100 ONOMATA ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ

Από το Σλοβένικο blog http://vardaraxios.wordpress.com/ που φιλοξενούμε στο blog μας. H μετάφραση από το google, με τις γνωστές αδυναμίες της, αλλά που δείχνει πως δεν είναι όλοι …εχθροί μας στην υπόθεση με τους γείτονές μας.

KINGS OF Μακεδόνα ΚΑΙ DIADOCHI

1. Αλέξανδρος  Αρχαία Ελληνικά (ALEXANDER Latinized)
Έντονος: al-eg-Ζαν-dur
Από το ελληνικό όνομα Αλέξανδρος, που σήμαινε «υπεράσπιση των ανδρών από την ελληνική alexein» για την προάσπιση, προστασία, βοήθεια »και Aner» άνθρωπος «(γενική Ανδρος). Μέγας Αλέξανδρος, ο Βασιλιάς της Μακεδονίας, είναι ο πιο γνωστός κομιστής αυτού του ονόματος. Τον 4ο αιώνα π.Χ., έχτισε μια τεράστια αυτοκρατορία από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Περσία, και περιοχές της Ινδίας. Το όνομά του ήταν βαρύνουν πέντε βασιλείς της Μακεδονίας.

2. PHILIPPOS   Αρχαία Ελληνικά (PHILIP Latinized)
Έντονος: FIL-ip
Από το ελληνικό όνομα που σημαίνει Φίλιππος «φίλος των ίππων «, που απαρτίζεται από τα στοιχεία Philos  φίλος «και hippos’ άλογο». Το όνομά του ήταν βαρύνουν πέντε βασιλείς της Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένου, Φίλιππος ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

2. AEROPOS   Αρχαία Ελληνικά, Ελληνική Μυθολογία
Άνδρας μορφή που Aerope στην ελληνική μυθολογία ήταν η σύζυγος του βασιλιά Ατρέα των Μυκηνών. Aeropos ήταν και ο γιος του Aerope, κόρη του Kepheus: «Άρη, την Tegeans πω, με Aerope υποτιμηθεί, κόρη του Kepheus (βασιλιά της Τεγέας), ο γιος του Aleos. Πέθανε στο να γεννήσουν σε ένα παιδί, Aeropos, που clung για τη μητέρα του, ακόμη και όταν ήταν νεκρός, και αναρροφείται μεγάλη αφθονία του γάλακτος από το στήθος. Τώρα αυτό έγινε με τη θέληση του Άρη. «(Παυσανίας, 8:44). Το όνομά του ήταν ληφθεί από δύο βασιλείς της Μακεδονίας.

4. ALKETAS m Αρχαία Ελληνικά (Αλκαίος Latinized)
Έντονος: al-SEE-us
Alke που προέρχεται από την ελληνική έννοια «αντοχή». Αυτό ήταν το όνομα του 7ου αιώνα π.Χ., λυρικός ποιητής από το νησί της Λέσβου.

5. Αμύντα  Αρχαία Ελληνικά
Amyntor που προέρχεται από την ελληνική έννοια «υπερασπιστής». Το όνομά του ήταν βαρύνει τρεις βασιλείς της Μακεδονίας.

6. Αντίγονος   Αρχαία Ελληνικά (Latinized Αντίγονε)
Έντονος: ένα-TIG-o-nus
Μέσα »όπως και ο πρόγονος» από την ελληνική αντι «όπως» και goneus «πρόγονο». Αυτό ήταν το όνομα του ενός από τον Μέγα Αλέξανδρο της στρατηγούς. Μετά Αλέξανδρος πέθανε, πήρε τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της Μικράς Ασίας. Ήταν γνωστός ως Αντίγονος ‘Monophthalmos »(« το One-Eyed’). Αντίγονος ΙΙ (αποφάνθηκε 277-239 π.Χ.) ήταν γνωστή ως «Gonatos» ( «γόνατο, γονατίζουν»).

7. Αντίπατρο  Αρχαία Ελληνικά (Latinized Αντίπατρο)
Έντονος: ένα-TI-pa-tur
Από το ελληνικό όνομα Αντίπατρο, που σήμαινε «όπως και ο πατέρας» από την ελληνική αντι «όπως και ο πατέρας» πατέρας «. Αυτό ήταν το όνομα ενός αξιωματικού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος έγινε ο έφορος των Μακεδόνων Αλέξανδρος κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

8. ARCHELAOS  Αρχαία Ελληνικά (ARCHELAUS Latinized)
Έντονος: ar-KEE-LAY-us
Latinized μορφή της ελληνικής Archelaos όνομα, το οποίο σήμαινε «πλοίαρχος του λαού» από Arche «πλοίαρχος» λάος και ο «άνθρωπος». Ήταν επίσης το όνομα του 7ου Σπαρτιάτης βασιλιάς που ήρθαν στο θρόνο της Σπάρτης, στο 886 π.Χ., πολύ πριν τη δημιουργία του μακεδονικού κράτους.

9. ARGAIOS m Ελληνική Μυθολογία (ARGUS Latinized)
Άργος που προέρχεται από την ελληνική έννοια «άστραφταν, λάμπει». Στο ελληνικό μύθο το όνομα αυτό ανήκει και στους δύο ο άνθρωπος που έχτισε την Αργώ και ένας άνθρωπος με εκατό μάτια. Το όνομά του ήταν βαρύνει τρεις βασιλείς της Μακεδονίας.

