EΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ Ν.Δ. «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ» Ο κ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:»Το θέμα ανακινείται από γνωστούς κύκλους»

Το  άρθρο είναι από την  εφημερίδα «Θάρρος».

Ψάχνεται η Ρηγίλλης για το κώλυμα εκλογιμότητας

Του Τάκη Κατσίβελα στην Τριφυλία

Σάλο προκάλεσε το χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Θ» σχετικά με το κώλυμα εκλογιμότητας που φαίνεται να έχει ο χρισμένος από τη Ν.Δ. υποψήφιος δήμαρχος Τριφυλίας Τάκης Κατσίβελας. Το τηλεφωνικό κέντρο της εφημερίδας πήρε φωτιά, όπως φωτιά πήραν και τα τηλέφωνα στελεχών και αυτοδιοικητικών της Ν.Δ., τόσο στη Μεσσηνία όσο και στη Ρηγίλλης, στις αγωνιώδεις προσπάθειές τους να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει…
Οι απόψεις, ακόμη και νομικών, διίστανται, με τις περισσότερες, ωστόσο, να συγκλίνουν πως φαίνεται να υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας, επειδή ο κ. Κατσίβελας ασκεί επί χρόνια διοίκηση, χρέη συντονιστή, στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων.
Ο ίδιος, πάντως, σε συνομιλία που είχαμε χθες το μεσημέρι, τόνισε πως δεν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας, ενώ ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Περικλής Μαντάς σημείωσε πως απηύθυναν σχετικό ερώτημα στη νομική υπηρεσία της ΝΔ.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Για να γίνει από όλους κατανοητό πώς ακριβώς έχει το θέμα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, στο άρθρο 3 «Κωλύματα εκλογιμότητας», μεταξύ άλλων, τονίζεται: «Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 12 του Ν. 3852/2010, για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπροσώπους τοπικής κοινότητας στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 ισχύουν αποκλειστικά και μόνο τα κωλύματα του άρθρου 29 ΚΔΚ, στα διοικητικά όρια της εκλογικής τους περιφέρειας».
Και συνεχίζεται: «Έτσι δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των Δημοτικών Αρχών… οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, που υπηρετούν στις εκλογικές περιφέρειες, στα διοικητικά όρια των οποίων ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών, δηλαδή από 6 Νοεμβρίου 2009.
Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά και εφόσον προβλέπεται στον οικείο οργανισμό, στην παράγραφο αυτή εμπίπτουν και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του δημοσίου και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών.
Οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης θα πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί, σύμφωνα με την οικεία διαδικασία, σε οργανική θέση. Η άσκηση καθηκόντων αναπληρωτή, συνεπεία κωλύματος ή απουσίας του επιλεγέντος προϊσταμένου, δεν καθιδρύει αντίστοιχο κώλυμα, εφόσον είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, δεν υπερβαίνει, συνήθως, το ετήσιο χρονικό διάστημα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών και κατά το συνήθως συμβαίνον, είναι εκ του νόμου. Εάν, όμως, έχει κενωθεί η σχετική θέση και μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου, έγινε ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταμένου, εφόσον τυχόν συντρέξει το χρονικό διάστημα του ενός έτους από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών, τότε υφίσταται κώλυμα, δοθέντος ότι υπηρετείται ο λόγος θέσπισης της αντίστοιχης απαγορευτικής διάταξης. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων του κωλύματος αυτού οι αρμοδιότητες της οργανικής θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης πρέπει να ασκούνται εντός των διοικητικών ορίων της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία θέτουν υποψηφιότητα, ανεξαρτήτως της φύσης, του χαρακτήρα και του εύρους των ασκούμενων καθηκόντων. Στο κώλυμα αυτό δεν υπάγονται οι διευθυντές των Γραφείων Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του ΕΣΥ. Εμπίπτουν, όμως, οι περιφερειακοί διευθυντές Εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας.
Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν παραιτηθεί από τη θέση τους, με την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86, παρ. 6 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την υποβολή αίτησης, για την απαλλαγή από την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους, πριν τις 6 Νοεμβρίου 2009».
Πάντως, είναι γεγονός πως από μια πρώτη (ίσως και γρήγορη) ανάγνωση του χθεσινού δημοσιεύματος, ίσως να μην κατέστη δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, κι αυτό διότι στο δημοσίευμα ο κ. Κατσίβελας φερόταν ως γιατρός – διευθυντής του Κέντρου Υγείας. Βεβαίως, δεν πρόκειται για λάθος της εφημερίδας, ούτε φυσικά έγινε εσκεμμένα, αφού ο ίδιος ο κ. Κατσίβελας όλο το προηγούμενο διάστημα προέβαινε σε δηλώσεις (στα τοπικά ΜΜΕ) για το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων ως «διευθυντής» αυτού, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει αποποιηθεί τον «τίτλο», αν όλως αυθαιρέτως του τον απέδιδαν τα ΜΜΕ.
Σημειώνουμε πως ο γιατρός Τάκης Κατσίβελας διορίστηκε το 2004 ως Επιμελητής Α’. Όπως πληροφορηθήκαμε, με απόφαση του, τότε, προέδρου του ΠΕΣΥΠ Πελοποννήσου Χρήστου Γιάνναρη, το Δεκέμβριο του 2004, του ανατέθηκαν καθήκοντα Συντονιστή Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας (αυτός είναι ολόκληρος ο τίτλος του εκτελούντος χρέη προϊσταμένου). Από τότε μέχρι και σήμερα προΐσταται του Κέντρου Υγείας. Τα Κέντρα Υγείας δεν έχουν διευθυντές, αλλά συντονιστές, οι οποίοι και έχουν αρμοδιότητες και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένων, ενώ αμείβονται και αναλόγως!

