ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ.

Αντιγράφουμε από το καλό γειτονικό blog του Πύργου Τριφυλίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Ανακοινώνουμε στους παραγωγούς της περιφέρειας μας ότι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2009 θα αρχίσει η ενεργοποίηση δικαιωμάτων 2009, της όποιας η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 19-06-2009. Όσοι από τους παραγωγούς κάνουν Αίτηση ενεργοποίησης δικαιωμάτων για πρώτη φορά και όσοι δεν έκαναν Αίτηση ενεργοποίησης το έτος 2008 θα πρέπει να προσέλθουν για την υποβολή της Αίτησης τους μέχρι τις15-05-2009 στο Υποκατάστημα Γαργαλιάνων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2009
– Φωτοτυπία και των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
– Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου Τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού ταμιευτήριου.
– Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου παραγωγού.
– Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου ( καρτέλες και σχετικά τιμολόγια ).
– Παραστατικά νομής ενοικιαζόμενων τεμαχίων. Η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη.
– Αντίγραφο του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
– Φωτοτυπία βιβλιαρίου ΟΓΑ για όσου παραγωγούς δηλώνουν αγρότες .
– Αντίγραφο εντύπου Ε9.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
– Βεβαίωσης μονίμου κατοικίας.
– Φωτοτυπία βιβλιαρίου ΟΓΑ.
– Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας 2009.
– Αντίγραφο εντύπου Ε1 2009.
– Φωτοτυπία ταυτότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

dsc02843