10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Αρχαία Ελληνικά (Δημητρίου Latinized)
Λατινική μορφή της ελληνικής όνομα Δημήτριος, που προέρχεται από το όνομα της ελληνικής θεάς Δήμητρας. Βασιλείς της Μακεδονίας και το βασίλειο Seleucid είχαν αυτό το όνομα. Δημήτριος Ι (αποφάνθηκε 309-301 π.Χ.) ήταν γνωστός ως «Πολιορκητής» (η «Beseiger»).

11. KARANOS  Αρχαία Ελληνικά (CARANUS Latinized)
Προέρχεται από την αρχαϊκή ελληνική λέξη «koiranos» ή «karanon», που σημαίνει «βασιλιάς», «ηγέτης» ή «βασιλιά». Και οι δύο λέξεις προέρχονται από την ίδια ρίζα αρχαϊκή Dorica «Καρά» κεφάλι έννοια, επομένως, ηγέτης, ο βασιλικός κυβερνήτης. Η λέξη «koiranos» ήδη είχε την έννοια του ηγεμόνα ή βασιλιά από τον Όμηρο. Karanos είναι το όνομα του ιδρυτή της Δυναστείας των Argead των Μακεδόνων Βασιλέων.

12. Κάσσανδρο  Ελληνική Μυθολογία (Latinized Κάσσανδρε)
Έντονος: ka-SAN-droši
Ενδεχομένως μέσα «λάμπει πάνω άνθρωπος», που προέρχεται από την ελληνική kekasmai «να λάμψει» και Aner «άνθρωπος» (γενική Ανδρος). Στο ελληνικό μύθο Κασσάνδρα ήταν ένα Trojan πριγκίπισσα, την κόρη του και priame Εκάβη. Είχε δοθεί το χάρισμα της προφητείας του Απόλλωνα, αλλά όταν εκείνη του spurned ο καταραμένος προκαταβολών, ώστε κανείς δεν θα το πιστεύω προφητείες. Το όνομα του βασιλιά της Μακεδονίας.

13. KOINOS  Αρχαία Ελληνικά
Koinos που προέρχεται από την ελληνική έννοια «συνήθως, κοινή». Μια Argead βασιλιάς των Μακεδόνων τον 8ο π.Χ. αιώνα.

14. LYSIMACHOS  Αρχαία Ελληνικά (LYSIMACHUS Latinized)
Μέσα «μια χαλάρωση της μάχης» από ελληνικής λύσης «ελευθέρωσης χαλάρωση» και Mach «μάχη». Αυτό ήταν το όνομα του ενός από τον Μέγα Αλέξανδρο της στρατηγούς. Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου Lysimachus ανέλαβε τον έλεγχο της Θράκης.

15. SELEUKOS  Αρχαία Ελληνικά (SELEUCUS Latinized)
Μέσα «που θα πρέπει να φως», «να είναι λευκό», που προέρχεται από την ελληνική λέξη έννοια Λευκός «λευκό, φωτεινό». Αυτό ήταν το όνομα ενός από τους στρατηγούς του Αλεξάνδρου υποστήριξε ότι οι περισσότερες από τις χώρες της Ασίας και ίδρυσε την Seleucid Δυναστεία μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα.

16. ARRIDHAIOS  Αρχαία Ελληνικά
Υιός του Φιλίππου και αργότερα βασιλιά της Μακεδονίας. Η ετυμολογία είναι ελληνικά Ari (= πολύ) + ADJ Daios (= τρομακτικό). Το νόημα είναι «πολύ τρομακτικό». Ο τύπος είναι Aeolian Arribaeos.

17. Ορέστης  Ελληνική Μυθολογία
Έντονος: o-RES-teez
Orestais που προέρχεται από την ελληνική έννοια «των βουνών». Στο ελληνικό μύθο ήταν ο γιος του Αγαμέμνονα. Σκότωσε τη μητέρα του μετά Clytemnestra που σκότωσε τον πατέρα του. Το όνομα του βασιλιά της Μακεδονίας (αποφάνθηκε 399-396 π.Χ.).

18. Παυσανίας  Αρχαία Ελληνικά
Ο βασιλιάς των Μακεδόνων το 393 π.Χ.. Ο Παυσανίας ήταν επίσης το όνομα του βασιλιά της Σπάρτης κατά τη Μάχη της Πλαταιές το 479 π.Χ., και το όνομα της ελληνικής περιηγητής, Γεωγράφος και συγγραφέας του οποίου είναι πιο διάσημο έργο «Περιγραφή της Ελλάδος», και επίσης το όνομα του ανθρώπου που δολοφονήθηκε Philip ΙΙ της Μακεδονίας στο 336 π.Χ..

19. PERDIKKAS  Αρχαία Ελληνικά (Latinized Perdiccas)
Πέρδικα που προέρχεται από την ελληνική έννοια «Πάρτριτζ». Perdikkas Ι παρουσιάζεται ως ιδρυτή του βασιλείου των Μακεδόνων στην Ηρόδοτος 8137. Το όνομά του ήταν βαρύνει τρεις βασιλείς της Μακεδονίας.