Τάκης Κατσίβελας:
«Δεν υπάρχει κώλυμα»
Εμείς επικοινωνήσαμε χθες με τον ίδιο τον κ. Κατσίβελα, ο οποίος μας τόνισε: «Δεν υπάρχει κώλυμα εκλογιμότητας, αλλά επειδή το θέμα ανακινείται από γνωστούς κύκλους, θα διασταυρωθεί, θα τεκμηριωθεί και θα ανακοινωθεί», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως «οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές…».

Περικλής Μαντάς – Πρόεδρος ΝΟΔΕ Ν.Δ.
Σε επικοινωνία μας με τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Περικλή Μαντά, μας είπε πως δε φαίνεται να υπάρχει κώλυμα και πως απηύθυναν σχετικό ερώτημα, χθες, στο νομικό τμήμα του κόμματος, για να έχουν επίσημη και σαφή απάντηση.
Επιπρόσθετα, τόνισε: «Οι προσπάθειες που γίνονται για να αποκοπεί η υποψηφιότητα νίκης Κατσίβελα στο Δήμο Τριφυλίας θα πέσουν στο κενό, διότι ό,τι ακούγεται είναι εκτός πραγματικότητας και σύντομα η νομική υπηρεσία του κόμματος θα απαντήσει υπεύθυνα για τη δυνατότητα του κ. Κατσίβελα να είναι υποψήφιος».

Γιώργος Σαμπαζιώτης
– δήμαρχος Κυπαρισσίας
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κυπαρισσίας σημείωσε πως δεν υπάρχει κώλυμα και πως στο χθεσινό δημοσίευμα του «Θ» κάποιο λάθος υπάρχει. Σε ερώτησή μας, εφόσον υπάρχει κώλυμα, εάν ο ίδιος προτίθεται να ηγηθεί συνδυασμού με το χρίσμα της Ν.Δ., επανέλαβε την απόφασή του, όπως έχει δημοσιευθεί στα τοπικά ΜΜΕ, να μην είναι υποψήφιος δήμαρχος.

