ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Αν έχουμε ερμηνεύσει σωστά το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, στο οποίο ως φαίνεται, πρώτα αναγράφεται το νέο όνομα του νέου Δήμου και στη συνέχεια οι πρώην Δήμοι που θα τον αποτελέσουν.