20. Περσέα  Ελληνική Μυθολογία
Έντονος: PUR-βλέπε-μας
Από ελληνικής ρήμα pertho έννοια «για να καταστρέφουν, να κατακτήσουν». Το νόημα είναι η «κατακτητή». Ο Περσέας ήταν ήρωας στην ελληνική επιγραφή. Σκότωσε Μέδουσας, που ήταν τόσο άσχημη που όποιος gazed κατόπιν έγινε με την πέτρα, με την εξέταση της στον προβληματισμό της και την ασπίδα της slaying στην ύπνο. Το όνομα του βασιλιά της Μακεδονίας (αποφάνθηκε 179-168 π.Χ.).

21. PTOLEMEOS  Αρχαία Ελληνικά (Πτολεμαίος Latinized)
Έντονος: TAWL-e-mee
Polemeios που προέρχεται από την ελληνική έννοια «επιθετικές» ή «πολεμικό». Πτολεμαίων ήταν η ονομασία του ενός ελληνο-αιγυπτιακών ηγεμόνων της Αιγύπτου, όλοι απόγονοι του Πτολεμαίου Ι, το ένα του Μεγάλου Αλεξάνδρου του στρατηγούς. Αυτό ήταν και το όνομα ενός Έλληνα αστρονόμο. Πτολεμαίος ‘Keraunos’ (αποφάνθηκε 281-279 π.Χ.) είναι το όνομά του από τον φωτισμό μπουλόνι ρίχνονται από τον Δία.

22. TYRIMMAS  Ελληνική Μυθολογία
Tyrimmas, μια Argead βασιλιάς των Μακεδόνων και γιος του Coenus. Επίσης γνωστό ως Temenus. Στην ελληνική μυθολογία, Temenus ήταν γιος του Aristomaches και προ-προ εγγονός του Ηρακλή. Έγινε βασιλιάς του Άργους. Tyrimmas ήταν επίσης ένας άνδρας από την Ήπειρο και ο πατέρας του Evippe, που consorted με τον Οδυσσέα (Parthenius Νικαίας, Love Ρομάντσες, 3.1). Το νόημα είναι «αυτός που αγαπάει το τυρί».

Queens ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

23.  EURYDIKE Ελληνική Μυθολογία (EURYDICE Latinized)
Μέσα όλη τη δικαιοσύνη »από ελληνικής eurys» ευρύ «ανάχωμα και« δικαιοσύνη ». Στο ελληνικό μύθο ότι ήταν η σύζυγος του Ορφέα. Ο σύζυγός της προσπάθησε να την διάσωση από τον Άδη, αλλά απέτυχε όταν disobeyed την προϋπόθεση ότι δεν κοιτάμε πίσω κατά την πορεία τους και το έξω. Όνομα της μητέρας του Φιλίππου Β της Μακεδονίας.

24. Bernice στ Αρχαία Ελληνικά (BERENICE Latinized)
Έντονος: BER-e-ΝΙΕ-βλέπε
Μέσα ‘τη νίκη «από pherein» για να «Νίκη και» νίκη «. Αυτό το όνομα ήταν κοινή απόφαση μεταξύ των Πτολεμαίων της Αιγύπτου οικογένειας.

25. Κλεοπάτρα στ Αρχαία Ελληνικά (Latinized Κλεοπάτρα)
Έντονος: Klee-o-PAT-ra
Μέσα «δόξα του πατέρα» από ελληνικής kleos «δόξα» σε συνδυασμό με patros’ του πατέρα του ». Στην Ιλιάδα, το όνομα της συζύγου του Meleager Αιτωλίας. Αυτό ήταν και το όνομα του Queens της Αιγύπτου από τις Ptolemaic βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων Κλεοπάτρα VII, η ερωμένη του και οι δύο τον Ιούλιο Καίσαρα και Mark Antony. Μετά την ήττα από Augustus που αυτοκτόνησε από τον εαυτό της επιτρέπει να bittet από asp. Επίσης, το όνομα της νύφης του Φιλίππου Β της Μακεδονίας.

26. Στ CYNNA Αρχαία Ελληνικά
Half-αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το όνομά της προέρχεται από την ADJ. Dorica διάλεκτο της Cyna (= σκληρός).

27. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στ Αρχαία Ελληνικά
Μέσα «νίκη κατά των Θεσσαλών», από το όνομα της περιοχής της Θεσσαλίας και της τάξης, που σημαίνει «νίκη». Όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βήμα της αδελφής του και την πόλη της Θεσσαλονίκης το οποίο πήρε το όνομά του από το το 315 π.Χ..

Στρατηγούς, τους στρατιώτες, τους φιλοσόφους και OTHERS

28. Παρμενίωνας  αρχαία ελληνική
Το πιο διάσημο Γενική Αλέξανδρος του Φιλίππου και το μεγάλο. Μια άλλη διάσημη κομιστής αυτού του όνομα ήταν ο Ολυμπιονίκης της Παρμενίωνας Μυτιλήνη. Το όνομά του προέρχεται από το όνομα Parmenon + τον τερματισμό-ion που χρησιμοποιούνται για την σημείωση descendancy. Αυτό σημαίνει το «descedant των Parmenon».

29. PEUKESTAS   Αρχαία Ελληνικά
Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι αποθηκευμένα στην Ινδία. Ένα από τα πιο γνωστά Μακεδόνες. Το όνομά του προέρχεται από Πευκής (= οξεία) + η Dorica λήγει-ΤΒ. Το νόημα είναι αυτός που είναι απότομη «.