Άλκης Ξύγκας

Στο μεταξύ, εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης των εκλογολόγων για το αν τελικά υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι για τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας είναι και ο δήμαρχος Φιλιατρών Άλκης Ξύγκας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει αποστασιοποιηθεί από την πρωταγωνιστική εκλογική σκηνή.
Σε δηλώσεις του στο «Θάρρος» ανέφερε πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, ο κ. Κατσίβελας δεν έχει πρόβλημα ασυμβίβαστου. Αυτό, όμως, διευκρίνισε ότι θα απαντηθεί από τους ειδικούς εκλογολόγους που εξετάζουν το θέμα και σύντομα θα αποφανθούν. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι υπάρχει ασάφεια στη συγκεκριμένη διάταξη.
Τέλος, για το τι θα γίνει στην περίπτωση που τελικά υπάρχει ασυμβίβαστο και τι θα σήμαινε για τον ίδιο, ο κ. Ξύγκας σχολίασε ότι δεν μπορεί να μιλά υποθετικά. Σε μια τέτοια περίπτωση – δήλωσε – θα πρέπει τα πράγματα να τεθούν από την αρχή.

ΣΤΗΘΗΚΕ …ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ FILIATRA NEWS

Το γινάτι Σαμαρά για τον άντρα της ξαδέρφης του βγάζει μάτι στην ΝΔ;

Σε «φιάσκο» τείνει να καταλήξει η προσωπική επιλογή – απόφαση (γράφοντας στα παλιά του παπούτσια διαδικασίες και θεσμικά όργανα του κόμματός του) του προέδρους της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά για υποψήφιο Δήμαρχο Τριφυλίας του γιατρού και Συντονιστή του Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων Παναγιώτη Κατσίβελα που είναι άντρας της ξαδερφής του!
Η αποκάλυψη τις προηγούμενες μέρες από το blog Κοπανάκι News αλλά και το χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Θάρρους» για κώλυμα εκλογιμότητας του κ. Κατσίβελα έφερε αναστάτωση και πανικό στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κάνοντας τους ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά να ρωτάνε, σαν «τρελοί», αριστερά και δεξιά τους δικηγόρους για το αν υφίσταται, πράγματι, κώλυμα εκλογιμότητας του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας.

Πριν ανακοινώσουν τον υποψήφιο δεν είχαν ψαχτεί; Έτσι, χύμα, επειδή το ήθελε ή του το επέβαλαν – «εκβιάζοντάς» τον – δημοτικοί παράγοντες της ΝΔ στη Μεσσηνία, αποφάσισε ο κ. Σαμαράς; Χωρίς να το ψάξουν από όλες τις μεριές και να είναι 1000% σίγουροι;

Όπως είναι γνωστό, στην ΝΟΔΕ είχαν κατατεθεί 4 προτάσεις υποψηφίων για τον Δήμο Τριφυλίας.
Οι υποψηφιότητες ήταν: του Παναγιώτη Τσίγγανου και του Γρηγόρη Γκότση από την Κυπαρισσία, του Βασίλη Παπαθεοδοσίου από τα Φιλιατρά και του Ευστάθιου Ανδρινόπουλου από τους Γαργαλιάνους.

Χωρίς καμία συνεδρίαση των αρμοδίων οργάνων, χωρίς καμία απόφαση των οργάνων, χωρίς καν ο Πρόεδρος της ΝΔ να συζητήσει με τους τέσσερις ενδιαφερόμενους για το χρίσμα, ο κ. Σαμαράς δείχνοντας το αληθινό του πρόσωπο, έχρισε υποψήφιο τον άντρα της ξαδέρφης του, κ. Κατσίβελα. Μια τελείως ουρανοκατέβατη υποψηφιότητα η οποία με πολλές πιθανότητες θα γυρίσει μπούμερανγκ κατά του Αντώνη Σαμαρά χρεώνοντάς τον με μια μεγάλη προσωπική ήττα, μια μεγαλειώδη προσωπική αποτυχία στην ίδια του την εκλογική περιφέρεια, το νομό Μεσσηνίας που ακόμη και σήμερα είναι βουλευτής!
Και λέμε προσωπική ήττα και προσωπική αποτυχία διότι ο κ. Κατσίβελας είναι η προσωπική επιλογή του Κου Σαμαρά, πέρα και πάνω από διαδικασίες και όργανα.

