ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ή ΔΙΕΘΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Του ΑΛΕΚΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

8ης Σειράς ΣΤΥΑ (Εφημ. του ΣΑΣ)

Τα τελευταία χρόνια, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης φιλοξενούν στις στήλες και τις οθόνες τους, συχνά την προβολή δια­φόρων ημερίδων, εκδηλώσεων, εκθέσε­ων, γεγονότων κ.λ.π., για να γίνει γνωστή η αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης του κοινού, πάνω σε προβλήματα που έχουν σχέση με τη διαβίωσή μας. Έτσι, καθιε­ρώθηκαν σαν ειδικές ΗΜΕΡΕΣ που εορτά­ζονται ή μνημονεύονται μια φορά το χρό­νο. Η προέλευση και η απόφαση για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, βδομάδα ή μή­να, δεν έχει γίνει γνωστή, πολλές όμως από τις ημέρες αυτές οφείλονται σε πρω­τοβουλία του ΟΗΕ ή άλλων Διεθνών ή Εθνικών Οργάνων. Προτείνουμε στους αναγνώστες μας να κρατήσουν αυτό το δημοσίευμα για το αρχείο τους. Κάποια μέρα μπορεί να τους χρειαστεί. Το Ημε­ρολόγιο ή Εορτολόγιο αυτό είναι το πα­ρακάτω:

20-26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Εβδομάδα Πρόληψης Καρ­κίνου Τραχήλου της Μήτρας.

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.Ημέρα Προστασίας Προσωπι­κών Δεδομένων (Ευρωπαική ).

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.Προστασίας Υδροτόπων

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Κατά του Καρκίνου.

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.Αγίου Βαλεντίνου (των ερω­τευμένων).

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Της Αιμορροίδοπαθολογίας.

1-31 ΜΑΡΤIΟΥ. Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Πα­χέος Εντέρου.

3-6 ΜΑΡΤΙΟΥ. Εβδομάδα των Σπάνιων Παθήσε­ων

8 ΜΑΡΤΙΟΥ. Της Γυναίκας

13 ΜΑΡΤΙΟΥ.Του Νεφρού

15 ΜΑΡΤΙΟΥ. Του Καταναλωτή

19 ΜΑΡΤΙΟΥ. Του Γλαυκώματος

21 ΜΑΡΤΙΟΥ. Της Δασοπονίας

21 ΜΑΡΤΙΟΥ.Του Ύπνου

21 ΜΑΡΤΙΟΥ. Του Κουκλοθέατρου.

21 ΜΑΡΤΙΟΥ. Όχι σε τροφή Κρέατος

21 ΜΑΡΤΙΟΥ. Κατά του Ρατσισμού.

22 ΜΑΡΤΙΟΥ. Του Νερού

23 ΜΑΡΤΙΟΥ. Της Μετεωρολογίας

24 ΜΑΡΤΙΟΥ Κατά της Φυματίωσης

27 ΜΑΡΤΙΟΥ. Του Θεάτρου

30 ΜΑΡΤΙΟΥ. Της Αντισύλληψης

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Του Παιδικού Βιβλίου

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Του Αυτισμού

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Των προσφύγων

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Της Υγείας

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Κατά της ασθένειας Πάρκινσον

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Της Φωνής

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Των Αρχαιολογικών Μνημείων

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Της Γης

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Του Βιβλίου

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Της Κατάργησης των Πυρηνικών Πειραμάτων

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Της Διανοητικής – Πνευματικής Ιδιοκτησίας

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Για την Ασφάλεια και Υγεία στους Τόπους Εργασίας

1 ΜΑΙΟΥ. Των εργαζομένων και των Λουλουδιών

1 ΜΑΙΟΥ. Του Άσθματος

3 ΜΑΙΟΥ. Της Ελευθερίας του Τύπου

4 ΜΑΙΟΥ. Του Γέλιου

6 ΜΑΙΟΥ. Της δράσης για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης

9 ΜΑΙΟΥ. Της Ευρώπης (Λήξη Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 1945 και Ημέρα των Παλαιμάχων)