30. Αριστοφάνη  Αρχαία Ελληνικά
Προέρχεται από την ελληνική στοιχεία Αρίστος «καλύτερη» και phanes «εμφανίζονται». Η ονομασία του ενός από τον Μέγα Αλέξανδρο στην προσωπική φρουρά σώμα ο οποίος ήταν παρών κατά τη διάρκεια της δολοφονίας του Κλείτε. (Πλούταρχος, Αλέξανδρος, «Η ζωή των Noble Grecians και οι Ρωμαίοι»). Αυτό ήταν και το όνομα του 5ου αιώνα π.Χ. Αθηναίος θεατρικός.

31. KORRAGOS  Αρχαία Ελληνικά
Το Μακεδονικό που αμφισβητείται σε ένα αγώνα ο Ολυμπιονίκης Dioxippos και έχασε. Το όνομά του προέρχεται από Koira (= στρατός) + ago (= οδηγήσει). Korragos έχει την έννοια του «ο αρχηγός του στρατού.»

32. ARISTON  Αρχαία Ελληνικά
Αρίστος που προέρχεται από την ελληνική έννοια «το καλύτερο». Το όνομα του Μακεδονικού με τον αξιωματικό εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Αρριανός, Anabasis, Book II, 9 και βιβλίο ΙΙΙ, 11, 14).

33. KLEITUS  Αρχαία Ελληνικά (Latinized Κλείτε)
Μέσα ‘ζητώντας αμέσως »ή« κλητεύονται «στα ελληνικά. Μία φάλαγγα τάγματος κυβερνήτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου του στρατού κατά τη Μάχη της Hydaspes. Επίσης το όνομα του Αλεξάνδρου η νοσοκόμα του αδελφού του, που αποκομμένο από το χέρι του Περσικό Spithridates κατά τη Μάχη της Γρανικό.

34. Ηφαιστίωνα  Ελληνική Μυθολογία
Προέρχεται από Hephaistos ( «Ήφαιστος ‘Latinized) που στην ελληνική μυθολογία ήταν ο θεός της φωτιάς και τη σφυρηλάτηση και μία από τις δώδεκα Ολύμπιοι θεότητες. Hephaistos στα ελληνικά σημαίνει «φούρνου» ή «ηφαίστειο». Ηφαιστίωνα ήταν ο πλησιέστερος φίλος και σύντροφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν, επίσης, γνωστή ως «Philalexandros» ( «φίλος του Αλεξάνδρου).

35. HERAKLEIDES  Αρχαία Ελληνικά (HERACLEIDES Latinized)
Ίσως σημαίνει «κλειδί» της Ήρας »από το όνομα της θεάς Ήρας σε συνδυασμό με την ελληνική kleis» κλειδί «ή kleidon» μικρό κλειδί ». Το όνομα του Μακεδονικού δύο στρατιώτες σε εκστρατεία με τον Μέγα Αλέξανδρο (Αρριανός, Anabasis, Book I, 2, Book III, 11 και Book VII, 16).

36. Krateros  Αρχαία Ελληνικά (CRATERUS Latinized)
Προέρχεται από την ελληνική ADJ. Κρατερός (= Ισχυρή). Αυτό ήταν το όνομα του ενός από τον Μέγα Αλέξανδρο της στρατηγούς. Ένας φίλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν επίσης γνωστή ως «Philobasileus» ( «φίλος του Βασιλιά»).

37. Νεοπτόλεμος  Ελληνική Μυθολογία (NEOPTOLEMUS Latinized)
Μέσα «νέο πόλεμο», που προέρχεται από την ελληνική ΝΕΟΣ «νέα» και ΠΟΛΕΜΟΣ «πόλεμος». Στο ελληνικό μύθο αυτό ήταν το όνομα του γιου του Αχιλλέα, τα οποία εισέρχονται στο Τρωικό Πόλεμο επειδή ήταν prophesied οι Έλληνες δεν μπορούσαν να κερδίσουμε αν δεν ήταν αυτή του παρόντος. Μετά τον πόλεμο ήταν σκοτώθηκε από Ορέστης λόγω του γάμου του με Ερμιόνης. Νεοπτόλεμος αυτό πιστεύεται ότι είναι ο πρόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την μητέρα της (Ολυμπιάς) πλευρά (Πλούταρχος). Το όνομα των δύο στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού εκστρατείες του Αλεξάνδρου (Αρριανός, Anabasis, Book I και II Βιβλίων, 6, 27).

38. Φιλώτα  Αρχαία Ελληνικά
Από ελληνικής philotes έννοια «φιλία». Υιός του Παρμενίωνα και ο κυβερνήτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Companion ιππικό.

39. PHILOXENOS  Αρχαία Ελληνικά
Έννοια «φίλος αγνώστους» που προέρχεται από την ελληνική έννοια Philos φίλο και Ξένος έννοια «ξένος, ξένος. Το όνομα μιας καμπάνιας για Μακεδονικό στρατιώτη με τον Μέγα Αλέξανδρο (Αρριανός, Anabasis, Book III, 6).

