ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΣ …ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΤ΄ΕΜΕ). ΤΕΛΟΣ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

Άρχισαν να λήγουν οι 18μηνες συμβάσεις μερικής αποσχόλησης, οπότε:

41 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

Οι οποίες θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και ο Θεός βοηθός.

Από τα υπόλοιπα θέματα, λίγα θα σας παρουσιάσω σήμερα, όσα …βιντεοσκόπησα. Όλα μαζί, θα περιμένω να τα διαβάσω από τους επαγγελματίες δημοσιογράφους της  βραδυάς και θα διαλέξω το πρώτο διαθέσιμο για …αντιγραφή.