11 ΜΑΙΟΥ. Της Μητέρας

15 ΜΑΙΟΥ. Της Οικογένειας

17 ΜΑΙΟΥ. Της Ομοφοβίας (υπέρ ομοφυλόφι­λων, τρανσέξουαλ κ.λπ,)

17 ΜΑΙΟΥ. Των Τηλεπικοινωνιών

17 ΜΑϊΟΥ. Της Υπέρτασης

18 ΜΑΙΟΥ. Των Μουσείων

19 ΜΑΙΟΥ. Της Γενοκτονίας των Ποντίων

19 ΜΑΙΟΥ. Των Μελανωμάτων του Δέρματος

20 ΜΑΙΟΥ. Της Θάλασσας και Ναυτιλίας (Ευρωπαική)

21ΜΑΙΟΥ. Της Πολιτιστικής Ανάπτυξης 25 ΜΑΙΟΥ. Των Εξαφανισμένων Παιδιών 31 ΜΑΙΟΥ. Κατά του Καπνίσματος

4 ΜΑΙΟΥ. Του Νοσηλευτή

5 IΟΥΝIΟΥ. Της Προστασίας του Περιβάλλοντος 12 Ι0ΥΝΙΟΥ. Κατά της Παιδικής εργασίας

15 Ι0ΥΝΙΟΥ. Της Γονιμότητας

15 IΟΥΝIΟΥ. Του Ανέμου

16 IΟΥΝIΟΥ. Του Πατέρα

17 10ΥΝΙΟΥ. Κατά της Ερημοποίησης και της Ξη­ρασίας

21 IΟΥΝIΟΥ. Της Μουσικής

26 IΟΥΝIΟΥ. Για τα Θύματα Βασανιστηρίων

26 IΟΥΝIΟΥ. Κατά των Ναρκωτικών (σε αντίθεση με την 6η ΜΑϊΟΥ)

5 IΟΥΛIΟΥ.Των Συνεταιρισμών

8 IΟΥΛIΟΥ. Της Αλλεργίας

11 IΟΥΛIΟΥ. Των Πληθυσμών

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Του Οργασμού και του Θηλα­σμού

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Των Αυτοχθόνων Λαών του Κό­σμου

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Της Γενοκτονίας των Αρμενίων

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Της Ανακουφιστικής Αγωγής

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Της Εξάλειψης του Αναλφαβη­τισμού

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Της Ευαισθητοποίησης για Λέμφωμα

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Κατά του Καρκίνου του Προ­στάτη

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Της Παγκόσμιας Ημέρας της Δημοκρατίας

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Της Προστασίας της Ζώνης του Όζοντος

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Της Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Του Αλτσχάιμερ

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Της Ναυτιλίας

26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Της ΑντισύλληΨης

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.Του Τουρισμού

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Της Πολυγλωσσίας στην Ευ­ρώπη

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Της Καρδιάς

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Του Εθελοντικού Καθαρι­σμού των Ακτών

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Των Γηρατειών – Ηλικιωμένων

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Της Ηπατίτιδας

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Των Ζώων

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Των Ταχυδρομείων

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ .Της Ψυχικής Υγιεινής

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Κατά της Θανατικής Ποινής

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Της Μείωσης των Φυσικών Κα­ταστροφών

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Κατά της Αρθρίτιδας

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Της Διατροφής

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Της Οστεοπόρωσης

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Κατά της Παχυσαρκίας

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Της Ψωρίασης

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Της Αποταμίευσης

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Δωρεάν Οργάνων – Μεταμοσχεύ­σεων

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Των Πολυτέκνων

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Της Ιδιωτικής Ασφάλισης

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.Της Καταπολέμησης του Διαβή­τη

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Της Καθαρής Δημόσιας Τουα­λέτας

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Του Παιδιού

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Της Τηλεόρασης

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Κατά της Βίας εναντίον των Γυ­ναικών

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Κατά του AIDS

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Κατά των Ναρκών

5 ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ.Του Εθελοντισμού

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Της Διεθνούς Αμνηστίας – Αν­θρωπίνων Δικαιωμάτων

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Του Βουνού

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Του Μετανάστη

Το πήραμε από τον Γιάννη  Μητρόπουλο.

Advertisements

6 σκέψεις σχετικά με το “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ή ΔΙΕΘΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s