40. ΜΕΝΕΛΑΟΣ  Ελληνική Μυθολογία (Μενέλαος Latinized)
Μέσα ‘αντέχουν οι άνθρωποι »από ελληνικής meno’ στο τέλος, για να αντέξουν» και το Λάος «οι άνθρωποι». Στην ελληνική επιγραφή ήταν βασιλιάς της Σπάρτης και της συζύγου του Ελένης. Όταν η γυναίκα του είχε ληφθεί από το Παρίσι, οι Έλληνες πολιόρκησαν την πόλη της Τροίας, σε μια προσπάθεια να πάρετε πίσω. Μετά τον πόλεμο Μενέλαος και η Ελένη εγκαταστάθηκαν σε μια ευτυχισμένη ζωή. Μακεδονικό ναυτική κυβερνήτης κατά τους πολέμους της Diadochi και αδελφός του Πτολεμαίου Λάγος.

41. LAOMEDON  αρχαία ελληνικά
Φίλος από την παιδική ηλικία του Αλεξάνδρου και αργότερα Satrapi. Το όνομα προέρχεται από την ελληνική ουσιαστικό λάος (λαός = «people» + medon (μέδω = «αυτός που διέπει»)

42. POLYPERCHON Αρχαία Ελληνικά
Μακεδονικό, Υιός του Simmias Το όνομά του προέρχεται από την Ελληνική λέξη «Πολύ» (= πολύ) + σπέρχω (= βιασύνη).

43. HEGELOCHOS  (HEGELOCHUS Latinized)
Γνωστό ως συνωμότης. Το όνομά του προέρχεται από το ελληνικό ρήμα (ηγέομαι = «περπατώντας μπροστά» + ουσιαστικό ελληνικά λόχος = «που έχει συσταθεί ενέδρα).

44. POLEMON  αρχαία ελληνική
Από το σπίτι του Andromenes. Αδελφός του Attalos. Μέσα στα ελληνικά «αυτός που αγωνίζεται και τον πόλεμο.»

45. AUTODIKOS  αρχαία ελληνικά
Somatophylax της Philip III. Το όνομά του στα ελληνικά σημαίνει «αυτός που παίρνει το νόμο στα του (ίδια) χέρια»

46. BALAKROS  αρχαία ελληνική
Υιός του Nicanor. Γνωρίζουμε ήδη Μακεδόνες συνήθως χρησιμοποιείται ένα «βήτα» αντί για «Phi» που χρησιμοποιήθηκε από τους Αθηναίους (π.χ. «belekys» αντί για «pelekys», «balakros» αντί για «falakros). «Falakros» έχει την έννοια του «σύντομα».

47. NIKANOR ( Nικάνωρ αρχαία ελληνικά, λατινικά: Nicanor) σημαίνει «Victor» – από την Nike (Νίκη), που σημαίνει «νίκη».
Nicanor ήταν το όνομα του πατέρα Balakras του. Ήταν ένας διακεκριμένος Μακεδονική κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φιλίππου Β.
Ένα άλλο Nicanor ήταν γιος του Παρμενίωνα και αδελφός του Φιλώτα. Ήταν ένα διακεκριμένο αξιωματικό (διοικητής της Hypaspists) στην υπηρεσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πέθανε από ασθένεια στο Bactria στα 330 π.Χ..

48. LEONNATOS  αρχαία ελληνική
Ένα από τα somatophylakes του Αλεξάνδρου. Το όνομά του προέρχεται από Leon (= Lion) + the root Nat του ουσιαστικού νιστή (= ορμητικός). Το νόημα είναι «ορμητικός όπως το λιοντάρι.»

49. KRITOLAOS  αρχαίο Ελληνικό
Ήταν ένας αγγειοπλάστης από την Πέλλα. Το όνομά του ήταν σε αμφορείς που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του 1980-87 στην Πέλλα. Το όνομά του προέρχεται από Κρίτος (= η επιλεγείσα) + λαός (= οι άνθρωποι). Το νόημα είναι «η επιλεγείσα από το λαό.»

50. ZOILOS  αρχαίο Ελληνικό
Πατέρας του Myleas από τη Βέροια – Από zo-e (Ζωή) αναφέροντας «ζωντανή», «φαιδρός». Εξ ου και η ιταλική «Zoilo»

51. ZEUXIS  αρχαίο Ελληνικό
Όνομα του Μακεδονικού κυβερνήτης της Λυδίας κατά τον χρόνο του Αντίγονου III και επίσης το όνομα ενός από Ζωγράφος Heraclea – από ‘zeugnumi «=» να δεσμεύσει «,» όλοι μαζί «

52. LEOCHARIS  αρχαίο Ελληνικό
Γλύπτης – που απορρέουν από ‘Leon’ = ‘λιοντάρι »και« Χάρης »=» χάριτος «. Κυριολεκτικά έννοια της «λιοντάρι της χάριτος».

53. DEINOKRATIS  αρχαίο Ελληνικό
Αλέξανδρος βοήθησε στη δημιουργία της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο.
Από ‘deinow’ = ‘να κάνει φοβερή »και« kratein «=» να κρίνει »
Προφανώς, αναφέροντας ένα «τρομερό ηγεμόνα»

54. ADMETOS (Άδμητος)  Αρχαία Ελληνική
προέρχεται από τη λέξη α + damaw (damazw) και σημαίνει ατίθασσος, obstreperous.Damazw σημαίνει Chastel, υπερισχύει

55. ANDROTIMOS (Ανδρότιμος)  Αρχαία Ελληνικά
απορρέουν από τις λέξεις andreios (γενναίος, γενναία) και timitis (ειλικρινείς, σε όρθια θέση)

56. PEITHON  Αρχαία Ελληνικά
Σημαίνει «αυτός που πείθει». Ήταν ένα κοινό όνομα των Μακεδόνων και τα πιο διάσημα ονόματα των κατόχων που ήταν Peithon, γιος του Sosicles, υπεύθυνος για το βασιλικό σελίδες και Peithon, γιος του Krateuas, ένας κλητήρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

57. SOSTRATOS  Αρχαία Ελληνικά
Προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «Σως (= ασφαλής) + Στρατος (= στρατός)». Ήταν γιος του Αμύντα και εκτελέστηκε ως συνωμότης.