Και πραγματικά αναρωτιόμαστε:

Ο κ. Σαμαράς δεν είναι εκείνος που για να γίνει Πρόεδρος στη ΝΔ έχυνε χολή κατά της «βαρονίας» και των «βαρόνων»;
Ο ίδιος δεν ξεσπάθωνε κατά των «τζακιών», της «οικογενειοκρατίας»;
Ο ίδιος δεν τα έχωνε χοντρά στους μηχανισμούς, τις ομάδες και τις κλίκες;
Ο ίδιος δεν έλεγε για άνοιγμα στην κοινωνία;
Αυτός δε μιλούσε για φωνή και ρόλο στη βάση;

Όταν εξελέγη, ο ίδιος δεν έλεγε ότι η ΝΔ γυρίζει σελίδα, κάνει άνοιγμα στην κοινωνία, θα σέβεται τις οργανώσεις, το καταστατικό, τις διαδικασίες;

Τι από όλα αυτά ισχύει; ΤΙΠΟΤΑ!

Ποιο από αυτά που έλεγε ο κ. Σαμαράς το έκανε πράξη: ΚΑΝΕΝΑ!

«Αποφασίζω και διατάσσω», είναι η λογική και πρακτική του κ. Σαμαρά στο θέμα της υποψηφιότητας Δημάρχου Τριφυλίας (και όχι μόνο)!

Αυτή είναι η ΝΔ του κοινωνικού φιλελευθερισμού και της εσωκομματικής δημοκρατίας;

Σε εμάς πάντως θυμίζει κόμμα απολυταρχικών καθεστώτων, άσχετα αν με όλα αυτά που κάνει ο κ. Σαμαράς την κάνει «απόκομμα» τριτοκοσμικής χώρας.

Φιλιατρά News

TO BΡΑΔΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙ ΝΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Με ανοιχτές αγκάλες μας περιμένουν το βράδυ στο Γλυκορρίζι, να αποχαιρετίσουμε τον Αύγουστο και μαζί του, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας. Εκτός από τους κατοίκους του, με επικεφαλής τον Θοδωράκη, θα μας περιμένει και ο  Γιάννης Καλογερόπουλος με την ορχήστρα του. Καλή μας διασκέδαση.

ΕΓΡΑΨΑ ΧΘΕΣ: Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μου χρωστάει η Ν.Δ. του νέου Δήμου Τριφυλίας και προσωπικά ο κ. Κατσίβελας, που δεν έριξα το θέμα στο συρτάρι του γραφείου μου.

Και συνέχισα:

Όποια έκβαση και αν έχει η υπόθεση. Είτε  υπάρχει είτε δεν υπάρχει κώλυμα, θα λυθεί το θέμα τώρα στην αρχή. Αν δεν υπάρχει, ο κ. Κατσίβελας και η Ν.Δ. θα βγουν δυνατότεροι από αυτήν την ιστορία και θα κάνουν …περίπατο στις επερχόμενες εκλογές. Στην αντίθετη περίπτωση φαντάζεστε τις εξελίξεις; Φαντάζεστε στο παραπέντε να μην γινόταν δεχτή ή υποψήφιότητά του, ή ακόμα χειρότερα, να έξέπιπτε κατόπιν προσφυγής των αντιπάλων του; Ή νομίζετε ότι θα το έκαναν …γαργάρα; Φαντάζεστε τον επόμενο εκλεκτό, να κατέβαινε στις εκλογές με τις επιλογές του κ. Κατσίβελα; Φαντάζεστε τον κ. Σαμαρά να πήγαινε σε εθνικές εκλογές με ένα ψηφοδέλτιο που θα το είχε καταρτίσει η Ντόρα;

ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΩΛΥΜΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο κ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣΣήμερα θα φιλοξενήσω μια …συγνώμη που αναρτήθηκε στο Filiatranews, από τον πρώην διαχειριστή του και τέλος θα παραθέσω τα πιστεύω μας.

