ΔΕΛΦΟΙ «Ο ομφαλός της γης»

…Όλοι οι ναοί που αναφέρθηκαν ήταν ιεροί τόποι των Αρχαίων Ελλήνων και η πραγματική χρονολογία της ιερότητάς τους δεν μπορεί να διαπιστωθεί – καθώς έχουν βρεθεί κτίσματα και από άλλες παλαιότερες περιόδους – γεγονός το οποίο εμποδίζει τον ακριβή υπολογισμό της χρονικής περιόδου ανέγερσης των.
… για την Ακρόπολη πχ, εικάζεται ότι  ήταν τόπος λατρείας ήδη από το 2000 πΧ!
Διαπιστώθηκε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν τα ιερά τους σε ίσες αποστάσεις από τους ΔΕΛΦΟΥΣ, γι’ αυτό και τον αποκαλούσαν «Ομφαλό της γης» !
Αυτή, λοιπόν είναι η πραγματική  έννοια του «Ομφαλού» !

ΔΕΛΦΟΙ 1Δείτε όλη την παρουσίαση Delfi pdf

Ή αποθηκεύστε την Delfi ppt