58. DIMNOS  Αρχαία Ελληνικά
Προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα «δειμαίνω (= έχω φόβο). Ένας από τους συνωμότες.

59. TIMANDROS  Αρχαία Ελληνικά
Έννοια «Man τιμήν της.» Από τις ελληνικές λέξεις «Τιμή (= τιμή) + Άνδρας (= άνθρωπος). Ένας από τους διοικητές των τακτικών Hypaspistes.

60. TLEPOLEMOS (τληπόλεμος)  Αρχαία Ελληνικά
Προέρχεται από ελληνικές λέξεις «τλήμων (= γενναίος) + Πόλεμος (= πόλεμο)». Στην ελληνική μυθολογία Tlepolemos ήταν γιος του Ηρακλή. Σε alexanders εποχή, διορίστηκε Tlepolemos Satrapi των Carmania από τον Μέγα Αλέξανδρο.

61. Αξιού (Άξιος)  αρχαία ελληνική
Έννοια «ικανή». Το όνομά του βρέθηκε σε μια επιγραφή, μαζί με την πατρωνυμικός «Άξιος Αντιγόνου Μακεδών».

62. THEOXENOS (Θεόξενος) αρχαία ελληνική
Προέρχεται από ελληνικές λέξεις «θεός (= god) + ξένος (= ξένος). Το όνομά του εμφανίζεται ως donator ναό του Απόλλωνα, μαζί με την πόλη και πατρωνυμικός προέλευσης (Θεόξενος Αισχρίωνος Κασσανδρεύς).

63. Mitron (Μήτρων)  αρχαία ελληνική
Προέρχεται από την ελληνική λέξη «Μήτηρ (= Mother)». Mitron της Μακεδονίας εμφανίζεται σε μια επιγραφή ως donator

64. KLEOCHARIS (Κλεοχάρης)  αρχαία ελληνικά
Προέρχεται από ελληνικές λέξεις «Κλέος (= fame) +» Χάρις (= Grace). Kleocharis, γιος του Pytheas από Μακεδονικό Amphipoli τιμήθηκε στην πόλη της Ερέτριας κατά τον χρόνο του γιου του Δημητρίου Αντίγονε.

65. PREPELAOS (Πρεπέλαος)  αρχαία ελληνική
Προέρχεται από ελληνικές λέξεις «πρέπω (= να διακριθεί) + λαός (= οι άνθρωποι). Ήταν μια γενική του Κασσάνδρου.

66. HIPPOLOCHOS (Ιππόλοχος) m αρχαία ελληνική
Προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «Ίππος» (= horse) + «Λόχος» (= που έχει συσταθεί ενέδρα). Hippolochos ήταν ένα Μακεδονικό ιστορικός (περίπου 300 π.Χ.)

67. ALEXARCHOS (Αλέξαρχος)  αρχαία ελληνική
Προέρχεται από την ελληνική «Αλέξω» (= υπερασπιστεί, να προστατευθεί, να βοηθήσει) + «Αρχος» (= master). Alexarchos ήταν αδελφός του Cassandros.

68. ASCLEPIODOROS (Ασκληπιοδορος)  Αρχαία Ελληνικά
Προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Asclepios (= κομμένο) + Doro (= Gift). Asclepios ήταν το όνομα του θεού της επούλωσης και της ιατρικής στην ελληνική μυθολογία. Asclepiodoros ήταν μια εξέχουσα Μακεδονικό, γιος του Eunikos από την Πέλλα. Ένα άλλο Asclepiodoros στρατού του Αλεξάνδρου και ήταν γιος του Timandros.

69. KALLINES (Καλλινης)  Αρχαία Ελληνικά
Προέρχεται από ελληνικές λέξεις Kalle + NAO (= ροή όμορφα). Ήταν Μακεδονικό, αξιωματικός του συντρόφους.

70. PLEISTARHOS (Πλείσταρχος)  αρχαία ελληνική
Προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Pleistos (= πάρα πολύ) Arhos + ((= master). Ήταν νεότερος αδερφός του Κάσσανδρε.

71. POLYKLES (Πολυκλής)  αρχαία ελληνική
Προέρχεται από τις λέξεις Πολυ (= city) + Kleos (glory). Μακεδονικό ο οποίος υπηρέτησε ως Strategos των Αντίπατρο.

72. POLYDAMAS (Πολυδάμας)  αρχαία ελληνική
Η μετάφραση του το όνομά του σημαίνει «αυτός που εξαρτά μια πόλη». Ένα Hetairos.

73. APOLLOPHANES (Απολλοφάνης)  αρχαία ελληνικά.
Το όνομά του προέρχεται από το Ελληνικό ρήμα «απολλυμι» (= για την καταστροφή) και φαίνομαι (= φαίνεται να είναι). Apollophanes ήταν μια εξέχουσα Μακεδονικού ο οποίος διορίστηκε Satrapi των Oreitae.