Μήνυμα αναγνώστη: Η μεγάλη αποκάλυψη του Kopanaki News

Θα ήθελα μέσω του Φιλιατρά Νews να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον αγαπητό Διαχειριστή και φίλο του blog Kopanaki News για την μεγάλη αποκάλυψη που έκανε σχετικά με το κώλυμα εκλογιμότητας του Γιατρού – Διευθυντή Κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων Κου Κατσίβελα.
Ήταν μια αποκάλυψη που τάραξε τα νερά στα πολιτικά δρώμενα της ΝΔ στον νομό μας, κάνοντας κάποιους να αρχίσουν να τρέμουν.
Ως πρώην διαχειριστής αυτού του Blog, και φίλος – αναγνώστης του kopanaki News οφείλω να παραδεχτώ την πραγματικότητα.

Filiatranews. Η συνέχεια του άρθρου.

Aλλά να φτάσουμε και στο …ζουμί, περί της συγνώμης και των θέσεών μας.

Καμμία συγνώμη δεν μου χρωστάει κανείς και για τίποτα, καλέ μου φίλε από το filiatranews. Η αγάπη σου, που μου είναι γνωστή, μου φτάνει και μου περισσεύει.

Θέλω να τονίσω, ότι σε σοβαρά θέματα δεν αστειευόμαστε, ούτε είμαστε προβοκάτορες -έτσι μας χαρακτήρισαν- ούτε παίζουμε περίεργα παιγνίδια.

Δεν …χρηματιζόμαστε, αντιθέτως έχουμε αρνηθεί κατηγορηματικά αμοιβές και τέλος δεν στηρίζουμε τον Δριμή για να μας κεράσει κανένα …σουβλάκι, αλλά γιατί έχει κάνει σοβαρή δουλειά στο Δήμο Αετού.

Επ’ ευκαιρίας, ο Δήμαρχους Αετού, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που αναδείξαμε και ας σταματήσουν κάποιοι να ρίχνουν λάσπη.

Τον Δριμή εν προκειμένω, θα τον στηρίξουμε μόνο αν κατεβάσει υπερκομματικό συνδιασμό, ή αν στηρίξει υπερκομματικό συνδιασμό. Διαφορετικά, αν είναι να στηρίξουμε κόμμα, …ένα είναι το κόμμα. Άλλωστε ξέρουν όλοι εδώ στο Κοπανάκι πολύ καλά τις κομματικές μας προτιμήσεις.

Τον Δημήτρη Δριμή, τον Δήμαρχο Αετού, θα τον στηρίξουμε σε αυτοδιοικητικό ρόλο, όπως έχει καταξιωθεί στην συνήδεισή μας, αλλιώς θα του γυρίσουμε την πλάτη.

Από εκεί και πέρα θα στηρίξουμε υποψηφίους συμβούλους που έχουν ενδιαφερθεί για τα κοινά, πέρα και πάνω από κομματικές επιλογές, πέρα και πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Θα στηρίξουμε τον Τάκη και την Γιούλη, με όποιον κι αν πολιτευτούν, αναφέρω δυο ονόματα για να πάρετε μια γεύση του τι εννοούμε.

Δεν ζητάμε από κανέναν να εγκαταλήψει τις κομματικές του προτιμίσεις, του ζητάμε να τις βάλει κατά μέρος. Αλλά εδώ θα είμαστε και θα σας ενημερώνουμε όσο καλύτερα μπορούμε.