενεργεία Δικηγόρου και του Συμπαραστάτη και την επαναλαμβάνω:
  Όσο για το επιχείρημα ότι, δήθεν, ο μάχιμος δικηγόρος που οριστεί Συμπαραστάτης θα το κάνει για αλίευση πελατείας, υπάρχει μια πολύ απλή νομική απάντηση, η οποία συμπυκνώνεται στις λέξεις “σύγκρουση συμφερόντων” (conflict of interest): ο Συμπαραστάτης δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει καταγγελίες πελατών του και δεν θα επιτρέπεται να “πελατοποιεί” τους δημότες που προσφεύγουν σε αυτόν.

  Μετά και από αυτά θεωρώ πως, για την αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων και την πρόκληση σύγχυσης, η ανάρτηση θέλει επεξεργασία και διόρθωση στην εισαγωγή της, αφού ξεκαθαρίστηκε πως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΛΥΜΑ ή ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s