74. ARCHIAS (Αρχίας)  αρχαία ελληνική
Το όνομά του προέρχεται από ελληνικό ρήμα Άρχω (= κεφάλι ή να σε εντολή). Archias ήταν ένα από τα trierarchs Μακεδονικό και Hydaspes ποταμού.

75. ARCHESILAOS (Αρχεσίλαος)  αρχαία ελληνική
Το όνομά του προέρχεται από ελληνικό ρήμα Άρχω (= κεφάλι ή να σε εντολή) + λαός (= οι άνθρωποι). Archesilaos ήταν ένα Μακεδονικό ότι έλαβε την σατραπεία της Μεσοποταμίας στη διευθέτηση της 323ης

76. ARETAS (Αρετας)  αρχαία ελληνική
Προέρχεται από την ελληνική λέξη året (= βάση). Ήταν διοικητής της Gaugamela σε Sarissoforoi.

77. KLEANDROS (Κλέανδρος)  αρχαία ελληνική
Προέρχεται από το ελληνικό ρήμα Κλέος (= fame) + Ανδρος (= άνθρωπος). Ήταν διοικητής της Τοξότες και σκοτώθηκε σε Hallicarnasus το 334 π.Χ..

78. AGESISTRATOS (Αγησίστρατος)  αρχαία ελληνικά
Πατέρας του Paramonos, γενική του Αντίγονου Doson. Το όνομά του προέρχεται από το ρήμα ηγήσομαι (= οδηγήσει στην εντολή) + στρατος (= στρατός). «Hgisomai και Dorica διάλεκτο είναι» Agisomai «. Το νόημα είναι «αυτός που οδηγεί το στρατό»

79. AGERROS (Αγερρος)  αρχαία ελληνική
Ήταν πατέρας του Ανδρόνικου, γενική του Αλεξάνδρου. Το όνομά του προέρχεται από το ρήμα αγέρρω (= αυτός που κάνει συγκεντρώσεις)

80. AVREAS (Αβρέας)  αρχαία ελληνική
Υπεύθυνος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το όνομά του προέρχεται από την ADJ. αβρός (= polite)

81. AGATHANOR (Αγαθάνωρ)  αρχαία ελληνική
Som των Thrasycles. Υπήρξε ιερέας του Ασκληπιού για περίπου 5 χρόνια. Η καταγωγή ήταν από την Βέροια, όπως αποδεικνύεται από μια επιγραφή. Το όνομά του προέρχεται από την ADJ. αγαθός (= ενάρετου) + ανήρ (= άνθρωπος). Το πλήρες νόημα του ονόματος είναι «ενάρετος άνθρωπος»

82. AGAKLES (Αγακλής)  αρχαία ελληνική
Ήταν γιος του Simmihos και ήταν από την Πέλλα. Είναι γνωστός από ένα ψήφισμα του Αιτωλούς. Το όνομά του προέρχεται από την ADJ. Αγακλεής (= πολύ ένδοξη)

83. AGASIKLES (Αγασικλής)  αρχαία ελληνική
Υιός του Mentor, από το Δίον της Μακεδονίας. Προέρχεται από το ρήμα άγαμαι (= θαυμάζω) + Κλέος (= φήμη). Το νόημα είναι «αυτός που θαυμάζει fame»

84. AGGAREOS (Αγγάρεος)  αρχαία ελληνική
Υιός του Dalon από την Αμφίπολη. Είναι γνωστή από μια επιγραφή της Αμφίπολης (SEG vol 31ης ins. 616) προέρχεται από το ουσιαστικό Αγγαρεία (= news)

85. AGELAS (Αγέλας)  αρχαία ελληνική
Υιός του Αλεξάνδρου. Γεννήθηκε κατά τα μέσα του 5ου BCE και ήταν πρέσβης της ΠΓΔΜ κατά τη συνθήκη μεταξύ Αθηναίων και Μακεδόνων. Η Συνθήκη αυτή υπάρχει και η επιγραφή 89.vol1 Fasc.1 Ed.3 «Αττικό επιγραφές.
Το όνομά του ήταν κοινή μεταξύ Heraclides και Bacchiades. Ένα Agelas ήταν βασιλιάς της Κορίνθου κατά το πρώτο τρίμηνο του 5 BCE. Το όνομά του προέρχεται από το ρήμα άγω (= μόλυβδος) και το ουσιαστικό λαός (= ατόμων ή ακόμη και στρατιώτες (Homeric)). Το νόημα είναι αυτός που οδηγεί τους ανθρώπους / στρατιώτες «.

86. AGIPPOS (Άγιππος)  αρχαία ελληνική
Ήταν από Βέροια της Μακεδονίας και έζησε κατά τη διάρκεια του 3ου μεσαία BCE. Είναι γνωστή από μια επιγραφή που βρέθηκε στη Βέροια, όπου το όνομά του εμφανίζεται ως μάρτυρας σε ένα σκλάβο-απελευθέρωση. Μια άλλη περίπτωση που φέρει το όνομα Agippos στον ελληνικό κόσμο ήταν ο πατέρας του Timokratos από τη Ζάκυνθο. Agippos Το όνομα προέρχεται από το ρήμα άγω (= οδηγήσει) + η λέξη ίππος (= Horse). Το νόημα είναι «αυτός που οδηγεί το άλογο / Γολγοθάς.

