ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2009 Oι αιτήσεις για την εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ,

συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε. των οποίων τα μέλη κατοικούν ΜΟΝΙΜΑ σε ΟΡΕΙΝΕΣ και ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το πόσο των 4.700 Ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.    Αίτηση του δικαιούχου προς ΔΟΥ

2.    Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του δήμου ή της κοινότητας του τόπου διαμονής του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ και επίσης ότι είναι αρχηγός οικογένειας και έχει δικό του νοικοκυριό.

3.    Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του 2009 ή αν ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.

ΑΓΓΙΞΕ …ΤΑΒΑΝΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ

Και ονόματα και πράγματα γνωρίζουμε, αλλά έχουμε καιρό να τα δούμε και να τα αναλύσουμε. Προς το παρόν μόνο τα ευχάριστα. Γόνιμη η δημοπρασία για το πρώτο μέρος του βιολογικού μας καθαρισμού στο Κοπανάκι και η καλύτερη προσφορά, από Θεσσαλονικιό συμμετέχοντα, ήταν 48%.

Άναψαν τα …τηλέφωνα  και οι πληροφορίες θετικότατες. Αξιόπιστη η εταιρεία, με πολλά έργα στην Μεσσηνία και με εμπειρία στους βιολογικούς καθαρισμούς.

Το μυστικό της όλης ιστορίας της μεγάλης προσφοράς, που δεν ήταν και η μοναδική -οι περισσότερες από τις 16 προσφορές που κατατέθησαν κινήθηκαν από 35% και πάνω- ήταν οι …αναδουλειές.

Προκειμένου να …κάθονται και να σκουριάζουν χειμωνιάτικα, τα μηχανήματα των εταιρειών, ας δουλέψουν με ελάχιστο κέρδος.

Α’ να μην το παραλείψω, ο …Ιζνογούντ  έψαχνε για διαπλοκές και δικός μας εργολάβος μου έλεγε «Φαντάζεσαι τι θα έλεγαν, αν έπαιρνα εγώ την εργολαβία, με τέτοια έκπτωση;»

Φαντάζομαι φίλε μου.

ΟΜΩΣ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ: 69% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