87. AGLAIANOS (Αγλαϊάνος)  αρχαία ελληνική
Ήταν από την Αμφίπολη της Μακεδονίας (γ. 4ος αιώνας π.Χ.) και είναι γνωστό από μια επιγραφή SEG vol41., INSC. 556
Το όνομά του αποτελείται από aglai-από το ρήμα αγλαϊζω (= τιμή) και τον τερματισμό-anos.

88. AGNOTHEOS (Αγνόθεος)  αρχαία ελληνική
Μακεδονικό, πιθανόν από την Πέλλα. Το όνομά του επέζησε από μια επιγραφή που βρέθηκαν στην Πέλλα μεταξύ 300-250 BCE. (SEG vol46.insc.799)
Το όνομά του προέρχεται από Αγνός (= καθαρό) + Θεός (= God). Το νόημα είναι «αυτός που έχει μέσα σε μια καθαρή θεός»

89. ATHENAGORAS (Αθηναγόρας)  αρχαία ελληνική
Γενικά του Φιλίππου Β. Ήταν το γενικό που σταμάτησαν Dardanian εισβολή το 199 π.Χ.. Το όνομά του προέρχεται από το ρήμα-αγορά ομαι (= δώσει μία ομιλία) + το όνομα Αθηνά (= Athena).

90. Περίανδρος (Περίανδρος)  αρχαία ελληνική
Υιός του Μακεδονικού ιστορικός Μαρσύα. Το όνομά του προέρχεται από Περί (= πάρα πολύ) + άνηρ (άνθρωπος, γενναίος). Το νόημα είναι «πολύ γενναίος / τον άνθρωπο».

91. LEODISKOS (Λεοντίσκος)  αρχαία ελληνική
Ήταν γιος του Πτολεμαίου Α ‘και Thais, Το όνομά του προέρχεται από Λέων (= ευρώ) + το τέλος-Askew (= μικρό). Το πλήρες όνομα του είναι ετυμολογία «Little Lion»

92. EPHRANOR (Ευφράνωρ)  αρχαία ελληνική
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Περσέας. Προέρχεται από το ρήμα Ευφραίνω (= χαρά). Το νόημα είναι «αυτός που απολαύσεις.

93. DIONYSOPHON  Αρχαία Ελληνικά
Θα έχει την έννοια «Φωνή του Διονύσου». Η κατάληξη-τηλέφωνο είναι τυπική μεταξύ αρχαία ελληνικά ονόματα.

MACEDONIAN WOMEN

94. Αντιγόνη στ αρχαία ελληνική
Χρήση: Ελληνική Μυθολογία
Έντονος: ένα-TIG-o-Nee
Μέσα »κατά της γέννησης» από την ελληνική αντι «κατά» και πάει «γέννηση». Στην ελληνική επιγραφή Αντιγόνη ήταν η κόρη του Οιδίποδα και Jocasta. Ο βασιλιάς της Θήβας Creon δήλωσε ότι σκοτώθηκε ο αδερφός Polynices ήταν να παραμείνει άταφος, μια μεγάλη ντροπή. Είναι disobeyed και του έδωσε μια σωστή ταφή, και για αυτό ήταν σφραγισμένα ζωντανός σε μια σπηλιά. Αντιγόνη της Πύδνας ήταν η ερωμένη του Φιλώτα, ο γιος του Παρμενίωνα και διοικητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου του ιππικού Companion (Πλούταρχος, Αλέξανδρος, «Η ζωή των Noble Grecians και οι Ρωμαίοι»).

95. VOULOMAGA (Βουλομάγα) στ αρχαία ελληνικά
Προέρχεται από ελληνικές λέξεις «Βούλομαι (= επιθυμία) + άγαν (= πάρα πολύ).» Το όνομά της βρίσκεται μεταξύ των δωρητών.

96. Atalanta (Αταλαντη) στ αρχαία ελληνική
Το όνομά της σημαίνει στα ελληνικά «Με το ταλέντο». Ήταν κόρη του Orontes, και η αδελφή του Perdiccas.

97. AGELAEIA (Αγελαεία στοιχείο στ) της αρχαίας ελληνικής
Σύζυγος του Αμύντα, από την πόλη της Βέροια (SEG vol 48ης INSC. 73 8)
Από το ADJ. Αγέλα-ος (= αυτός που ανήκει σε αγέλη)

98. ATHENAIS (Αθήναις) στ αρχαία ελληνική
Το όνομα βρέθηκε σε ένα βωμό του Ηρακλή Kigagidas και Βέροια. Από το όνομα και η Αθηνά-που λήγει η έννοια των «μικρών». Το σύνολο του έννοια είναι η «μικρή Αθηνά».

99. Στ STRATONIKE Αρχαία Ελληνικά (STRATONICE Latinized)
Μέσα ‘νικηφόρο στρατό »από Στράτος» στρατός «Νίκη και» νίκη «. Η αδερφή του βασιλιά Perdiccas II. «… Και Perdiccas τέλος έδωσε την αδελφή Stratonice να Seuthes όπως είχε υποσχεθεί.» (Θουκυδίδης, τον Πελοποννησιακό πόλεμο, το κεφάλαιο VIII)

100. Theta στ Αρχαία Ελληνικά
Ένα όνομα από την Πέλλα Katadesmos. Θα έχει την έννοια «εκείνη που τιμά τους θεούς», το τυποποιημένο έντυπο Αττική θα Theotimē.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s